Zawody i ich potencjał

Synoptyk - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

20 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 17 głosów

17 głosów

3 komentarze
Synoptyk - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Synoptyk analizuje informacje meteorologiczne, przygotowuje mapy synoptyczne, jak i tworzy prognozy pogody o różnym zasięgu czasowym. Są one następnie wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki, jak i mogą mieć charakter powszechny. Jego praca jest dosyć złożona, natomiast zakres obowiązków zależy od miejsca jego zatrudnienia. Synoptycy pracują nie tylko u prywatnych pracodawców, ale również w jednostkach badawczych, na uczelniach, jak i w sektorze publicznym. W swojej codziennej pracy wykorzystują różne nowoczesne narzędzia pomiarowe oraz dzienniki obserwacji.

 

Synoptyk - na czym polega praca?

Synoptyk, inaczej nazywany meteorologiem to osoba zajmująca się stałym monitoringiem warunków atmosferycznych na danym terenie. Wyniki otrzymane z tychże obserwacji, w połączeniu z obszerną wiedzą i doświadczeniem pomagają mu w opracowaniu prognozy pogody i komunikatów na najbliższe dni czy tygodnie. W prowadzeniu badań sięga on po pewne specjalistyczne narzędzia, takie jak: barometry, termometry, wiatromierze, deszczomierze, barografy czy heliografy. Sprzęty te są zazwyczaj zlokalizowane w przygotowanych ogródkach meteorologicznych znajdujących się w optymalnych miejscach pozwalających na obserwację zachodzących w pogodzie zmian. Uzyskane wyniki pomiarowe specjalista ten wprowadza do komputera, a za pomocą łączności satelitarnej przesyła mapy klimatyczne do określonego miejsca. Synoptyk zajmuje się też badaniem stopnia zanieczyszczenia powietrza, smogu, czy też ilości pyłków roślin. Dzięki jego obserwacjom jest on w stanie w odpowiednim momencie wydać ostrzeżenie o nadchodzących zagrożeniach, takich jak tornada, pożary, powodzie czy lawiny. Często zdarza się, że synoptyk musi dotrzeć do aparatury znajdującej się dosyć wysoko, a więc nie może mieć on lęku wysokości. Praca ta oczywiście z tego względu wiąże się z pewnym ryzykiem.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku synoptyka?

Synoptyk wykonuje takie czynności jak:

 • opracowywanie szczegółowych map pogodowych, zarówno tych regionalnych, jak i ogólnokrajowych na podstawie różnych elementów meteorologicznych (promieniowanie słoneczne, ciśnienie atmosferyczne, siła i kierunek wiatru, temperatura, stopień zanieczyszczenia powietrza),
 • analizowanie danych pomiarowych pozyskanych z narzędzi radarowych, zdjęć satelitarnych, stacji meteorologicznych oraz pozostałych dostępnych źródeł,
 • analizowanie sytuacji pogodowej przy wykorzystaniu metod tradycyjnych, a także komputerowych,
 • tworzenie komunikatów pogodowych dla różnych gałęzi przemysłu jak lotnictwo, żegluga czy rolnictwo,
 • tworzenie komunikatów pogodowych dla środków masowego przekazu, czyli prasy, telewizji i radia, jak i pozostałych odbiorców,
 • przygotowywanie prognoz pogody dla danych obszarów, dla całego kraju, o różnym zasięgu czasowym (krótkoterminowe, natychmiastowe, średnioterminowe oraz długoterminowe),
 • współpraca z systemami numerycznego prognozowania pogody oraz osłony komputerowej przy kontroli, uzupełnianiu danych oraz ich analizie,
 • nadzorowanie innych pracowników biorących udział w zbieraniu i analizie danych,
 • wydawanie ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, które są dostarczane do instytutów, organów państwa, służb państwowych, jak i ludności,
 • informowanie na bieżąco odbiorców indywidualnych,
 • udzielanie konsultacji oraz przygotowanie ekspertyz meteorologicznych, w przypadku indywidualnych zleceń,
 • prowadzenie rutynowej osłony meteorologicznej konkretnych dziedzin oraz przedsięwzięć gospodarczych.

Cechy dobrego synoptyka

Osoba zatrudniona jako synoptyk musi mieć dobrą pamięć, gdyż ta praca wiąże się z przestrzeganiem określonego harmonogramu. Specjalista ten musi pamiętać o dokonywaniu pomiarów w dokładnych odstępach czasu. W wykonywaniu jego codziennych obowiązków przydaje się też umiejętność przestawiania się na inne zadania. Jego praca wiąże się z tym, że musi on umieć szybko reagować i pracować także pod presją czasu. Synoptyk powinien mieć umiejętność samokontroli i logicznego myślenia.

Najczęściej pracuje w pojedynkę, a więc musi być samodzielny i mieć zdolność samoorganizacji pracy. Ponadto przyda mu się też cierpliwość i wytrwałość. W tej pracy istotna jest umiejętność koncentracji, kojarzenia faktów, dokładność, jak i wyobraźnia przestrzenna. Osoba pracująca jako synoptyk powinna się też wyróżniać ponadprzeciętnymi zdolnościami analitycznego myślenia, ponadto powinna być zaangażowana we wszystkie swoje działania i rzetelna w ich wykonywaniu. Dobry specjalista z tej dziedziny musi też posiadać uzdolnienia rachunkowe.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako synoptyk?

