Czy to Twoja firma?

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku praca

Gdańsk

Jesteśmy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, kluczowym graczem na mapie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w województwie pomorskim. Nasza historia jest ściśle związana z rozwojem regionu i potrzebami jego mieszkańców. Od momentu powstania, na mocy ustawy o promocji zatrudnienia, nieustannie dążymy do realizacji naszej misji – wspierania zatrudnienia i rozwoju zawodowego.


W centrum naszej działalności stoi człowiek – jego potrzeby zawodowe, aspiracje i możliwości. Oferujemy kompleksowe usługi, które obejmują poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także wsparcie dla osób pracujących za granicą. Jesteśmy częścią sieci EURES, co pozwala nam pomagać w znalezieniu zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Rozumiemy, jak ważne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, dlatego koordynujemy Krajowy Fundusz Szkoleniowy i wdrażamy Europejskie Fundusze Społeczne, by umożliwić dostęp do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. W przypadku niewypłacalności pracodawców, zabezpieczamy roszczenia pracowników, dbając o ich prawa i bezpieczeństwo.

Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do pośrednictwa pracy. Prowadzimy badania i analizy rynku pracy, monitorujemy zawody deficytowe i nadwyżkowe, wspierając tym samym strategiczne planowanie kariery. Współpracujemy z agencjami zatrudnienia i pomagamy w rozwoju usług szkoleniowych, by każdy mógł znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Pomorskiego, nasza stabilność finansowa jest solidna i pozwala nam na realizację długoterminowych celów. Choć nie podajemy konkretnych danych o naszej pozycji rynkowej, jesteśmy przekonani, że nasza oferta i zaangażowanie w rozwój regionalnego rynku pracy czynią nas ważnym punktem odniesienia dla mieszkańców województwa pomorskiego.

Zapraszamy do współpracy – razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa prawo i administracja państwowa doradztwo / konsulting / audyt inżynieria / technologia / technika

Oferty pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Praca alert - powiadomienia

Praca Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Siedziba główna

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 11 miesiącach

Profil firmy:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Gdańsk
 2. Starogard Gdański
 3. Warszawa
 4. Pruszcz Gdański
 5. Blachownia
 6. Toruń

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - oferty archiwalne

 • Od doradcy zawodowego - stażysty do doradcy zawodowego

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej.
   2. Realizacja zadań w zakresie wdrażania regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.
   3. Opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowych.
   4. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości oraz archiwizacja dokumentacji w zakresie poradnictwa zawodowego.
   5. Współpraca z innymi wydziałami urzędu, praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru
   czasu pracy, praca poza siedzibą Urzędu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne.Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. dodatkowe - Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych. Dobra znajomość programów komputerowych: Exel, Word, Power Point, Outlook. Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Podstawowa wiedza z zakresu działań samorządu oraz zadań WUP. Sumienność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na rezultaty pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 700 - 4 400 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od inspektora do głównego specjalisty w wydziale pomorskiego obserwatorium rynku pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  • 3 200-5 000 zł / mies.
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Identyfikowanie i pozyskiwanie danych i informacji dotyczących zagadnień społeczno - gospodarczych powiązanych z problematyką rynku pracy na potrzeby rozwoju prowadzonych w obszarze regionalnej polityki rynku pracy oraz ich weryfikacja pod kątem przydatności i wykorzystania w procesie realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, w tym do opracowań i publikacji własnych Urzędu.
   Analiza statystyczna danych empirycznych oraz przygotowywanie diagnoz i analiz, w oparciu o różne źródła, dotyczących zjawisk społeczno - gospodarczych, w tym w szczególności rynku pracy, na potrzeby realizacji przez Urząd zadań w ramach regionalnej polityki rynku pracy oraz Strategii Województwa Pomorskiego 2030
   Opracowywanie komentarza analitycznego w oparciu o diagnozy i analizy zjawisk społeczno - gospodarczych, w tym w szczególności dotyczących rynku pracy, do wykorzystania i publikacji na stronach internetowych Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
   Współtworzenie portalu Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, w tym w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych publikowanych na stronie internetowej porp.pl.
   Reprezentowanie Urzędu na spotkaniach, webinariach, w tym przygotowywanie i prowadzenie prezentacji dot. rynku pracy z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe. Staż pracy minimum 1 rok. Znajomość problematyki społeczno gospodarczej. Umiejętność tworzenia przejrzystej, logicznej informacji pisemnej/komentarza analitycznego, przede wszystkim w oparciu o dane statystyczne. Bardzo dobra znajomość programów komputerowych: Excel, Word, Power Point, Outlook. Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. dodatkowe: Preferowane wykształcenie na kierunku: ekonomia, zarządzanie, socjologia. Doświadczenie w opracowywaniu założeń i wdrażaniu projektów społeczno-gospodarczych, w tym finansowanych ze środków UE. Podstawowa wiedza z zakresu działalności samorządu i WUP. Umiejętność w zakresie przygotowywania i prezentowania informacji/komentarza analitycznego. Umiejętność graficznej prezentacji danych statystycznych. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych. Samodzielność, kreatywność, inicjatywa, zorientowanie na rezultaty pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 200 - 5 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Gdańsku