Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

MIASTO BIELSKO BIAŁA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej ul. Lipnicka 26 ogłasza nabór na stanowisko:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Inspektor Bielsko-Biała, Księgowy Bielsko-Biała, Windykator Bielsko-Biała.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa, księgowość / ekonomia, bankowość / finanse.

Oferty pracy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Praca alert - powiadomienia

Praca Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Firma najczęściej oferuje

 • Stabilne warunki zatrudnienia

Podane powyżej benefity nie są oficjalnym elementem oferty pracy. Zostały wyselekcjonowane na podstawie historycznych ogłoszeń za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.

Mapa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Ocena rekrutacji przez kandydatów

(na podstawie ankiety wysyłanej tylko do osób, które aplikowały poprzez Aplikuj.pl)

2.5

Średnia ocena komunikacji w trakcie rekrutacji

Kandydat na stanowisko Księgowy

"Mam wrażenie że nikt nie czyta aplikacji. To tylko kwestia szczęścia. Pracodawcom jest ciężko nawet odpisać aplikującym. Jak sobie nie znajdziesz pracy po znajomości to pracował w swoim zawodzie nie będziesz! Tyle opinii"

2 miesiące temu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Linki

Dane firmowe i kontaktowe - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Pełna nazwa
MIASTO BIELSKO-BIAŁA
Adres rejestrowy
pl. Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała
NIP
9372686990
REGON
072181741
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

3.3

Na podstawie 93 oceny z Google.

Zbigniew Ciaciura

Zbigniew Ciaciura

"Byłem tam tylko raz , spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze 😄 zostałem fachowo poinformowany , miło wspominam 🖐️- piąteczka"

miesiąc temu

Lucyna Nycz

Lucyna Nycz

"Przyznam że sporo się zmieniło,miła i sprawna obsługa klienta."

2 miesiące temu

Gres Cvnas

Gres Cvnas

"Jakość pracy 80% pracowników pozostawia wiele do życzenia. Aż prosi się żeby zastosować zarządzanie procesowe które usprawni ZGM na wzór transformacji która udała się we Wrocławiu."

rok temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Katowice
 2. Bielsko-Biała
 3. Warszawa
 4. Kraków
 5. Czechowice-Dziedzice
 6. Częstochowa
 7. Żywiec
 8. Łódź
 9. Wrocław
 10. Pszczyna

Praca Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała - oferty archiwalne

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/258/D/23
   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w lipcu 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr DP/258/D/23” do dnia 25.08.2023 r. (decyduje data wpływu do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.


   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.


   Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

   W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w pok. nr 19 siedziby ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
   • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
   • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
   • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
   • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
   • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
   • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,
   • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub co najmniej czteroletni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
   • posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych.


   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

   • posiadanie prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-23/ ,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-23/.
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych


   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/255/D/23

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w maju 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr DP/255/D/23” do dnia 21.07.2023 r. (decyduje data wpływu do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
   Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.


   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

   W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w pok. nr 19 siedziby ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
   • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
   • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
   • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
   • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
   • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
   • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,
   • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub co najmniej czteroletni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
   • posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.


   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

   • posiadanie prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-22/,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-22/.
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Inspektor ds. windykacji

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektor ds. windykacji

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/252/DL/23

   Wymagane dokumenty:


   * podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,

   * kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

   * dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

   * inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

   * podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-windykacji-2/

   * podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-windykacji-2/

   * Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach:

   • analiza sald należności,
   • przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z windykacją, czyli:

   - przygotowywanie wezwań, do zapłaty, upomnień, wypowiedzeń umów najmu,

   - przygotowywanie pozwów o eksmisję i zapłatę należności,

   - kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika i kontrola postępowania egzekucyjnego,

   • wykonywanie czynności windykacyjnych w miejscu zamieszkania dłużników.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
   • posiada udokumentowany staż pracy: 2 lata,
   • posiada prawo jazdy oraz samochód z możliwością wykorzystania do celów służbowych.


   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

   • umiejętność obsługi edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego,
   • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z windykacją należności oraz doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego będą dodatkowymi atutami,
   • umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w lutym 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr DP/252/DL/23 do dnia 21.04.2023 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.


   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.


   _

   Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

   W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w siedzibie ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Księgowa/ y

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat

  • Księgowa/y

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/251/DK/23

   (poszukujemy dwóch osób)

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach:

   • ewidencja faktur dotyczących kosztów,
   • przyjmowanie i sprawdzanie faktur dotyczących kosztów pod względem formalnym
    i rachunkowym i przygotowywanie do wpłaty mając na uwadze w szczególności czy zafakturowane usługi: ujęte są w zatwierdzonym planie finansowym i w kwotach nie większych niż planowane, zastosowano prawidłowe stawki i kwoty podatku VAT, terminy zapłaty są zgodne z terminami ustalonymi w umowach,
   • dekretowanie dokumentów księgowych poprzez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich księgowanie w systemie informatycznym finansowo-księgowym zgodnie z obowiązującymi w ZGM Zasadami Rachunkowości i Zakładowym Planem kont,
   • prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT dokumentów dotyczących kosztów, uzgodnienie ewidencji VAT i sporządzanie deklaracji VAT,
   • przygotowywanie analiz i informacji w zakresie kosztów.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie ekonomiczne (średnie lub wyższe), preferowane kierunki: rachunkowość i/lub finanse
   • w przypadku wykształcenia średniego posiada udokumentowany staż pracy na podobnym (związanym z księgowością) stanowisku wynoszący minimum 2 lata,
   • w przypadku wykształcenia wyższego i braku udokumentowanego 2-letniego stażu na podobnym (związanym z księgowością) stanowisku, posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku rachunkowość.


    Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
   • znajomość pakietu Ms Office,
   • umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

   Oferujemy

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-ksiegowej/,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-ksiegowej)
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w styczniu 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr DP/251/DK/23 do dnia 10.03.2023 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.


   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.


   Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

   W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w siedzibie ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


   Informacje dodatkowe:

   Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej, ul. Lipnicka 26. Podane przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem

   Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), jedynie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie danych osobowych w zakresie wymienionym w ogłoszeniu
   o naborze jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

 • Inspektor ds. zarządzania lokalami użytkowymi

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektor ds. zarządzania lokalami użytkowymi

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/242/DL/22

   Wymagane dokumenty:

   - podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,

   - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

   - dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
   o zatrudnieniu),

   - inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

   - podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia "zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zarzadzania-lokalami-uzytkowymi-3/"

   - podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane,

   - z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia "zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zarzadzania-lokalami-uzytkowymi-3/"
   - Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr DP/242/DL/22 do dnia 22.08.2022 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.


   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

   W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w siedzibie ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

   Zakres obowiązków

   • wykonywanie analiz i raportów w zakresie przeznaczenia lokali użytkowych będących pustostanami: zmiany sposobu użytkowania, analiza planów zagospodarowania przestrzennego,
   • prowadzenie i aktualizowanie bazy oferentów będących potencjalnymi klientami ZGM,
   • przygotowywanie list wynajmu lokali i garaży, publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywanie do Urzędu Miejskiego,
   • informowanie potencjalnych najemców o obowiązujących procedurach najmu, udostępnianie lokali do oględzin, informowanie o wyniku konkursu ofert, publikowanie w BIP wyników konkursów,
   • wykonywanie zadań w zakresie spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości na cele reklamowe (urządzenia na budynkach oraz ogrodzeniach),
   • przygotowywanie umów najmu: lokali, garaży i reklam.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była karana za przestępstwo publiczne i skarbowe popełnione z winy umyślnej,
   • posiada wykształcenie wyższe,
   • posiada co najmniej 2-letni staż pracy,
   • prawo jazdy kat. B.

    Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

    • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel),
    • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację z klientem będzie dodatkowym atutem,
    • doświadczenie w pracy z ludźmi,
    • umiejętność pracy w zespole,
    • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
    • znajomość Zasad wynajmu lokali użytkowych oraz Regulaminu wynajmu lokali użytkowych,
    • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem nieruchomościami będzie dodatkowym atutem.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 • Księgowa /y

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Księgowa/y

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/245/DK/22


   Wymagane dokumenty:

   - podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,

   - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

   - dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

   - inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

   - podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-ksiegowej-go-3/),

   - podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia zgm.eu/nabor-na-stanowisko-ksiegowej-go-3/),

   - Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów:

   - Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr DP/245/DK/22 do dnia 16.09.2022 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   - Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   - Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


   Informacje o wyniku naboru:

   - Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:
   -
   W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w siedzibie ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • ewidencja i dekretowanie kosztów remontów oraz wydatków inwestycyjnych wraz ze sprawdzaniem faktur, weryfikacja wysokości zastosowanej stawki VAT)
   • ewidencja księgowa środków trwałych, przyjęcie do likwidacji, zmiany miejsca użytkowania, likwidacje środków trwałychrozliczanie inwestycji zakończonych nowych lub zwiększających wartość istniejących środków trwałych i przygotowywanie wartości zakończonych inwestycji do ujęcia w dokumencie przyjęcia środka trwałego OT,
   • ewidencja inwestycji zgodnie ze źródłami finansowania w podziale na inwestycje finansowane ze środków własnych i dotacji celowych,
   • rozliczenie dotacji przedmiotowych,
   • rozliczenie dotacji celowych,
   • opracowywanie założeń do planu finansowego Zakładu,
   • realizacja i kontrola wykonania planu finansowego Zakładu,
   • analiza przychodów i kosztów pod względem prawidłowego ich ujęcia w planie finansowym Zakładu,
   • emisja zestawień i analiz do celów sprawozdawczych, sporządzanie sprawozdań Rb-30S, sprawozdań z wydatków inwestycyjnych i wydatków remontowych,

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie ekonomiczne (średnie lub wyższe), preferowane kierunki: rachunkowość i/lub finanse
   • w przypadku wykształcenia średniego posiada udokumentowany staż pracy na podobnym (związanym
    z księgowością) stanowisku wynoszący minimum 2 lata,
   • w przypadku wykształcenia wyższego i braku udokumentowanego 2-letniego stażu na podobnym (związanym z księgowością) stanowisku, posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku rachunkowość.


    Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

    • znajomość pakietu Ms Office,
    • umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 • Referent / Inspektor ds. rozliczeń do Działu Księgowości

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Referent / Inspektor ds. rozliczeń do Działu Księgowości

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/241/DK/22   Wymagane dokumenty:


   - podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,

   - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

   - inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

   - podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia "zgm.eu/nabor-na-stanowisko-referenta-inspektora-ds-rozliczen-2/"

   - podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia "zgm.eu/nabor-na-stanowisko-referenta-inspektora-ds-rozliczen-2/"


   Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 07.07.2022 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

   W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w pok. nr 19 siedziby ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

   Zakres obowiązków

   • ewidencja urządzeń pomiarowych oraz ich stanów,
   • ewidencja powierzchni grzewczej z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe , analiza kosztów zużycia energii cieplnej,
   • okresowe rozliczanie dla celów planowania i sprawozdawczości, zużycia energii cieplnej, ciepłej wody użytkowej, gazu na cele grzewcze,
   • uczestnictwo w kontrolach dotyczących zużycia centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, analiza kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
   • okresowe rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dla celów planowania
    i sprawozdawczości, ustalanie wysokości obciążeń za wodę i odprowadzanie ścieków,
   • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz wyliczanie należnych opłat,
   • powadzenie korespondencji z klientami ZGM.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne (średnie lub wyższe).

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

   • znajomość pakietu Ms Office,
   • umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w maju 2022 r., w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Inspektora nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektora nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/240/D/22

   Wymagane dokumenty:


   - podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,

   - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

   - dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

   - inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

   - podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia "zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-17/"

   - podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia "zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-17/"


   Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 07.07.2022 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.


   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.


   Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

   W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w pok. nr 19 siedziby ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

   Zakres obowiązków

   • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
   • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
   • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
   • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
   • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
   • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
   • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,
   • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub co najmniej czteroletni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
   • posiada uprawnienia budowlane.

