Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie chorobowe 451 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 429 zł
Zaliczka na podatek 1 575 zł
Całość - kwota brutto 18 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 1 575,00 12 873,40
Luty 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 1 575,00 12 873,40
Marzec 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 1 575,00 12 873,40
Kwiecień 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 1 575,00 12 873,40
Maj 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 1 575,00 12 873,40
Czerwiec 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 1 575,00 12 873,40
Lipiec 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 1 575,00 12 873,40
Sierpień 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 2 578,00 11 870,40
Wrzesień 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 5 001,00 9 447,40
Październik 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 5 001,00 9 447,40
Listopad 18 400,00 1 795,84 276,00 450,80 1 428,96 15 627,00 5 001,00 9 447,40
Grudzień 18 400,00 551,44 84,75 450,80 1 558,17 17 063,00 5 460,00 10 294,84
Rocznie 220 800,00 20 305,68 3 120,75 5 409,60 17 276,73 188 960,00 16 789,00 140 621,24
Wynagrodzenie pracownika 18 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 307 zł
Fundusz Pracy (FP) 451 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 22 168 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Luty 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Marzec 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Kwiecień 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Maj 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Czerwiec 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Lipiec 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Sierpień 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Wrzesień 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Październik 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Listopad 18 400,00 1 795,84 1 196,00 307,28 469,20 22 168,32 zł
Grudzień 18 400,00 551,44 367,25 307,28 469,20 20 095,17 zł
Rocznie 220 800,00 20 305,68 13 523,25 3 687,36 5 630,40 263 946,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 873 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 168 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 470 zł
Zaliczka na podatek 1 568 zł
Całość - kwota brutto 18 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Luty 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Marzec 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Kwiecień 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Maj 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Czerwiec 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Lipiec 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Sierpień 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Wrzesień 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Październik 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Listopad 18 400,00 1 795,84 276,00 0,00 1 469,53 13 063,00 1 568,00 13 291,07
Grudzień 18 400,00 551,44 84,75 0,00 1 598,74 14 211,00 1 705,00 14 459,75
Rocznie 220 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 17 763,57 157 904,00 1 185,00 160 661,52
Wynagrodzenie pracownika 18 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 451 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 861 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Luty 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Marzec 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Kwiecień 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Maj 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Czerwiec 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Lipiec 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Sierpień 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Wrzesień 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Październik 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Listopad 18 400,00 1 795,84 1 196,00 0,00 469,20 21 861,04 zł
Grudzień 18 400,00 551,44 367,25 0,00 469,20 19 787,89 zł
Rocznie 220 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 630,40 260 259,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 291 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 861 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 502 zł
Całość - kwota brutto 18 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Luty 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Marzec 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Kwiecień 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Maj 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Czerwiec 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Lipiec 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Sierpień 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Wrzesień 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Październik 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Listopad 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Grudzień 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 2 502,00 15 898,00
Rocznie 220 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 640,00 30 024,00 190 776,00
Wynagrodzenie pracownika 18 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Luty 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Marzec 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Kwiecień 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Maj 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Czerwiec 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Lipiec 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Sierpień 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Wrzesień 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Październik 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Listopad 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Grudzień 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 zł
Rocznie 220 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 898 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 081 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 656 zł
Zaliczka na podatek 3 663 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 400,00 0,00 0,00 0,00 1 656,00 0,00 3 663,00 0,00 13 081,00
Luty 18 400,00 0,00 0,00 0,00 1 656,00 0,00 5 463,00 0,00 11 281,00
Marzec 18 400,00 0,00 0,00 0,00 1 656,00 0,00 5 463,00 0,00 11 281,00
Kwiecień 18 400,00 0,00 0,00 0,00 1 656,00 0,00 5 463,00 0,00 11 281,00
Maj 18 400,00 0,00 0,00 0,00 1 656,00 0,00 5 463,00 0,00 11 281,00
Czerwiec 18 400,00 0,00 0,00 0,00 1 656,00 0,00 5 463,00 0,00 11 281,00
Lipiec 18 400,00 176,27 72,24 0,00 1 656,00 15,08 5 379,00 0,00 11 101,41
Sierpień 18 400,00 176,27 72,24 0,00 1 656,00 15,08 5 379,00 0,00 11 101,41
Wrzesień 18 400,00 176,27 72,24 0,00 1 656,00 15,08 5 379,00 0,00 11 101,41
Październik 18 400,00 176,27 72,24 0,00 1 656,00 15,08 5 379,00 0,00 11 101,41
Listopad 18 400,00 176,27 72,24 0,00 1 656,00 15,08 5 379,00 0,00 11 101,41
Grudzień 18 400,00 176,27 72,24 0,00 1 656,00 15,08 5 379,00 0,00 11 101,41
Rocznie 220 800,00 1 057,62 433,44 0,00 19 872,00 0,00 63 252,00 0,00 136 094,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 18 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 081 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.