Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Pracownik biurowy Gdańsk, Specjalista ds. administracji Gdańsk, Kierownik Gdańsk, Inżynier Gdańsk, Specjalista ds. marketingu Gdańsk.
Kategorie zawodowe: administracja biurowa / praca biurowa, zarządzanie / dyrekcja, sztuka / rozrywka / kreacja / projektowanie, inżynieria / technologia / technika, bankowość / finanse.

Oferty pracy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Praca alert - powiadomienia

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU
Adres rejestrowy
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk
NIP
5832569948
REGON
19168644300000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 6 miesiącach

Profil firmy:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Nowy Dwór Gdański

Archiwalne oferty pracy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie programów międzynarodowych w departamencie rozw

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na okres próbny

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej lub innych międzynarodowych, w których mogą uczestniczyć instytucje z województwa pomorskiego, znajomość zagadnień polityki regionalnej UE, umiejętność pracy samodzielnej oraz konstruktywnego myślenia i rozwiązywania problemów, umiejętność przystępnej prezentacji wytycznych programowych oraz przeprowadzania spotkań, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość ustawy o samorządzie województwa, znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wymagania dodatkowe: umiejętność/doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowego. Podane przedziały wynagrodzeń zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym dodatek stażowy. Pracodawca oferuje: możliwość przystąpienia do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (pkzp), możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), kartę multisport benefit system, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp., możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatek rowerowy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie szkolnictwa zawodowego w regionie w departamenc

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: znajomość realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięć strategicznych, w szczególności "Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie", umiejętność poszukiwania i analizy informacji, redagowania zestawień tabelarycznych i tekstów, znajomość ustawy o samorządzie województwa, bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: wykształcenie wyższe z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzina nauk społecznych, szkolenia/kursy/studia podyplomowe z zamówień publicznych i/lub zarządzania/realizacji projektów, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, umiejętność autoprezentacji, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowego. Podane przedziały wynagrodzeń zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia w tym dodatek stażowy.
    Pracodawca oferuje możliwość przystąpienia do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (pkzp), możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), kartę multisport benefit system, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp., możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatek rowerowy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie zamówień publicznych w departamencie zamówień p

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 6- miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, samodzielność i sumienność, umiejętność pracy w zespole.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowego. Podane przedziały wynagrodzeń zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia w tym dodatek stażowy. Pracodawca oferuje możliwość przystąpienia do pracowniczej kasa zapomogowo-pożyczkowej (pkzp), możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), kartę multisport benefit system, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp., możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatek rowerowy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie dochodów i windykacji należności (zespół ds. do

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa MS Office
   • Inne wymagania: minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w finansach publicznych, znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych w realizacji obowiązków oraz regulacji prawnych dot. sprawozdawczości, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa (w tym ustawa o samorządzie województwa). Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej, podstawowa znajomość języka angielskiego, wiedza specjalistyczna, umiejętności analityczne, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowego. Podane przedziały wynagrodzeń zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia w tym dodatek stażowy. Pracodawca oferuje: możliwość przystąpienia do pracowniczej kasa zapomogowo-pożyczkowej (PKZP), możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), kartę Multisport benefit system, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp., możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatek rowerowy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie inicjatyw gospodarczych (zespół ds. gospodarki

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa programu: Pakiet MS OFFICE
   • Inne wymagania: minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, znajomość zagadnień związanych z gospodarką morską, znajomość ustawy o samorządzie województwa, umiejętność wyszukiwania danych, prowadzenia badań własnych, formułowania wniosków, umiejętność pisania i redagowania tekstów oraz formułowania wniosków, umiejętność pracy w zespole i dobra komunikacja interpersonalna. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych, wiedza dotycząca potencjału gospodarczego województwa pomorskiego, komunikatywność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowego. Podane przedziały wynagrodzeń zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym dodatek stażowy. Pracodawca oferuje: możliwość przystąpienia do pracowniczej kasa zapomogowo-pożyczkowej (PKZ), możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), kartę Multisport - benefit system, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp., możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatek rowerowy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie wyboru projektów i informacji (zespół ds. wybor

