Zawody i ich potencjał

Opiekunka w żłobku - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

9 sierpnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

4 komentarze
Opiekunka w żłobku - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Opiekunka w żłobku jest osobą, która wykonuje odpowiedzialną, ale też wymagającą pracę. Jej głównym zadaniem jest wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad najmłodszymi dziećmi, które nie ukończyły trzech lat. Opiekunka swoje obowiązki najczęściej wypełnia w placówkach instytucjonalnych, czyli żłobkach oraz klubikach, gdzie w określonych godzinach sprawują pieczę nad maluszkami, zapewniając im pomoc w rozwoju, zabawę, a także odpowiedź na podstawowe potrzeby fizjologiczne dziecka. Czy zawód opiekunki w żłobku jest przyszłościowy? Na czym polega ta praca?

Z artykułu dowiesz się:

 • na czym polega praca opiekunki w żłobku?
 • jakie są cechy dobrej opiekunki?
 • ile zarabia opiekunka w żłobku?
 • jakie są możliwości zatrudnienia w tym zawodzie?

Opiekunka w żłobku - na czym polega praca?

Praca opiekunki w żłobku wiąże się ze spędzaniem czasu z naprawdę małymi dziećmi. Głównym zadaniem osoby wykonującej ten zawód jest zapewnienie dzieciom opieki, bezpieczeństwa, a także odpowiedzi na podstawowe potrzeby w miejscach instytucjonalnych, czyli w prywatnych lub państwowych żłobkach, a także klubikach dla najmłodszych.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku opiekunki w żłobku?

 • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej, a także pielęgnacyjnej dla maluszków,
 • przeprowadzanie zabaw i zajęć, których celem jest stymulowanie rozwoju maluszków,
 • zaspokajanie i natychmiastowe odpowiadanie na potrzeby biologiczne i psychospołeczne dziecka,
 • pomoc w kształtowaniu samodzielnych zachowań maluszka,
 • wykonywanie czynności, które związane są z karmieniem, przewijaniem, a także zapewnianiem odpoczynku dziecka,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie zaistnienia takiej potrzeby,
 • gotowość do pełnej współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

Video

Cechy dobrej opiekunki w żłobku

Szukasz pracy?

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Willa Seniora Sp. z o.o.

 • Buczkowice
Dodana

Opiekun Klienta VIP (motoryzacja)

Unique People Sp. z o.o.

 • Wrocław
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Opiekunka w żłobku jest osobą, która w trakcie swojego dnia pracy sprawuje opiekę nad grupą dzieci, które nie ukończyły trzech lat. Aby prawidłowo i odpowiedzialnie wykonywać swoje obowiązki, osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale też cechy interpersonalne, które ułatwią wykonywanie tej niezwykle ważnej i wymagającej pracy.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako opiekunka w żłobku

 • chęć do pracy z dziećmi, zdolność do komunikacji z nimi,
 • cierpliwość, wyrozumiałość oraz empatyczność,
 • odpowiedzialność i opiekuńczość,
 • kreatywność w organizowaniu czasu maluszkom,
 • opanowanie, umiejętność pracy w stresie,
 • posiadanie tak zwanego podejścia do dzieci.
opiekunka w żłobku

Ile zarabia opiekunka w żłobku?

Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na stanowisku opiekunki w żłobku są coraz częściej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Wynika to przede wszystkim z chęci powrotu rodziców do wypełniania obowiązków zawodowych w pełnym wymiarze czasu, co wiąże się z koniecznością pozostawienia dziecka w placówce instytucjonalnej, odpowiedniej do wieku. Zarobki opiekunki w żłobku są zależne od wielu czynników, do których należy wielkość miejscowości, w którym mieści się placówka, a także statusu żłobka.

Poniższa tabelka szczegółowo prezentuje wysokość zarobków, które można osiągnąć pracując na stanowisku opiekunki w żłobku:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 300 zł 2 579 zł
ŚREDNIE 3 700 zł 2 852 zł
WYSOKIE 4 300 zł 3 262 zl

Czy do pracy na stanowisku opiekunki w żłobku potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Opiekunka w żłobku jest osobą, która wykonuje odpowiedzialną i wymagającą pracę. Aby móc podjąć zatrudnienie w tym zawodzie, konieczne jest posiadanie licznych predyspozycji interpersonalnych, ale też kwalifikacji zawodowych, które potwierdzone są odpowiednimi dokumentami. 

Poniższa tabelka szczegółowo prezentuje możliwości kształcenia, które są wymagane do wypełniania obowiązków opiekunki w żłobku:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE Od osoby, która chce zotac opiekunką w żłobku wymaga się, aby posiadała wykształcenie na kierunku, który obejmuje opiekę nad dziećmi. Osoba, która chce pracować jako opiekunka w żłobku musi posiadać ukończony kurs pierwszej pomocy. 
PRZYDATNE Posiadanie wykształcenia pedagogicznego, studiów podyplomowych, czy dyplomu pielęniarki bardzo przydaje się w tym zawodzie. Bardzo przydatne okazują się także wszystkie kursy i szkolenia, które podnoszą kwalifikacje.

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku opiekunki w żłobku?

Osoba pracująca na stanowisku opiekunki w żłobku powinna posiadać pełną sprawność fizyczną i psychiczną, która jest niezbędna w wykonywaniu tak odpowiedzialnej pracy.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku opiekunki w żłobku?

 • posiadanie pełnej sprawności fizycznej,
 • całkowicie zdrowy narząd słuchu, wzroku,
 • sprawny układ mięśniowy i kostno-stawowy,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość i wysoce rozwinięta wydolność fizyczna organizmu,
 • całkowite zdrowie psychiczne.

Opiekunka w żłobku, ze względu na charakter swojej pracy narażona jest na liczne czynniki szkodliwe, które są zagrożeniem dla zdrowia.

Najważniejszymi z nich są:

 • narażenie na tymczasową utratę zdrowia fizycznego: obciążenia mięśni i stawów,
 • ryzyko zarażenia się chorobami dziecięcymi, w tym infekcjami wirusowymi bądź bakteryjnymi,
 • możliwość zarażenia się chorobami skóry,
 • ryzyko rozwoju kontuzji kręgosłupa,
 • ekspozycja na czynniki stresogenne.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie opiekunki w żłobku?

Opiekunka w żłobku jest osobą, która zawodowo zajmuje się opieką nad najmłodszymi dziećmi. To niezwykle ważny zawód, potrzebny w społeczeństwie, dzięki któremu wiele rodziców ma szansę na powrót do pracy na pełny etat, podczas możliwości pozostawienia swojej pociechy w placówce instytucjonalnej.

Gdzie zatrudnienia może szukać osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe i predyspozycje interpersonalne do pracy na stanowisku opiekunki w żłobku? Odpowiednią destynacją do wykonywania tej pracy są przede wszystkim placówki instytucjonalne dla najmłodszych, czyli państwowe i prywatne żłobki, a także klubiki dla maluszków. Dodatkowo, opiekunka w żłobku może szukać zatrudnienia w sanatoriach dla dzieci, domach małego dziecka, a także prywatnych domach.

opiekunka w żłobku

Czy zawód opiekunki w żłobku jest przyszłościowy?

Opiekunka w żłobku jest profesją, która bez wątpienia jest trudnym i wymagającym zajęciem. To bardzo przyszłościowy zawód, a obecny rynek pracy staje się coraz bardziej otwarty na osoby chcące podjąć pracę w tym właśnie zawodzie. Placówki instytucjonalne dla dzieci oraz prywatne miejsca opieki oferują coraz większą liczbę wolnych miejsc na rynku pracy, które oczekują na zatrudnienie osób posiadających takie kwalifikacje zawodowe. Zainteresowanie osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do pracy na stanowisku opiekunki w żłobku wynikają przede wszystkim ze wzrostem zainteresowania rodzicom pozostawienia dzieci w takich placówkach, co związane jest z ich powrotem do pracy zawodowej.

Podsumowanie:
 • Praca opiekunki w żłobku polega na zapewnieniu opieki, bezpieczeństwa i odpowiedzi na potrzeby najmłodszych dzieci w placówkach instytucjonalnych, takich jak żłobki czy klubiki dla maluszków.
 • Dobra opiekunka w żłobku powinna posiadać nie tylko odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale także predyspozycje interpersonalne, które ułatwią wykonywanie tej wymagającej i odpowiedzialnej pracy.
 • Zarobki opiekunki w żłobku są zależne od wielu czynników, jak np. wielkość miejscowości czy status placówki instytucjonalnej. Minimalne wynagrodzenie brutto to 3 300 zł, a maksymalne wynosi 4 300 zł.
 • Do pracy na stanowisku opiekunki w żłobku konieczne są predyspozycje interpersonalne, oraz kwalifikacje zawodowe, takie jak ukończony kurs pierwszej pomocy, a także wykształcenie na kierunku obejmującym opiekę nad dziećmi.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są zadania opiekunki w żłobku?

Opiekunka w żłobku jest osobą, której głównym zadaniem jest odpowiadanie na potrzeby najmłodszych dzieci, które pozostają pod jej opieką. Opiekunka zajmuje się organizowaniem wolnego czasu maluszków, a także wypełnianiem ich najważniejszych potrzeb, które dotyczą żywienia, a także fizjologii.

Jakie są predyspozycje zdrowotne do pracy na stanowisku opiekunki w żłobku?

Opiekunka w żłobku jest osobą, która powinna charakteryzować się pełnym zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. Niezwykle ważne jest posiadanie pełnej sprawności ciała, zwłaszcza kręgosłupa, układu mięśniowego oraz stawowo-kostnego, które warunkują możliwość pełnego zaangażowania się w opiekę nad liczną grupą maluszków. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Bail76

Bail76

Zatrudniam opiekunki w żłobku w moim prywatnym żłobku i muszę przyznać, że to bardzo ważna i cenna praca. Stawiamy na szkolenia, aby nasi pracownicy stale się rozwijali i byli jeszcze lepsi w tym, co robią. Z pewnością polecam ten zawód dla osób z pasją do opieki nad dziećmi.
Adaś

Adaś

Widzę z tabelki, że zarobki opiekunki w żłobku są dość atrakcyjne i zastanawiam się, jakie kursy czy szkolenia mogą mi pomóc w poszukiwaniu pracy w tej branży. Na pewno spróbuję zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy w żłobku.
Aster

Aster

Ciekawe, że praca opiekunki w żłobku wydaje się przyszłościowa. Mam nadzieję, że kwalifikacje, które mam, pozwolą mi znaleźć pracę w takiej placówce. Opieka nad dziećmi zawsze mnie interesowała.
Witek

Witek

Jestem opiekunką w żłobku od kilku lat i muszę przyznać, że to fantastyczna praca. Widzę, jak rozwijają się małe dzieci i pomagam im w tym procesie. Jest to praca wymagająca, ale daje wiele satysfakcji i czuję, że robię coś wartościowego.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka