Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 390 zł
Ubezpieczenie chorobowe 637 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 019 zł
Zaliczka na podatek 3 346 zł
Całość - kwota brutto 26 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 000,00 2 537,60 390,00 637,00 2 019,19 22 185,00 3 346,00 17 070,21
Luty 26 000,00 2 537,60 390,00 637,00 2 019,19 22 185,00 3 346,00 17 070,21
Marzec 26 000,00 2 537,60 390,00 637,00 2 019,19 22 185,00 3 346,00 17 070,21
Kwiecień 26 000,00 2 537,60 390,00 637,00 2 019,19 22 185,00 3 346,00 17 070,21
Maj 26 000,00 2 537,60 390,00 637,00 2 019,19 22 185,00 3 346,00 17 070,21
Czerwiec 26 000,00 2 537,60 390,00 637,00 2 019,19 22 185,00 5 313,00 15 103,21
Lipiec 26 000,00 2 114,02 324,90 637,00 2 063,17 22 674,00 7 256,00 13 604,91
Sierpień 26 000,00 0,00 0,00 637,00 2 282,67 25 113,00 8 036,00 15 044,33
Wrzesień 26 000,00 0,00 0,00 637,00 2 282,67 25 113,00 8 036,00 15 044,33
Październik 26 000,00 0,00 0,00 637,00 2 282,67 25 113,00 8 036,00 15 044,33
Listopad 26 000,00 0,00 0,00 637,00 2 282,67 25 113,00 8 036,00 15 044,33
Grudzień 26 000,00 0,00 0,00 637,00 2 282,67 25 113,00 8 036,00 15 044,33
Rocznie 312 000,00 17 339,62 2 664,90 7 644,00 25 591,66 281 349,00 43 887,00 189 280,82
Wynagrodzenie pracownika 26 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 690 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 434 zł
Fundusz Pracy (FP) 637 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 000,00 2 537,60 1 690,00 434,20 663,00 31 324,80 zł
Luty 26 000,00 2 537,60 1 690,00 434,20 663,00 31 324,80 zł
Marzec 26 000,00 2 537,60 1 690,00 434,20 663,00 31 324,80 zł
Kwiecień 26 000,00 2 537,60 1 690,00 434,20 663,00 31 324,80 zł
Maj 26 000,00 2 537,60 1 690,00 434,20 663,00 31 324,80 zł
Czerwiec 26 000,00 2 537,60 1 690,00 434,20 663,00 31 324,80 zł
Lipiec 26 000,00 2 114,02 1 407,90 434,20 663,00 30 619,12 zł
Sierpień 26 000,00 0,00 0,00 434,20 663,00 27 097,20 zł
Wrzesień 26 000,00 0,00 0,00 434,20 663,00 27 097,20 zł
Październik 26 000,00 0,00 0,00 434,20 663,00 27 097,20 zł
Listopad 26 000,00 0,00 0,00 434,20 663,00 27 097,20 zł
Grudzień 26 000,00 0,00 0,00 434,20 663,00 27 097,20 zł
Rocznie 312 000,00 17 339,62 11 547,90 5 210,40 7 956,00 354 053,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 390 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 077 zł
Zaliczka na podatek 3 138 zł
Całość - kwota brutto 26 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 000,00 2 537,60 390,00 0,00 2 076,52 18 458,00 3 138,00 17 858,02
Luty 26 000,00 2 537,60 390,00 0,00 2 076,52 18 458,00 3 138,00 17 858,02
Marzec 26 000,00 2 537,60 390,00 0,00 2 076,52 18 458,00 3 138,00 17 858,02
Kwiecień 26 000,00 2 537,60 390,00 0,00 2 076,52 18 458,00 3 138,00 17 858,02
Maj 26 000,00 2 537,60 390,00 0,00 2 076,52 18 458,00 3 138,00 17 858,02
Czerwiec 26 000,00 2 537,60 390,00 0,00 2 076,52 18 458,00 3 138,00 17 858,02
Lipiec 26 000,00 2 114,02 324,90 0,00 2 120,50 18 849,00 3 204,00 18 236,25
Sierpień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 20 800,00 3 536,00 20 124,00
Wrzesień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 20 800,00 3 536,00 20 124,00
Październik 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 20 800,00 3 536,00 20 124,00
Listopad 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 20 800,00 3 536,00 20 124,00
Grudzień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 20 800,00 3 536,00 20 124,00
Rocznie 312 000,00 17 339,62 2 664,90 0,00 26 279,62 233 597,00 17 083,00 226 004,37
Wynagrodzenie pracownika 26 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 690 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 637 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 891 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 000,00 2 537,60 1 690,00 0,00 663,00 30 890,60 zł
Luty 26 000,00 2 537,60 1 690,00 0,00 663,00 30 890,60 zł
Marzec 26 000,00 2 537,60 1 690,00 0,00 663,00 30 890,60 zł
Kwiecień 26 000,00 2 537,60 1 690,00 0,00 663,00 30 890,60 zł
Maj 26 000,00 2 537,60 1 690,00 0,00 663,00 30 890,60 zł
Czerwiec 26 000,00 2 537,60 1 690,00 0,00 663,00 30 890,60 zł
Lipiec 26 000,00 2 114,02 1 407,90 0,00 663,00 30 184,92 zł
Sierpień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 663,00 26 663,00 zł
Wrzesień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 663,00 26 663,00 zł
Październik 26 000,00 0,00 0,00 0,00 663,00 26 663,00 zł
Listopad 26 000,00 0,00 0,00 0,00 663,00 26 663,00 zł
Grudzień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 663,00 26 663,00 zł
Rocznie 312 000,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 956,00 348 843,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 858 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 891 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 536 zł
Całość - kwota brutto 26 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Luty 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Marzec 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Kwiecień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Maj 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Czerwiec 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Lipiec 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Sierpień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Wrzesień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Październik 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Listopad 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Grudzień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 3 536,00 22 464,00
Rocznie 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 600,00 42 432,00 269 568,00
Wynagrodzenie pracownika 26 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Luty 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Marzec 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Kwiecień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Maj 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Czerwiec 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Lipiec 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Sierpień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Wrzesień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Październik 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Listopad 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Grudzień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 zł
Rocznie 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 464 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 340 zł
Zaliczka na podatek 6 095 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 0,00 6 095,00 0,00 17 565,00
Luty 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 0,00 7 895,00 0,00 15 765,00
Marzec 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 0,00 7 895,00 0,00 15 765,00
Kwiecień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 0,00 7 895,00 0,00 15 765,00
Maj 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 0,00 7 895,00 0,00 15 765,00
Czerwiec 26 000,00 0,00 0,00 0,00 2 340,00 0,00 7 895,00 0,00 15 765,00
Lipiec 26 000,00 176,27 72,24 0,00 2 340,00 15,08 7 811,00 0,00 15 585,41
Sierpień 26 000,00 176,27 72,24 0,00 2 340,00 15,08 7 811,00 0,00 15 585,41
Wrzesień 26 000,00 176,27 72,24 0,00 2 340,00 15,08 7 811,00 0,00 15 585,41
Październik 26 000,00 176,27 72,24 0,00 2 340,00 15,08 7 811,00 0,00 15 585,41
Listopad 26 000,00 176,27 72,24 0,00 2 340,00 15,08 7 811,00 0,00 15 585,41
Grudzień 26 000,00 176,27 72,24 0,00 2 340,00 15,08 7 811,00 0,00 15 585,41
Rocznie 312 000,00 1 057,62 433,44 0,00 28 080,00 0,00 92 436,00 0,00 189 902,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 26 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 565 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.