Zawody i ich potencjał

Rewident taboru - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

9 sierpnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

6 komentarzy
Rewident taboru - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Zawód rewidenta taboru wydaje się zapewnić stabilną przyszłość. Co warto wiedzieć, rozważając tę ścieżkę kariery? Kto sprawdzi się w tym zawodzie? Jakie wymagania trzeba spełnić? Odpowiedź na te i inne pytania dotyczące tej profesji można znaleźć w poniższym artykule.

Rewident taboru - na czym polega praca?

Rewident taboru jest zatrudniony w Polskich Kolejach Państwowych. Osoba pracująca na stanowisku rewidenta taboru ma przede wszystkim za zadanie po przeprowadzeniu poprawnego przeglądu taboru kolejowego dopuścić pojazd do ruchu. Oprócz tego pracownik ten zajmuje się wykonywaniem drobnych napraw w obrębie tego elementu pociągu. Jego głównym zadaniem jest redukowanie ryzyka wypadku pociągu oraz zapewnienie wszystkim podróżującym pełni bezpieczeństwa

Ile zarabia rewident taboru? 

Praca na tym stanowisku jest niezwykle odpowiedzialna. Osoby pełniące ten zawód mogą liczyć na potencjalne zarobki zbliżone do średniej krajowej. Ich ostateczna wysokość zależy przede wszystkim od stażu pracy oraz klasyfikacji, a także posiadanego wykształcenia. Poniższa tabela przedstawia, w jaki sposób kształtują się aktualnie zarobki rewidenta taboru.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 4 600 zł 3 466 zł
ŚREDNIE 5 700 zł 4 216 zł
WYSOKIE 9 600 zł 6 874 zł

Czy do pracy na stanowisku rewidenta taboru potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Osoba ubiegająca się o pracę w tym zawodzie powinna mieć przede wszystkim ukończoną szkołę zawodową, technikum lub studia, których tematyka była związana z przyszłą pracą. Dużym atutem jest wcześniejsze uczęszczanie do szkoły kolejowej, ponieważ zwalnia to z udziału w obowiązkowym szkoleniu teoretycznym, które stanowi element obowiązkowego kursu na rewidenta taboru. Więcej informacji na temat wymaganych do pracy w tym zawodzie kwalifikacji można znaleźć w poniższej tabeli.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE Do wykonywania zawodu rewidenta taboru konieczne jest posiadanie wykszatałcenia technicznego lub zawodowego. Konieczne jest także ukończenie kursu zawodowego.
PRZYDATNE - -

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku rewidenta taboru?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Pracownik kolei

Zwrotniczy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Zachodniopomorskie
Dodana

Zwrotniczy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Leszno
Dodana

Zwrotniczy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Bojanowo
Dodana

Dróżnik przejazdowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Świba
Dodana

Dróżnik przejazdowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Słupia pod Kępnem
Dodana

Osoba pracująca w zawodzie rewidenta taboru powinna być przede wszystkim bardzo odpowiedzialna, ponieważ od jej działań zależy bezpieczeństwo i życie innych osób. Oprócz tego niezwykle ważnymi cechami, jakie powinna ona posiadać, jest spostrzegawczość oraz zdolność koncentracji i logicznego myślenia na wysokim poziomie. Ważna jest również podzielność uwagi. Z uwagi na specyfikę pracy w tym zawodzie kandydat powinien mieć umiejętności organizacji pracy we własnym zakresie. Pracownik ten musi być przygotowany na wielogodzinne wykonywanie obowiązków w terenie, gdzie warunki bywają trudne. Osobę ubiegającą się o to stanowisku powinny również posiadać refleks na wysokim poziomie oraz adekwatnie reagować w warunkach stresowych. W pracy rewidenta taboru niejednokrotnie trzeba podejmować natychmiastowe decyzje. Praca w tym zawodzie jest związana również ze współpracą z innymi osobami, dlatego cechy takie jak umiejętność współdziałania czy komunikatywność są również pożądane.

 

 

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako rewident taboru? 

Osoba na stanowisku rewidenta taboru powinna posiadać takie kompetencje, jak m.in. 

 • umiejętność naprawy taboru kolejowego, którą można nabyć podczas stażu,
 • znajomość podstawowych reguł i przepisów, do których należy się stosować, pracując w zawodzie i umiejętność zastosowanie ich w praktyce, dzięki czytaniu ze zrozumieniem,
 • umiejętne wykonywanie próby hamulca,
 • łatwość w wykrywaniu usterek i nieprawidłowości,
 • umiejętności matematycznych, technicznych,
 • sprawność motoryczna i koordynacja ruchowa na najwyższym poziomie,
 • szeroko pojęte umiejętności społeczne, a w szczególności umiejętność współpracy w zespole, zarządzania nim, łatwość w rozwiązywaniu konfliktów i poczucie odpowiedzialności zarówno przed sobą, jak i innymi osobami oraz
 • sprawność sensoryczna obejmująca takie kwestie jak m.in. zręczność czy widzenie stetoskopowe.

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku rewidenta taboru?

Osoba w pracy rewidenta taboru musi być sprawna i szybko podejmować trafne decyzje. Zawód ten naraża pracownika na szereg niebezpieczeństw, wśród których można wymienić m.in. zagrożenie pożaremnajechaniem czy wypadkiem podczas przemieszczania się. Oprócz tego niezwykle istotną kwestią jest sprawność fizyczna, ponieważ rewident taboru w trakcie wykonywania niektórych obowiązków jest narażony na upadek z wysokości. Kandydat powinien być również świadomy, że jest narażony na hałas, a także pracę w trudnych warunkach pogodowych.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku rewidenta taboru? 

Osoba ubiegająca się o pracę w zawodzie rewidenta taboru powinna mieć na uwadze, że jej zdrowie musi być w bardzo dobrym stanie.

Szczególnie istotnymi kwestiami są:

 • Bardzo dobry wzrok w tym widzenie po zmierzchu, a także rozróżnianie barw,
 • Sprawny układ ruchu i równowagi,
 • Ostry słuch, węch i dobry zmysł dotyku,
 • Odporność na zmęczenie,
 • Zręczność
 • Dobra kondycja.
rewident taboru

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie rewidenta taboru?

Osoba pracująca w zawodzie, jakim jest rewident taboru, pracuje dla Polskich Kolei Państwowych. Choć w zawodzie tym nie można awansować, nabywanie kolejnych kompetencji poprzez doświadczenie, a także udział w kursach i szkoleniach pozwala na prace na bardziej odpowiedzialnym i lepiej płatnym stanowisku w PKP. W tym przypadku pracownicy kontynuują swoją karierę zawodową poprzez prace w zawodach pokrewnych, gdzie mają możliwość zająć stanowisko wyższego szczebla. Mogą oni kontynuować swój rozwój w takich zawodach jak m.in. dyżurny czy dyspozytor danego ruchu. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji pozwala również na większy zakres obowiązków i rozwój w obrębie samego zawodu rewidenta taboru.

 

 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku rewidenta taboru? 

Obowiązki, które na co dzień wykonuje rewident taboru, to m.in.
 • sprawdzanie stanu taboru kolejowego,
 • znajdowanie i zgłaszanie wszelkiego rodzaju usterek,
 • przeprowadzanie próby hamulcowej,
 • ponowne sprawdzanie, czy usterki zostały poprawnie naprawione i czy podczas próby hamulca nie wystąpiły żadne nieprawidłowości,
 • odbiór techniczny wagonu,
 • weryfikacja wyposażenia wagonów i sprawdzanie ich kompletności po przeprowadzonych naprawach, a także
 • nadzorowanie prawidłowości zestawienia pociągów.
  Zakres może obejmować wszystkie z powyższych czynności lub tylko niektóre z nich. Wszystko zależy od wymagań konkretnego pracodawcy, a także posiadanych przez pracownika kwalifikacji zawodowych.

rewident taboru

Czy zawód rewidenta taboru jest przyszłościowy?

Wydaje się, że osoba wybierającą, jako ścieżkę swojej kariery zawód rewidenta taboru ma obiecujące perspektywy na przyszłość. Prawdopodobnie zawód ten nie zostanie zastąpiony w niedalekiej przyszłości i w dalszym ciągu osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje będą w stanie znaleźć stabilne zatrudnienie. Osoba odpowiednie wykwalifikowana musi mieć specjalistyczną wiedzę, aby przystąpić do pracy. Osoby posiadające obszerne kwalifikacje w danej dziedzinie są niezwykle cienione na rynku pracy i ciężko je zastąpić.

Podsumowanie:
  • Rewident taboru to praca odpowiedzialna, ale potencjalne zarobki są zbliżone do średniej krajowej - wynagrodzenia kształtują się od 4,6 tys. zł brutto na miesiąc za minimalny poziom do 9,6 tys. zł brutto za poziom wysoki.
  • Osoba ubiegająca się o pracę jako rewident taboru powinna mieć ukończoną szkołę zawodową, technikum lub studia związane z tą dziedziną oraz kurs zawodowy, a wcześniejsze uczęszczanie do szkoły kolejowej jest atutem.
  • Osoby pracujące jako rewident taboru muszą być bardzo odpowiedzialne i posiadać cechy takie jak spostrzegawczość, zdolność koncentracji, logiczne myślenie, podzielność uwagi, umiejętności organizacji pracy we własnym zakresie, refleks, sprawność fizyczną, umiejętność pracy w trudnych warunkach pogodowych oraz zdolność do pracy pod presją czasu.
  • Choć w zawodzie rewidenta taboru nie można awansować, nabywanie kolejnych kwalifikacji przez doświadczenie, kursy i szkolenia pozwala na pracę na bardziej odpowiedzialnym i lepiej płatnym stanowisku w Polskich Kolejach Państwowych.

Najczęściej zadawane pytania

Z jakich narzędzi korzysta osoba pracująca, jako rewident taboru?

Rewident taboru na co dzień posługuje się takimi narzędziami jak m.in. ręczny manometr, szczelinomierz czy defektoskop.

Czy zawód rewidenta taboru polega na współpracy z innymi ludźmi czy raczej na pracy we własnym zakresie?

Wszystko zależy od specyfiki danej firmy. W niektórych jednostkach obowiązki wykonuje się przede wszystkim indywidualnie, a w innych wymagana jest współpraca z m.in. mechanikami.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

6 komentarzy

Były starszy rewident taboru

Były starszy rewident taboru

Przepracowałem w tym zawodzie wiele lat. Zaczynałem od tzw pomocnika rewidenta czyli takiego ślusarza, który wykonywał "drobne" naprawy wskazane przez rewidenta. To były czasy gdy PKP było jedno - bez podziału na osobową i cargo. Potem rozdział - poszedłem do Cargo. Praca bardzo odpowiedzialna, ciężka i wymagająca. Wg mnie zupełnie niedoceniana przez kolejowych decydentów. Nie wiem jak to jest dziś ale w tamtych czasach wymagania były bardzo wysokie a płaca za nią była stosowana wg tzw widełek - czyli szczebelków w grupie. Jak nie podobałeś się przełożonemu to nie było szans na wyższe szczeble w tych widełkach i jechałeś na najniższych a tym samym na najniższych zarobkach. Nie wierzcie w te zarobki
Jolanta 1997

Jolanta 1997

Też zastanawiałem się, czy to przyszłościowy zawód, ale wydaje mi się, że raczej tak. Bezpieczeństwo w kolejnictwie na pewno nigdy nie przestanie być ważne.
Rosa

Rosa

Rewident taboru to bardzo ważne stanowisko i trzeba mieć na uwadze koszty, które idą w parze z taką odpowiedzialnością.
Sonia

Sonia

Ciekawa informacja o wymaganych kwalifikacjach. Będę pamiętać o wcześniejszym uczęszczaniu do szkoły kolejowej.
Marucha

Marucha

Zastanawiałem się nad tym zawodem, ale teraz ponownie przemyślę, czy chcę narażać swoje zdrowie.
Hubert

Hubert

Pracować jako rewident taboru na pewno nie jest łatwo, ale te zarobki brzmią przynajmniej zachęcająco.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.