Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 815 zł
Ubezpieczenie rentowe 279 zł
Ubezpieczenie chorobowe 456 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 444 zł
Zaliczka na podatek 1 596 zł
Całość - kwota brutto 18 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 1 596,00 13 009,45
Luty 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 1 596,00 13 009,45
Marzec 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 1 596,00 13 009,45
Kwiecień 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 1 596,00 13 009,45
Maj 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 1 596,00 13 009,45
Czerwiec 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 1 596,00 13 009,45
Lipiec 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 1 596,00 13 009,45
Sierpień 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 2 876,00 11 729,45
Wrzesień 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 5 056,00 9 549,45
Październik 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 5 056,00 9 549,45
Listopad 18 600,00 1 815,36 279,00 455,70 1 444,49 15 800,00 5 056,00 9 549,45
Grudzień 18 600,00 336,72 51,75 455,70 1 598,02 17 506,00 5 602,00 10 555,81
Rocznie 223 200,00 20 305,68 3 120,75 5 468,40 17 487,41 191 306,00 17 336,00 141 999,76
Wynagrodzenie pracownika 18 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 815 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 311 zł
Fundusz Pracy (FP) 456 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 409 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Luty 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Marzec 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Kwiecień 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Maj 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Czerwiec 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Lipiec 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Sierpień 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Wrzesień 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Październik 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Listopad 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,62 474,30 22 409,28 zł
Grudzień 18 600,00 336,72 224,25 310,62 474,30 19 945,89 zł
Rocznie 223 200,00 20 305,68 13 523,25 3 727,44 5 691,60 266 447,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 009 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 409 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 436 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 815 zł
Ubezpieczenie rentowe 279 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 486 zł
Zaliczka na podatek 1 585 zł
Całość - kwota brutto 18 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Luty 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Marzec 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Kwiecień 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Maj 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Czerwiec 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Lipiec 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Sierpień 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Wrzesień 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Październik 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Listopad 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,51 13 205,00 1 585,00 13 435,53
Grudzień 18 600,00 336,72 51,75 0,00 1 639,04 14 569,00 1 748,00 14 824,21
Rocznie 223 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 17 979,65 159 824,00 1 198,00 162 615,04
Wynagrodzenie pracownika 18 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 815 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 456 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 099 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Luty 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Marzec 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Kwiecień 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Maj 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Czerwiec 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Lipiec 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Sierpień 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Wrzesień 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Październik 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Listopad 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,30 22 098,66 zł
Grudzień 18 600,00 336,72 224,25 0,00 474,30 19 635,27 zł
Rocznie 223 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 691,60 262 720,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 436 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 099 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 530 zł
Całość - kwota brutto 18 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Luty 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Marzec 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Kwiecień 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Maj 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Czerwiec 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Lipiec 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Sierpień 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Wrzesień 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Październik 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Listopad 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Grudzień 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 530,00 16 070,00
Rocznie 223 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 560,00 30 360,00 192 840,00
Wynagrodzenie pracownika 18 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Luty 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Marzec 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Kwiecień 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Maj 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Czerwiec 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Lipiec 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Sierpień 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Wrzesień 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Październik 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Listopad 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Grudzień 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł
Rocznie 223 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 674 zł
Zaliczka na podatek 3 727 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 600,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 3 727,00 0,00 13 199,00
Luty 18 600,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 5 527,00 0,00 11 399,00
Marzec 18 600,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 5 527,00 0,00 11 399,00
Kwiecień 18 600,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 5 527,00 0,00 11 399,00
Maj 18 600,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 5 527,00 0,00 11 399,00
Czerwiec 18 600,00 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 5 527,00 0,00 11 399,00
Lipiec 18 600,00 176,27 72,24 0,00 1 674,00 15,08 5 443,00 0,00 11 219,41
Sierpień 18 600,00 176,27 72,24 0,00 1 674,00 15,08 5 443,00 0,00 11 219,41
Wrzesień 18 600,00 176,27 72,24 0,00 1 674,00 15,08 5 443,00 0,00 11 219,41
Październik 18 600,00 176,27 72,24 0,00 1 674,00 15,08 5 443,00 0,00 11 219,41
Listopad 18 600,00 176,27 72,24 0,00 1 674,00 15,08 5 443,00 0,00 11 219,41
Grudzień 18 600,00 176,27 72,24 0,00 1 674,00 15,08 5 443,00 0,00 11 219,41
Rocznie 223 200,00 1 057,62 433,44 0,00 20 088,00 0,00 64 020,00 0,00 137 510,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 18 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 199 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.