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

   • posiadanie prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 • Referent/Inspektor ds. administracyjnych w Administracji Domów Mieszkalnych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Referenta/Inspektora ds. administracyjnych w Administracji Domów Mieszkalnych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Numer referencyjny: Numer naboru DP/237/D/22

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 21.02.2022 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   • obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji,
   • koordynowanie usług w zakresie wywozu odpadów gabarytowych, dezynfekcji, dezynsekcji, utrzymywania porządku,
   • przeprowadzanie i uczestniczenie w wizjach lokali w sprawach dotyczących najmu, nieprawidłowej eksploatacji, użytkowania piwnic, pomieszczeń gospodarczych i części wspólnych, itp.
   • podejmowanie interwencji w przypadku zagrożeń i zniszczeń, powiadamianie organów porządkowych,
   • zgłaszanie bezprawnego zajęcia lokali,
   • wystawianie i rejestracja faktur oraz wykonywanie innych zadań administracyjnych.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
   • posiada co najmniej dwuletni staż pracy.

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

   • umiejętność pracy w zespole,
   • samodzielność,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w grudniu 2021 r., w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Inspektor ds. zamówień publicznych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektora ds. zamówień publicznych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/238/D/22

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 21.02.2022 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami – powszechnymi i wewnętrznymi (regulamin udzielania zamówień),
   • bieżąca aktualizacja rejestrów prowadzonych przez dział zamówień publicznych,
   • przygotowywanie wymaganych zestawień i statystyk dotyczących prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie wyższe,
   • posiada co najmniej dwuletni staż pracy.

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

   • znajomość problematyki zamówień publicznych, w tym specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych,
   • znajomość ustawy z 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
   • znajomość wprowadzonych zmian w sferze zamówień publicznych (elektronizacja zamówień).
   • znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   • znajomość ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
   • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel).

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w grudniu 2021 r., w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Referent / Inspektor ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Referenta / Inspektora ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/234/D/22

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 10.02.2022 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
   • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
   • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
   • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
   • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
   • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
   • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

   • posiadanie uprawnień budowlanych oraz prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w grudniu 2021 r., w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Referent /Inspektor ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Referenta / Inspektora ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/232/D/21

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 31.12.2021 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
   • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
   • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
   • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
   • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
   • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
   • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

   • posiadanie uprawnień budowlanych oraz prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w październiku 2021 r., w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Księgowy/a

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Księgowa/y w Dziale Księgowości.

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Numer referencyjny: Numer naboru DP/230/DK/21

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 12.11.2021 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   • przygotowanie dokumentacji oraz sporządzanie przelewów w mechanizmie split payment czyli podzielonej płatności,
   • księgowanie wyciągów bankowych, uzgadnianie i przeniesienie do systemu FK,
   • księgowanie poleceń zmian księgowań dostarczanych przez dział windykacji,
   • kontrola naliczeń czynszowych i przeniesienie ich do systemu FK,
   • księgowanie dodatków mieszkaniowych,
   • sporządzanie i księgowanie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych,
   • sporządzenie i uzgodnienie rejestru VAT od sprzedaży podstawowa oraz pozostałej,
   • tworzenie odpisów aktualizujących od należności wątpliwych oraz oddanych na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego,
   • uzgadnianie stanu należności jak i powiązań z kontami przychodowo kosztowymi, uzgadnianie poprawności pod względem księgowym utworzonych dokumentów i przeniesienie ich do systemu księgowego,
   • księgowanie wyciągów bankowych z tyt. kaucji mieszkaniowych,
   • sporządzanie sprawozdań z umorzeń należności, stanu należności RB-N, bilans skonsolidowany jednostek – wykluczenia należności.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie ekonomiczne (średnie lub wyższe),
   • staż pracy w przypadku wykształcenia średniego minimum 2 lata na podobnym (związanym z księgowością) stanowisku.