 • umiejętność pracy z danymi, ich analizy i wyciągania wniosków,
 • obszerna wiedza naukowa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność ukazywania wyciągniętych wniosków w przystępny sposób dla szerokiego grona odbiorców,
 • sprawne posługiwanie się narzędziami analitycznymi,
 • znajomość języka angielskiego.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku synoptyka?

 • dobra kondycja fizyczna,
 • sprawne mięśnie i układ kostno-stawowy,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • dobry wzrok oraz słuch.

Ile zarabia synoptyk?

Wynagrodzenia na tym stanowisku mogą się różnić w zależności od regionu Polski. Wpływa na nie także rodzaj umowy, miejsce zatrudnienia, doświadczenie synoptyka, jak i jego kwalifikacje. Na wyższe zarobki mogą liczyć zwłaszcza synoptycy zatrudnieni przez prywatne podmioty, jak i naukowcy zatrudnieni na uczelniach. Szczegóły zostały przedstawione w poniższej tabeli.

POZIOM WYNAGRODZENIA

ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO

MINIMALNE

3 616 zł / msc

2 795 zł / msc

ŚREDNIE

4 064 zł / msc

3 100 zł / msc

WYSOKIE

4 660 zł / msc

3 506 zł / msc

Czy do pracy na stanowisku synoptyka potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Jak dotąd nie ma konkretnego kierunku studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu synoptyka. W kraju kształcenie jest możliwe w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Aby pracować jako synoptyk, wymagane jest posiadanie wykształcenie wyższego, zwłaszcza tego o profilu przyrodniczym czy geograficznym. Studia geograficzne ze specjalnością meteorologiczną zazwyczaj podzielone są na 2 stopnie. Chcąc zatrudnić się na tym stanowisku, wystarczy uzyskać tytuł licencjata, aczkolwiek niektórzy pracodawcy wymagają tytułu magistra. Szczegóły zostały przedstawione w poniższej tabeli.

CZY POTRZEBNE?

SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA

WYMAGANE

Wymogiem koniecznym jest tytuł magistra ze specjalizacją matematyczno-przyrodniczych oraz podstawowa wiedza na temat meteorologii i klimatologii

 

-

 

PRZYDATNE

-

Przydatne może okazać kurs z obsługi komputera oraz język angielski na poziomie B2

Jak wygląda organizacja stanowiska pracy na stanowisku synoptyka?

Synoptyk może pracować w miejscu zatrudnienia z urządzeniami pomiarowymi, jak i w terenie (w ogródkach meteorologicznych). Specjalista ten tworzy te ogródki, a z urządzeń pomiarowych znajdujących się w nich pobiera niezbędne dane. Co ważne, znajdują się one często na sporej wysokości, przez co w swojej pracy musi niekiedy korzystać z drabiny. Uzyskane w ten sposób informacje odczytuje i analizują. Tę część pracy wykonuje przed komputerem, dzięki któremu przesyła on też wyciągnięte wnioski do odbiorców.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie synoptyka?

Synoptycy znajdują zatrudnienie w państwowych instytucjach, stacjach meteorologicznych. Naukowcy są też zatrudniani między innymi w sektorze publicznym. Specjalistów tych poszukują lotniska, linie lotnicze, stowarzyszenia związane z rolnictwem i agrotechniką, a także organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska. Naukowcy często postanawiają też pozostać na uczelni, gdzie przeprowadzają badania i dzielą się swoją wiedzą.

Video

Czy zawód synoptyka jest przyszłościowy?

Synoptyk to pożądany na rynku zawód dający wiele możliwości zatrudnienia. Jego przyszłość jest pewna, gdyż zawsze będzie istniała potrzeba analizy czynników atmosferycznych i tworzenia prognoz pogody. Jest to z pewnością stanowisko odpowiedzialne, które przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Osoba poszukująca pracy jako ten specjalista nie powinna mieć problemów z jej odnalezieniem.

 

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest synoptyk?

To specjalista zajmujący się pozyskiwaniem i analizą uzyskanych danych meteorologicznych, jak i przygotowaniem prognoz pogody.

Gdzie może znaleźć zatrudnienie?

Specjalisty z tej dziedziny poszukują przede wszystkim stacje meteorologiczne, ale nie tylko. Może on też pracować w sektorze publicznym.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

3 komentarze

Dorota

Dorota

Zastanawiałem się, czy warto iść na studia związane z meteorologią. Ten artykuł skłonił mnie do podjęcia decyzji. Synoptyka wydaje się ciekawym i wymagającym zawodem.
Nesta

Nesta

Jako osoba bezrobotna, cieszę się, że przeczytałam ten artykuł. Zastanawiam się, czy nie skorzystać z okazji i zacząć się szkolić na synoptyka, patrząc na poziom wynagrodzeń na tym stanowisku.
ramiez

ramiez

Nie wiedziałem, że praca synoptyka wiąże się z takimi szczegółowymi badaniami i pomiarami. Wydaje się, że wymaga to dużo precyzji i dokładności. Respekt dla tych specjalistów!

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka