Praca Meteorolog

Praca alert - powiadomienia

Meteorolog

Oferty pracy Znaleźliśmy 1 ofertę pracy

Praca zawód meteorolog

Zawód meteorologa

Próby przewidywania pogody przez ludzi znane są od czasów starożytnych. W swoich prognozach skupili się na zmianach w otaczającym ich świecie. Wiele starych znaków ludowych przetrwało do dzisiaj. Najdokładniejsze informacje o tym, jak określić pogodę, pojawiły się w starożytnej Grecji. Obecnie zawód meteorologa uważany jest za bardzo popularny na rynku pracy. Wiele firm i wiele przedsiębiorstw potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, ponieważ branża rozwija się dynamicznie, a specjaliści dopiero się kształcą.

Zawód meteorologa otacza aura romantyzmu, ponieważ są oni nieodzownymi członkami różnych wypraw; prowadzą obserwacje na stacjach polarnych i płaskowyżach na dużych wysokościach, z samolotów, aerostatów i statków oceanicznych. Nie jest to jednak romans, ale ścisła obiektywność pomiaru i wysoka dokładność zapisu, który trafia na czoło zawodu meteorologa. Meteorolog to specjalista, który prognozuje warunki pogodowe i prawdopodobieństwo wystąpienia klęsk żywiołowych. Korzystając z informacji uzyskanych ze specjalnych instrumentów, profesjonalny meteorolog przygotowuje prognozy pogody dla powierzonego mu terytorium.

Meteorolodzy badają skład i strukturę atmosfery, warunki cieplno-cieplne w atmosferze i na powierzchni Ziemi, cyrkulacja wilgoci i przemiany fazowe wody w atmosferze, ruch mas powietrza; zjawiska elektryczne, optyczne i akustyczne w atmosferze. Ta praca nie jest monotonna, pozwala na to duża różnorodność i zmienność warunków pogodowych; za każdym razem trzeba radzić sobie z nową sytuacją i rozwiązywać nowe problemy. Działania meteorologiczne koncentrują się na obserwowaniu zmian w atmosferze. Korzystają z różnych metod i urządzeń technicznych. Należą do nich na przykład specjalny balon meteorologiczny, a nawet satelity kosmiczne.

Jak zostać meteorologiem?

Meteorologia jest ważnym społecznie obszarem działalności. Meteorolodzy skupiają się przede wszystkim na ludziach, na tym, jakie ubrania powinien on dziś nosić, czy jest wskazane spotkanie z przyjaciółmi na świeżym powietrzu, czy lepiej usiąść w kawiarni, jak spędzić weekendy. Ludzie budują taktykę i strategie życiowe oparte na informacjach meteorologicznych. A firmy i struktury rządowe postrzegają prognozę, aby zminimalizować szkody spowodowane przez śnieg, wiatr, ulewny deszcz. Zawód meteorologa należy do zawodów czysto umysłowych (praca twórcza lub intelektualna). W procesie pracy ważna jest aktywność układów czuciowych, uwagi, pamięci, aktywacji myślenia i sfery emocjonalnej. Meteorolodzy to erudyta, ciekawość, racjonalność, analityczny sposób myślenia.

Praca bezpośrednio na stacji meteorologicznej wymaga dobrego zdrowia i wytrzymałości fizycznej. Powinien być gotowy do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, o każdej porze roku i dnia. Będzie wymagał gotowości do podróży, braku komfortu. Ten pracownik nie może się obejść bez samoorganizacji, umiejętność dokładnego podsumowania wyników swoich badań. Ponadto meteorolog powinien być odpowiedzialny, ponieważ prognozy pogody mają ogromne znaczenie w wielu dziedzinach ludzkiej działalności.

Meteorolog - wymagania

Wszystkie usługi hydrometeorologiczne działają przez całą dobę. Personel meteorologiczny udziela wyjaśnień dotyczących prognoz pogody, ostrzega przed burzą. Zadaniem meteorologa jest przewidywanie zmian pogody i ostrzeżenie wszystkich zainteresowanych służb przed niebezpiecznym zjawiskiem hydrometeorologicznym. Niebezpiecznym zjawiskiem jest coś, co może prowadzić do sytuacji awaryjnych. Przede wszystkim ostrzega się władzę wykonawczą, Ministerstwo Sytuacji Kryzysowych, marynarzy, straż graniczną, sektor energetyczny, wszystkich tych, którzy mogą być dotknięci niebezpieczeństwem zjawiska.

Żeby pracować jako meteorolog, nie jest konieczne posiadanie wyższego wykształcenia zawodowego w danej specjalności. W przypadku tego zawodu wystarczy mieć dyplom ukończenia szkoły średniej, szkoły wyższej lub, na przykład, wystarczy ukończyć kursy specjalne. Meteorolog samodzielnie zbiera informacje niezbędne do zestawienia prognoz pogody. W tym celu przeprowadza obserwacje i pomiary według ściśle określonego harmonogramu. Pracownik taki zajmuje się przetwarzaniem informacji uzyskanych w wyniku pracy z różnymi instrumentami, sondami, satelitami. Ocenia uzyskane wyniki i na ich podstawie zestawia mapy i specjalne mapy geograficzne. Również obowiązki meteorologa mogą obejmować pracę z superkomputerem, co pomoże w dokładnym obliczeniu prognozy pogody. Przedstawiciele tego zawodu również stale monitorują zanieczyszczenie środowiska. Wszystkie dane uzyskane w trakcie badań, meteorolodzy są wysyłane do centrum meteorologicznego.

Ile zarabia meteorolog?

Meteorolodzy mogą znaleźć zastosowanie do swoich umiejętności zawodowych na stacjach meteorologicznych, ośrodkach badawczych. Stają się nieodzownymi pracownikami firm zajmujących się tworzeniem prognoz dla lotnictwa, żeglugi, budownictwa i rolnictwa. Pomimo znaczenia zawodu, meteorolodzy mają dość niskie dochody. Największe płace mają specjaliści pracujący w prywatnych organizacjach. Średnia pensja meteorologa kształtuje się na poziomie 2700 - 7500 złotych brutto.