Zawody i ich potencjał

Aktuariusz kim jest? - jak zostać, wymagania, zarobki

14 czerwca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

5 komentarzy
Aktuariusz kim jest? - jak zostać, wymagania, zarobki
Aktuariusz to mało znany zawód, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Wiele osób podkreśla, że bycie aktuariuszem to praca marzeń, ponieważ nie wymaga wysiłku fizycznego, a jednocześnie przynosi satysfakcjonujące zarobki. Przedstawicieli tej profesji możemy spotkać w wielu instytucjach finansowych - bankach oraz towarzystwach ubezpieczeniowych. Kim dokładnie jest aktuariusz oraz ile zarabia? Jakie warunki trzeba spełnić, aby pełnić ten zawód?

Sylwetka aktuariusza - zakres obowiązków i zadania - co robi aktuariusz

Aktuariusz to profesja, która pełni niezwykle istotną rolę w firmach z branży finansowej. Osoby wykonujące ten zawód są odpowiedzialne za przeprowadzanie oceny ryzyka oraz oszacowanie wartości projektów finansowych. Czynią to wykorzystując do tego celu zaawansowane metody analizy matematycznej.

Profesja aktuariusza daje szereg perspektyw awansu oraz wysokie zarobki. Aktuariusze mogą szukać pracy w dużych instytucjach finansowych (np. w bankach) a także w firmach ubezpieczeniowych. Mimo tego, iż profesjonalnych aktuariuszy jest na świecie całkiem sporo, w naszym kraju w dalszym ciągu mamy do czynienia ze zbyt małą liczbą tego typu specjalistów. Oznacza to, że aktuariusze w Polsce mogą liczyć na bardzo wysokie zarobki oraz stabilne zatrudnienie, co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważne.

<b>Typowy zakres obowiązków aktuariusza przedstawia się następująco:</b>

 • sporządzanie opinii na temat sprawozdań finansowych danego przedsiębiorstwa,
 • obliczanie ryzyka inwestycyjnego dla projektów prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo,
 • dokonywanie oceny wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
 • określanie marginesu wypłacalności,
 • przygotowywanie planów emerytalnych dla zatrudnianych pracowników,
 • pomoc bankom w zarządzaniu ich aktywami i pasywami,
 • tworzenie produktów ubezpieczeniowych dla towarzystw ubezpieczeniowych,
 • określanie wysokości składek dla klientów firm ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie analiz aktuarialnych.

Aktuariusze to prawdziwi eksperci w dziedzinie dokonywania oceny prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń. Wykorzystują do tego wyspecjalizowane metody analityczne. Modelują zdarzenia niepożądane a także pracują nad tym, aby zmniejszać ich negatywne skutki. Aktuariusze to jedni z najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem.

Warto wiedzieć, że zawód aktuariusza jest zaliczany do grona zawodów zaufania publicznego, dlatego wykonywanie tej profesji reguluje w Polsce szereg szczegółowych aktów prawnych. Jednocześnie w 2014 roku nastąpiła deregulacja tego zawodu, dzięki czemu dostęp do wykonywania tej profesji został znacznie rozszerzony. Dane za 2014 rok pokazują, że zawód ten nie jest w naszym kraju zbyt mocno rozpowszechniony - w tym roku w Polsce zarejestrowanych było zaledwie 318 licencjonowanych aktuariuszy. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach liczba aktuariuszy na polskim rynku pracy znacznie wzrośnie.

Szukasz pracy?
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

 • Grodzisk Mazowiecki
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
aktuariusz zawód

Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na aktuariusza?
Profil osoby pracującej na tym stanowisku

Czym powinien wyróżniać się dobry aktuariusz? Cechy profesjonalnego, dobrego aktuariusza to światły umysł, umiejętność logicznego, analitycznego myślenia oraz łączenia faktów, zdolność do zapamiętywania ciągów znaków, wiedza biznesowa a także prawna i ekonomiczna. Podczas analizy znaczenie ma nie tylko matematyka, ale również zachowania ludzkie. Z tego względu aktuariusz powinien wiedzieć, jak zachowuje się człowiek w różnych sytuacjach. Tylko dzięki tej wiedzy specjalista będzie w stanie właściwie zarządzać ryzykiem.

To powinno Cię również zainteresować: Zawody, które się opłacają

Kandydat na stanowisko aktuariusza powinien również wyróżniać się dokładnością, sumiennością, rzetelnością, punktualnością i terminowością. W tej profesji bardzo istotna jest też znajomość języków obcych. Absolutnym minimum jest biegłe posługiwanie się językiem angielskim.

Oprócz wszystkich powyżej wskazanych warunków należy też pamiętać o tym, że aktuariusz musi również mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Profesji aktuariusza nie mogą wykonywać osoby, które zostały prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstwa skarbowe.

aktuariusz zawód

Jak zostać aktuariuszem? - ustawa o deregulacji zawodów

Od 2014 roku obowiązuje ustawa o deregulacji zawodów. Istotą deregulacji jest ograniczenie wymogów nakładanych przez polskiego ustawodawcę w zakresie dostępu do danego zawodu. Jednym ze zderegulowanych zawodów jest właśnie aktuariusz. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawnymi, licencję aktuariusza można zdobyć kończąc studia na konkretnym kierunku dedykowanym przyszłym aktuariuszom.

