Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 100 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 94 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Luty 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Marzec 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Kwiecień 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Maj 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Czerwiec 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Lipiec 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Sierpień 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Wrzesień 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Październik 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Listopad 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Grudzień 120,00 11,71 1,80 2,94 9,32 0,00 0,00 94,23
Rocznie 1 440,00 140,52 21,60 35,28 0,00 0,00 0,00 1 130,76
Wynagrodzenie pracownika 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 145 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Luty 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Marzec 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Kwiecień 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Maj 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Czerwiec 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Lipiec 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Sierpień 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Wrzesień 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Październik 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Listopad 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Grudzień 120,00 11,71 7,80 2,00 3,06 144,57 zł
Rocznie 1 440,00 140,52 93,60 24,00 36,72 1 734,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 94 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 94 zł netto poniesie łączny koszt równy 145 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 98 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 zł
Zaliczka na podatek 12 zł
Całość - kwota brutto 136 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Luty 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Marzec 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Kwiecień 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Maj 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Czerwiec 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Lipiec 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Sierpień 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Wrzesień 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Październik 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Listopad 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Grudzień 136,00 13,27 2,04 0,00 10,86 97,00 12,00 98,19
Rocznie 1 632,00 159,24 24,48 0,00 130,32 1 164,00 12,00 1 178,28
Wynagrodzenie pracownika 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 162 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Luty 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Marzec 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Kwiecień 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Maj 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Czerwiec 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Lipiec 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Sierpień 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Wrzesień 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Październik 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Listopad 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Grudzień 136,00 13,27 8,84 0,00 3,47 161,58 zł
Rocznie 1 632,00 159,24 106,08 0,00 41,64 1 938,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 98 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 zł netto poniesie łączny koszt równy 162 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 20 zł
Całość - kwota brutto 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Luty 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Marzec 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Kwiecień 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Maj 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Czerwiec 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Lipiec 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Sierpień 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Wrzesień 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Październik 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Listopad 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Grudzień 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 20,00 100,00
Rocznie 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 240,00 1 200,00
Wynagrodzenie pracownika 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Luty 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Marzec 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Kwiecień 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Maj 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Czerwiec 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Lipiec 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Sierpień 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Wrzesień 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Październik 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Listopad 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Grudzień 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 zł
Rocznie 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 104 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -166,90
Luty 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -166,90
Marzec 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -166,90
Kwiecień 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -166,90
Maj 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -166,90
Czerwiec 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -166,90
Lipiec 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -430,49
Sierpień 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -430,49
Wrzesień 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -430,49
Październik 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -430,49
Listopad 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -430,49
Grudzień 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -430,49
Rocznie 1 248,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -3 584,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 104 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -167 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.