Czy to Twoja firma?

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu praca

Mielec

W sercu Mielca, gdzie działalność społeczna przeplata się z codziennym życiem, znajduje się nasze Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jesteśmy organizacją, która z pasją i zaangażowaniem dąży do tego, aby każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną mogła żyć pełnią życia, z szacunkiem do swojej godności i praw.


Nasza misja to nie tylko słowa – to działania, które każdego dnia zmieniają rzeczywistość. Pragniemy, aby osoby, z którymi pracujemy, czuły się akceptowane, wspierane i rozumiane. Dążymy do tego, by mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, cieszyć się dobrym zdrowiem i mieć równy dostęp do możliwości, które oferuje świat.

Nie jesteśmy tylko organizacją – jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy wierzą, że każdy ma prawo do szczęścia, niezależnie od swoich ograniczeń. Nasze działania opierają się na głębokim przekonaniu, że wsparcie i zrozumienie mogą czynić cuda, a niewidzialne bariery można pokonać wspólnymi siłami.

Chociaż nie możemy pochwalić się długą historią czy szerokim spektrum usług – nasze zaangażowanie i determinacja w dążeniu do celu są niezachwiane. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby nasze działania były coraz bardziej widoczne i skuteczne, a nasze środowisko – coraz bardziej inkluzywne.

Zapraszamy do poznania naszej społeczności, dołączenia do naszych inicjatyw i wspólnego tworzenia lepszego świata dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Razem możemy więcej i każdy gest wsparcia ma dla nas ogromne znaczenie. To nasza wspólna misja – tworzenie przestrzeni, w której każdy człowiek może rozwijać się i czuć się ważny.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
medycyna / farmacja / zdrowie edukacja / badania naukowe / szkolenia / tłumaczenia

Oferty pracy Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

Praca alert - powiadomienia

Praca Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

 • Logopeda

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • część etatu
  Dodana

Mapa Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Mielec
 2. Kraków
 3. Warszawa
 4. Lublin
 5. Poznań
 6. Rzeszów
 7. Szczecin
 8. Dębica
 9. Polaniec
 10. Kolbuszowa

Data aktualizacji: 01.04.2024

Praca Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu - oferty archiwalne

 • Fizjoterapeuta

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Dokładne poznanie pacjentów pod względem rodzaju i stopnia występujących zaburzeń, ich stanu zdrowia i warunków domowych. Systematyczne prowadzenie obserwacji pacjentów, konsultowanie spostrzeżeń z członkami Zespołu Terapeutycznego TEAM ,rodzicami oraz notowanie spostrzeżeń w indywidualnej dokumentacji dzieci. Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych. Pełna i rzetelna realizacja programu indywidualnego dziecka, w zakresie usprawniania ruchowego i zabiegów fizykoterapeutycznych. Współpraca z rodzicami bądź opiekunami w celu osiągania jak najlepszych wyników w rehabilitacji.

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne
   • Uprawnienia: Fizjoterapeuta – prawo wykonywania zawodu
   • Inne wymagania: Udokumentowane odpowiednie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej -PNF. Praca 0,85 etatu - fizjoterapeuta w Podmiocie Leczniczym, 0,15 etatu - terapeuta ruchu w Placówce Edukacyjnej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 584,6 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Opiekun medyczny

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Systematyczna obserwacja postępów i trudności podopiecznych w czynnościach samoobsługowych, pomoc w razie potrzeby. Pomaganie uczestnikom w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych. Uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez terapeutę zajęciowego, pomoc w ich organizowaniu i realizacji. Otaczanie uczestników troskliwą, adekwatną do niesprawności opieką, czuwaniem nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem.
   Wykształcenie: (szkoła policealna) Wykształcenie -ukończona policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne
   • Inne wymagania: Znajomość przepisów: ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy. Doświadczenie: Co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego. Jest domem typu A, B, C i D. ŚDS prowadzi zajęcia wspierająco – aktywizujące i terapeutyczne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Terapeuta zajęciowy

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Opracowywanie wielowymiarowej diagnozy funkcjonalnej uczestnika oraz indywidualnego i grupowego programu wspierająco-aktywizującego. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych. Właściwy dobór dziedzin, technik, metod do szeroko rozumianych zdolności twórczych uczestników i możliwości placówki. Motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach lub odkrywania własnych zdolności i talentów. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej uczestników.
   Wykształcenie: (szkoła policealna) Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku lub ukończona policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne
   • Inne wymagania: Znajomość przepisów: ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy. Doświadczenie: Co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Terapeuta zajęciowy- tytuł zawodowy, mile widziane: wykształcenie wyższe zawodowe - terapeuta zajęciowy, przeszkolenie do prowadzenia treningów umiejętności społecznych, komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pomoc nauczyciela

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pomoc w organizowaniu i prowadzeniu pracy dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej; spełnianie w stosunku do wychowanków czynności obsługowych (pomoc w czynnościach samoobsługowych); uczestniczenie w spacerach i wyjściach poza placówkę; utrzymywanie w ładzie i porządku sal terapeutycznych; pomoc w dekorowaniu sal i przygotowaniu pomocy do zajęć; dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt terapeutyczny.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: Stanowisko-pomoc nauczyciela w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu. Praca z osobami niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie średnie.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 100 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Nauczyciel terapeuta (oligofrenopedagog)

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne, wykształcenie kierunkowe (kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki; Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Terapeuta zajęciowy

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1.Dokładne poznanie stanu zdrowia uczestników, rodzaju i stopnia występujących niesprawności, zaburzeń oraz współistniejących schorzeń, 2.Opracowanie wielowymiarowej diagnozy funkcjonalnej uczestnika oraz indywidualnego i grupowego programu wspierająco-aktywizującego ( ich realizacja oraz modyfikacja według potrzeb ). 3.Prowadzenie treningów umiejętności społecznych, 4.Aktywizacja uczestników, z czynnym udziałem w usprawnianiu poprzez wykonywanie działań i czynności odtwórczych, twórczych, wykonywanych indywidualnie i w zespole, z możliwością realizacji propozycji własnych uczestników ( tych kwalifikujących się do realizacji ).5.Właściwy dobór dziedzin, technik, metod do szeroko rozumianych zdolności twórczych uczestników i możliwości placówki.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
   • Inne wymagania: [Inne] : Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku lub ukończona policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie. Co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy - Mielec Moniuszki 3.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 900 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Nauczyciel-terapeuta

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prowadzenie zespołowe zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: oligofrenopedagog - Studia Podyplomowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Fizjoterapeuta

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   1.Dokładne poznanie stanu zdrowia uczestników, rodzaju i stopnia występujących niesprawności, zaburzeń oraz współistniejących schorzeń. 2.Pełna i rzetelna realizacja programów indywidualnych uczestników, w zakresie usprawniania ruchowego i zabiegów fizjoterapeutycznych. 3. Aktywizacja, z czynnym uczestnictwem w usprawnianiu w działaniach samoobsługowych uczestników, dotyczących podstawowych czynności dnia codziennego ( spożywanie posiłków, praca, rekreacja, odpoczynek, utrzymanie porządku ). 4.Systematyczna obserwacja postępów i trudności w usprawnianiu uczestników, ewaluacja programów, współpraca z rodzicami lub opiekunami w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w rehabilitacji .5.Współpraca z całym zespołem ( w tym w ramach Zespołu Terapeutycznego ) .

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Fizjoterapeuta – prawo wykonywania zawodu
   • Inne wymagania: [Inne] : Wykształcenie wyższe na kierunku: fizjoterapia. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuta. Co najmniej 3-miesięczne doświadczenie na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielcu Moniuszki 3.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Terapeuta zajęciowy

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   1.Dokładne poznanie stanu zdrowia uczestników, rodzaju i stopnia występujących niesprawności, zaburzeń oraz współistniejących schorzeń, 2.Opracowanie wielowymiarowej diagnozy funkcjonalnej uczestnika oraz indywidualnego i grupowego programu wspierająco-aktywizującego ( ich realizacja oraz modyfikacja według potrzeb ). 3.Prowadzenie treningów umiejętności społecznych, 4.Aktywizacja uczestników, z czynnym udziałem w usprawnianiu poprzez wykonywanie działań i czynności odtwórczych, twórczych, wykonywanych indywidualnie i w zespole, z możliwością realizacji propozycji własnych uczestników ( tych kwalifikujących się do realizacji ).5.Właściwy dobór dziedzin, technik, metod do szeroko rozumianych zdolności twórczych uczestników i możliwości placówki.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku lub ukończona policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie. Co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy - Mielec Moniuszki 3.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 450 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Nauczyciel-terapeuta

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 000 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Dokładna i wielowymiarowa diagnoza wychowanków pod względem ich rozwoju psychoruchowego, rodzaju i stopnia występujących zaburzeń, stanu zdrowia i funkcjonowania. Opracowanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych. Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji indywidualnej praz zespołowej wychowanków.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: oligofrenopedagog - Studia Podyplomowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 4 200 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Organizowanie i prowadzenie pracy psychologicznej, rozpoznanie i diagnoza dzieci pod względem rodzaju i stopnia występujących zaburzeń, ich stanu zdrowia, warunków domowych, zainteresowań i możliwości. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Praca w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Wymagane odpowiednie kursy i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
  • Mielec
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 000 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Praca w Ośrodku Wczesnej Interwencji.
   Organizowanie i prowadzenie pracy psychologicznej, rozpoznanie i diagnoza dzieci pod względem rodzaju i stopnia występujących zaburzeń, ich stanu zdrowia, warunków domowych, zainteresowań i możliwości. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Wymagane odpowiednie kursy i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Mielcu