Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

RP.II.411-63/08

Oferty pracy 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

POMOC KUCHENNA

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Pomoc kuchenna umowa o pracę pełny etat
Przygotowywanie i wstępna obróbka artykułów spożywczych. Utrzymywanie czystości naczyń, narzędzi i sprzętu kuchennego oraz pomieszczeń i zaplecza gastronomicznego. Wykonywanie niektórych ...
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
19-03-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

SAMODZIELNY REFERENT
Pracownik biurowy   |  umowa na zastępstwo
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. prowadzenie ewidencji mienia infrastruktury w systemie ZWSI RON,
2. wykonywanie arkuszy inwentaryzacyjnych w systemie ZWSI RON oraz ich porównanie po przeprowadzonym spisie z natury,
3. wykonanie sprawozdania rocznego z należności i stanów sprzętu kwaterunkowego za dany rok,
4. archiwizowanie dokumentów.
Oferta dostępna sali E.
Kontakt z pracodawcą:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiste aplikacji na adres:
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
50-984 Wrocław,
ul. Obornicka 100-102.
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie/wyższe,
staż pracy:
minimum 4 lata przy wykształceniu średnim,
minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym,
umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, drukarka),
znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
komunikatywność,
zaangażowanie w wykonywanie obowiązków
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR (DS. OCHRONY ŚRODOWISKA)
Inspektor   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w Jednostce Wojskowej 2644.
Nadzorowanie i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w jednostce wojskowej oraz właściwej eksploatacji użytkowanych nieruchomości i infrastruktury technicznej, opracowywanie informacji o stanie środowiska, opracowywanie planów zadań ochronnych i planów ochrony w odniesieniu do użytkowanych terenów, przeprowadzanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Szczegóły zakresu obowiązków do omówienia na romowie rekrutacyjnej.
Praca w godz.: 7:00-15:30.
1/2 etatu.
Oferta dostępna w sali D.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 669 891, e-mail: .pl
Wymagania
Zawody:
Inspektor ochrony środowiska
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) kierunkowe,
staż pracy: rok,
umiejętność-specjalność:
podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera, znajomość obsługi urządzeń biurowych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DEKARZ
Dekarz   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie bieżących przeglądów dachów i stropodachów. Wykonywanie napraw bieżących i konserwacji dachów i stropodachów. Wykonywanie napraw, konserwacji i montażu urządzeń służących do odprowadzenia wody. Wykonywanie napraw i konserwacji okien dachowych, wyłazów i świetlików.
Oferta dostępna w sali G.
Kontakt z pracodawcą:
zainteresowane osoby prosimy o przesłanie e-mail: .pl lub fax 261 656 228 lub dostraczenie osoboste wniosku wraz z CV na adres:
2 Wiojskowy Oddział Gospodarczy
50-894 Wrocław, ul. Obornicka 100-102.
Wymagania
Zawody:
Dekarz*
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie / zasadnicze zawodowe,
staż pracy: minimum 2 lata w przypadku wykształcenia zasadniczego zawodowego,
znajomość przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych w czasie wykonywania prac dekarskich
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY
Budowlaniec   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu,
2. organizowanie i nadzorowanie konserwacji bieżącej i napraw obsługiwanych obiektów budowlanych oraz zainstalowanych w nich urządzeń technicznych,
3. współpraca z przedstawcicielami jednostek i instytucji wojskowych w zakresie zapewnienia właściwej obsługi oraz prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych.
Oferta dostępna sali D.
Kontakt z pracodawcą:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiste aplikacji na adres:
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
50-984 Wrocław,
ul. Obornicka 100-102.
Wymagania
Zawody:
Pozostali technicy budownictwa (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
wyższe (w tym licencjat), techniczne
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie techniczne/wyższe,
staż pracy: minimum 4 lata (średnie), 2 lata (wyższe),
doświadczenie w pracy w budowanictwie,
doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
znajomość przepisów budowlanych,
obsługa komputera,
mile widziana znajomość języka angielskiego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT - SEKCJA PERSONALNA
Specjalista ds. kadr i płac   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie akt personalnych pracowników wojska, ewidencji elektronicznej SEW on-line; przygotowywanie dokumentów kadrowych związanych z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem umowy o pracę, opracowanie stosownych dokumentów w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników wojska; ustalanie okresów pracy uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej; współdziałanie z prowadzonymi pracownikami wojska w gromadzeniu i przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia ZUS; sporządzanie rocznych planów urlopów wypoczynkowych; sporządzanie projektów punktów do Rozkazu Dziennego Komendanta 2 WOG; przygotowanie danych do sprawozdań w zakresie stanów osobowych pracowników wojska.
Oferta dostępna w sali C, E.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 656 375.
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw kadr
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie,
staż pracy: rok, doświadczenie w dziale personalnym,
systematyczność, dokładność, znajomość prawa pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT - SEKCJA PERSONALNA
Specjalista ds. kadr i płac   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie dokumentacji etatowej, współudział w prowadzeniu spraw kadrowych żołnierzy zawodowych; udział w prowadzeniu elektronicznej bazy danych w systemach informatycznych SEW on-line; udział w sporządzaniu rocznych planów urlopów wypoczynkowych; udział w sporządzaniu dokumentacji nowo przybyłych i ubyłych żłonierzy oraz zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw kadr
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie,
staż pracy: rok, wskazane doświadczenie w pracy w jednostce wojskowej w dziale kadr,
systematycznośc, dokładność, znajomośc ustawy o słuzbie wojskowej
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR (DS. OCHRONY ŚRODOWISKA)
Inspektor   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w Jednostce Wojskowej 2644.
Nadzorowanie i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w jednostce wojskowej oraz właściwej eksploatacji użytkowanych nieruchomości i infrastruktury technicznej, opracowywanie informacji o stanie środowiska, opracowywanie planów zadań ochronnych i planów ochrony w odniesieniu do użytkowanych terenów, przeprowadzanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska.
Praca w godz.: 7:00-15:30.
1/2 etatu.
Oferta dostępna w sali D.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 669 891, e-mail: .pl
Wymagania
Zawody:
Inspektor ochrony środowiska
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) kierunkowe,
staż pracy: rok,
umiejętność-specjalność:
podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera, znajomość obsługi urządzeń biurowych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT W SEKCJI PERSONALNEJ
Pracownik biurowy   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w Jednostce Wojskowej 2644.
- przygotowywanie arkuszy opinii służbowych żołnierzy, prowadzenie ewidencji ilości opiniowanych żołnierzy,
- przygotowanie odpowiedzi na korespondencję, pisma instytucji cywilnych i wojskowych,
- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących okresowych badań lekarskich,
- aktualizowanie danych ewidencyjnych w systemie, teczkach akt personalnych i kart ewidencyjnych zołnierzy,
- gromadzenie niezbędnych dokumentów normatywnych, wykorzystywanych w pracy codziennej.
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - e-mail: .pl, .pl
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani (wymagany staż - lata: 4)
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: minimum średnie,
staż pracy: 4 lata,
biegła znajomośc pakietu MS Office,
znajomość przepisów dotyczących spraw kadrowych żołnierzy i pracowników,
umiejętność analizy i syntezy informacji,
dobra organizacja pracy własnej,
umiejętne formułowanie myśli i wyrażanie ich w formie ustnej oraz pisemnej,
komunikatywność, kreatywność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STYRASZY REFERENT DS. DYSPOZYTORSKIEGO KIEROWANIA RUCHEM WOJSK
Specjalista ds. transportu   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w Wojskowej Komendzie Transportu Wrocław.

- monitorowanie sytuacji transportowej w rejonie odpowiedzialności (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie),
- sporządzanie informacji i sprawozdań,
- pełnienie funkcji służby.
Umowa o pracę na okreś próbny, następnie na czas określony i nieokreślony.
Praca w godz.: 8:00-20:00, 20:00-8:00.
Oferta dostępna w sali F, E.
Kontakt z pracodawcą - telefoniczny, następnie osobisty.
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy do spraw transportu
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie,
staż pracy: brak wymagań,
obsługa pakietu MS Office,
wysoka dyspozycyjność,
dyscyplina pracy,
komunikatywność,
znajomość drogowej i kolejowej sieci transportu
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
RADCA PRAWNY
Radca prawny   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia.
- udzielanie opinii prawnych oraz informacji i wyjaśnień w sprawach stosowania obowiązujących przepisów prawa,
- wydawanie ocen prawnych do projektów decyzji administracyjnych Dowódcy Pułku, a także do pism i dokumentów normatywno-rozkazodawczych sporządzanych przez komórki wewnętrzne Pułku,
- wykonywanie zastępstwa procesowego Dowódcy Pułku przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi,
- bieżące informowanie dowódcy Pułki o zmianach stany prawnego dotyczącego resortu obrony narodowej,
- uczestniczenie w ćwiczeniach i szkoleniach pracowników resortu obrony narodowej.

Oferujemy:
- umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
- premie uznaniowe,
- dodatkowy urlop wypoczynkowy,
- uprawnienia do ulgowych przejazdów obowiązujących u wybranych przewoźników PKP,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- stabilne zatrudnienia,
- praca bez stresu

Praca jednozmianowa w godz.: 7:30-15:30 (do uzgodnienia).
1/2 etatu.
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - e-mail: .pl, tel.: 261 655 562, 690 114 532, 261 655 401.

Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych korespondencyjnie na adres:
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
ul. Trzmielowicka 28
50-984 Wrocław
lub na e-mail: .pl

Termin składania dokumentów: do 30 września 2020 r.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Jednostki po 30 września 2020 r. nie będą rozpatrywane.
Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Więcej informacji i załączniki:
https://10pdow.wp.mil.pl/pl/bip/praca/eont-10-wrocawski-puk-dowodzenia-ogasza-nabor-na-stanowisko-radca-prawny/
Wymagania
Zawody:
Radca prawny
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), prawnicze
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe, ukończone studia prawnicze i uzyskany tytuł magistra,
staż pracy: min. 3 lata,
- tytuł zawodowy radcy prawnego,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych,
- bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów resortowych (MON),
- mile widziane doświadczenie w pracy w służbach mundurowych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Psie Pole

Dodatkowe informacje

NIP: 8951897962
REGON: 02062570100000

Pracodawcy z miasta Wrocław