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. półroczne doświadczenie zawodowe, znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w szczególności Osi współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, znajomość programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP), znajomość ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r. ( Dz. U. 2022, poz.1079 ), w szczególności Rozdziału 13 Projekty, znajomość Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027 z dnia 12 października 2022r., znajomość zasad funkcjonowania oraz zadań samorządu województwa i kompetencji jego organów, dobra znajomość obsługi komputera MS Office, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: komunikatywna znajomość języka angielskiego, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i skrupulatność, umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowego. Podane przedziały wynagrodzeń zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia w tym dodatek stażowy. Pracodawca oferuje: Pracodawca oferuje: możliwość przystąpienia do pracowniczej kasa zapomogowo-pożyczkowej (pkzp), możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), kartę multisport benefit system, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp.,możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatek rowerowy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie dochodów i windykacji należności (zespół ds. wi

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w finansach publicznych, znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych w realizacji obowiązków, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa (w tym ustawa o samorządzie województwa), obsługa komputera MS Office (Word, Excel), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej, podstawowa znajomość języka angielskiego, wiedza specjalistyczna, umiejętności analityczne, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowego. Podane przedziały wynagrodzeń zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia w tym dodatek stażowy. Pracodawca oferuje: możliwość przystąpienia do pracowniczej kasa zapomogowo-pożyczkowej (pkzp), możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), kartę multisport benefit system, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp.,możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatek rowerowy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie kontroli (zespół ds. kontroli projektów edukacy

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wymaganie niezbędne: wykształcenie wyższe, minimum dwuletni staż pracy, znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znajomość Ustawy o rachunkowości, wiedza dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w szczególności Osi współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, znajomość ustawy o samorządzie województwa i kompetencji jego organów, dobra znajomość obsługi komputera MS Office, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: doświadczenie zawodowe na stanowiskach wymagających doświadczenia w zakresie kontroli finansowo - księgowej albo księgowości lub w komórkach kontroli lub związanych ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych, szkolenia/studia podyplomowe z zamówień publicznych, rachunkowości, finansów publicznych, kontroli, prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, znajomość Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bezstronność, sumienność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowego. Podane przedziały wynagrodzeń zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia w tym dodatek stażowy. Pracodawca oferuje: możliwość przystąpienia do pracowniczej kasa zapomogowo-pożyczkowej (pkzp), możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), kartę multisport benefit system, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp.,możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatek rowerowy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji (zespól ds. zar

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze szkoleniami i/lub z obszaru budowania wizerunku pracodawcy, wiedza z zakresu nowoczesnych rozwiązań z obszaru HR, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i inicjatywa, kreatywność, znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office WORD, Excel, Power Point), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi, umiejętność organizacji i prowadzenia szkoleń, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań i usprawnień w obszarach HR, komunikatywna znajomość angielskiego, umiejętność pracy w zespole, planowanie i organizacja pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowego. Podane przedziały wynagrodzeń zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia w tym dodatek stażowy. Benefity: 1. możliwość przystąpienia do pracowniczej kasa zapomogowo-pożyczkowej (pkzp), 2. możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), 3. kartę multisport benefit system, 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp. 5. możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, 6. dodatek rowerowy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie pozwoleń środowiskowych w departamencie środow

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, studia podyplomowe/kursy/szkolenia w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, doświadczenie zawodowe w wydawaniu decyzji z zakresu gospodarki odpadami lub w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska przeprowadzanych w siedzibie przedsiębiorcy, umiejętność korzystania z orzecznictwa i literatury prawniczej (komentarzy, artykułów), skrupulatność, dociekliwość, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od inspektora do głównego specjalisty w referacie administracyjno-ekonomicznym w departamencie infra

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   -przygotowywanie materiałów dotyczących uzgadniania zaliczania lub zmiany kategorii dróg publicznych,
   -nadawanie numerów drogom powiatowym i gminnym po ich zaliczeniu do kategorii dróg publicznych,
   -wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przeprowadzeniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
   -dokonywanie kontroli działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych,
   -rozpatrywanie skarg zainteresowanych osób dotyczących egzaminu państwowego,
   -analiza statystyk zdawalności egzaminatorów,
   -udział w kontrolach przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej lub zezwolenie w zakresie prowadzonym przez referat administracyjno - ekonomiczny.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 3-letni staż pracy, prawo jazdy kat. B, znajomość prawa administracyjnego, znajomość przepisów związanych z nadzorem nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy (ustawa o kierujących pojazdami oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy), znajomość regulacji prawnych dotyczących uzgadniania zaliczenia lub zmiany kategorii dróg publicznych, znajomość regulacji prawnych dotyczących nadawania numerów drogom gminnym i powiatowym, znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu województwa oraz jednostek samorządowych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: dodatkowym atutem będą uprawnienia egzaminatora na prawo jazdy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętności analityczne, komunikatywność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w zespole do spraw współpracy w sieciach bałtyckich w kance

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Realizacja zadań wynikających z przyjętych przez Sejmik Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego w ramach współpracy bałtyckiej, realizacja zadań wynikających z udziału SWP w BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation), Euroregionie Bałtyk. Wsparcie udziału młodzieży z Pomorza w bałtyckich sieciach współpracy młodzieżowej, w szczególności w ramach BSSSC i ERB, realizacja zadań związanych z promocją województwa w środowisku bałtyckim, organizacja konferencji międzynarodowych, paneli eksperckich, delegacji zagranicznych szczególnie we współpracy z partnerami regionalnymi z terenu województwa pomorskiego w zakresie współpracy bałtyckiej. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: min. półroczne doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej, zaawansowana znajomość języka angielskiego, doświadczenie w organizacji międzynarodowych wydarzeń, paneli eksperckich, znajomość zasad protokołu dyplomatycznego, znajomość zagadnień związanych ze współpracą międzynarodową województwa pomorskiego, znajomość struktur europejskich, znajomość zagadnień dotyczących ustroju administracyjnego w Polsce (administracja rządowa i samorządowa). Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: wykształcenie wyższe o kierunku filologicznym (Filologia angielska, skandynawska, rosyjska, niemiecka, francuska), dyplomacja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, integracja europejska, handel zagraniczny, komunikatywna znajomość języka rosyjskiego/niemieckiego/francuskiego, dyspozycyjność, umiejętność planowania i organizacji pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie polityki ekologicznej (zespół ds. planów i prog

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Opracowanie i aktualizacja programów i innych dokumentów strategicznych z zakresu środowiska i zmian klimatu, wdrażanie i realizacja ww. planów i programów, w tym m.in. pozyskiwania środków zewnętrznych (dofinansowania) na ich realizację i wdrażanie, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów dot. ochrony środowiska i zmian klimatu, monitorowanie zawartych umów o dofinansowanie, rozliczanie wydatków w projektach i sprawozdawczość, przygotowanie projektów obszarów ograniczonego użytkowania, udział w opiniowaniu planów, programów oraz innych dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatu i energetyki opracowanych przez inne jednostki administracji samorządowej oraz administrację rządową. Zatrudnienie przypada na I kwartał 2023 roku. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera, pakiet MS OFFICE, prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: min. roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub w administracji publicznej, znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (w szczególności w zakresie programów ochrony powietrza, programów ochrony środowiska przed hałasem, programów ochrony środowiska, obszar ograniczonego użytkowania), znajomość przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (w szczególności w zakresie funkcjonowania bazy danych o odpadach i planów gospodarki odpadami), znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: wykształcenie wyższe w zakresie: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauk przyrodniczych, chemii, prawa i administracji lub pokrewnych, studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu ochrony środowiska, zarządzania projektami, przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zagranicznych, doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych, doświadczenie we współpracy z partnerami z zagranicy przy realizacji projektów, dociekliwość, skrupulatność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w zespole ds. dróg wodnych w departamencie infrastruktury