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

   • znajomość pakietu Ms Office,
   • umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

   Oferujemy

   Pracę w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie we wrześniu 2021 r. w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Referent / Inspektor ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Referenta/Inspektora ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Numer referencyjny: Numer naboru DP/229/D/21

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 10.11.2021 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
   • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
   • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
   • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
   • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
   • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
   • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

   • posiadanie uprawnień budowlanych oraz prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie we wrześniu 2021 r., w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Referent/Inspektor ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Referenta/Inspektora ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/227/D/21

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 22.09.2021 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
   • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
   • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
   • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
   • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
   • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
   • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

   • posiadanie uprawnień budowlanych oraz prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w sierpniu 2021 r., w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektora nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/226/D/21

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 22.09.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
   • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
   • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
   • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
   • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
   • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
   • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,
   • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub co najmniej czteroletni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
   • posiada uprawnienia budowlane.

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

   • posiadanie prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w sierpniu 2021 r., w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektora nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/224/D/21

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 20.08.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
   • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
   • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
   • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
   • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
   • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
   • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,
   • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub co najmniej czteroletni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
   • posiada uprawnienia budowlane.

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

   • posiadanie prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
   • znajomość pakietu Ms Office.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:


   Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w czerwcu 2021r, w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Inspektor ds. zamówień publicznych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektor ds. zamówień publicznych

   w Zespole ds. Zamówień Publicznych.

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała
   Numer referencyjny: Numer naboru DP/223/D/21


   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Termin i miejsce składania dokumentów :

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 23.07.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

   W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w pok. nr 19 siedziby ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami – powszechnymi i wewnętrznymi (regulamin udzielania zamówień),
   • bieżąca aktualizacja rejestrów prowadzonych przez dział zamówień publicznych,
   • przygotowywanie wymaganych zestawień i statystyk dotyczących prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie wyższe,
   • staż pracy minimum 2 lata.

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

   • znajomość problematyki zamówień publicznych, w tym specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych,
   • znajomość ustawy z 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
   • znajomość wprowadzonych zmian w sferze zamówień publicznych (elektronizacja zamówień).
   • znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
   • znajomość ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
   • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel).

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


 • Referent / Inspektor ds. rozliczeń do Działu Informatyki i Rozliczeń

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Referent / Inspektor ds. rozliczeń do Działu Informatyki i Rozliczeń

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Numer referencyjny: Numer naboru DP/221/DL/21

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 30.06.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.


   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

   • ewidencja urządzeń pomiarowych oraz ich stanów,
   • ewidencja powierzchni grzewczej z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe , analiza kosztów zużycia energii cieplnej,
   • okresowe rozliczanie dla celów planowania i sprawozdawczości, zużycia energii cieplnej, ciepłej wody użytkowej, gazu na cele grzewcze,
   • uczestnictwo w kontrolach dotyczących zużycia centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, analiza kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
   • okresowe rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dla celów planowania
    i sprawozdawczości, ustalanie wysokości obciążeń za wodę i odprowadzanie ścieków,
   • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz wyliczanie należnych opłat,
   • powadzenie korespondencji z klientami ZGM.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne (średnie lub wyższe).

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

   • znajomość pakietu Ms Office,
   • umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

   Praca w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w maju 2021r, w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Inspektor ds. zamówień publicznych w Zespole ds. Zamówień Publicznych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektora ds. zamówień publicznych w Zespole ds. Zamówień Publicznych (2 etaty).

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Numer referencyjny: Numer naboru DP/218/D/21

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
   ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 21.05.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

   Wymagane dokumenty:

   • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
    o zatrudnieniu),
   • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia )
   • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
   • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Postępowanie rekrutacyjne:

   Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   Informacje o wyniku naboru:

   Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

   Zakres obowiązków

   • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami – powszechnymi i wewnętrznymi (regulamin udzielania zamówień),
   • bieżąca aktualizacja rejestrów prowadzonych przez dział zamówień publicznych,
   • przygotowywanie wymaganych zestawień i statystyk dotyczących prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień.

   Wymagania

   Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

   • posiada obywatelstwo polskie
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • cieszy się nieposzlakowana opinią,
   • posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
   • staż pracy minimum 2 lata na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
   • znajomość problematyki zamówień publicznych
   • znajomość ustawy z 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
   • znajomość wprowadzonych zmian w sferze zamówień publicznych (elektronizacja zamówień).

   Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

   • znajomość specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych,
   • znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
   • znajomość ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
   • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel).

   Oferujemy

   • pracę w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26.
   • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w marcu 2021r, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka