Czy to Twoja firma?

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku praca

Gdańsk

Jako Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, jesteśmy dumnym strażnikiem i architektem przyszłości naszego regionu. Nasza historia jest ściśle związana z demokratycznym duchem Pomorza – co pięć lat mieszkańcy powierzają nam swoje zaufanie, wybierając 33 radnych, którzy reprezentują ich interesy i kształtują wizję naszego województwa.


Nasza misja jest jasna i niezachwiana – określamy strategie rozwoju i prowadzimy politykę, która zapewnia dobrobyt i wzrost wszystkim mieszkańcom Pomorza. Działamy w wielu sferach życia publicznego, od administracji, przez rozwój regionalny, infrastrukturę, edukację i sport, aż po kulturę, społeczeństwo informacyjne, środowisko i rolnictwo. Wszystko to, by nasze województwo było miejscem, gdzie innowacja i tradycja idą w parze.

Jako samorząd, jesteśmy głęboko zakorzenieni w lokalnej społeczności, ale nasze spojrzenie jest szerokie – współpracujemy z organizacjami i regionami poza granicami kraju, by wymieniać doświadczenia i najlepsze praktyki. Nasza działalność jest transparentna i odpowiedzialna – podlegamy nadzorowi najwyższych organów państwowych, co gwarantuje, że każda decyzja jest podejmowana z największą starannością i uwagą na interes publiczny.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, każdego dnia pracujemy z pasją, by nasze działania przynosiły realne korzyści dla mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie w rozwój regionu, dbałość o każdy aspekt życia społecznego i gospodarczego, a także otwartość na współpracę i innowacje, są fundamentem, na którym budujemy silne i prężne województwo pomorskie. Zapraszamy do współtworzenia naszej historii i przyszłości Pomorza.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa zarządzanie / dyrekcja inżynieria / technologia / technika sztuka / rozrywka / kreacja / projektowanie prawo i administracja państwowa

Oferty pracy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Siedziba główna

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Gdańsk
 2. Warszawa
 3. Gdynia
 4. Katowice
 5. Wrocław
 6. Bydgoszcz
 7. Poznań
 8. Pruszków
 9. Pruszcz Gdański
 10. Łęczna

Data aktualizacji: 01.05.2024

Praca Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku - oferty archiwalne

 • Od podinspektora do głównego specjalisty w zespole do spraw współpracy w sieciach bałtyckich w kance

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Realizacja zadań wynikających z przyjętych przez Sejmik Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego w ramach współpracy bałtyckiej, realizacja zadań wynikających z udziału SWP w BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation), Euroregionie Bałtyk. Wsparcie udziału młodzieży z Pomorza w bałtyckich sieciach współpracy młodzieżowej, w szczególności w ramach BSSSC i ERB, realizacja zadań związanych z promocją województwa w środowisku bałtyckim, organizacja konferencji międzynarodowych, paneli eksperckich, delegacji zagranicznych szczególnie we współpracy z partnerami regionalnymi z terenu województwa pomorskiego w zakresie współpracy bałtyckiej. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: min. półroczne doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej, zaawansowana znajomość języka angielskiego, doświadczenie w organizacji międzynarodowych wydarzeń, paneli eksperckich, znajomość zasad protokołu dyplomatycznego, znajomość zagadnień związanych ze współpracą międzynarodową województwa pomorskiego, znajomość struktur europejskich, znajomość zagadnień dotyczących ustroju administracyjnego w Polsce (administracja rządowa i samorządowa). Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: wykształcenie wyższe o kierunku filologicznym (Filologia angielska, skandynawska, rosyjska, niemiecka, francuska), dyplomacja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, integracja europejska, handel zagraniczny, komunikatywna znajomość języka rosyjskiego/niemieckiego/francuskiego, dyspozycyjność, umiejętność planowania i organizacji pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie polityki ekologicznej (zespół ds. planów i prog

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Opracowanie i aktualizacja programów i innych dokumentów strategicznych z zakresu środowiska i zmian klimatu, wdrażanie i realizacja ww. planów i programów, w tym m.in. pozyskiwania środków zewnętrznych (dofinansowania) na ich realizację i wdrażanie, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów dot. ochrony środowiska i zmian klimatu, monitorowanie zawartych umów o dofinansowanie, rozliczanie wydatków w projektach i sprawozdawczość, przygotowanie projektów obszarów ograniczonego użytkowania, udział w opiniowaniu planów, programów oraz innych dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatu i energetyki opracowanych przez inne jednostki administracji samorządowej oraz administrację rządową. Zatrudnienie przypada na I kwartał 2023 roku. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera, pakiet MS OFFICE, prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: min. roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub w administracji publicznej, znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (w szczególności w zakresie programów ochrony powietrza, programów ochrony środowiska przed hałasem, programów ochrony środowiska, obszar ograniczonego użytkowania), znajomość przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (w szczególności w zakresie funkcjonowania bazy danych o odpadach i planów gospodarki odpadami), znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: wykształcenie wyższe w zakresie: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauk przyrodniczych, chemii, prawa i administracji lub pokrewnych, studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu ochrony środowiska, zarządzania projektami, przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zagranicznych, doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych, doświadczenie we współpracy z partnerami z zagranicy przy realizacji projektów, dociekliwość, skrupulatność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w zespole ds. dróg wodnych w departamencie infrastruktury

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Bieżące realizowanie zadań w zakresie rozwoju turystki wodnej, opracowywanie, przygotowywanie sprawozdań, rozliczeń finansowych, raportów z postępu prac projektowych, planowanie i organizowanie spotkań, terminowe przygotowanie dokumentów rozliczeniowych w przedsięwzięciach strategicznych. Przygotowanie i redagowanie stron internatowych przedsięwzięć i projektów realizowanych przez departament oraz przygotowanie i publikowanie informacji z nimi związanych w mediach społecznościowych, opracowywanie i weryfikacji analiz oraz dokumentów strategicznych na potrzeby zadań infrastrukturalnych planowanych do realizacji. Zatrudnienie przypada na pierwszy kwartał 2023 roku. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B , skuteczna praca w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, Myślenie analityczne, dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: umiejętności redaktorskie, znajomość zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych, znajomość ustawy o samorządzie województwa, umiejętność wykorzystywania i analizowania danych. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: staż pracy / staż absolwencki / praktyka zawodowa w zespole, doświadczenie w zakresie realizacji działań promocyjnych, organizacji spotkań i wydarzeń, umiejętność pracy pod presja czasu.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie kontroli (zespół ds. kontroli projektów edukacy

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prowadzenie czynności przygotowujących do kontroli, w tym: przygotowanie programu kontroli, zebranie informacji o jednostce kontrolowanej, opracowanie listy sprawdzającej do kontroli, przygotowanie programu, zawiadomienia o kontroli i upoważnienia do kontroli, przeprowadzanie kontroli projektów na miejscu oraz w siedzibie beneficjenta (na terenie województwa pomorskiego i poza województwem). Prowadzenie czynności pokontrolnych, w tym: sporządzanie informacji pokontrolnej, rekomendacji i zaleceń pokontrolnych, wprowadzanie wyników kontroli do systemu informatycznego, archiwizowanie dokumentacji. Zatrudnienie przypada na pierwszy kwartał 2023 roku. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: prawo jazdy do kierowania samochodami kat. B, obsługa programu: Pakiet MS OFFICE
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: minimum dwuletni staż pracy, znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znajomość Ustawy o rachunkowości, wiedza dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w szczególności Osi współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, znajomość ustawy o samorządzie województwa i kompetencji jego organów. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: doświadczenie zawodowe na stanowiskach wymagających doświadczenia w zakresie kontroli finansowo - księgowej albo księgowości lub w komórkach kontroli lub związanych ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych, szkolenia/studia podyplomowe z zamówień publicznych, rachunkowości, finansów publicznych, kontroli, znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, znajomość Wytycznych dotyczących falsyfikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, bezstronność, sumienność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Gdańsku