Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu najczęściej poszukuje kandydatów
w kategoriach zawodowych:
edukacja / badania naukowe / szkolenia / tłumaczenia sektor publiczny / służby mundurowe medycyna / farmacja / zdrowie administracja biurowa / praca biurowa

Oferty pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Praca alert - powiadomienia

Praca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

POWIATOWE MIESZKANIE TRENINGOWE I POWIATOWY KLUB SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Opinie o firmie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

2.9

Na podstawie 14 ocen z Google.

Krzysztof Sas

Krzysztof Sas

"Tak sobie"

8 miesięcy temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.
Data aktualizacji: 31.01.2024

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Wrocław
 2. Warszawa
 3. Bydgoszcz
 4. Bielsko-Biała
 5. Kraków
 6. Poznań
 7. Pruszków
 8. Gorzów Wielkopolski

Data aktualizacji: 01.04.2024

Praca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu - oferty archiwalne

 • Konsultant (dział wsparcia osób niepełnosprawnych i seniorów)

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1) Prowadzenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
   - przyjmowanie i rejestrowanie wniosków związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, ustalanie zasadności złożonych wniosków i jego zakresu, przygotowywanie stosownych informacji i zaświadczeń o przyznaniu dofinansowania oraz umów, kontrolowanie prawidłowości realizacji i wydatkowania środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   2) Przeprowadzenie kontroli u Wnioskodawców realizacji umów pomiędzy Starostą Powiatu Wrocławskiego, Zarządem Powiatu Wrocławskiego a osobą niepełnosprawną w zakresie przyznanych środków PFRON.
   3) Przeprowadzenie kontroli w ośrodkach, u organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz
   na turnusach rehabilitacyjnych.
   4) Aktywny udział w realizacji dodatkowych programów realizowanych przez Powiat Wrocławski ze środków PFRON, rozliczenia finansowe w/w.
   5) Udzielanie informacji z zakresu problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
   6) Współdziałanie w sprawach osób niepełnosprawnych z innymi instytucjami.
   7) Zapewnienie obsługi administracyjnej Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.
   8) Sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowo-rzeczowych.
   9) Prowadzenie korespondencji dot. środków PFRON.
   10) Gromadzenie informacji o sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, analizowanie potrzeb tego środowiska, inspirowanie do tworzenia m.in. środowiskowych planów pomocy.
   11) Prowadzenie spraw w zakresie skierowania do środowiskowego domu samopomocy.
   12) Prowadzenie spraw w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
   13) Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w tym tworzenie indywidualnego programu integracji.
   14) Udzielanie pomocy repatriantom zgodnie z ustawą o repatriacji.

   Oferta dostępna w sali E, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1) wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne, 2) staż pracy: 2-letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, 3) umiejętność-specjalność: znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o repatriacji oraz ustawy o Karcie Polaka, 4) inne: - preferowane osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych oraz opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, - dobra organizacja pracy, - znajomość pakietu MS Office, - dyspozycyjność, - prawo jazdy kat. B, - samochód

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 4 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy + dodatek specjalny
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista - koordynator działu (dział wsparcia osób niepełnosprawnych i seniorów)

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1) Prowadzenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
   - przyjmowanie i rejestrowanie wniosków związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, ustalanie zasadności złożonych wniosków i jego zakresu, przygotowywanie stosownych informacji i zaświadczeń o przyznaniu dofinansowania oraz umów, kontrolowanie prawidłowości realizacji i wydatkowania środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   2) Przeprowadzenie kontroli u Wnioskodawców realizacji umów pomiędzy Starostą Powiatu Wrocławskiego, Zarządem Powiatu Wrocławskiego a osobą niepełnosprawną w zakresie przyznanych środków PFRON.
   3) Przeprowadzenie kontroli w ośrodkach, u organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz
   na turnusach rehabilitacyjnych.
   4) Aktywny udział w realizacji dodatkowych programów realizowanych przez Powiat Wrocławski ze środków PFRON, rozliczenia finansowe w/w.
   5) Udzielanie informacji z zakresu problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
   6) Współdziałanie w sprawach osób niepełnosprawnych z innymi instytucjami.
   7) Zapewnienie obsługi administracyjnej Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.
   8) Sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowo-rzeczowych.
   9) Prowadzenie korespondencji dot. środków PFRON.
   10) Gromadzenie informacji o sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, analizowanie potrzeb tego środowiska, inspirowanie do tworzenia m.in. środowiskowych planów pomocy.
   11) Prowadzenie spraw w zakresie skierowania do środowiskowego domu samopomocy.
   12) Prowadzenie spraw w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
   13) Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w tym tworzenie indywidualnego programu integracji.
   14) Udzielanie pomocy repatriantom zgodnie z ustawą o repatriacji.

   Oferta dostępna w sali C, E, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: prawo, administracja, praca socjalna, nauki o rodzinie
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1) wykształcenie: wyższe (preferowane: prawo, administracja, praca socjalna, nauki o rodzinie), 2) staż pracy: 4 letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, 3) umiejętność-specjalność znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o repatriacji i Karcie Polaka, 4) inne: - preferowane osoby posiadające uprawnienia pracownika socjalnego oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych a także opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, - doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem, - dobra organizacja pracy, - znajomość pakietu MS Office, - dyspozycyjność, - prawo jazdy kat. B, - samochód

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 5 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy + dodatek specjalny
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Udzielanie wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych i/lub prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci, w tym ukraińskich, umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.
   2. Wspomaganie i edukowanie rodzin zastępczych borykających się z problemami, w tym opiekuńczo - wychowawczymi.
   3. Udzielanie wsparcia rodzicom zastępczym i ich dzieciom biologicznym.
   4. Przeprowadzanie badań psychologicznych dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych na te okoliczności opinii oraz diagnoz.
   5. Sporządzanie opinii psychologicznych wg potrzeb oraz w ramach współpracy z sądami
   i innymi instytucjami i podmiotami w zakresie pieczy zastępczej.
   6. Przeprowadzanie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze
   i sporządzanie stosownych opinii.
   7. Ścisła i stała współpraca z rodzinami zastępczymi, pracownikami Działu Wsparcia Rodziny.
   8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (Oceny Zasadności pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, Ocena Rodziny Zastępczej).
   9. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w jednostce.

   Miejsce pracy: Siedziba PCPR we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz teren powiatu wrocławskiego.

   Oferta dostępna w sali C, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Psychologia
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: KONIECZNE: 1. Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia. 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w poradnictwie rodzinnym. 3. Doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa. 7. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 8. Dyspozycyjność. 9. Obywatelstwo polskie. 10. Prawo jazdy kat. B. 11. Samochód. DODATKOWE: 1. Minimum 2-letni staż pracy w zawodzie psychologa. 2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, sprawna organizacja pracy. 3. Opanowanie i umiejętność pracy i kontaktu z sytuacjach stresowych. 4. Umiejętność pracy zespołowej. 5. Swoboda komunikowania się w mowie i piśmie. 6. Obsługa urządzeń biurowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 do 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Opiekun mieszkania chronionego w kątach wrocławskich

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Kąty Wrocławskie
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Opiekun jest między innymi odpowiedzialny za realizację programu (planu) usamodzielnienia oraz wspieranie mieszkańców. Jego działalność powinna mieć charakter koordynujący, a do jego zadań powinien należeć w szczególności:
   1) nadzór nad organizacją mieszkania podejmowanie działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców,
   2) współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych,
   3) uczestnictwo i koordynacja wsparcia świadczonego w mieszkaniu,
   4) wspieranie i kontrola mieszkańca w realizacji programu (planu) usamodzielnienia oraz w razie potrzeby dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca warunkującej zakres i rodzaj świadczonego wsparcia,
   5) współpraca z rodzinami mieszkańców oraz opiekunami usamodzielnienia,
   6) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami rola mediatora,
   7) kontrola przestrzegania praw i obowiązków przez mieszkańców.
   Pół etatu.

   Miejsce wykonywania pracy: mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich.

   Oferta dostępna w sali C, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1) Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2) Korzystanie z pełni praw publicznych. 3) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 4) Posiadanie wykształcenia: a) wyższego: pedagogicznego, psychologicznego lub innego z zakresu nauk społecznych lub b) średniego oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności. 5) Mile widziane: a) doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, b) prawo jazdy kat. B, c) samochód.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 800 do 2 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sekretarka

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Prowadzenie kompleksowej obsługi sekretariatu.
   2. Udzielanie klientom stosownych informacji o trybie, sposobie i miejscu załatwiania spraw
   lub kierowanie do innych pracowników PCPR.
   3. Obsługa centrali telefonicznej.
   4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej powierzanych zadań; ewidencjonowanie prowadzonych spraw; nadawanie i przyjmowanie przesyłek; obsługa poczty elektronicznej.
   5. Koordynacja przepływu informacji, nadzór nad obiegiem dokumentów, obsługa programu
   LOTUS.
   6. Redagowanie, formatowanie i edytowanie dokumentów na potrzeby PCPR.
   7. Przygotowywanie stosownych ofert, raportów, sprawozdań i wniosków.
   8. Prowadzenie kalendarza PCPR poprzez ustalanie spotkań, podróży służbowych, konferencji.
   9. Organizowanie spotkań, zebrań, konferencji oraz sporządzanie notatek i protokołów z ich
   przebiegu.
   10. Dbałość o wizerunek biura.
   11. Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą.
   12. Administrowanie merytoryczne stroną internetową PCPR oraz jej bieżąca aktualizacja.
   13. Administrowanie merytoryczne oraz bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
   14. Archiwizowanie dokumentów.

   Miejsce pracy: Siedziba PCPR we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz teren powiatu wrocławskiego.

   Oferta dostępna w sali C, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Prosimy, aby aplikacje (CV i list motywacyjny) były przesyłane wyłącznie w języku polskim.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1. wykształcenie: średnie lub wyższe, 2. staż pracy: doświadczenie w zakresie obsługi sekretariatu i korespondencji przychodzącej i wychodzącej, mile widziane w administracji publicznej, 3. umiejętność obsługi sprzętu informatycznego i biurowego oraz obsługi programu Lotus, 4. umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, zdyscyplinowanie, kreatywność, skrupulatność, zdecydowanie, kultura osobista, cierpliwość, 5. prawo jazdy kat. B

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 700 do 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Udzielanie wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych i/lub prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci, w tym ukraińskich, umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.
   2. Wspomaganie i edukowanie rodzin zastępczych borykających się z problemami, w tym opiekuńczo - wychowawczymi.
   3. Udzielanie wsparcia rodzicom zastępczym i ich dzieciom biologicznym.
   4. Przeprowadzanie badań psychologicznych dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych na te okoliczności opinii oraz diagnoz.
   5. Sporządzanie opinii psychologicznych wg potrzeb oraz w ramach współpracy z sądami
   i innymi instytucjami i podmiotami w zakresie pieczy zastępczej.
   6. Przeprowadzanie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze
   i sporządzanie stosownych opinii.
   7. Ścisła i stała współpraca z rodzinami zastępczymi, pracownikami Działu Wsparcia Rodziny.
   8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (Oceny Zasadności pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, Ocena Rodziny Zastępczej).
   9. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w jednostce.

   Miejsce pracy: Siedziba PCPR we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz teren powiatu wrocławskiego.

   Oferta dostępna w sali C, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Prosimy, aby aplikacje (CV i list motywacyjny) były przesyłane wyłącznie w języku polskim.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Psychologia
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: KONIECZNE: 1. Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia. 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w poradnictwie rodzinnym. 3. Doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa. 7. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 8. Dyspozycyjność. 9. Obywatelstwo polskie. 10. Prawo jazdy kat. B. 11. Samochód. DODATKOWE: 1. Minimum 2-letni staż pracy w zawodzie psychologa. 2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, sprawna organizacja pracy. 3. Opanowanie i umiejętność pracy i kontaktu z sytuacjach stresowych. 4. Umiejętność pracy zespołowej. 5. Swoboda komunikowania się w mowie i piśmie. 6. Obsługa urządzeń biurowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 400 - 3 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pedagog

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Opracowanie i realizacja:
   a) powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i innych programów z niego wynikających,
   b) programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
   c) programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
   d) programów osłonowych wynikających z rozeznanych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
   2. Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
   3. Realizowanie zadań dotyczących rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
   4. Przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
   5. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, osób wyznaczonych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w zakresie rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej, tj. ustalenie okoliczności, o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
   6. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej.
   7. Przygotowywanie opinii:
   a) w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i poinformowanie sądu o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny,
   b) w razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, co skutkować by miało umieszczeniem w rodzinie w tym samym czasie większej liczby dzieci,
   c) dla osoby wskazanej przez prowadzącego rodzinny dom dziecka do prowadzenia rodzinnego domu dziecka podczas nieobecności prowadzącego,
   d) dotyczących wpływu na sprawowanie pieczy zastępczej kontynuowania zatrudnienia bądź podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez osobę, której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,
   e) na potrzeby podejmowanych czynności niezbędnych do wytaczania powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
   8. Dokonywanie okresowej oceny:
   a) sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
   b) rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
   9. Przeprowadzenie kontroli w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych w zakresie jakości sprawowanej opieki nad dziećmi.
   10. Kierowanie oraz prowadzenie nadzoru nad funkcjonującym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Mieszkaniem Chronionym w Kątach Wrocławskich.

   Miejsce pracy: Siedziba PCPR we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz teren powiatu wrocławskiego.

   Oferta dostępna w sali C, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Prosimy, aby aplikacje (CV i list motywacyjny) były przesyłane wyłącznie w języku polskim.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Pedagogika
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: KONIECZNE: 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika. 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną i dzieckiem oraz z osobami dotkniętymi przemocą. 3. Doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pedagoga. 7. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 8. Dyspozycyjność. 9. Prawo Jazdy kat. B. 10. Samochód. 11. Obywatelstwo polskie. dodatkowe: 1. Minimum 2-letni staż pracy w zawodzie pedagoga. 2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, sprawna organizacja pracy. 3. Opanowanie i umiejętność pracy i kontaktu w sytuacjach stresowych. 4. Umiejętność pracy zespołowej. 5. Swoboda komunikowania się w mowie i piśmie. 6. Obsługa urządzeń biurowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 400 - 3 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Konsultant ds. świadczeń

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Wykonywanie zadań w zakresie:
   a) usamodzielnień wychowanków,
   b) odpłatności rodziców biologicznych.
   2. Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,
   w niżej wymienionych zakresach skutkujących:
   a) opracowywaniem decyzji administracyjnych w sprawach o przyznawanie świadczeń pieniężnych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z tytułu: kontynuowania nauki, usamodzielnienia, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
   b) przygotowywaniem decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie bądź zwolnienie z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej.
   3. Nadzór nad dokumentacją potrzebną do wydawania decyzji dotyczących świadczeń, o których mowa wyżej.
   4. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
   5. Współudział w tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia i nadzór nad jego realizacją.
   6. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wytaczania na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych oraz reprezentowanie w tych sprawach jednostki przed właściwymi sądami.
   7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
   8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami
   i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi, instytucjami działającymi na rzecz rodzin, dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

   Oferta dostępna w sali E, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1) wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne, 2) staż pracy: 2-letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej lub pieczy zastępczej, 3) umiejętność-specjalność znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, 4) inne: - preferowane osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych oraz opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, - dobra organizacja pracy, - znajomość pakietu MS Office, - dyspozycyjność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 500 - 3 900 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Opiekun mieszkania chronionego w kątach wrocławskich

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Opiekun jest między innymi odpowiedzialny za realizację programu (planu) usamodzielnienia oraz wspieranie mieszkańców. Jego działalność powinna mieć charakter koordynujący, a do jego zadań powinien należeć w szczególności:
   1) nadzór nad organizacją mieszkania podejmowanie działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców,
   2) współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych,
   3) uczestnictwo i koordynacja wsparcia świadczonego w mieszkaniu,
   4) wspieranie i kontrola mieszkańca w realizacji programu (planu) usamodzielnienia oraz w razie potrzeby dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca warunkującej zakres i rodzaj świadczonego wsparcia,
   5) współpraca z rodzinami mieszkańców oraz opiekunami usamodzielnienia,
   6) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami rola mediatora,
   7) kontrola przestrzegania praw i obowiązków przez mieszkańców.
   Pół etatu.

   Oferta dostępna w sali C A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1) Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2) Korzystanie z pełni praw publicznych. 3) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 4) Posiadanie wykształcenia: a) wyższego: pedagogicznego, psychologicznego lub innego z zakresu nauk społecznych lub b) średniego oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności. 5) Mile widziane: a) doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, b) prawo jazdy kat. B, c) samochód.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 1 800 - 2 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
   2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
   3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia;
   4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
   5) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
   6) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

   Umowa o pracę na czas określony lub na okres zastępstwa.
   Zadaniowy system czasu pracy.
   Miejsce pracy: siedziba oraz teren powiatu wrocławskiego.
   Oferta dostępna w sali C, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1) wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikowanym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 2) staż pracy: 2-letnie doświadczenie zawodowe w pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, w tym pracy z rodziną, 3) umiejętność -specjalność: znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, 4) inne: prawo jazdy kat. B, własny samochód

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 400 - 3 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Konsultant ds. świadczeń

