Zawody i ich potencjał

Operator ładowarki - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

14 czerwca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 5 głosów

5 głosów

5 komentarzy
Operator ładowarki - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Obsługa różnorodnych urządzeń budowlanych to niełatwa sprawa, szczególnie gdy roboty są wykonywane w różnorodnych warunkach. Wymaga nie tylko umiejętności, ale także posiadania odpowiednich uprawnień. Istnieje wiele zawodów, które są wręcz niezbędne do obsługi urządzeń na budowach, a jednym z nich jest operator ładowarki. Wiele osób zastanawia się na czym polega praca operatora ładowarki.

Z naszego artykułu dowiesz się:

 • za co odpowiedzialny jest operator ładowarki;
 • jakie są przeciwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu;
 • jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku operatora ładowarki;
 • ile zarabia operator ładowarki;
 • czy do pracy na stanowisku operatora ładowarki potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia;
 • jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie operatora ładowarki;
 • czy zawód operatora ładowarki jest przyszłościowy.

Operator ładowarki - na czym polega praca?

Operator ładowarki to niezwykle popularny i potrzebny zawód na placach budowy, a także przy budowie dróg lokalnych i krajowych. To właśnie on zajmuje się obsługą ładowarki lub koparko-ładowarki, dzięki którym realizuje się roboty ziemne na placach budowy czy w miejscach budowy dróg. Najczęściej transportuje urobek bądź przenosi materiały budowlane. Należy wiedzieć, że jest to niezwykle odpowiedzialna praca, dlatego wśród jego obowiązków można wyróżnić także kontrolę obsługiwanego sprzętu, tak aby wszystko odbywało się zgodnie z bezpieczeństwem dla operatora ładowarki i innych uczestników budowy.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku operatora ładowarki?

 

Operator ładowarki jest zawodem, którego praca polega głównie na przeładunkach, transporcie i przenoszeniu ładunków. Szczegółowy zakres obowiązków to:

 • codzienna obsługa techniczna ładowarki;
 • montaż i demontaż osprzętu;
 • przygotowanie maszyny do pracy;
 • wykonywanie robót zgodnie z planem czy poleceniami przełożonych;
 • kontrola sprawności technicznej obsługiwanego sprzętu;
 • prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych maszyny;
 • dbanie o jej wygląd i czystość wewnątrz, jak i na zewnątrz maszyny;
 • dbanie o bezpieczeństwo swoje, jak i innych uczestników budowy, czy osób przebywających w bliskiej odległości od ładowarki;
 • przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy.

Jakie są przeciwskazania zdrowotne na stanowisku operatora ładowarki?

Szukasz pracy?
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana
Aplikuj bez CV

Operator koparko-ładowarki

KARO ELEKTRO PLUS Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

OPERATOR KOPARKI

PB Puchalik Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Operator sprzętu (spycharki, wozidła, walca, koparki)

Pracownicy Budowlani Sp. z o.o.

 • Gdańsk
Dodana
Aplikuj bez CV

Do wykonywania pracy na stanowisku operatora ładowarki istnieje kilka przeciwskazań zdrowotnych. W końcu praca operatora ładowarki to niezwykła odpowiedzialność za transportowane rzeczy oraz bezpieczeństwo osób przebywających na placu budowy.

To przede wszystkich:

 • choroby układu ruchu;
 • problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową;
 • niewydolność układu krążenia;
 • wady wzroku, które są trudne do skorygowania okularami;
 • schorzenia słuchu;
 • wady i choroby kręgosłupa;
 • daltonizm;
 • schorzenia układu oddechowego;
 • astma i alergie.

Co ważne, dla operatora ładowarki istnieje kilka predyspozycji zdrowotnych, które pozwolą mu podjąć pracę na danym stanowisku.

To przede wszystkim:

 • ogólna sprawność fizyczna;
 • koordynacja wzrokowo-słuchowa 
 • zdrowy układ krążenia;
 • odpowiednia wydolność oddechowa;
 • brak alergii i astmy.

Warto wiedzieć, że o dopuszczeniu do pracy na stanowisku operatora koparki decyduje zawsze lekarz medycyny pracy, która przeprowadza wywiad lekarski i zleca wykonanie wielu badań. Dopiero wtedy może wydać opinie o zdolności danej osoby do podjęcia pracy na tym stanowisku.

operator ładowarki

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku operatora ładowarki?

W pracy operatora ładowarki istnieje wiele zagrożeń wśród których wyróżnić można: wysokie ryzyko porażenia prądem, hałas, wibracje, złe oświetlenie, a także kurz, pył i możliwość zatrucia środkami chemicznymi. To również stres i obciążenie kręgosłupa. Praca operatora ładowarki może prowadzić do chorób skóry, dolegliwości układu oddechowego, wad postawy i dolegliwości bólowych ze strony pleców. 

Każdy operator ładowarki powinien posiadać kilka cech i kompetencji, które sprawdzą się na danym stanowisku i sprawią, że praca będzie przebiegała bez zakłóceń.

To przede wszystkim:

 • spostrzegawczość;
 • szybki refleks;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • rozsądek;
 • zdolność koncentracji uwagi;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • podzielność uwagi;
 • samokontrola;
 • uważność;
 • umiejętność pracy w trudnych warunkach;
 • umiejętność pracy w stresie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Warto wiedzieć, że każda osoba, która chce pracować na stanowisku operatora ładowarki powinna wyróżniać się uzdolnieniami technicznymi, które pozwolą na odpowiednie prowadzenie maszyny, a także w sytuacji awarii na rozpoznawanie problemów. Konieczne jest także bezwzględne przestrzeganie zasad BHP, czyli stosowanie środków ochrony osobistej i zbiorowej, a wszystko w trosce o siebie i innych uczestników prac.

