Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 845 zł
Ubezpieczenie rentowe 284 zł
Ubezpieczenie chorobowe 463 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 468 zł
Zaliczka na podatek 2 305 zł
Całość - kwota brutto 18 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 900,00 1 844,64 283,50 463,05 1 467,79 16 059,00 2 305,00 12 536,02
Luty 18 900,00 1 844,64 283,50 463,05 1 467,79 16 059,00 2 305,00 12 536,02
Marzec 18 900,00 1 844,64 283,50 463,05 1 467,79 16 059,00 2 305,00 12 536,02
Kwiecień 18 900,00 1 844,64 283,50 463,05 1 467,79 16 059,00 2 305,00 12 536,02
Maj 18 900,00 1 844,64 283,50 463,05 1 467,79 16 059,00 2 305,00 12 536,02
Czerwiec 18 900,00 1 844,64 283,50 463,05 1 467,79 16 059,00 2 305,00 12 536,02
Lipiec 18 900,00 1 844,64 283,50 463,05 1 467,79 16 059,00 2 305,00 12 536,02
Sierpień 18 900,00 1 844,64 283,50 463,05 1 467,79 16 059,00 3 576,00 11 265,02
Wrzesień 18 900,00 1 844,64 283,50 463,05 1 467,79 16 059,00 5 139,00 9 702,02
Październik 18 900,00 737,86 113,40 463,05 1 582,71 17 336,00 5 548,00 10 454,98
Listopad 18 900,00 0,00 0,00 463,05 1 659,33 18 187,00 5 820,00 10 957,62
Grudzień 18 900,00 0,00 0,00 463,05 1 659,33 18 187,00 5 820,00 10 957,62
Rocznie 226 800,00 17 339,62 2 664,90 5 556,60 18 111,48 198 241,00 23 925,00 141 089,40
Wynagrodzenie pracownika 18 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 845 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 229 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 316 zł
Fundusz Pracy (FP) 463 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 900,00 1 844,64 1 228,50 315,63 481,95 22 770,72 zł
Luty 18 900,00 1 844,64 1 228,50 315,63 481,95 22 770,72 zł
Marzec 18 900,00 1 844,64 1 228,50 315,63 481,95 22 770,72 zł
Kwiecień 18 900,00 1 844,64 1 228,50 315,63 481,95 22 770,72 zł
Maj 18 900,00 1 844,64 1 228,50 315,63 481,95 22 770,72 zł
Czerwiec 18 900,00 1 844,64 1 228,50 315,63 481,95 22 770,72 zł
Lipiec 18 900,00 1 844,64 1 228,50 315,63 481,95 22 770,72 zł
Sierpień 18 900,00 1 844,64 1 228,50 315,63 481,95 22 770,72 zł
Wrzesień 18 900,00 1 844,64 1 228,50 315,63 481,95 22 770,72 zł
Październik 18 900,00 737,86 491,40 315,63 481,95 20 926,84 zł
Listopad 18 900,00 0,00 0,00 315,63 481,95 19 697,58 zł
Grudzień 18 900,00 0,00 0,00 315,63 481,95 19 697,58 zł
Rocznie 226 800,00 17 339,62 11 547,90 3 787,56 5 783,40 265 258,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 536 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 845 zł
Ubezpieczenie rentowe 284 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 509 zł
Zaliczka na podatek 2 281 zł
Całość - kwota brutto 18 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 900,00 1 844,64 283,50 0,00 1 509,47 13 417,00 2 281,00 12 981,50
Luty 18 900,00 1 844,64 283,50 0,00 1 509,47 13 417,00 2 281,00 12 981,50
Marzec 18 900,00 1 844,64 283,50 0,00 1 509,47 13 417,00 2 281,00 12 981,50
Kwiecień 18 900,00 1 844,64 283,50 0,00 1 509,47 13 417,00 2 281,00 12 981,50
Maj 18 900,00 1 844,64 283,50 0,00 1 509,47 13 417,00 2 281,00 12 981,50
Czerwiec 18 900,00 1 844,64 283,50 0,00 1 509,47 13 417,00 2 281,00 12 981,50
Lipiec 18 900,00 1 844,64 283,50 0,00 1 509,47 13 417,00 2 281,00 12 981,50
Sierpień 18 900,00 1 844,64 283,50 0,00 1 509,47 13 417,00 2 281,00 12 981,50
Wrzesień 18 900,00 1 844,64 283,50 0,00 1 509,47 13 417,00 2 281,00 12 981,50
Październik 18 900,00 737,86 113,40 0,00 1 624,39 14 439,00 2 455,00 13 969,72
Listopad 18 900,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 15 120,00 2 570,00 14 628,60
Grudzień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 15 120,00 2 570,00 14 628,60
Rocznie 226 800,00 17 339,62 2 664,90 0,00 18 611,62 165 432,00 12 097,00 160 060,42
Wynagrodzenie pracownika 18 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 845 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 229 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 463 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 455 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 900,00 1 844,64 1 228,50 0,00 481,95 22 455,09 zł
