Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Czy urząd skarbowy może sprawdzić prywatny rachunek bankowy?

16 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

0 komentarzy

Czy urząd skarbowy może sprawdzić prywatny rachunek bankowy?
Urząd skarbowy ma wiele uprawnień – jednym z nich jest możliwość sprawdzenia prywatnego konta podatnika. I choć do takich kontroli nie dochodzi zbyt często, mogą się one zdarzać. Warto jednak wiedzieć, że jest to możliwe wyłącznie w określonych sytuacjach i po spełnieniu przez organ podatkowy kilku warunków.

Przeczytaj też: Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Czy urząd skarbowy może sprawdzić konto prywatne?

Odpowiedź na pytanie, czy urząd skarbowy może wejść na rachunek bankowy, może wydawać się jednoznaczna. Rzeczywiście organ podatkowy ma takie uprawnienia, a od 1 lipca 2022 roku ma w tym zakresie pełną swobodę. Przed tą datą kontrola rachunku przez urząd skarbowy mogła odbyć się dopiero po wszczęciu postępowania podatkowego. Wówczas urząd mógł ubiegać się o udostępnienie przez bank potrzebnych danych.

Należy przy tym zaznaczyć, że organ podatkowy nie tyle uzyskuje dostęp do konta, ile do informacji o nim. Warty podkreślenia jest także fakt, że nawet po rozpoczęciu postępowania podatkowego urząd skarbowy nie otrzymuje dostępu do danych w trybie natychmiastowym.

Przed 1 lipca 2022 urząd musiał zwrócić się do podatnika, aby dobrowolnie przekazał on żądane informacje. Dopiero gdy ten odmówił lub w ogóle nie ustosunkował się do tej prośby we wskazanym terminie, na wniosek przedstawicieli prowadzących postępowanie naczelnik US mógł wydać postanowienie o udostępnienie informacji przez bank. W większości przypadków instytucja finansowa była zobowiązana do przekazania danych urzędowi skarbowemu. Aktualny stan prawny całkowicie odmienił tę procedurę i Urząd Skarbowy może sprawdzać prywatne konta wszystkich podatników. Obecnie każdy Naczelnik dowolnego Urzędu Skarbowego może wejść na konto dowolnego podatnika bez jego wiedzy.

Sprawdź też: Urzędnicy rozliczą PIT za Ciebie?

Jakie dane bank przekazuje urzędowi skarbowemu?

Istotne jest nie tylko to, czy urząd skarbowy może sprawdzić konto prywatne, ale również jakie informacje może w ten sposób uzyskać.

Zgodnie z przepisami bank jest zobowiązany do przekazania danych o:

 • rachunkach bankowych i oszczędnościowych klienta (jeśli je posiada),
 • aktualnym stanie rachunków oraz obrocie na nich,
 • rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz o stanie i obrocie na nich,
 • nabytych za pośrednictwem banku akcjach Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa oraz o obrocie nimi,
 • zawartych umowach kredytowych, pożyczkach pieniężnych czy umowach depozytowych,
 • obrocie certyfikatami depozytowymi i innymi papierami wartościowymi wydawanymi przez banki.

Czytaj też: Podatek od darowizny – kiedy zapłacimy podatek? Limity, zwolnienia i grupy podatkowe od spadków i darowizn

Szukasz pracy?

Senior / Accounting Specialist with French

Human & Hunter Professional

 • Wrocław
Dodana

Pracownik produkcji - OD ZARAZ!

Serwis Personalny Poland

 • Gdańsk
Dodana
Polecana

Grafik komputerowy - produkcja odzieży

Vision Wear Marcin Sakiewicz

 • Zabrze
Dodana

Konstruktor mechanik

Centrum Inżynieryjne

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Polecana

Czy urząd skarbowy może zablokować rachunek bankowy?

Obawa przed zablokowaniem rachunku bankowego przez urząd skarbowy dotyczy przede wszystkim osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednak po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczy  to w równym stopniu osób fizycznych. Czy urząd skarbowy może zablokować konto? Taka możliwość istnieje, choć analogicznie jak w przypadku sprawdzenia rachunku, jest ona regulowana przepisami. Znamy jednak przypadki zablokowania rachunków bankowych osób fizycznych wskutek błędnej analizy wpływów na konto podatnika.

Należy jednak od razu zaznaczyć, że blokada konta nie jest dokonywana przez naczelnika urzędu skarbowego – może do tego dojść jedynie na podstawie postanowienia wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jak możemy przeczytać w art. 119zv Ordynacji podatkowej, decyzja taka może zostać podjęta, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podatnik może wykorzystywać działalność banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Pierwsza blokada jest dokonywana na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Ma to na celu przede wszystkim uniemożliwienie dokonania wyłudzenia skarbowego oraz dokładne zbadanie okoliczności pozwalające na stwierdzenie, czy ryzyko nadużyć rzeczywiście istnieje. Termin blokady może zostać przedłużony do 3 miesięcy, jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot nie wykona zobowiązania podatkowego przekraczającego równowartość 10 000 euro.

Na wniosek podatnika Szef KAS może jednak wydać zgodę na wypłatę środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego. Jest to możliwe w sytuacjach, w których środki te mają być przeznaczone na:
 • bieżące wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia,
 • zasądzone alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym,
 • zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej przed terminem płatności z zablokowanego rachunku,
 • zwolnienie środków z zablokowanego rachunku.

Zobacz też: Pracujesz „na czarno”? Sprawdź, jakie sankcje Ci grożą

Video

Czy urząd skarbowy może zająć konto zagraniczne?

Jeszcze kilka lat temu polskie urzędy skarbowe nie były informowane przez ich zagraniczne odpowiedniki o fakcie posiadania rachunków bankowych przez obcokrajowców. Wszystko zmieniło się w chwili wdrożenia standardu CRS (Common Reporting Standard) – w Polsce został on wprowadzony ustawą obowiązującą od 1 maja 2017 roku. System CRS ma zwiększyć ściągalność podatków oraz ograniczyć zjawisko ukrywania dochodów przed krajowym fiskusem. Na podstawie CRS kraje automatycznie wymieniają się informacjami na temat swoich rezydentów podatkowych.

Aktualne pozostaje więc pytanie, czy urząd skarbowy może zająć konto zagraniczne? Zajęcie zagranicznego rachunku bankowego nie jest możliwe. Ewentualna egzekucja zaległości wynikających z polskiego systemu podatkowego może zatem zostać przeprowadzona przez organy podatkowe w danym kraju na wniosek polskiego urzędu skarbowego. Mimo to należy mieć świadomość, że instytucje krajów będących sygnatariuszami CRS, przekazują sobie dane, które pozwalają na identyfikację rezydenta podatkowego, takie jak:

 • aktualne saldo na rachunkach bankowych,
 • wartość zgromadzonych aktywów,
 • suma odsetek brutto na rachunkach powierniczych i depozytowych,
 • suma wypłaconych dywidend,
 • wartość przychodów ze sprzedaży aktywów.

Urząd skarbowy ma liczne uprawnienia, wśród których wymienia się możliwość sprawdzenia konta podatnika. Należy pamiętać, że od 1 lipca 2022 roku uprawnienia KAS są jeszcze szersze.

Najczęściej zadawane pytania

Czy urząd skarbowy może sprawdzić prywatny rachunek bankowy?

Urząd skarbowy od 1 lipca 2022 może uzyskać informacje o kntach bankowych dowolnego podatnika, bez informowania go o tym fakcie.

Jakie dane są przekazywane przez bank do urzędu skarbowego?

Bank jest zobowiązany do przekazywania informacji dotyczących rachunków bankowych i oszczędnościowych klienta, rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych, akcji lub obligacji Skarbu Państwa, umów kredytowych, pożyczek pieniężnych, umów depozytowych oraz obrotu papierami wartościowymi.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka