Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 437 zł
Ubezpieczenie chorobowe 713 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 260 zł
Zaliczka na podatek 2 683 zł
Całość - kwota brutto 29 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 100,00 2 840,16 436,50 712,95 2 259,94 24 860,00 2 683,00 20 167,45
Luty 29 100,00 2 840,16 436,50 712,95 2 259,94 24 860,00 2 683,00 20 167,45
Marzec 29 100,00 2 840,16 436,50 712,95 2 259,94 24 860,00 2 683,00 20 167,45
Kwiecień 29 100,00 2 840,16 436,50 712,95 2 259,94 24 860,00 2 683,00 20 167,45
Maj 29 100,00 2 840,16 436,50 712,95 2 259,94 24 860,00 3 543,00 19 307,45
Czerwiec 29 100,00 2 840,16 436,50 712,95 2 259,94 24 860,00 7 955,00 14 895,45
Lipiec 29 100,00 2 840,16 436,50 712,95 2 259,94 24 860,00 7 955,00 14 895,45
Sierpień 29 100,00 424,56 65,25 712,95 2 510,75 27 647,00 8 847,00 16 539,49
Wrzesień 29 100,00 0,00 0,00 712,95 2 554,83 28 137,00 9 004,00 16 828,22
Październik 29 100,00 0,00 0,00 712,95 2 554,83 28 137,00 9 004,00 16 828,22
Listopad 29 100,00 0,00 0,00 712,95 2 554,83 28 137,00 9 004,00 16 828,22
Grudzień 29 100,00 0,00 0,00 712,95 2 554,83 28 137,00 9 004,00 16 828,22
Rocznie 349 200,00 20 305,68 3 120,75 8 555,40 28 549,65 314 215,00 46 497,00 213 620,52
Wynagrodzenie pracownika 29 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 892 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 486 zł
Fundusz Pracy (FP) 713 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 35 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 100,00 2 840,16 1 891,50 485,97 742,05 35 059,68 zł
Luty 29 100,00 2 840,16 1 891,50 485,97 742,05 35 059,68 zł
Marzec 29 100,00 2 840,16 1 891,50 485,97 742,05 35 059,68 zł
Kwiecień 29 100,00 2 840,16 1 891,50 485,97 742,05 35 059,68 zł
Maj 29 100,00 2 840,16 1 891,50 485,97 742,05 35 059,68 zł
Czerwiec 29 100,00 2 840,16 1 891,50 485,97 742,05 35 059,68 zł
Lipiec 29 100,00 2 840,16 1 891,50 485,97 742,05 35 059,68 zł
Sierpień 29 100,00 424,56 282,75 485,97 742,05 31 035,33 zł
Wrzesień 29 100,00 0,00 0,00 485,97 742,05 30 328,02 zł
Październik 29 100,00 0,00 0,00 485,97 742,05 30 328,02 zł
Listopad 29 100,00 0,00 0,00 485,97 742,05 30 328,02 zł
Grudzień 29 100,00 0,00 0,00 485,97 742,05 30 328,02 zł
Rocznie 349 200,00 20 305,68 13 523,25 5 831,64 8 904,60 397 765,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 167 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 437 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 324 zł
Zaliczka na podatek 2 479 zł
Całość - kwota brutto 29 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 100,00 2 840,16 436,50 0,00 2 324,10 20 659,00 2 479,00 21 020,16
Luty 29 100,00 2 840,16 436,50 0,00 2 324,10 20 659,00 2 479,00 21 020,16
Marzec 29 100,00 2 840,16 436,50 0,00 2 324,10 20 659,00 2 479,00 21 020,16
Kwiecień 29 100,00 2 840,16 436,50 0,00 2 324,10 20 659,00 2 479,00 21 020,16
Maj 29 100,00 2 840,16 436,50 0,00 2 324,10 20 659,00 2 479,00 21 020,16
Czerwiec 29 100,00 2 840,16 436,50 0,00 2 324,10 20 659,00 2 479,00 21 020,16
Lipiec 29 100,00 2 840,16 436,50 0,00 2 324,10 20 659,00 2 479,00 21 020,16
Sierpień 29 100,00 424,56 65,25 0,00 2 574,92 22 888,00 2 747,00 23 288,71
Wrzesień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 23 280,00 2 794,00 23 687,40
Październik 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 23 280,00 2 794,00 23 687,40
Listopad 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 23 280,00 2 794,00 23 687,40
Grudzień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 23 280,00 2 794,00 23 687,40
Rocznie 349 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 29 319,62 260 621,00 1 957,00 265 179,43
Wynagrodzenie pracownika 29 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 892 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 713 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 100,00 2 840,16 1 891,50 0,00 742,05 34 573,71 zł
Luty 29 100,00 2 840,16 1 891,50 0,00 742,05 34 573,71 zł
Marzec 29 100,00 2 840,16 1 891,50 0,00 742,05 34 573,71 zł
Kwiecień 29 100,00 2 840,16 1 891,50 0,00 742,05 34 573,71 zł
Maj 29 100,00 2 840,16 1 891,50 0,00 742,05 34 573,71 zł
Czerwiec 29 100,00 2 840,16 1 891,50 0,00 742,05 34 573,71 zł
Lipiec 29 100,00 2 840,16 1 891,50 0,00 742,05 34 573,71 zł
Sierpień 29 100,00 424,56 282,75 0,00 742,05 30 549,36 zł
Wrzesień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 742,05 29 842,05 zł
Październik 29 100,00 0,00 0,00 0,00 742,05 29 842,05 zł
Listopad 29 100,00 0,00 0,00 0,00 742,05 29 842,05 zł
Grudzień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 742,05 29 842,05 zł
Rocznie 349 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 904,60 391 933,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 142 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 958 zł
Całość - kwota brutto 29 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Luty 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Marzec 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Kwiecień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Maj 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Czerwiec 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Lipiec 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Sierpień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Wrzesień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Październik 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Listopad 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Grudzień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 3 958,00 25 142,00
Rocznie 349 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 360,00 47 496,00 301 704,00
Wynagrodzenie pracownika 29 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Luty 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Marzec 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Kwiecień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Maj 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Czerwiec 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Lipiec 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Sierpień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Wrzesień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Październik 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Listopad 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Grudzień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 zł
Rocznie 349 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 142 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 619 zł
Zaliczka na podatek 7 087 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 0,00 7 087,00 0,00 19 394,00
Luty 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 0,00 8 887,00 0,00 17 594,00
Marzec 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 0,00 8 887,00 0,00 17 594,00
Kwiecień 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 0,00 8 887,00 0,00 17 594,00
Maj 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 0,00 8 887,00 0,00 17 594,00
Czerwiec 29 100,00 0,00 0,00 0,00 2 619,00 0,00 8 887,00 0,00 17 594,00
Lipiec 29 100,00 176,27 72,24 0,00 2 619,00 15,08 8 803,00 0,00 17 414,41
Sierpień 29 100,00 176,27 72,24 0,00 2 619,00 15,08 8 803,00 0,00 17 414,41
Wrzesień 29 100,00 176,27 72,24 0,00 2 619,00 15,08 8 803,00 0,00 17 414,41
Październik 29 100,00 176,27 72,24 0,00 2 619,00 15,08 8 803,00 0,00 17 414,41
Listopad 29 100,00 176,27 72,24 0,00 2 619,00 15,08 8 803,00 0,00 17 414,41
Grudzień 29 100,00 176,27 72,24 0,00 2 619,00 15,08 8 803,00 0,00 17 414,41
Rocznie 349 200,00 1 057,62 433,44 0,00 31 428,00 0,00 104 340,00 0,00 211 850,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 29 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 394 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.