Zawody i ich potencjał

Konduktor - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

17 maja 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

5 komentarzy
Konduktor - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Konduktorzy to pracownicy kolei, którzy sprawują opiekę i pilnują bezpieczeństwa podczas jazdy pociągów. Jest to praca satysfakcjonująca, jednak wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień. Wiele osób kojarzy konduktorów ze sprawdzania biletów i sygnalizowania możliwości odjazdu. Okazuje się, że ich zakres obowiązków jest jednak dużo szerszy.

Z naszego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega praca konduktora;
 • ile zarabia konduktor;
 • jakie czynniki szkodliwe występują na tym stanowisku;
 • czy są jakieś przeciwskazania zdrowotne do pracy jako konduktor;
 • czy do pracy na tym stanowisku potrzebne są studia;
 • jakie są możliwości zatrudnienia;
 • czy zawód konduktora jest przyszłościowy.

Konduktor - na czym polega praca?

Dla wielu osób praca konduktora kojarzy się z kontrolą biletów. Okazuje się, że jego zakres obowiązków jest dużo szerszy, gdyż polega na kontrolowaniu stanu technicznego wagonów, a także dbaniu o bezpieczeństwo podróżnych, sygnalizowaniu odjazdu i przeglądaniu wagonów po zakończeniu jazdy. 

Szeroki zakres obowiązków konduktorów to przede wszystkim:

 • kontrola stanu technicznego wagonów;
 • sygnalizowanie gotowości pociągu do odjazdu;
 • dbanie o bezpieczeństwo oraz komfort podróżujących osób;
 • kontrola przepisów;
 • udzielanie informacji osobom podróżującym;
 • kontakt z maszynistą, kierownikiem pociągu i dyspozytorem;
 • przegląd wagonów po zakończonej jeździe pociągu;
 • dokonywanie rozliczeń ze sprzedanych biletów podczas jazdy;
 • kontrolowanie biletów i uprawnień do zniżek;
 • pomoc niepełnosprawnym pasażerom;
 • wzywanie odpowiednich służb podczas zagrożenia.

Należy wiedzieć, że obowiązkiem konduktora jest szczegółowa kontrola stanu drzwi, motków między wagonami, oświetlenia oraz klimatyzacji. Konduktor musi także dbać o wyposażenie wagonów, szczególnie hamulców bezpieczeństwa i gaśnic. 

Ile zarabia konduktor?

Konduktor, to zawód, którego zarobki są zależne od doświadczenia i stażu pracy. Warto wiedzieć, że konduktorzy otrzymują zniżki na przejazdy kolejowe, a także dofinansowania do szkoleń i studiów. Średnie zarobki w tym zawodzie prezentuje tabela poniżej:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 400 zł 2 639 zł
ŚREDNIE 4 000 zł 3 022 zł
WYSOKIE 4 900 zł 3 597 zł

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku konduktora?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Pracownik kolei

Nastawniczy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Krotoszyn
Dodana

Dyżurny ruchu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Pleszew
Dodana

Dyżurny ruchu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Radliczyce
Dodana

Dyżurny ruchu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Błaszki
Dodana

Dyżurny ruchu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Osusz
Dodana

Głównym zagrożeniem w pracy konduktora jest uczestnictwo w naprawach urządzeń, gdyż linie znajdują się na większej wysokości. Dodatkowo istnieje ryzyko porażenia prądem. Konduktor narażony jest także na ciągły hałas, co może skutkować pogorszeniem słuchu. Praca konduktora to także ciągły ruch, dlatego możliwe jest narażenie na choroby narządów ruchu, które mogą być wywołane ciągłym staniem i chodzeniem. Może dojść także do przeziębienia stawów, infekcji górnych dróg oddechowych, a wszystko przez ciągłe zmiany temperatury. W końcu konduktor musi wysiadać z wagonów i wsiadać do nich, co jest szczególnie szkodliwe w czasie jesieni, zimy i na początku wiosny. 

konduktor

Jakie są przeciwskazania zdrowotne na stanowisku konduktora?

Kandydat do pracy na stanowisku konduktora powinien pomyślnie przejść szczegółowe badania lekarskie.

Przeciwskazania zdrowotne do pracy na stanowisku konduktora to:

 • duże wady słuchu;
 • duże wady wzroku;
 • problemy z poruszaniem się.

Należy wiedzieć, że osoba, która chce być konduktorem musi być zdrowa i sprawna, gdyż praca ta polega na ciągłym poruszaniu się i przekazywaniu informacji. 

Czy do pracy na stanowisku konduktora potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Każda osoba, która chce pracować na stanowisku konduktora musi ukończyć szkołę podstawową i odbyć kurs konduktora, który kończy się egzaminem. Należy jednak wiedzieć, że wielu pracodawców wymaga posiadania minimum średniego wykształcenia. Szczegóły zostały przedstawione w tabeli poniżej:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Osoby, które chcą pracować na stanowisku konduktora muszą posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe, jednak preferowane jest wykształcenie średnie. -
PRZYDATNE - W pracy konduktora bardzo przydatna jest znajomość języków obcych, więc warto ukończyć kurs językowy dostosowany do swoich potrzeb.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie konduktora?

Zawód konduktora to bez wątpienia ogromne możliwości rozwoju. Osoby, które chcą pracować jako konduktor mogą szukać zatrudnienia w kolejach danej stacji. To zarówno przewozy regionalne, jak i międzymiastowe i międzynarodowe. Warto wiedzieć, że pracodawcy oferują wiele szkoleń, dzięki temu możliwy jest stały rozwój. Czas pracy - zmianowy, pozwala na podjęcie studiów i dalsze poszerzanie swojej wiedzy. Dzięki temu konduktor może szybko awansować na kierownika pociągu czy maszynistę, czyli stanowiska lepiej płatne o innym zakresie obowiązków.

Jakie cechy i kompetencje są ważne na stanowisku konduktora?

W zawodzie konduktora liczy się nie tylko nienaganne zdrowie, kursy i szkolenia, ale także wiele cech charakteru. To przede wszystkim:

 • podzielność uwagi;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność wzbudzania zaufania;
 • opanowanie;
 • umiejętności techniczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie;
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Zdarza się również, że wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Co ważne, osoba zatrudniona na stanowisku konduktora ma za zadanie budować dobry wizerunek firmy, a także pomagać pasażerom podczas jazdy. To osoba, która powinna mieć miłe usposobienie, być komunikatywna i przyjazna dla innych. 

Należy wiedzieć, że podróż pociągiem może nieść ze sobą wiele różnorodnych zdarzeń. Dobry konduktor powinien również umieć udzielać pierwszej pomocy, w sytuacji wypadku czy zasłabnięcia, szczególnie do przyjazdu służb medycznych. 

konduktor

Czy zawód konduktora jest przyszłościowy?

Podróż pociągiem bardzo często jest niezwykle przyjemna i komfortowa. Nie wiele osób wie, że za bezpieczeństwo i wygodę jazdy odpowiada właśnie konduktor. To on jest zobowiązany do kontroli pociągu, pasażerów i przepisów. W końcu to ona dba o wyposażenie pociągu, a także udziela informacji i wyprasza osoby o niekulturalnym zachowaniu. Wiele osób zastanawia się, czy konduktor to przyszłościowy zawód. Okazuje się, że zainteresowanie jazdą pociągami, już od wielu lat, utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Cała masa osób podróżuje nimi, nie tylko na wczasy, ale także do pracy czy do rodziny. To praca wymagająca, jednak bardzo satysfakcjonująca. Wiąże się z rannym wstawaniem, pracą w godzinach nocnych, a także z wieloma utrudnieniami, szczególnie w sytuacji problemów z jazdą pociągów. Co ważne, wielu konduktorów wręcz kocha swoją pracę, szczególnie za kontakt z ludźmi, którzy potrafią być bardzo życzliwi i doceniać trud włożony w pracę.

Podsumowanie:
 • Konduktorzy mają szeroki zakres obowiązków, od kontroli biletów do dbania o bezpieczeństwo podróżnych i stan techniczny wagonów.
 • Średnie zarobki konduktora kształtują się między 4 000 a 3 022 zł netto, ale zależą od doświadczenia i stażu pracy.
 • Głównymi zagrożeniami zdrowotnymi dla konduktorów są hałas, naprawy na wysokości i ciągłe ruchy, ale osoby chcące pracować na tym stanowisku muszą przejść szczegółowe badania lekarskie.
 • Do pracy jako konduktor wystarczy ukończenie szkoły podstawowej i kurs konduktora, ale wiele miejsc pracy wymaga minimum wykształcenia średniego.
 • Zawód konduktora daje wiele możliwości rozwoju, a czas pracy zmianowy pozwala na podjęcie studiów i awans na lepiej płatne stanowiska, jak kierownik pociągu czy maszynista.
 • Konduktor to zawód przyszłościowy, gdyż podróż pociągiem jest nadal popularna i wymaga nadzoru i bezpieczeństwa.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega praca konduktora?

Praca konduktora to czuwanie nad bezpieczeństwem pasażerów, a także kontrola biletów, stanu technicznego wagonów i ich wyposażenia. Konduktorzy mają za zadanie sygnalizować gotowość do odjazdu, a także dokonywać rozliczeń ze sprzedaży biletów. 

Jak można zostać konduktorem?

Aby zostać konduktorem, konieczne jest ukończenie szkoły podstawowej i kursu konduktora. Należy wiedzieć, że wielu pracodawców wymaga jednak posiadania minimum średniego wykształcenia. 

Jakie cechy powinien posiadać konduktor?

Konduktor, ze względu na charakter pracy, powinien wyróżniać się odpowiedzialnością, opanowaniem, podzielnością uwagi, dobrą odpornością na stres, a także zdolnościami interpersonalnymi. Musi również budować pozytywny wizerunek firmy. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

5 komentarzy

celina

celina

Zgadzam się, że praca konduktora wymaga nie tylko znajomości technicznych aspektów pracy w pociągu, ale również wysokiej kultury osobistej i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi związanych z pasażerami. Uważam, że jest to praca dla ludzi, którzy lubią kontakt z ludźmi i chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne.
Jarek

Jarek

Cieszę się, że znalazłem ten artykuł, ponieważ interesuję się pracą w kolejnictwie, a nie wiedziałem, na czym polega praca konduktora. Po przeczytaniu artykułu zyskałem wiedzę o obowiązkach, zarobkach i możliwościach rozwoju w tym zawodzie. Na pewno zainteresuję się kursami i szkoleniami.
Lizer

Lizer

Jako pracodawca doceniam pracę konduktora i wiem, jak ważne jest dla naszych pasażerów bezpieczeństwo i komfort podróży. Wymagamy od naszych pracowników codziennej dbałości o wyposażenie i przestrzeganie przepisów. To przyszłościowy i potrzebny zawód.
Zertu

Zertu

Praca konduktora wymaga ciągłego ruchu i kontroli, ale daje ogromną satysfakcję ze znalezienia się na czele zespołu, który dba o dobrą jakość usług kolejowych. Zarobki są całkiem dobre, a możliwości rozwoju zawodowego są ogromne.
Andrzej M

Andrzej M

Interesujące, że praca konduktora wymaga tak dużej dbałości o bezpieczeństwo pasażerów i pociągu. Myślę, że to trudna praca, ale na pewno warta podjęcia, jeśli ktoś lubi podróżować i chce rozwijać się w zawodzie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.