Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 074 zł
Ubezpieczenie rentowe 165 zł
Ubezpieczenie chorobowe 270 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 854 zł
Zaliczka na podatek 809 zł
Całość - kwota brutto 11 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Luty 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Marzec 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Kwiecień 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Maj 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Czerwiec 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Lipiec 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Sierpień 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Wrzesień 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Październik 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Listopad 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Grudzień 11 000,00 1 073,60 165,00 269,50 854,27 9 242,00 809,00 7 828,63
Rocznie 132 000,00 12 883,20 1 980,00 3 234,00 9 708,48 110 904,00 0,00 93 943,56
Wynagrodzenie pracownika 11 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 074 zł
Ubezpieczenie rentowe 715 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 184 zł
Fundusz Pracy (FP) 270 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Luty 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Marzec 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Kwiecień 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Maj 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Czerwiec 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Lipiec 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Sierpień 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Wrzesień 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Październik 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Listopad 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Grudzień 11 000,00 1 073,60 715,00 183,70 280,50 13 252,80 zł
Rocznie 132 000,00 12 883,20 8 580,00 2 204,40 3 366,00 159 033,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 829 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 074 zł
Ubezpieczenie rentowe 165 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 879 zł
Zaliczka na podatek 937 zł
Całość - kwota brutto 11 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Luty 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Marzec 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Kwiecień 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Maj 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Czerwiec 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Lipiec 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Sierpień 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Wrzesień 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Październik 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Listopad 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Grudzień 11 000,00 1 073,60 165,00 0,00 878,53 7 809,00 937,00 7 945,79
Rocznie 132 000,00 12 883,20 1 980,00 0,00 10 542,36 93 708,00 708,00 95 349,48
Wynagrodzenie pracownika 11 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 074 zł
Ubezpieczenie rentowe 715 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 270 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Luty 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Marzec 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Kwiecień 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Maj 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Czerwiec 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Lipiec 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Sierpień 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Wrzesień 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Październik 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Listopad 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Grudzień 11 000,00 1 073,60 715,00 0,00 280,50 13 069,10 zł
Rocznie 132 000,00 12 883,20 8 580,00 0,00 3 366,00 156 829,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 946 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 496 zł
Całość - kwota brutto 11 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Luty 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Marzec 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Kwiecień 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Maj 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Czerwiec 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Lipiec 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Sierpień 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Wrzesień 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Październik 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Listopad 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Grudzień 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 1 496,00 9 504,00
Rocznie 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 600,00 17 952,00 114 048,00
Wynagrodzenie pracownika 11 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Luty 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Marzec 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Kwiecień 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Maj 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Czerwiec 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Lipiec 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Sierpień 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Wrzesień 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Październik 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Listopad 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Grudzień 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 zł
Rocznie 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 504 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 990 zł
Zaliczka na podatek 1 434 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 000,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 1 434,00 0,00 8 576,00
Luty 11 000,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 2 916,00 0,00 7 094,00
Marzec 11 000,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 3 075,00 0,00 6 935,00
Kwiecień 11 000,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 3 075,00 0,00 6 935,00
Maj 11 000,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 3 075,00 0,00 6 935,00
Czerwiec 11 000,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 3 075,00 0,00 6 935,00
Lipiec 11 000,00 176,27 72,24 0,00 990,00 15,08 2 991,00 0,00 6 755,41
Sierpień 11 000,00 176,27 72,24 0,00 990,00 15,08 2 991,00 0,00 6 755,41
Wrzesień 11 000,00 176,27 72,24 0,00 990,00 15,08 2 991,00 0,00 6 755,41
Październik 11 000,00 176,27 72,24 0,00 990,00 15,08 2 991,00 0,00 6 755,41
Listopad 11 000,00 176,27 72,24 0,00 990,00 15,08 2 991,00 0,00 6 755,41
Grudzień 11 000,00 176,27 72,24 0,00 990,00 15,08 2 991,00 0,00 6 755,41
Rocznie 132 000,00 1 057,62 433,44 0,00 11 880,00 0,00 34 596,00 0,00 83 942,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 11 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 576 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.