Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 872 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 342 zł
Ubezpieczenie chorobowe 559 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 771 zł
Zaliczka na podatek 2 031 zł
Całość - kwota brutto 22 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 800,00 2 225,28 342,00 558,60 1 770,67 19 424,00 2 031,00 15 872,45
Luty 22 800,00 2 225,28 342,00 558,60 1 770,67 19 424,00 2 031,00 15 872,45
Marzec 22 800,00 2 225,28 342,00 558,60 1 770,67 19 424,00 2 031,00 15 872,45
Kwiecień 22 800,00 2 225,28 342,00 558,60 1 770,67 19 424,00 2 031,00 15 872,45
Maj 22 800,00 2 225,28 342,00 558,60 1 770,67 19 424,00 2 031,00 15 872,45
Czerwiec 22 800,00 2 225,28 342,00 558,60 1 770,67 19 424,00 2 031,00 15 872,45
Lipiec 22 800,00 2 225,28 342,00 558,60 1 770,67 19 424,00 5 224,00 12 679,45
Sierpień 22 800,00 2 225,28 342,00 558,60 1 770,67 19 424,00 6 216,00 11 687,45
Wrzesień 22 800,00 2 225,28 342,00 558,60 1 770,67 19 424,00 6 216,00 11 687,45
Październik 22 800,00 278,16 42,75 558,60 1 972,84 21 670,00 6 934,00 13 013,65
Listopad 22 800,00 0,00 0,00 558,60 2 001,73 21 991,00 7 037,00 13 202,67
Grudzień 22 800,00 0,00 0,00 558,60 2 001,73 21 991,00 7 037,00 13 202,67
Rocznie 273 600,00 20 305,68 3 120,75 6 703,20 21 912,33 240 468,00 28 936,00 170 708,04
Wynagrodzenie pracownika 22 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 482 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 381 zł
Fundusz Pracy (FP) 559 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 469 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 800,00 2 225,28 1 482,00 380,76 581,40 27 469,44 zł
Luty 22 800,00 2 225,28 1 482,00 380,76 581,40 27 469,44 zł
Marzec 22 800,00 2 225,28 1 482,00 380,76 581,40 27 469,44 zł
Kwiecień 22 800,00 2 225,28 1 482,00 380,76 581,40 27 469,44 zł
Maj 22 800,00 2 225,28 1 482,00 380,76 581,40 27 469,44 zł
Czerwiec 22 800,00 2 225,28 1 482,00 380,76 581,40 27 469,44 zł
Lipiec 22 800,00 2 225,28 1 482,00 380,76 581,40 27 469,44 zł
Sierpień 22 800,00 2 225,28 1 482,00 380,76 581,40 27 469,44 zł
Wrzesień 22 800,00 2 225,28 1 482,00 380,76 581,40 27 469,44 zł
Październik 22 800,00 278,16 185,25 380,76 581,40 24 225,57 zł
Listopad 22 800,00 0,00 0,00 380,76 581,40 23 762,16 zł
Grudzień 22 800,00 0,00 0,00 380,76 581,40 23 762,16 zł
Rocznie 273 600,00 20 305,68 13 523,25 4 569,12 6 976,80 318 974,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 872 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 469 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 342 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 821 zł
Zaliczka na podatek 1 942 zł
Całość - kwota brutto 22 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 800,00 2 225,28 342,00 0,00 1 820,94 16 186,00 1 942,00 16 469,46
Luty 22 800,00 2 225,28 342,00 0,00 1 820,94 16 186,00 1 942,00 16 469,46
Marzec 22 800,00 2 225,28 342,00 0,00 1 820,94 16 186,00 1 942,00 16 469,46
Kwiecień 22 800,00 2 225,28 342,00 0,00 1 820,94 16 186,00 1 942,00 16 469,46
Maj 22 800,00 2 225,28 342,00 0,00 1 820,94 16 186,00 1 942,00 16 469,46
Czerwiec 22 800,00 2 225,28 342,00 0,00 1 820,94 16 186,00 1 942,00 16 469,46
Lipiec 22 800,00 2 225,28 342,00 0,00 1 820,94 16 186,00 1 942,00 16 469,46
Sierpień 22 800,00 2 225,28 342,00 0,00 1 820,94 16 186,00 1 942,00 16 469,46
Wrzesień 22 800,00 2 225,28 342,00 0,00 1 820,94 16 186,00 1 942,00 16 469,46
Październik 22 800,00 278,16 42,75 0,00 2 023,12 17 983,00 2 158,00 18 298,01
Listopad 22 800,00 0,00 0,00 0,00 2 052,00 18 240,00 2 189,00 18 559,20
Grudzień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 2 052,00 18 240,00 2 189,00 18 559,20
Rocznie 273 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 22 515,58 200 137,00 1 498,00 203 641,55
Wynagrodzenie pracownika 22 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 482 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 559 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 089 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 800,00 2 225,28 1 482,00 0,00 581,40 27 088,68 zł
Luty 22 800,00 2 225,28 1 482,00 0,00 581,40 27 088,68 zł
Marzec 22 800,00 2 225,28 1 482,00 0,00 581,40 27 088,68 zł
Kwiecień 22 800,00 2 225,28 1 482,00 0,00 581,40 27 088,68 zł
Maj 22 800,00 2 225,28 1 482,00 0,00 581,40 27 088,68 zł
Czerwiec 22 800,00 2 225,28 1 482,00 0,00 581,40 27 088,68 zł
Lipiec 22 800,00 2 225,28 1 482,00 0,00 581,40 27 088,68 zł
Sierpień 22 800,00 2 225,28 1 482,00 0,00 581,40 27 088,68 zł
Wrzesień 22 800,00 2 225,28 1 482,00 0,00 581,40 27 088,68 zł
Październik 22 800,00 278,16 185,25 0,00 581,40 23 844,81 zł
Listopad 22 800,00 0,00 0,00 0,00 581,40 23 381,40 zł
Grudzień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 581,40 23 381,40 zł
Rocznie 273 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 976,80 314 405,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 469 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 089 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 101 zł
Całość - kwota brutto 22 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Luty 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Marzec 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Kwiecień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Maj 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Czerwiec 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Lipiec 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Sierpień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Wrzesień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Październik 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Listopad 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Grudzień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 3 101,00 19 699,00
Rocznie 273 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 880,00 37 212,00 236 388,00
Wynagrodzenie pracownika 22 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Luty 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Marzec 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Kwiecień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Maj 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Czerwiec 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Lipiec 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Sierpień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Wrzesień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Październik 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Listopad 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Grudzień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 800,00 zł
Rocznie 273 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 699 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 052 zł
Zaliczka na podatek 5 071 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 800,00 0,00 0,00 0,00 2 052,00 0,00 5 071,00 0,00 15 677,00
Luty 22 800,00 0,00 0,00 0,00 2 052,00 0,00 6 871,00 0,00 13 877,00
Marzec 22 800,00 0,00 0,00 0,00 2 052,00 0,00 6 871,00 0,00 13 877,00
Kwiecień 22 800,00 0,00 0,00 0,00 2 052,00 0,00 6 871,00 0,00 13 877,00
Maj 22 800,00 0,00 0,00 0,00 2 052,00 0,00 6 871,00 0,00 13 877,00
Czerwiec 22 800,00 0,00 0,00 0,00 2 052,00 0,00 6 871,00 0,00 13 877,00
Lipiec 22 800,00 176,27 72,24 0,00 2 052,00 15,08 6 787,00 0,00 13 697,41
Sierpień 22 800,00 176,27 72,24 0,00 2 052,00 15,08 6 787,00 0,00 13 697,41
Wrzesień 22 800,00 176,27 72,24 0,00 2 052,00 15,08 6 787,00 0,00 13 697,41
Październik 22 800,00 176,27 72,24 0,00 2 052,00 15,08 6 787,00 0,00 13 697,41
Listopad 22 800,00 176,27 72,24 0,00 2 052,00 15,08 6 787,00 0,00 13 697,41
Grudzień 22 800,00 176,27 72,24 0,00 2 052,00 15,08 6 787,00 0,00 13 697,41
Rocznie 273 600,00 1 057,62 433,44 0,00 24 624,00 0,00 80 148,00 0,00 167 246,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 22 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 677 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.