Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 442 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie chorobowe 292 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 924 zł
Zaliczka na podatek 902 zł
Całość - kwota brutto 11 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Luty 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Marzec 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Kwiecień 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Maj 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Czerwiec 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Lipiec 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Sierpień 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Wrzesień 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Październik 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Listopad 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 902,00 8 442,34
Grudzień 11 900,00 1 161,44 178,50 291,55 924,17 10 019,00 948,00 8 396,34
Rocznie 142 800,00 13 937,28 2 142,00 3 498,60 10 849,25 120 228,00 24,00 101 262,08
Wynagrodzenie pracownika 11 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 774 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 199 zł
Fundusz Pracy (FP) 292 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 337 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Luty 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Marzec 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Kwiecień 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Maj 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Czerwiec 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Lipiec 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Sierpień 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Wrzesień 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Październik 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Listopad 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Grudzień 11 900,00 1 161,44 773,50 198,73 303,45 14 337,12 zł
Rocznie 142 800,00 13 937,28 9 282,00 2 384,76 3 641,40 172 045,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 442 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 337 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 950 zł
Zaliczka na podatek 1 014 zł
Całość - kwota brutto 11 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Luty 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Marzec 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Kwiecień 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Maj 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Czerwiec 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Lipiec 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Sierpień 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Wrzesień 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Październik 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Listopad 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Grudzień 11 900,00 1 161,44 178,50 0,00 950,41 8 448,00 1 014,00 8 595,89
Rocznie 142 800,00 13 937,28 2 142,00 0,00 11 404,92 101 376,00 756,00 103 150,68
Wynagrodzenie pracownika 11 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 774 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 292 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 138 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Luty 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Marzec 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Kwiecień 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Maj 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Czerwiec 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Lipiec 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Sierpień 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Wrzesień 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Październik 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Listopad 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Grudzień 11 900,00 1 161,44 773,50 0,00 303,45 14 138,39 zł
Rocznie 142 800,00 13 937,28 9 282,00 0,00 3 641,40 169 660,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 596 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 138 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 618 zł
Całość - kwota brutto 11 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Luty 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Marzec 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Kwiecień 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Maj 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Czerwiec 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Lipiec 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Sierpień 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Wrzesień 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Październik 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Listopad 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Grudzień 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 520,00 1 618,00 10 282,00
Rocznie 142 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 240,00 19 416,00 123 384,00
Wynagrodzenie pracownika 11 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Luty 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Marzec 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Kwiecień 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Maj 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Czerwiec 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Lipiec 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Sierpień 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Wrzesień 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Październik 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Listopad 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Grudzień 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 zł
Rocznie 142 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 282 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 071 zł
Zaliczka na podatek 1 598 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 900,00 0,00 0,00 0,00 1 071,00 0,00 1 598,00 0,00 9 231,00
Luty 11 900,00 0,00 0,00 0,00 1 071,00 0,00 3 368,00 0,00 7 461,00
Marzec 11 900,00 0,00 0,00 0,00 1 071,00 0,00 3 383,00 0,00 7 446,00
Kwiecień 11 900,00 0,00 0,00 0,00 1 071,00 0,00 3 383,00 0,00 7 446,00
Maj 11 900,00 0,00 0,00 0,00 1 071,00 0,00 3 383,00 0,00 7 446,00
Czerwiec 11 900,00 0,00 0,00 0,00 1 071,00 0,00 3 383,00 0,00 7 446,00
Lipiec 11 900,00 176,27 72,24 0,00 1 071,00 15,08 3 299,00 0,00 7 266,41
Sierpień 11 900,00 176,27 72,24 0,00 1 071,00 15,08 3 299,00 0,00 7 266,41
Wrzesień 11 900,00 176,27 72,24 0,00 1 071,00 15,08 3 299,00 0,00 7 266,41
Październik 11 900,00 176,27 72,24 0,00 1 071,00 15,08 3 299,00 0,00 7 266,41
Listopad 11 900,00 176,27 72,24 0,00 1 071,00 15,08 3 299,00 0,00 7 266,41
Grudzień 11 900,00 176,27 72,24 0,00 1 071,00 15,08 3 299,00 0,00 7 266,41
Rocznie 142 800,00 1 057,62 433,44 0,00 12 852,00 0,00 38 292,00 0,00 90 074,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 11 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 231 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.