Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 965 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 093 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie chorobowe 274 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 870 zł
Zaliczka na podatek 830 zł
Całość - kwota brutto 11 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Luty 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Marzec 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Kwiecień 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Maj 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Czerwiec 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Lipiec 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Sierpień 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Wrzesień 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Październik 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Listopad 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Grudzień 11 200,00 1 093,12 168,00 274,40 869,80 9 414,00 830,00 7 964,68
Rocznie 134 400,00 13 117,44 2 016,00 3 292,80 9 956,16 112 968,00 0,00 95 576,16
Wynagrodzenie pracownika 11 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 093 zł
Ubezpieczenie rentowe 728 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 187 zł
Fundusz Pracy (FP) 274 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 494 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Luty 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Marzec 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Kwiecień 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Maj 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Czerwiec 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Lipiec 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Sierpień 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Wrzesień 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Październik 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Listopad 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Grudzień 11 200,00 1 093,12 728,00 187,04 285,60 13 493,76 zł
Rocznie 134 400,00 13 117,44 8 736,00 2 244,48 3 427,20 161 925,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 965 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 494 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 093 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 895 zł
Zaliczka na podatek 954 zł
Całość - kwota brutto 11 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Luty 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Marzec 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Kwiecień 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Maj 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Czerwiec 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Lipiec 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Sierpień 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Wrzesień 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Październik 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Listopad 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Grudzień 11 200,00 1 093,12 168,00 0,00 894,50 7 951,00 954,00 8 090,26
Rocznie 134 400,00 13 117,44 2 016,00 0,00 10 734,00 95 412,00 720,00 97 083,12
Wynagrodzenie pracownika 11 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 093 zł
Ubezpieczenie rentowe 728 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 274 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 307 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Luty 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Marzec 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Kwiecień 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Maj 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Czerwiec 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Lipiec 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Sierpień 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Wrzesień 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Październik 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Listopad 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Grudzień 11 200,00 1 093,12 728,00 0,00 285,60 13 306,72 zł
Rocznie 134 400,00 13 117,44 8 736,00 0,00 3 427,20 159 680,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 307 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 523 zł
Całość - kwota brutto 11 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Luty 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Marzec 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Kwiecień 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Maj 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Czerwiec 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Lipiec 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Sierpień 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Wrzesień 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Październik 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Listopad 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Grudzień 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 1 523,00 9 677,00
Rocznie 134 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 520,00 18 276,00 116 124,00
Wynagrodzenie pracownika 11 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Luty 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Marzec 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Kwiecień 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Maj 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Czerwiec 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Lipiec 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Sierpień 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Wrzesień 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Październik 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Listopad 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Grudzień 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 zł
Rocznie 134 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 677 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 008 zł
Zaliczka na podatek 1 479 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 200,00 0,00 0,00 0,00 1 008,00 0,00 1 479,00 0,00 8 713,00
Luty 11 200,00 0,00 0,00 0,00 1 008,00 0,00 3 039,00 0,00 7 153,00
Marzec 11 200,00 0,00 0,00 0,00 1 008,00 0,00 3 159,00 0,00 7 033,00
Kwiecień 11 200,00 0,00 0,00 0,00 1 008,00 0,00 3 159,00 0,00 7 033,00
Maj 11 200,00 0,00 0,00 0,00 1 008,00 0,00 3 159,00 0,00 7 033,00
Czerwiec 11 200,00 0,00 0,00 0,00 1 008,00 0,00 3 159,00 0,00 7 033,00
Lipiec 11 200,00 176,27 72,24 0,00 1 008,00 15,08 3 075,00 0,00 6 853,41
Sierpień 11 200,00 176,27 72,24 0,00 1 008,00 15,08 3 075,00 0,00 6 853,41
Wrzesień 11 200,00 176,27 72,24 0,00 1 008,00 15,08 3 075,00 0,00 6 853,41
Październik 11 200,00 176,27 72,24 0,00 1 008,00 15,08 3 075,00 0,00 6 853,41
Listopad 11 200,00 176,27 72,24 0,00 1 008,00 15,08 3 075,00 0,00 6 853,41
Grudzień 11 200,00 176,27 72,24 0,00 1 008,00 15,08 3 075,00 0,00 6 853,41
Rocznie 134 400,00 1 057,62 433,44 0,00 12 096,00 0,00 35 604,00 0,00 85 118,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 11 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 713 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.