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Wykonywanie zadań w zakresie:
   a) usamodzielnień wychowanków,
   b) odpłatności rodziców biologicznych.
   2. Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,
   w niżej wymienionych zakresach skutkujących:
   a) opracowywaniem decyzji administracyjnych w sprawach o przyznawanie świadczeń pieniężnych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z tytułu: kontynuowania nauki, usamodzielnienia, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
   b) przygotowywaniem decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie bądź zwolnienie z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej.
   3. Nadzór nad dokumentacją potrzebną do wydawania decyzji dotyczących świadczeń, o których mowa wyżej.
   4. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
   5. Współudział w tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia i nadzór nad jego realizacją.
   6. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wytaczania na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych oraz reprezentowanie w tych sprawach jednostki przed właściwymi sądami.
   7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
   8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami
   i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi, instytucjami działającymi na rzecz rodzin, dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

   Oferta dostępna w sali E, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1) wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne, 2) staż pracy: 2 letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej lub pieczy zastępczej, 3) umiejętność-specjalność znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, 4) inne: - preferowane osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych oraz opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, - dobra organizacja pracy, - znajomość pakietu MS Office, - dyspozycyjność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 500 - 3 900 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Udzielanie wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych i/lub prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci, w tym ukraińskich, umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.
   2. Wspomaganie i edukowanie rodzin zastępczych borykających się z problemami, w tym opiekuńczo - wychowawczymi.
   3. Udzielanie wsparcia rodzicom zastępczym i ich dzieciom biologicznym.
   4. Przeprowadzanie badań psychologicznych dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych na te okoliczności opinii oraz diagnoz.
   5. Sporządzanie opinii psychologicznych wg potrzeb oraz w ramach współpracy z sądami
   i innymi instytucjami i podmiotami w zakresie pieczy zastępczej.
   6. Przeprowadzanie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze
   i sporządzanie stosownych opinii.
   7. Ścisła i stała współpraca z rodzinami zastępczymi, pracownikami Działu Wsparcia Rodziny.
   8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (Oceny Zasadności pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, Ocena Rodziny Zastępczej).
   9. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w jednostce.

   Miejsce pracy: Siedziba PCPR we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz teren powiatu wrocławskiego.

   Oferta dostępna w sali C, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Prosimy, aby aplikacje (CV i list motywacyjny) były przesyłane wyłącznie w języku polskim.

   Wymagania

   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: KONIECZNE: 1. Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia. 2. Biegła znajomość języka ukraińskiego. 3. Komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. 4. Doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej. 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 6. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa. 8. Dyspozycyjność. 9. Prawo Jazdy kat. B. DODATKOWE: 1. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w poradnictwie rodzinnym. 2. Minimum 2-letni staż pracy w zawodzie psychologa. 3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, sprawna organizacja pracy. 4. Opanowanie i umiejętność pracy i kontaktu z sytuacjach stresowych. 5. Umiejętność pracy zespołowej. 6. Swoboda komunikowania się w mowie i piśmie. 7. Obsługa urządzeń biurowych. 8. Mile widziana znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 9. Samochód

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 400 - 3 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Konsultant ds. świadczeń

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Wykonywanie zadań w zakresie:
   a) usamodzielnień wychowanków,
   b) odpłatności rodziców biologicznych.
   2. Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,
   w niżej wymienionych zakresach skutkujących:
   a) opracowywaniem decyzji administracyjnych w sprawach o przyznawanie świadczeń pieniężnych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z tytułu: kontynuowania nauki, usamodzielnienia, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
   b) przygotowywaniem decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie bądź zwolnienie z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej.
   3. Nadzór nad dokumentacją potrzebną do wydawania decyzji dotyczących świadczeń, o których mowa wyżej.
   4. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
   5. Współudział w tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia i nadzór nad jego realizacją.
   6. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wytaczania na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych oraz reprezentowanie w tych sprawach jednostki przed właściwymi sądami.
   7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
   8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami
   i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi, instytucjami działającymi na rzecz rodzin, dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

   Oferta dostępna w sali E, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1) wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne, 2) staż pracy: 2 letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej lub pieczy zastępczej, 3) umiejętność-specjalność znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, 4) inne: - preferowane osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych oraz opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, - dobra organizacja pracy, - znajomość pakietu MS Office, - dyspozycyjność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 500 - 3 900 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 400-3 800 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
   2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
   3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia;
   4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
   5) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
   6) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

   Zadaniowy system czasu pracy.
   Miejsce pracy: siedziba oraz teren powiatu wrocławskiego.
   Oferta dostępna w sali C, A.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: 1) wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikowanym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 2) staż pracy: 2-letnie doświadczenie zawodowe w pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, w tym pracy z rodziną, 3) umiejętność -specjalność: znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, 4) inne: prawo jazdy kat. B, własny samochód

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 400 - 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Wrocławiu