Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

RP.II.411-63/08

Oferty pracy 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

MISTRZ

Zawód: pracownik produkcji Rodzaj: umowa na okres próbny
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Organizowanie i nadzorowanie robót ogólnobudowlanych. Przygotowywanie obmiarów do robót konserwacyjnych oraz do kosztorysów inwestorskich. Sporządzanie zestawień do planów zakupów materiałów ...
od 3200 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
25-11-2020
od 3200 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY

Zawód: budowlaniec Rodzaj: umowa na okres próbny
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
1. organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu, 2. organizowanie i nadzorowanie konserwacji bieżącej i napraw obsługiwanych obiektów budowlanych oraz zainstalowanych w ...
od 3700 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
17-11-2020
od 3700 zł
UoP brutto/mies.

STARSZY REFERENT - SEKCJA PERSONALNA

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Prowadzenie akt personalnych pracowników wojska, ewidencji elektronicznej SEW on-line; przygotowywanie dokumentów kadrowych związanych z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem umowy ...
od 3150 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
22-10-2020
od 3150 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT - SEKCJA PERSONALNA
Zawód: specjalista ds. kadr i płac   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie dokumentacji etatowej, współudział w prowadzeniu spraw kadrowych żołnierzy zawodowych; udział w prowadzeniu elektronicznej bazy danych w systemach informatycznych SEW on-line; udział w sporządzaniu rocznych planów urlopów wypoczynkowych; udział w sporządzaniu dokumentacji nowo przybyłych i ubyłych żłonierzy oraz zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw kadr
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie,
staż pracy: rok, wskazane doświadczenie w pracy w jednostce wojskowej w dziale kadr,
systematycznośc, dokładność, znajomośc ustawy o słuzbie wojskowej
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR (DS. OCHRONY ŚRODOWISKA)
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w Jednostce Wojskowej 2644.
Nadzorowanie i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w jednostce wojskowej oraz właściwej eksploatacji użytkowanych nieruchomości i infrastruktury technicznej, opracowywanie informacji o stanie środowiska, opracowywanie planów zadań ochronnych i planów ochrony w odniesieniu do użytkowanych terenów, przeprowadzanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska.
Praca w godz.: 7:00-15:30.
1/2 etatu.
Oferta dostępna w sali D.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 669 891, e-mail: jw2644@wp.mil.pl
Wymagania
Zawody:
Inspektor ochrony środowiska
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) kierunkowe,
staż pracy: rok,
umiejętność-specjalność:
podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera, znajomość obsługi urządzeń biurowych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT W SEKCJI PERSONALNEJ
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w Jednostce Wojskowej 2644.
- przygotowywanie arkuszy opinii służbowych żołnierzy, prowadzenie ewidencji ilości opiniowanych żołnierzy,
- przygotowanie odpowiedzi na korespondencję, pisma instytucji cywilnych i wojskowych,
- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących okresowych badań lekarskich,
- aktualizowanie danych ewidencyjnych w systemie, teczkach akt personalnych i kart ewidencyjnych zołnierzy,
- gromadzenie niezbędnych dokumentów normatywnych, wykorzystywanych w pracy codziennej.
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - e-mail: jw2644@wp.mil.pl, jw2644@ron.mil.pl
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani (wymagany staż - lata: 4)
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: minimum średnie,
staż pracy: 4 lata,
biegła znajomośc pakietu MS Office,
znajomość przepisów dotyczących spraw kadrowych żołnierzy i pracowników,
umiejętność analizy i syntezy informacji,
dobra organizacja pracy własnej,
umiejętne formułowanie myśli i wyrażanie ich w formie ustnej oraz pisemnej,
komunikatywność, kreatywność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STYRASZY REFERENT DS. DYSPOZYTORSKIEGO KIEROWANIA RUCHEM WOJSK
Zawód: logistyk   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w Wojskowej Komendzie Transportu Wrocław.

- monitorowanie sytuacji transportowej w rejonie odpowiedzialności (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie),
- sporządzanie informacji i sprawozdań,
- pełnienie funkcji służby.
Umowa o pracę na okreś próbny, następnie na czas określony i nieokreślony.
Praca w godz.: 8:00-20:00, 20:00-8:00.
Oferta dostępna w sali F, E.
Kontakt z pracodawcą - telefoniczny, następnie osobisty.
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy do spraw transportu
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie,
staż pracy: brak wymagań,
obsługa pakietu MS Office,
wysoka dyspozycyjność,
dyscyplina pracy,
komunikatywność,
znajomość drogowej i kolejowej sieci transportu
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
RADCA PRAWNY
Zawód: radca prawny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia.
- udzielanie opinii prawnych oraz informacji i wyjaśnień w sprawach stosowania obowiązujących przepisów prawa,
- wydawanie ocen prawnych do projektów decyzji administracyjnych Dowódcy Pułku, a także do pism i dokumentów normatywno-rozkazodawczych sporządzanych przez komórki wewnętrzne Pułku,
- wykonywanie zastępstwa procesowego Dowódcy Pułku przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi,
- bieżące informowanie dowódcy Pułki o zmianach stany prawnego dotyczącego resortu obrony narodowej,
- uczestniczenie w ćwiczeniach i szkoleniach pracowników resortu obrony narodowej.

Oferujemy:
- umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
- premie uznaniowe,
- dodatkowy urlop wypoczynkowy,
- uprawnienia do ulgowych przejazdów obowiązujących u wybranych przewoźników PKP,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- stabilne zatrudnienia,
- praca bez stresu

Praca jednozmianowa w godz.: 7:30-15:30 (do uzgodnienia).
1/2 etatu.
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - e-mail: a.iwanska@ron.mil.pl, tel.: 261 655 562, 690 114 532, 261 655 401.

Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych korespondencyjnie na adres:
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
ul. Trzmielowicka 28
50-984 Wrocław
lub na e-mail: a.iwanska@ron.mil.pl

Termin składania dokumentów: do 30 września 2020 r.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Jednostki po 30 września 2020 r. nie będą rozpatrywane.
Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Więcej informacji i załączniki:
https://10pdow.wp.mil.pl/pl/bip/praca/eont-10-wrocawski-puk-dowodzenia-ogasza-nabor-na-stanowisko-radca-prawny/
Wymagania
Zawody:
Radca prawny
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), prawnicze
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe, ukończone studia prawnicze i uzyskany tytuł magistra,
staż pracy: min. 3 lata,
- tytuł zawodowy radcy prawnego,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych,
- bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów resortowych (MON),
- mile widziane doświadczenie w pracy w służbach mundurowych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT SEKCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ENERGETYCZNEJ
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z rozliczaniem usług komunalnych w 2 WOG (terminowe prowadzenie rozliczeń finansowych w programie ZWSI RON z zakresu usług utrzymania porządków, kotrolowanie usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne).
2) Aktualizacja planów utrzymania porządków na kompleksach administrowanych przez 2 WOG.
3) Udział w przygotowaniu procedur w zakresie zamówień publicznych.
4) Przygotowanie danych i opracowanie w zakresie rocznych sprawozdań.
5) Wspólpraca z firmami świadczącymi usługi komunalne w zakresie rozliczenia usług, składania reklamacji jakości wykonywanych usług.
Praca jednozmianowa w godzinach pon.-czw.: 7:00-15:30, pt.: 7:00-13:00.
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102.
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak, kierunek: ochrona środowiska
Inne wymagania:
wykształcenie: minimum średnie,
staż pracy: mile widziane doświadczenie w zawodzie,
dobra znajomość pakietu MS Office,
analityczne myślenie,
umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu,
umiejętność rozwiązywania problemów,
obsługa urządzeń biurowych,
mile widziana znajomość obsługi programu SAP
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR (DS. OCHRONY ŚRODOWISKA)
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w jednostce wojskowej 2644.
Nadzorowanie i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz właściwej eksploatacji użytkowanych nieruchomości i infrastruktury technicznej, opracowywanie informacji o stanie środowiska, opracowywanie planów zadań ochronnych i planów ochrony w odniesieniu do użytkowanych terenów, przeprowadzanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska.
Praca jednozmianowa w godz.: pon.-czw.: 7:00-15:30, pt: 7:00-13:00.
1/2 etatu.
Oferta dostępna w sali D.
Kontakt z pracodawcą - e-mail: m.jurkanis@ron.mil.pl, tel.: 261 669 806.
Wymagania
Zawody:
Inspektor ochrony środowiska (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe kierunkowe (licencjat),
staż pracy: min. rok,
umiejętności:
znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
znajomość obsługi urządzeń biurowych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SEKRETARKA
Zawód: sekretarz/sekretarka   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Oferta pracy w Wojskowym Sądzie Garnizonowym
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- obsługa sekretariatu sądu;
- czynności administracyjne związane z przygotowaniem rozpraw i posiedzeń sądowych;
- dokonywanie wpisów w urządzeniach ewidencyjnych sądu;
- udzielanie informacji stronom postępowania sądowego;
- wykonywanie innych czynności. administracyjno-biurowych.
Zakres obowiązków zawarto w ogłoszeniu nr 1/2020 z dnia 6 marca 2020r. opublikowanego na stronie internetowej Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu: www.wsgarwroclaw.wp.mil.pl zakładka: BIP - Ogłoszenia - Praca
praca na okres próbny na jedną zmianę, dyspozycyjność w godzinach od 7:30 do 15:30, oferta dostępna w sali E
Wymagania
Zawody:
Sekretarka
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- nieposzlakowana opinia;
- niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
- nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
- ukończenie co najmniej szkoły średniej;
- biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania oraz innych urządzeń biurowych;
- umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
- mile widziane doświadczenie w pracy w sekretariatach (w tym: organów wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawnych);
- znajomość techniki pracy biurowej w tym biegła obsługa komputera;
- czytelny charakter pisma odręcznego;
- kursy, szkolenia itp. związane z pracą w sekretariacie;
- dobra organizacja pracy;
- umiejętność pracy w zespole;
- kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, bezstronność, lojalność i umiejętność zachowania dyskrecja.
Szczegółowe wymagania zawarto w ogłoszeniu nr 1/2020 z dnia 6 marca 2020r. opublikowanego na stronie internetowej Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu: www.wsgarwroclaw.wp.mil.pl zakładka: BIP - Ogłoszenia - Praca
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT W SEKCJI PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA
Zawód: pracownik umysłowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w Jednostce Wojskowej 2644.
- przygotowywanie popozycji zadań inwestycyjno-remontowych oraz wykonywanie dokumentacji zgłoszeniowej w tym zakresie,
- udział w opracowywaniu sprawozdań, wykazów, prezentacji dotyczących infrastruktury,
- opiniowanie dokumentacji projektowej dotyczących infrastruktury,
- sporządzanie dokumentów ewidencyjnych i planistycznych,
- gromadzenie niezbędnych dokumentów normatywnych, wykorzystywanych w pracy codziennej.
Praca w godz.: 7:00-15:30.
Oferta dostępna w sali E, D.
Kontakt kandydatów z pracodawcą: e-mail: m.jurkanis@ron.mil.pl
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie,
staż pracy: min. 2 lata,
- biegła znajomość pakietu MS Office,
- znajomość przepisów dotyczących działalności infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,
- umiejętność analizy i syntezy informacji,
- dobra organizacja pracy własnej,
- umiejętne formułowanie myśli i wyrażanie ich w formie ustnej oraz pisemnej,
- doświadczenie przy sporządzaniu dokumentacji planistyczno-sprawozdawczej,
- komunikatywność, kreatywność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SAMODZIELNY REFERENT DS. WYNAGRODZEŃ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Zawód: specjalista ds. kadr i płac   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) Naliczenie wynagrodzeń pracowników;
2) Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS;
3) Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpiczenie zdrowotne;
4) Rozliczanie zasiłków macierzyńskich, opiekuńczych, chorobowych i rehabilitacyjnych;
5) Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
6) Realizacja egzekucji komorniczej z wynagrodzeń pracowników.
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102.
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw wynagrodzeń (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie minimum średnie,
staż pracy: 4 lata, 2 lata przy wykształceniu wyższym,
umiejętności:
obsługa urządzeń biurowych,
obsługa poczty elektronicznej,
obsługa systemu Płatnik,
znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
praca w zespole i pod presją czasu,
łatwość przywajania nowej wiedzy,
dyspozycyjność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Psie Pole

Dodatkowe informacje

NIP: 8951897962
REGON: 02062570100000

Pracodawcy z miasta Wrocław