Zawody i ich potencjał

Technik analityk - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

6 czerwca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

3 komentarze
Technik analityk - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Technik analityk to zawód, w którym pracę znaleźć można w różnych miejscach i branżach. Osoby zatrudnione w tym charakterze biorą udział w projektach związanych z ochroną środowiska, w procesach produkcji leków, kosmetyków czy substancji chemicznych. Jakie są prognozy rynkowe dla tego zawodu? Czy warto się w nim kształcić?

Zamieszczony przez nas poradnik udziela odpowiedzi na powyższe pytania. Wyjaśnia również:

 • czym zajmuje się technik analityk;
 • ile zarabia i w jakich warunkach pracuje;
 • jakie kwalifikacje, kompetencje i predyspozycje zdrowotne są niezbędne w tym zawodzie;
 • czy istnieją przeciwwskazania do podjęcia tego typu pracy;
 • jakie możliwości zatrudnienia ma technik analityk.

Technik analityk - na czym polega praca?

Osoby, które wykonują ten zawód, zajmują się przeprowadzaniem badań analitycznych składu chemicznego różnych materiałów: surowców, półfabrykatów oraz gotowych produktów. Wykonują także specjalistyczne analizy na potrzeby przemysłu lub badań doświadczalnych.

Technik analityk posługuje się przyrządami, aparaturą laboratoryjną i chemicznymi odczynnikami. W swojej pracy stosuje kilka metod przeprowadzania analiz - klasyczną, biochemiczną i fizykochemiczną.

Do zakresu obowiązków na stanowisku technika analityka należą:

 • pobieranie i przygotowywanie próbek badanego materiału - także poza stanowiskiem stałej pracy;
 • dobieranie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 • dokonywanie analiz chemicznych (ilościowych, jakościowych, instrumentalnych), testów, badań doświadczalnych;
 • przygotowywanie roztworów mianowanych odczynników;
 • konserwowanie sprzętów i aparatury laboratoryjnej;
 • przestrzeganie zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i innych norm obowiązujących w miejscu pracy;
 • tworzenie dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych;
 • zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodne ze standardami i wytycznymi;
 • prowadzenie dokumentacji materiałowej i sporządzanie zapotrzebowania, m.in. na odczynniki i szkło laboratoryjne.

Technik analityk może także kierować pracą zespołu w laboratorium lub w pracowni specjalistycznej.

Ile zarabia technik analityk?

Podczas przeglądania ofert pracy można zauważyć, że na rynku istnieje zapotrzebowanie na zawód technika analityka. Może on pracować w wielu branżach, w związku z czym rozpiętość zarobków na tym stanowisku jest szeroka.

Szukasz pracy?

Specjalista ds. Planowania Produkcji

CMC POLAND SP. Z O.O.

 • Zawiercie
Dodana

Planista Produkcji

SMART-HR

 • Kraków
Dodana

Młodszy analityk

HEGELMANN TRANSPORTE SP. Z O.O.

 • Poznań
Dodana

Młodszy analityk

HEGELMANN TRANSPORTE SP. Z O.O.

 • Częstochowa
Dodana

Planista produkcji

Kotłoinwest sp. z o .o.

 • Świecie
Dodana

Pensja technika analityka najczęściej plasuje się w przedziale od 3 900 zł do 6 000 zł brutto. Szczegółowe dane przedstawia zamieszczona tabelka.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 900 zł 2 957 zł
ŚREDNIE 4 900 zł 3 597 zł
WYSOKIE 6 000 zł 4 319 zł

Jak wygląda organizacja stanowiska pracy na stanowisku technika analityka?

Praca w zawodzie technika analityka może odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych (laboratoria), a także w terenie - zależnie od miejsca pobierania próbek, np. na stacji pomiarowej. Gromadzenie materiału badawczego przebiega z użyciem różnych przyrządów i sprzętów, z których korzysta się codziennie na tym stanowisku.

Technik analityk wykonuje powierzone mu zadania samodzielnie albo we współpracy z zespołem laboratoryjnym. Pracownicy są najczęściej zatrudnieni w systemie jednozmianowym. Muszą przestrzegać zasad BHP, a także innych norm bezpieczeństwa, ponieważ mają kontakt z substancjami toksycznymi oraz wybuchowymi. To powoduje, że w zawodzie technika analityka konieczne jest noszenie odzieży ochronnej.

Czy do pracy na stanowisku technika analityka potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Kluczowe do podjęcia pracy w tym zawodzie jest ukończenie technikum i zdobycie dwóch kwalifikacji:

 1. AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych;
 2. AU.60. Wykonywanie badań analitycznych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe również umożliwiają ich pozyskanie.

Po ukończeniu technikum absolwent może rozpocząć naukę na studiach wyższych, wybierając spośród licznych kierunków. Poniższa tabela obrazuje możliwości rozwoju zawodowego technika analityka.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Do zawodu technika analityka niezbedne jest ukończenie technikum na profilu technik analityk. Po ukończeniu odpowiedniej szkoły niezbedne jest także ukończenie kursów zawodowych, które umożliwiają zdobycie niezbednych kwalifikacji.
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie technika analityka?

Współczesny rynek pracy umożliwia technikom analitykom podjęcie zatrudnienia w wielu miejscach. Mogą to być laboratoria: naukowo-badawcze, przemysłowe, rolnicze, związane z pracą na rzecz środowiska naturalnego.

Sektor ochrony zdrowia również generuje wiele możliwości zatrudnienia w tym zawodzie. Laboratoria szpitalne, placówki sanitarno-epidemiologiczne czy stacje krwiodawstwa potrzebują wykwalifikowanych pracowników.

Dodatkowo, technik analityk może zatrudnić się w zakładzie patomorfologii lub laboratorium kryminalistycznym. Jego wiedza i umiejętności istotne są również dla przedsiębiorstw produkujących: farmaceutyki, kosmetyki, chemikalia, tworzywa sztuczne, nawozy i środki ochrony roślin, nabiał czy wody mineralne.

technik analityk

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako technik analityk?

 • spostrzegawczość;
 • podzielność uwagi;
 • umiejętność logicznego myślenia, dokonywania analizy i syntezy informacji;
 • rzetelność, systematyczność;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • komunikatywność;
 • respektowanie przepisów i zasad;
 • umiejętność kierowania i organizacji pracy zespołu.

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku technika analityka?

Technik analityk w swojej pracy ma styczność z różnymi substancjami chemicznymi i materiałami, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, toksyczne, a nawet wybuchowe. Innymi czynnikami niebezpiecznymi są: ciecze i gazy pod ciśnieniem, trujące pyły, różnego rodzaju promieniowanie (jonizujące, nadfioletowe, podczerwone) oraz ostre, wystające elementy badanych materiałów.

Liczne zagrożenia, które są obecne w pracy technika analityka, powodują, że musi on wykazać się sprawnością fizyczną i umysłową. 

Predyspozycje zdrowotne niezbędne do pracy jako technik analityk to:

 • odpowiednia koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • sprawność sensoryczna - ostry wzrok, dobry słuch, rozróżnianie barw;
 • zręczne dłonie;
 • sprawność poznawcza - niezaburzona pamięć, uwaga i koncentracja;
 • dobry ogólny stan zdrowia.

Przeciwwskazania zdrowotne takie, jak: choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, dysfunkcje kończyn górnych, niedające się skorygować wady wzroku i słuchu, a także schorzenia skóry czy alergie na substancje chemiczne wykluczają osobę z pracy w zawodzie technika analityka. Podobnie jest w przypadku padaczki, cukrzycy, wad serca, przewlekłych dolegliwości ze strony układów: krążenia, oddechowego czy mięśniowo-szkieletowego.

technik analityk

Czy zawód technika analityka jest przyszłościowy?

Badania rynku pracy wskazują, że istnieje stałe zapotrzebowanie na techników analityków. Taki stan rzeczy przewidywany jest dla najbliższych pięciu lat.

W tym okresie mogą pojawić się nowe wymagania kompetencyjne w stosunku do osób pracujących w omawianym zawodzie. Wiąże się to z postępem technologicznym powodującym unowocześnianie sprzętów i aparatury laboratoryjnej.

Podsumowanie:
 • Technik analityk zajmuje się przeprowadzaniem badań analitycznych składu chemicznego różnych materiałów w laboratoriach lub w terenie.
 • Zarobki technika analityka wahają się między 3900 zł a 6000 zł brutto miesięcznie w zależności od branży.
 • Wymagania do pracy jako technik analityk to ukończone technikum oraz zdobyte kwalifikacje AU.59 i AU.60, natomiast studia wyższe na różnych kierunkach ułatwiają rozwój zawodowy.
 • Technik analityk może znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach, w tym w laboratoriach naukowo-badawczych, przemysłowych, rolniczych, sektorze ochrony zdrowia oraz w przedsiębiorstwach produkujących różne artykuły.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się technik analityk?

Do jego zadań należy przeprowadzanie analiz, testów i badań doświadczalnych. Technik analityk dobiera sprzęt, odczynniki chemiczne i metody badawcze odpowiednio do próbek, z którymi pracuje. Prowadzi także dokumentację laboratoryjną.

Czy warto uczyć się w zawodzie technika analityka?

Zawód ten daje szerokie możliwości rozwoju i podjęcia zatrudnienia. Technik analityk może pracować w różnych miejscach i branżach. Badania rynkowe wskazują, że istnieje stałe zapotrzebowanie na tego typu specjalistów.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

3 komentarze

Joka

Joka

Ciekawie opisane zadania technika analityka. Brakuje mi jednak informacji o tym, czy zawód ten jest łatwo dostępny dla osób bez doświadczenia. Czy będzie trudno o pracę bez wcześniejszej pracy w laboratorium?
Emi

Emi

Jako właściciel firmy z branży farmaceutycznej, zwracam uwagę na kwalifikacje techników analityków. Dobry pracownik powinien posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętność efektywnego korzystania z aparatury laboratoryjnej. Ważne są też predyspozycje do pracy w zespole oraz dbałość o bezpieczeństwo.
Franek

Franek

Zainteresował mnie ten artykuł, ponieważ szukam zawodu związanego z chemią. Technik analityk wydaje się być fajnym wyborem. Dobra płaca, dużo możliwości zatrudnienia i praca w laboratorium to coś, czego szukam.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka