Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 374 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie chorobowe 289 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 916 zł
Zaliczka na podatek 892 zł
Całość - kwota brutto 11 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Luty 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Marzec 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Kwiecień 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Maj 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Czerwiec 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Lipiec 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Sierpień 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Wrzesień 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Październik 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Listopad 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Grudzień 11 800,00 1 151,68 177,00 289,10 916,40 9 932,00 892,00 8 373,82
Rocznie 141 600,00 13 820,16 2 124,00 3 469,20 10 702,08 119 184,00 0,00 100 485,84
Wynagrodzenie pracownika 11 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 767 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 197 zł
Fundusz Pracy (FP) 289 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Luty 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Marzec 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Kwiecień 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Maj 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Czerwiec 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Lipiec 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Sierpień 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Wrzesień 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Październik 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Listopad 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Grudzień 11 800,00 1 151,68 767,00 197,06 300,90 14 216,64 zł
Rocznie 141 600,00 13 820,16 9 204,00 2 364,72 3 610,80 170 599,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 374 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 524 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 942 zł
Zaliczka na podatek 1 005 zł
Całość - kwota brutto 11 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Luty 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Marzec 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Kwiecień 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Maj 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Czerwiec 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Lipiec 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Sierpień 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Wrzesień 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Październik 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Listopad 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Grudzień 11 800,00 1 151,68 177,00 0,00 942,42 8 377,00 1 005,00 8 523,66
Rocznie 141 600,00 13 820,16 2 124,00 0,00 11 309,04 100 524,00 756,00 102 283,92
Wynagrodzenie pracownika 11 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 767 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 289 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Luty 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Marzec 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Kwiecień 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Maj 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Czerwiec 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Lipiec 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Sierpień 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Wrzesień 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Październik 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Listopad 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Grudzień 11 800,00 1 151,68 767,00 0,00 300,90 14 019,58 zł
Rocznie 141 600,00 13 820,16 9 204,00 0,00 3 610,80 168 234,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 524 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 605 zł
Całość - kwota brutto 11 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Luty 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Marzec 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Kwiecień 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Maj 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Czerwiec 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Lipiec 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Sierpień 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Wrzesień 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Październik 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Listopad 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Grudzień 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 440,00 1 605,00 10 195,00
Rocznie 141 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 280,00 19 260,00 122 340,00
Wynagrodzenie pracownika 11 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Luty 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Marzec 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Kwiecień 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Maj 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Czerwiec 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Lipiec 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Sierpień 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Wrzesień 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Październik 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Listopad 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Grudzień 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 zł
Rocznie 141 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 195 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 062 zł
Zaliczka na podatek 1 581 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 800,00 0,00 0,00 0,00 1 062,00 0,00 1 581,00 0,00 9 157,00
Luty 11 800,00 0,00 0,00 0,00 1 062,00 0,00 3 321,00 0,00 7 417,00
Marzec 11 800,00 0,00 0,00 0,00 1 062,00 0,00 3 351,00 0,00 7 387,00
Kwiecień 11 800,00 0,00 0,00 0,00 1 062,00 0,00 3 351,00 0,00 7 387,00
Maj 11 800,00 0,00 0,00 0,00 1 062,00 0,00 3 351,00 0,00 7 387,00
Czerwiec 11 800,00 0,00 0,00 0,00 1 062,00 0,00 3 351,00 0,00 7 387,00
Lipiec 11 800,00 176,27 72,24 0,00 1 062,00 15,08 3 267,00 0,00 7 207,41
Sierpień 11 800,00 176,27 72,24 0,00 1 062,00 15,08 3 267,00 0,00 7 207,41
Wrzesień 11 800,00 176,27 72,24 0,00 1 062,00 15,08 3 267,00 0,00 7 207,41
Październik 11 800,00 176,27 72,24 0,00 1 062,00 15,08 3 267,00 0,00 7 207,41
Listopad 11 800,00 176,27 72,24 0,00 1 062,00 15,08 3 267,00 0,00 7 207,41
Grudzień 11 800,00 176,27 72,24 0,00 1 062,00 15,08 3 267,00 0,00 7 207,41
Rocznie 141 600,00 1 057,62 433,44 0,00 12 744,00 0,00 37 908,00 0,00 89 366,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 11 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 157 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.