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Bieżące realizowanie zadań w zakresie rozwoju turystki wodnej, opracowywanie, przygotowywanie sprawozdań, rozliczeń finansowych, raportów z postępu prac projektowych, planowanie i organizowanie spotkań, terminowe przygotowanie dokumentów rozliczeniowych w przedsięwzięciach strategicznych. Przygotowanie i redagowanie stron internatowych przedsięwzięć i projektów realizowanych przez departament oraz przygotowanie i publikowanie informacji z nimi związanych w mediach społecznościowych, opracowywanie i weryfikacji analiz oraz dokumentów strategicznych na potrzeby zadań infrastrukturalnych planowanych do realizacji. Zatrudnienie przypada na pierwszy kwartał 2023 roku. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B , skuteczna praca w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, Myślenie analityczne, dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: umiejętności redaktorskie, znajomość zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych, znajomość ustawy o samorządzie województwa, umiejętność wykorzystywania i analizowania danych. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: staż pracy / staż absolwencki / praktyka zawodowa w zespole, doświadczenie w zakresie realizacji działań promocyjnych, organizacji spotkań i wydarzeń, umiejętność pracy pod presja czasu.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie kontroli (zespół ds. kontroli projektów edukacy

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prowadzenie czynności przygotowujących do kontroli, w tym: przygotowanie programu kontroli, zebranie informacji o jednostce kontrolowanej, opracowanie listy sprawdzającej do kontroli, przygotowanie programu, zawiadomienia o kontroli i upoważnienia do kontroli, przeprowadzanie kontroli projektów na miejscu oraz w siedzibie beneficjenta (na terenie województwa pomorskiego i poza województwem). Prowadzenie czynności pokontrolnych, w tym: sporządzanie informacji pokontrolnej, rekomendacji i zaleceń pokontrolnych, wprowadzanie wyników kontroli do systemu informatycznego, archiwizowanie dokumentacji. Zatrudnienie przypada na pierwszy kwartał 2023 roku. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: prawo jazdy do kierowania samochodami kat. B, obsługa programu: Pakiet MS OFFICE
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: minimum dwuletni staż pracy, znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znajomość Ustawy o rachunkowości, wiedza dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w szczególności Osi współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, znajomość ustawy o samorządzie województwa i kompetencji jego organów. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: doświadczenie zawodowe na stanowiskach wymagających doświadczenia w zakresie kontroli finansowo - księgowej albo księgowości lub w komórkach kontroli lub związanych ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych, szkolenia/studia podyplomowe z zamówień publicznych, rachunkowości, finansów publicznych, kontroli, znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, znajomość Wytycznych dotyczących falsyfikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, bezstronność, sumienność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie projektów infrastrukturalnych (zespół ds. proje

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Bieżąca analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym UE na realizację zadań departamentu, przygotowanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych do wniosku o dofinansowanie, tworzenie planów projektu, aplikowanie i realizowanie projektów infrastrukturalnych, terminowe przygotowanie dokumentów rozliczeniowych w projektach. Przygotowywanie i redagowanie stron internetowych przedsięwzięć i projektów realizowanych przez departament oraz przygotowywanie i publikowanie informacji z nimi związanych w mediach społecznościowych, opracowywanie i weryfikacja analiz oraz dokumentów strategicznych na potrzeby zadań infrastrukturalnych planowanych do realizacji. Zatrudnienie przypada na I kwartał 2023 r. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: znajomość dostępnych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów infrastrukturalnych (w szczególności dot. infrastruktury wodnej, kolejowej i drogowej), umiejętności redaktorskie, umiejętność wykorzystywania i analizowania danych, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa (w tym ustawy o samorządzie województwa). Umiejętności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy pod presja czasu, umiejętność pracy w zespole, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: staż pracy/ staż absolwencki/ praktyka zawodowa w zespole na stanowisku związanym z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu Zarządzania Projektami UE, komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość zasad przygotowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od inspektora do głównego specjalisty w referacie nieruchomości (zespół ds. zarządzania nieruchomośc

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prowadzenie, monitoring i nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi na nieruchomościach stanowiących własność WP administrowanych przez Departament, prowadzenie, monitoring i nadzór nad robotami budowlanymi realizowanymi na nieruchomościach stanowiących własność WP administrowanych przez Departament. Zlecanie i nadzór nad pracami zabezpieczającymi i stanowiącymi bieżącą konserwację na nieruchomościach stanowiących własność WP administrowanych przez Departament. Zatrudnienie przypada na I kwartał 2023 r. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: nauki inżynieryjno-techniczne
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: min. 3-letni staż pracy w tym: min. 1-letni okres posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń, uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość ustawy prawo budowlane i przepisów wykonawczych. Znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa w tym znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, samodzielność i sumienność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od inspektora do głównego specjalisty w referacie administracyjno-ekonomicznym w departamencie infra

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Przygotowywanie materiałów dotyczących uzgadniania zaliczania lub zmiany kategorii dróg publicznych, nadawanie numerów drogom powiatowym i gminnym po ich zaliczeniu do kategorii dróg publicznych, wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przeprowadzeniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokonywanie kontroli działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych, rozpatrywanie skarg zainteresowanych osób dotyczących egzaminu państwowego analiza statystyk zdawalności egzaminatorów, udział w kontrolach przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej lub zezwolenie w zakresie prowadzonym przez referat administracyjno ekonomiczny. Zatrudnienie przypada na I kwartał 2023 r. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: min. 3-letni staż pracy, prawo jazdy kat. B, znajomość prawa administracyjnego, znajomość przepisów związanych z nadzorem nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy, znajomość regulacji prawnych dotyczących uzgadniania zaliczenia lub zmiany kategorii dróg publicznych. Znajomość regulacji prawnych dotyczących nadawania numerów drogom gminnym i powiatowym, znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu województwa oraz jednostek samorządowych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: dodatkowym atutem będą uprawnienia egzaminatora na prawo jazdy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętności analityczne, komunikatywność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie opłat środowiskowych w departamencie środowiska

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Wszczynanie i terminowe prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia należnej opłaty w drodze decyzji przede wszystkim w zakresie składowania lub magazynowania odpadów, terminowa weryfikacja i wprowadzanie do wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska danych z wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, współuczestniczenie w czynnościach związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów o opłatach za korzystanie ze środowiska. Aktualizacja listy płatników opłat za korzystanie ze środowiska, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, współuczestniczenie w pracach związanych z udostępnianiem na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie, terminowe przygotowywanie i przekazywanie dokumentów w sprawie odwołań i zażaleń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, monitorowanie zaskarżonych decyzji i postanowień na każdym etapie postępowania odwoławczego i sądowo-administracyjnego. Zatrudnienie przypada na ostatni etap rekrutacji. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS Office
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: min. roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki odpadami lub w administracji publicznej, znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w szczególności dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, znajomość przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Znajomość przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. dodatkowe: studia podyplomowe/kursy/szkolenia w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, komunikatywna znajomość języka angielskiego, umiejętność korzystania z orzecznictwa i literatury prawniczej (komentarzy, artykułów), dociekliwość, skrupulatność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: pracodawca oferuje: możliwość przystąpienia do pracowniczej kasa zapomogowo-pożyczkowej (PKZP), możl
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do inspektora w referacie zamówień publicznych w departamencie zamówień publicznych

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w zakresie zgodnym z zasadami i trybami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz w przepisach wewnętrznych, dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych w UMWP. Udział w pracach komisji przetargowej przeprowadzającej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług, dostaw lub robót budowlanych, sporządzanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zatrudnienie przypada na pierwszy kwartał 2023 r. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:45-15:45.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: min. roczne doświadczenie zawodowe, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel), umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, samodzielność i sumienność, umiejętność pracy w zespole. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy i/lub doświadczenia zawodowe
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka