Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 338 zł
Ubezpieczenie chorobowe 551 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 747 zł
Zaliczka na podatek 2 000 zł
Całość - kwota brutto 22 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 500,00 2 196,00 337,50 551,25 1 747,37 19 165,00 2 000,00 15 667,88
Luty 22 500,00 2 196,00 337,50 551,25 1 747,37 19 165,00 2 000,00 15 667,88
Marzec 22 500,00 2 196,00 337,50 551,25 1 747,37 19 165,00 2 000,00 15 667,88
Kwiecień 22 500,00 2 196,00 337,50 551,25 1 747,37 19 165,00 2 000,00 15 667,88
Maj 22 500,00 2 196,00 337,50 551,25 1 747,37 19 165,00 2 000,00 15 667,88
Czerwiec 22 500,00 2 196,00 337,50 551,25 1 747,37 19 165,00 2 000,00 15 667,88
Lipiec 22 500,00 2 196,00 337,50 551,25 1 747,37 19 165,00 4 831,00 12 836,88
Sierpień 22 500,00 2 196,00 337,50 551,25 1 747,37 19 165,00 6 133,00 11 534,88
Wrzesień 22 500,00 2 196,00 337,50 551,25 1 747,37 19 165,00 6 133,00 11 534,88
Październik 22 500,00 541,68 83,25 551,25 1 919,14 21 074,00 6 744,00 12 660,68
Listopad 22 500,00 0,00 0,00 551,25 1 975,39 21 699,00 6 944,00 13 029,36
Grudzień 22 500,00 0,00 0,00 551,25 1 975,39 21 699,00 6 944,00 13 029,36
Rocznie 270 000,00 20 305,68 3 120,75 6 615,00 21 596,25 236 957,00 28 126,00 168 633,32
Wynagrodzenie pracownika 22 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 463 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 376 zł
Fundusz Pracy (FP) 551 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 500,00 2 196,00 1 462,50 375,75 573,75 27 108,00 zł
Luty 22 500,00 2 196,00 1 462,50 375,75 573,75 27 108,00 zł
Marzec 22 500,00 2 196,00 1 462,50 375,75 573,75 27 108,00 zł
Kwiecień 22 500,00 2 196,00 1 462,50 375,75 573,75 27 108,00 zł
Maj 22 500,00 2 196,00 1 462,50 375,75 573,75 27 108,00 zł
Czerwiec 22 500,00 2 196,00 1 462,50 375,75 573,75 27 108,00 zł
Lipiec 22 500,00 2 196,00 1 462,50 375,75 573,75 27 108,00 zł
Sierpień 22 500,00 2 196,00 1 462,50 375,75 573,75 27 108,00 zł
Wrzesień 22 500,00 2 196,00 1 462,50 375,75 573,75 27 108,00 zł
Październik 22 500,00 541,68 360,75 375,75 573,75 24 351,93 zł
Listopad 22 500,00 0,00 0,00 375,75 573,75 23 449,50 zł
Grudzień 22 500,00 0,00 0,00 375,75 573,75 23 449,50 zł
Rocznie 270 000,00 20 305,68 13 523,25 4 509,00 6 885,00 315 222,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 668 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 253 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 338 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 797 zł
Zaliczka na podatek 1 917 zł
Całość - kwota brutto 22 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 500,00 2 196,00 337,50 0,00 1 796,99 15 973,00 1 917,00 16 252,75
Luty 22 500,00 2 196,00 337,50 0,00 1 796,99 15 973,00 1 917,00 16 252,75
Marzec 22 500,00 2 196,00 337,50 0,00 1 796,99 15 973,00 1 917,00 16 252,75
Kwiecień 22 500,00 2 196,00 337,50 0,00 1 796,99 15 973,00 1 917,00 16 252,75
Maj 22 500,00 2 196,00 337,50 0,00 1 796,99 15 973,00 1 917,00 16 252,75
Czerwiec 22 500,00 2 196,00 337,50 0,00 1 796,99 15 973,00 1 917,00 16 252,75
Lipiec 22 500,00 2 196,00 337,50 0,00 1 796,99 15 973,00 1 917,00 16 252,75
Sierpień 22 500,00 2 196,00 337,50 0,00 1 796,99 15 973,00 1 917,00 16 252,75
Wrzesień 22 500,00 2 196,00 337,50 0,00 1 796,99 15 973,00 1 917,00 16 252,75
Październik 22 500,00 541,68 83,25 0,00 1 968,76 17 500,00 2 100,00 17 806,31
Listopad 22 500,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 18 000,00 2 160,00 18 315,00
Grudzień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 18 000,00 2 160,00 18 315,00
Rocznie 270 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 22 191,67 197 257,00 1 481,00 200 711,06
Wynagrodzenie pracownika 22 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 463 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 551 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 26 732 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 500,00 2 196,00 1 462,50 0,00 573,75 26 732,25 zł