Ile zarabia operator ładowarki?

Operator to zawód, którego praca może liczyć na bardzo dobre warunki finansowe. Zależne jest ono jednak od miejsca pracy, ogólnych umiejętności, a także stażu pracy. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 4 100 zł 3 085 zł
ŚREDNIE 5 000 zł 3 660 zł
WYSOKIE 6 500 zł 4 672 zł

Czy do pracy na stanowisku operatora ładowarki potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Stanowisko operatora ładowarki wymaga odpowiedniego przygotowania. Najczęściej jest to kurs i dodatkowe szkolenia, które trzeba odbyć przed podjęciem zatrudnienia. Związane są one przede wszystkim z obsługą maszyny. Szczegółowe informacje przedstawia tabela poniżej.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE - W celu podjęcia pracy w zawodzie operatora ładowarki niezbędne jest ukończenie kursu na operatora takiego sprzętu.
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie operatora ładowarki?

Posiadanie uprawnień operatora ładowarki daje całą masę możliwości pracy w swoim zawodzie. W końcu branża budowlana rozwija się w zatrważającym tempie, a firmy budowlane stale poszukują pracowników. Dlatego operator ładowarki może pracować w małej firmie budowlanej, w firmie świadczącej usługi z zakresu wykopów i przewozów, przeładunków, a także koncernach budowlanych. Co ważne, każdy operator ładowarki ma także możliwość rozpoczęcia prowadzenia swojej działalności gospodarczej np. świadczenia usług przewozowych i przeładunków. To także szansa na podwykonawstwo w wielu dużych przedsiębiorstwach np. przy budowie dróg.

operator ładowarki

Czy zawód operatora ładowarki jest przyszłościowy?

Patrząc na to, w jak szybkim tempie rozwija się branża budowlana i jak wiele inwestycji jest obecnie realizowanych, nie ulega wątpliwości, że jest to zawód przyszłościowy. Na rynku pracy obserwuje się, że operatorzy ładowarek są często poszukiwani i oferuje się im bardzo dobre wynagrodzenia. W końcu stale mówi się o budowie nowych domów, bloków czy dróg, dlatego nie ma obaw, że po zrobieniu wszystkich potrzebnych kursów i szkoleń będzie problem ze znalezieniem zatrudnienia. Co istotne, na operatorów ładowarek czeka także praca poza granicami naszego kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie oferuje się dobre warunki finansowe. Warto wiedzieć, że operatorzy ładowarek mogą także zdobywać uprawnienia do obsługi maszyn pokrewnych, np. koparek, koparko-ładowarek, maszyn drogowych i wielu innych. To ogromna szansa na rozwój i awans.

Podsumowanie:
 • Operator ładowarki to osoba odpowiedzialna za obsługę i kontrolę ładowarki lub koparko-ładowarki w celu wykonania robót ziemnych na placach budowy.
 • Do pracy na stanowisku operatora ładowarki wymagane są odpowiednie predyspozycje zdrowotne oraz przestrzeganie zasad BHP, a praca na tym stanowisku może być szkodliwa dla zdrowia ze względu na występujące zagrożenia.
 • Zarobki operatora ładowarki zależą od miejsca pracy, umiejętności oraz stażu pracy, a praca na tym stanowisku wymaga ukończenia kursów oraz dodatkowych szkoleń.
 • Zawód operatora ładowarki daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej, a rozwój tej branży sprawia, że może on być uznany za zawód przyszłościowy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się operator ładowarki?

Operator ładowarki ma za zadanie przeładowywać, transportować i przenosić ładunki oraz materiały budowlane.

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku operatora ładowarki?

Na stanowisku operatora ładowarki występują takie czynniki szkodliwe jak: pył, kurz, hałas, złe oświetlenie, wibracje oraz środki chemiczne, które mogą prowadzić do zatrucia. 

Czy zawód operatora ładowarki jest przyszłościowy?

Operator ładowarki to zawód, na którego czeka wiele miejsc pracy na placach budowy i przy budowie dróg. Takie prace trwają stale, dlatego nie ma obaw o brak zatrudnienia dla operatorów ładowarek. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

5 komentarzy

Magdalena

Magdalena

Bardzo miło patrzeć na to, jak rozwija się branża budowlana i jak wiele możliwości zatrudnienia daje to dla operatorów ładowarek. Warto jednak pamiętać, że praca na tym stanowisku wymaga dużej odpowiedzialności i przestrzegania zasad BHP.
Wandzia

Wandzia

Zdaje sobie sprawę, że to bardzo ciężka praca, jednak niektóre z wymaganych kompetencji i cech operatora ładowarki wydają mi się do zdobycia. Mam nadzieję, że uda mi się podjąć kurs i znaleźć zatrudnienie jako operator ładowarki.
Chemik

Chemik

Jako osoba pracująca na stanowisku operatora ładowarki, mogę potwierdzić, że praca jest niezwykle odpowiedzialna i wymaga dużo koncentracji. Te informacje zawarte w artykule były bardzo trafne, zwłaszcza w kwestii przeciwskazań zdrowotnych i czynników szkodliwych występujących na stanowisku.
Izka

Izka

Bardzo fajne, że artykuł zawiera informacje o zarobkach operatora ładowarki. Wiadomo, na co można liczyć, a także ile czasu trzeba poświęcić na szkolenia, aby móc podjąć pracę na tym stanowisku.
Ludmiła

Ludmiła

Cieszę się, że artykuł wspomina o tym, jakie kompetencje i cechy powinien posiadać operator ładowarki. To bardzo ważne, aby przyszły pracownik miał nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także umiejętności techniczne i umiejętność szybkiego rozpoznawania problemów w sytuacjach awaryjnych.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.