Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 27700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 27 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 017 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 821 zł
Ubezpieczenie rentowe 587 zł
Ubezpieczenie chorobowe 959 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 040 zł
Zaliczka na podatek 3 724 zł
Całość - kwota brutto 39 149 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 149,00 3 820,94 587,24 959,15 3 040,35 33 532,00 3 724,00 27 017,32
Luty 39 149,00 3 820,94 587,24 959,15 3 040,35 33 532,00 3 724,00 27 017,32
Marzec 39 149,00 3 820,94 587,24 959,15 3 040,35 33 532,00 3 724,00 27 017,32
Kwiecień 39 149,00 3 820,94 587,24 959,15 3 040,35 33 532,00 6 549,00 24 192,32
Maj 39 149,00 3 820,94 587,24 959,15 3 040,35 33 532,00 10 730,00 20 011,32
Czerwiec 39 149,00 1 200,98 184,55 959,15 3 312,39 36 554,00 11 697,00 21 794,93
Lipiec 39 149,00 0,00 0,00 959,15 3 437,09 37 940,00 12 141,00 22 611,76
Sierpień 39 149,00 0,00 0,00 959,15 3 437,09 37 940,00 12 141,00 22 611,76
Wrzesień 39 149,00 0,00 0,00 959,15 3 437,09 37 940,00 12 141,00 22 611,76
Październik 39 149,00 0,00 0,00 959,15 3 437,09 37 940,00 12 141,00 22 611,76
Listopad 39 149,00 0,00 0,00 959,15 3 437,09 37 940,00 12 141,00 22 611,76
Grudzień 39 149,00 0,00 0,00 959,15 3 437,09 37 940,00 12 141,00 22 611,76
Rocznie 469 788,00 20 305,68 3 120,75 11 509,80 39 136,68 431 854,00 73 857,00 282 721,09
Wynagrodzenie pracownika 39 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 821 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 545 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 654 zł
Fundusz Pracy (FP) 959 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 47 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 149,00 3 820,94 2 544,69 653,79 998,30 47 166,72 zł
Luty 39 149,00 3 820,94 2 544,69 653,79 998,30 47 166,72 zł
Marzec 39 149,00 3 820,94 2 544,69 653,79 998,30 47 166,72 zł
Kwiecień 39 149,00 3 820,94 2 544,69 653,79 998,30 47 166,72 zł
Maj 39 149,00 3 820,94 2 544,69 653,79 998,30 47 166,72 zł
Czerwiec 39 149,00 1 200,98 799,80 653,79 998,30 42 801,87 zł
Lipiec 39 149,00 0,00 0,00 653,79 998,30 40 801,09 zł
Sierpień 39 149,00 0,00 0,00 653,79 998,30 40 801,09 zł
Wrzesień 39 149,00 0,00 0,00 653,79 998,30 40 801,09 zł
Październik 39 149,00 0,00 0,00 653,79 998,30 40 801,09 zł
Listopad 39 149,00 0,00 0,00 653,79 998,30 40 801,09 zł
Grudzień 39 149,00 0,00 0,00 653,79 998,30 40 801,09 zł
Rocznie 469 788,00 20 305,68 13 523,25 7 845,48 11 979,60 523 442,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 39 149 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 017 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 017 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 27700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 27 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 483 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 550 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 928 zł
Zaliczka na podatek 3 123 zł
Całość - kwota brutto 36 663 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 663,00 3 578,31 549,95 0,00 2 928,13 26 028,00 3 123,00 26 483,25
Luty 36 663,00 3 578,31 549,95 0,00 2 928,13 26 028,00 3 123,00 26 483,25
Marzec 36 663,00 3 578,31 549,95 0,00 2 928,13 26 028,00 3 123,00 26 483,25
Kwiecień 36 663,00 3 578,31 549,95 0,00 2 928,13 26 028,00 3 123,00 26 483,25
Maj 36 663,00 3 578,31 549,95 0,00 2 928,13 26 028,00 3 123,00 26 483,25
Czerwiec 36 663,00 2 414,13 371,00 0,00 3 049,01 27 102,00 3 252,00 27 576,62
Lipiec 36 663,00 0,00 0,00 0,00 3 299,67 29 330,00 3 520,00 29 843,73
Sierpień 36 663,00 0,00 0,00 0,00 3 299,67 29 330,00 3 520,00 29 843,73
Wrzesień 36 663,00 0,00 0,00 0,00 3 299,67 29 330,00 3 520,00 29 843,73
Październik 36 663,00 0,00 0,00 0,00 3 299,67 29 330,00 3 520,00 29 843,73
Listopad 36 663,00 0,00 0,00 0,00 3 299,67 29 330,00 3 520,00 29 843,73
Grudzień 36 663,00 0,00 0,00 0,00 3 299,67 29 330,00 3 520,00 29 843,73
Rocznie 439 956,00 20 305,68 3 120,75 0,00 37 487,68 333 222,00 2 498,00 339 055,25
Wynagrodzenie pracownika 36 663 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 898 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 43 559 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 663,00 3 578,31 2 383,10 0,00 934,90 43 559,31 zł
Luty 36 663,00 3 578,31 2 383,10 0,00 934,90 43 559,31 zł
Marzec 36 663,00 3 578,31 2 383,10 0,00 934,90 43 559,31 zł
Kwiecień 36 663,00 3 578,31 2 383,10 0,00 934,90 43 559,31 zł
Maj 36 663,00 3 578,31 2 383,10 0,00 934,90 43 559,31 zł
Czerwiec 36 663,00 2 414,13 1 607,75 0,00 934,90 41 619,78 zł
Lipiec 36 663,00 0,00 0,00 0,00 934,90 37 597,90 zł
Sierpień 36 663,00 0,00 0,00 0,00 934,90 37 597,90 zł
Wrzesień 36 663,00 0,00 0,00 0,00 934,90 37 597,90 zł
Październik 36 663,00 0,00 0,00 0,00 934,90 37 597,90 zł
Listopad 36 663,00 0,00 0,00 0,00 934,90 37 597,90 zł
Grudzień 36 663,00 0,00 0,00 0,00 934,90 37 597,90 zł
Rocznie 439 956,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 218,80 485 003,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 36 663 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 483 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 483 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 559 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 27700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 27 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 360 zł
Całość - kwota brutto 32 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Luty 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Marzec 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Kwiecień 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Maj 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Czerwiec 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Lipiec 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Sierpień 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Wrzesień 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Październik 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Listopad 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Grudzień 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648,00 4 360,00 27 700,00
Rocznie 384 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 776,00 52 320,00 332 400,00
Wynagrodzenie pracownika 32 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Luty 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Marzec 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Kwiecień 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Maj 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Czerwiec 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Lipiec 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Sierpień 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Wrzesień 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Październik 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Listopad 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Grudzień 32 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00 zł
Rocznie 384 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 27700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 27 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 005 zł
Zaliczka na podatek 8 458 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 385 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 385,00 0,00 0,00 0,00 3 004,65 0,00 8 458,00 0,00 21 922,35
Luty 33 385,00 0,00 0,00 0,00 3 004,65 0,00 10 258,00 0,00 20 122,35
Marzec 33 385,00 0,00 0,00 0,00 3 004,65 0,00 10 258,00 0,00 20 122,35
Kwiecień 33 385,00 0,00 0,00 0,00 3 004,65 0,00 10 258,00 0,00 20 122,35
Maj 33 385,00 0,00 0,00 0,00 3 004,65 0,00 10 258,00 0,00 20 122,35
Czerwiec 33 385,00 0,00 0,00 0,00 3 004,65 0,00 10 258,00 0,00 20 122,35
Lipiec 33 385,00 176,27 72,24 0,00 3 004,65 15,08 10 174,00 0,00 19 942,76
Sierpień 33 385,00 176,27 72,24 0,00 3 004,65 15,08 10 174,00 0,00 19 942,76
Wrzesień 33 385,00 176,27 72,24 0,00 3 004,65 15,08 10 174,00 0,00 19 942,76
Październik 33 385,00 176,27 72,24 0,00 3 004,65 15,08 10 174,00 0,00 19 942,76
Listopad 33 385,00 176,27 72,24 0,00 3 004,65 15,08 10 174,00 0,00 19 942,76
Grudzień 33 385,00 176,27 72,24 0,00 3 004,65 15,08 10 174,00 0,00 19 942,76
Rocznie 400 620,00 1 057,62 433,44 0,00 36 055,80 0,00 120 792,00 0,00 242 190,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 385 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 922 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.