Luty 22 500,00 2 196,00 1 462,50 0,00 573,75 26 732,25 zł
Marzec 22 500,00 2 196,00 1 462,50 0,00 573,75 26 732,25 zł
Kwiecień 22 500,00 2 196,00 1 462,50 0,00 573,75 26 732,25 zł
Maj 22 500,00 2 196,00 1 462,50 0,00 573,75 26 732,25 zł
Czerwiec 22 500,00 2 196,00 1 462,50 0,00 573,75 26 732,25 zł
Lipiec 22 500,00 2 196,00 1 462,50 0,00 573,75 26 732,25 zł
Sierpień 22 500,00 2 196,00 1 462,50 0,00 573,75 26 732,25 zł
Wrzesień 22 500,00 2 196,00 1 462,50 0,00 573,75 26 732,25 zł
Październik 22 500,00 541,68 360,75 0,00 573,75 23 976,18 zł
Listopad 22 500,00 0,00 0,00 0,00 573,75 23 073,75 zł
Grudzień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 573,75 23 073,75 zł
Rocznie 270 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 885,00 310 713,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 253 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 732 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 060 zł
Całość - kwota brutto 22 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Luty 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Marzec 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Kwiecień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Maj 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Czerwiec 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Lipiec 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Sierpień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Wrzesień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Październik 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Listopad 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Grudzień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Rocznie 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 36 720,00 233 280,00
Wynagrodzenie pracownika 22 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Luty 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Marzec 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Kwiecień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Maj 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Czerwiec 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Lipiec 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Sierpień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Wrzesień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Październik 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Listopad 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Grudzień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł
Rocznie 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 025 zł
Zaliczka na podatek 4 975 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 500,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 0,00 4 975,00 0,00 15 500,00
Luty 22 500,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 0,00 6 775,00 0,00 13 700,00
Marzec 22 500,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 0,00 6 775,00 0,00 13 700,00
Kwiecień 22 500,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 0,00 6 775,00 0,00 13 700,00
Maj 22 500,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 0,00 6 775,00 0,00 13 700,00
Czerwiec 22 500,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 0,00 6 775,00 0,00 13 700,00
Lipiec 22 500,00 176,27 72,24 0,00 2 025,00 15,08 6 691,00 0,00 13 520,41
Sierpień 22 500,00 176,27 72,24 0,00 2 025,00 15,08 6 691,00 0,00 13 520,41
Wrzesień 22 500,00 176,27 72,24 0,00 2 025,00 15,08 6 691,00 0,00 13 520,41
Październik 22 500,00 176,27 72,24 0,00 2 025,00 15,08 6 691,00 0,00 13 520,41
Listopad 22 500,00 176,27 72,24 0,00 2 025,00 15,08 6 691,00 0,00 13 520,41
Grudzień 22 500,00 176,27 72,24 0,00 2 025,00 15,08 6 691,00 0,00 13 520,41
Rocznie 270 000,00 1 057,62 433,44 0,00 24 300,00 0,00 78 996,00 0,00 165 122,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 22 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 500 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.