Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 132 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie chorobowe 284 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 901 zł
Zaliczka na podatek 871 zł
Całość - kwota brutto 11 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Luty 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Marzec 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Kwiecień 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Maj 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Czerwiec 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Lipiec 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Sierpień 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Wrzesień 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Październik 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Listopad 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Grudzień 11 600,00 1 132,16 174,00 284,20 900,87 9 760,00 871,00 8 237,77
Rocznie 139 200,00 13 585,92 2 088,00 3 410,40 10 454,40 117 120,00 0,00 98 853,24
Wynagrodzenie pracownika 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 132 zł
Ubezpieczenie rentowe 754 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 194 zł
Fundusz Pracy (FP) 284 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 976 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Luty 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Marzec 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Kwiecień 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Maj 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Czerwiec 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Lipiec 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Sierpień 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Wrzesień 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Październik 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Listopad 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Grudzień 11 600,00 1 132,16 754,00 193,72 295,80 13 975,68 zł
Rocznie 139 200,00 13 585,92 9 048,00 2 324,64 3 549,60 167 708,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 238 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 976 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 132 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 926 zł
Zaliczka na podatek 988 zł
Całość - kwota brutto 11 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Luty 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Marzec 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Kwiecień 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Maj 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Czerwiec 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Lipiec 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Sierpień 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Wrzesień 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Październik 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Listopad 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Grudzień 11 600,00 1 132,16 174,00 0,00 926,45 8 235,00 988,00 8 379,19
Rocznie 139 200,00 13 585,92 2 088,00 0,00 11 117,40 98 820,00 744,00 100 550,28
Wynagrodzenie pracownika 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 132 zł
Ubezpieczenie rentowe 754 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 284 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Luty 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Marzec 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Kwiecień 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Maj 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Czerwiec 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Lipiec 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Sierpień 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Wrzesień 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Październik 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Listopad 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Grudzień 11 600,00 1 132,16 754,00 0,00 295,80 13 781,96 zł
Rocznie 139 200,00 13 585,92 9 048,00 0,00 3 549,60 165 383,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 379 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 578 zł
Całość - kwota brutto 11 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Luty 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Marzec 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Kwiecień 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Maj 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Czerwiec 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Lipiec 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Sierpień 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Wrzesień 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Październik 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Listopad 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Grudzień 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 280,00 1 578,00 10 022,00
Rocznie 139 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 360,00 18 936,00 120 264,00
Wynagrodzenie pracownika 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Luty 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Marzec 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Kwiecień 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Maj 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Czerwiec 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Lipiec 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Sierpień 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Wrzesień 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Październik 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Listopad 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Grudzień 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 zł
Rocznie 139 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 022 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 044 zł
Zaliczka na podatek 1 547 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 600,00 0,00 0,00 0,00 1 044,00 0,00 1 547,00 0,00 9 009,00
Luty 11 600,00 0,00 0,00 0,00 1 044,00 0,00 3 227,00 0,00 7 329,00
Marzec 11 600,00 0,00 0,00 0,00 1 044,00 0,00 3 287,00 0,00 7 269,00
Kwiecień 11 600,00 0,00 0,00 0,00 1 044,00 0,00 3 287,00 0,00 7 269,00
Maj 11 600,00 0,00 0,00 0,00 1 044,00 0,00 3 287,00 0,00 7 269,00
Czerwiec 11 600,00 0,00 0,00 0,00 1 044,00 0,00 3 287,00 0,00 7 269,00
Lipiec 11 600,00 176,27 72,24 0,00 1 044,00 15,08 3 203,00 0,00 7 089,41
Sierpień 11 600,00 176,27 72,24 0,00 1 044,00 15,08 3 203,00 0,00 7 089,41
Wrzesień 11 600,00 176,27 72,24 0,00 1 044,00 15,08 3 203,00 0,00 7 089,41
Październik 11 600,00 176,27 72,24 0,00 1 044,00 15,08 3 203,00 0,00 7 089,41
Listopad 11 600,00 176,27 72,24 0,00 1 044,00 15,08 3 203,00 0,00 7 089,41
Grudzień 11 600,00 176,27 72,24 0,00 1 044,00 15,08 3 203,00 0,00 7 089,41
Rocznie 139 200,00 1 057,62 433,44 0,00 12 528,00 0,00 37 140,00 0,00 87 950,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 11 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 009 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.