Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie chorobowe 564 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 786 zł
Zaliczka na podatek 2 906 zł
Całość - kwota brutto 23 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 000,00 2 244,80 345,00 563,50 1 786,20 19 597,00 2 906,00 15 154,50
Luty 23 000,00 2 244,80 345,00 563,50 1 786,20 19 597,00 2 906,00 15 154,50
Marzec 23 000,00 2 244,80 345,00 563,50 1 786,20 19 597,00 2 906,00 15 154,50
Kwiecień 23 000,00 2 244,80 345,00 563,50 1 786,20 19 597,00 2 906,00 15 154,50
Maj 23 000,00 2 244,80 345,00 563,50 1 786,20 19 597,00 2 906,00 15 154,50
Czerwiec 23 000,00 2 244,80 345,00 563,50 1 786,20 19 597,00 2 906,00 15 154,50
Lipiec 23 000,00 2 244,80 345,00 563,50 1 786,20 19 597,00 5 497,00 12 563,50
Sierpień 23 000,00 1 626,02 249,90 563,50 1 850,45 20 311,00 6 500,00 12 210,13
Wrzesień 23 000,00 0,00 0,00 563,50 2 019,29 22 187,00 7 100,00 13 317,21
Październik 23 000,00 0,00 0,00 563,50 2 019,29 22 187,00 7 100,00 13 317,21
Listopad 23 000,00 0,00 0,00 563,50 2 019,29 22 187,00 7 100,00 13 317,21
Grudzień 23 000,00 0,00 0,00 563,50 2 019,29 22 187,00 7 100,00 13 317,21
Rocznie 276 000,00 17 339,62 2 664,90 6 762,00 22 431,01 246 238,00 35 404,00 168 969,47
Wynagrodzenie pracownika 23 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 495 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 384 zł
Fundusz Pracy (FP) 564 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 710 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 000,00 2 244,80 1 495,00 384,10 586,50 27 710,40 zł
Luty 23 000,00 2 244,80 1 495,00 384,10 586,50 27 710,40 zł
Marzec 23 000,00 2 244,80 1 495,00 384,10 586,50 27 710,40 zł
Kwiecień 23 000,00 2 244,80 1 495,00 384,10 586,50 27 710,40 zł
Maj 23 000,00 2 244,80 1 495,00 384,10 586,50 27 710,40 zł
Czerwiec 23 000,00 2 244,80 1 495,00 384,10 586,50 27 710,40 zł
Lipiec 23 000,00 2 244,80 1 495,00 384,10 586,50 27 710,40 zł
Sierpień 23 000,00 1 626,02 1 082,90 384,10 586,50 26 679,52 zł
Wrzesień 23 000,00 0,00 0,00 384,10 586,50 23 970,60 zł
Październik 23 000,00 0,00 0,00 384,10 586,50 23 970,60 zł
Listopad 23 000,00 0,00 0,00 384,10 586,50 23 970,60 zł
Grudzień 23 000,00 0,00 0,00 384,10 586,50 23 970,60 zł
Rocznie 276 000,00 17 339,62 11 547,90 4 609,20 7 038,00 316 534,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 155 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 710 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 837 zł
Zaliczka na podatek 2 776 zł
Całość - kwota brutto 23 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 000,00 2 244,80 345,00 0,00 1 836,92 16 328,00 2 776,00 15 797,52
Luty 23 000,00 2 244,80 345,00 0,00 1 836,92 16 328,00 2 776,00 15 797,52
Marzec 23 000,00 2 244,80 345,00 0,00 1 836,92 16 328,00 2 776,00 15 797,52
Kwiecień 23 000,00 2 244,80 345,00 0,00 1 836,92 16 328,00 2 776,00 15 797,52
Maj 23 000,00 2 244,80 345,00 0,00 1 836,92 16 328,00 2 776,00 15 797,52
Czerwiec 23 000,00 2 244,80 345,00 0,00 1 836,92 16 328,00 2 776,00 15 797,52
Lipiec 23 000,00 2 244,80 345,00 0,00 1 836,92 16 328,00 2 776,00 15 797,52
Sierpień 23 000,00 1 626,02 249,90 0,00 1 901,17 16 899,00 2 873,00 16 350,08
Wrzesień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 18 400,00 3 128,00 17 802,00
Październik 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 18 400,00 3 128,00 17 802,00
Listopad 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 18 400,00 3 128,00 17 802,00
Grudzień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 18 400,00 3 128,00 17 802,00
Rocznie 276 000,00 17 339,62 2 664,90 0,00 23 039,61 204 795,00 14 978,00 198 140,72
Wynagrodzenie pracownika 23 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 495 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 564 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 000,00 2 244,80 1 495,00 0,00 586,50 27 326,30 zł
Luty 23 000,00 2 244,80 1 495,00 0,00 586,50 27 326,30 zł
Marzec 23 000,00 2 244,80 1 495,00 0,00 586,50 27 326,30 zł
Kwiecień 23 000,00 2 244,80 1 495,00 0,00 586,50 27 326,30 zł
Maj 23 000,00 2 244,80 1 495,00 0,00 586,50 27 326,30 zł
Czerwiec 23 000,00 2 244,80 1 495,00 0,00 586,50 27 326,30 zł
Lipiec 23 000,00 2 244,80 1 495,00 0,00 586,50 27 326,30 zł
Sierpień 23 000,00 1 626,02 1 082,90 0,00 586,50 26 295,42 zł
Wrzesień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 586,50 23 586,50 zł
Październik 23 000,00 0,00 0,00 0,00 586,50 23 586,50 zł
Listopad 23 000,00 0,00 0,00 0,00 586,50 23 586,50 zł
Grudzień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 586,50 23 586,50 zł
Rocznie 276 000,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 038,00 311 925,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 798 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 872 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 128 zł
Całość - kwota brutto 23 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Luty 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Marzec 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Kwiecień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Maj 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Czerwiec 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Lipiec 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Sierpień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Wrzesień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Październik 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Listopad 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Grudzień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 3 128,00 19 872,00
Rocznie 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 800,00 37 536,00 238 464,00
Wynagrodzenie pracownika 23 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Luty 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Marzec 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Kwiecień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Maj 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Czerwiec 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Lipiec 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Sierpień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Wrzesień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Październik 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Listopad 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Grudzień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 zł
Rocznie 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 872 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 795 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 070 zł
Zaliczka na podatek 5 135 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 5 135,00 0,00 15 795,00
Luty 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 6 935,00 0,00 13 995,00
Marzec 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 6 935,00 0,00 13 995,00
Kwiecień 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 6 935,00 0,00 13 995,00
Maj 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 6 935,00 0,00 13 995,00
Czerwiec 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 6 935,00 0,00 13 995,00
Lipiec 23 000,00 176,27 72,24 0,00 2 070,00 15,08 6 851,00 0,00 13 815,41
Sierpień 23 000,00 176,27 72,24 0,00 2 070,00 15,08 6 851,00 0,00 13 815,41
Wrzesień 23 000,00 176,27 72,24 0,00 2 070,00 15,08 6 851,00 0,00 13 815,41
Październik 23 000,00 176,27 72,24 0,00 2 070,00 15,08 6 851,00 0,00 13 815,41
Listopad 23 000,00 176,27 72,24 0,00 2 070,00 15,08 6 851,00 0,00 13 815,41
Grudzień 23 000,00 176,27 72,24 0,00 2 070,00 15,08 6 851,00 0,00 13 815,41
Rocznie 276 000,00 1 057,62 433,44 0,00 24 840,00 0,00 80 916,00 0,00 168 662,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 23 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 795 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.