Luty 18 900,00 1 844,64 1 228,50 0,00 481,95 22 455,09 zł
Marzec 18 900,00 1 844,64 1 228,50 0,00 481,95 22 455,09 zł
Kwiecień 18 900,00 1 844,64 1 228,50 0,00 481,95 22 455,09 zł
Maj 18 900,00 1 844,64 1 228,50 0,00 481,95 22 455,09 zł
Czerwiec 18 900,00 1 844,64 1 228,50 0,00 481,95 22 455,09 zł
Lipiec 18 900,00 1 844,64 1 228,50 0,00 481,95 22 455,09 zł
Sierpień 18 900,00 1 844,64 1 228,50 0,00 481,95 22 455,09 zł
Wrzesień 18 900,00 1 844,64 1 228,50 0,00 481,95 22 455,09 zł
Październik 18 900,00 737,86 491,40 0,00 481,95 20 611,21 zł
Listopad 18 900,00 0,00 0,00 0,00 481,95 19 381,95 zł
Grudzień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 481,95 19 381,95 zł
Rocznie 226 800,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 783,40 261 470,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 982 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 455 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 570 zł
Całość - kwota brutto 18 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Luty 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Marzec 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Kwiecień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Maj 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Czerwiec 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Lipiec 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Sierpień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Wrzesień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Październik 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Listopad 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Grudzień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120,00 2 570,00 16 330,00
Rocznie 226 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 440,00 30 840,00 195 960,00
Wynagrodzenie pracownika 18 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Luty 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Marzec 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Kwiecień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Maj 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Czerwiec 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Lipiec 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Sierpień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Wrzesień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Październik 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Listopad 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Grudzień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 zł
Rocznie 226 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 701 zł
Zaliczka na podatek 3 823 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 900,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 0,00 3 823,00 0,00 13 376,00
Luty 18 900,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 0,00 5 623,00 0,00 11 576,00
Marzec 18 900,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 0,00 5 623,00 0,00 11 576,00
Kwiecień 18 900,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 0,00 5 623,00 0,00 11 576,00
Maj 18 900,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 0,00 5 623,00 0,00 11 576,00
Czerwiec 18 900,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 0,00 5 623,00 0,00 11 576,00
Lipiec 18 900,00 176,27 72,24 0,00 1 701,00 15,08 5 539,00 0,00 11 396,41
Sierpień 18 900,00 176,27 72,24 0,00 1 701,00 15,08 5 539,00 0,00 11 396,41
Wrzesień 18 900,00 176,27 72,24 0,00 1 701,00 15,08 5 539,00 0,00 11 396,41
Październik 18 900,00 176,27 72,24 0,00 1 701,00 15,08 5 539,00 0,00 11 396,41
Listopad 18 900,00 176,27 72,24 0,00 1 701,00 15,08 5 539,00 0,00 11 396,41
Grudzień 18 900,00 176,27 72,24 0,00 1 701,00 15,08 5 539,00 0,00 11 396,41
Rocznie 226 800,00 1 057,62 433,44 0,00 20 412,00 0,00 65 172,00 0,00 139 634,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 18 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 376 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.