Sporo przedsiębiorstw preferuje jednak zatrudnianie tych aktuariuszy, którzy zdali państwowy egzamin zorganizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kandydaci na aktuariuszy w ramach testu muszą zdać aż 10 egzaminów z różnych bloków tematycznych, takich jak:

 • prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe,
 • zarządzanie ryzykiem aktuarialnym i inne zastosowania aktuarialne,
 • inwestycje i zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
 • matematyka ubezpieczeń majątkowych,
 • matematyka ubezpieczeń na życie,
 • matematyka finansowa,
 • prawdopodobieństwo i statystyka matematyczna,
 • ekonomia,
 • modelowanie.

Kilka lat temu na test składały się cztery moduły i odbywał się w całości jednego dnia. W tej chwili dla zdających są zorganizowane dwie sesje. Każda z nich zakłada przeprowadzenie pięciu oddzielnych egzaminów. Każdy z kandydatów ma na wykonanie wszystkich zadań 100 minut.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady są testy dotyczące modelowania oraz zarządzania ryzykiem aktuarialnym, gdzie czas na wykonanie zadań wynosi 120 minut a także testy z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego, które trwają 60 minut.

Zgodnie z przywołaną wcześniej ustawą o deregulacji zawodów, zmniejszony został także czas wymaganego stażu dla początkujących aktuariuszy. Obecnie staż aktuariusza musi trwać 12 miesięcy, a nie jak przed 2014 rokiem 24 miesiące.

aktuariusz co to za zawód

Aktuariusz i jaka jego rola w ubezpieczeniach

Aktuariusze pełnią w branży ubezpieczeniowej bardzo ważną rolę. Tak naprawdę bez tych specjalistów branża ta nie mogłaby istnieć.

Do ich kompetencji należy m.in.:

 • wycena sprzedawanych produktów ubezpieczeniowych (określanie wysokości składek, odszkodowań itd.),
 • obliczanie rezerw ubezpieczeniowych,
 • określanie premii dla ubezpieczających,
 • wymyślanie nowych polis.

Zarobki aktuariusza w Polsce

Mimo iż na świecie zawód aktuariusza jest bardzo popularny, w Polsce profesja ta dopiero raczkuje. Oznacza to, że osoby chcące zrobić karierę jako aktuariusz, mają przed sobą ogromne możliwości rozwoju. Oczywiście, należy zdawać sobie sprawę z tego, że pełnienie tej profesji wymaga posiadania szerokiej wiedzy i umiejętności.

Zarobki aktuariuszy w Polsce wynoszą średnio 7000 złotych brutto. Najlepsi, doświadczeni aktuariusze mogą liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenia w wysokości do 20 000 złotych brutto. Na takie zarobki można liczyć w dużych konsorcjach z zagranicznym kapitałem, np. bankach oraz firmach ubezpieczeniowych.

Video

Rozległe perspektywy zatrudnienia aktuariuszy

Możliwości zatrudnienia w przypadku aktuariuszy są naprawdę wyjątkowo szerokie. Specjaliści wykonujący ten zawód mogą pracować nie tylko w branży ubezpieczeniowej, ale również w innych podmiotach. Wielu aktuariuszy pracuje w charakterze konsultantów dla ogromnych, międzynarodowych korporacji, gdzie zajmują się wyceną rezerw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy oraz firmowych regulaminów. Aktuariusze w prywatnych przedsiębiorstwach przygotowują także profesjonalne analizy ryzyk inwestycyjnych.

Aktuariusze mogą znaleźć zatrudnienie także w instytucjach odpowiadających za zarządzanie planami emerytalnymi. W takim przypadku ich zadaniem jest ustalanie oraz kontrolowanie planu w taki sposób, aby aktywa wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań.

Aktuariusz czy jest to zawód dla Ciebie?

Bycie aktuariuszem to wysokie zarobki oraz szerokie możliwości awansu. Należy jednak pamiętać o tym, że aby wykonywać ten zawód, należy wyróżniać się określonymi umiejętnościami. Jeżeli nigdy nie przepadaliśmy za przedmiotami ścisłymi, zrobienie kariery jako aktuariusz może być w naszym przypadku niezwykle trudne. Analityczny umysł to jeden z najważniejszych warunków, który musimy spełnić, aby w ogóle myśleć o karierze aktuariusza.

Podsumowanie:
 • Profesja aktuariusza jest coraz bardziej popularna na świecie, ale w Polsce w dalszym ciągu jest zbyt mało licencjonowanych specjalistów, co oznacza wysokie zarobki i stabilne zatrudnienie dla tych pracowników.
 • Aktuariusze to eksperci w dziedzinie dokonywania oceny prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń i zarządzania ryzykiem, posiadający wiedzę biznesową i prawną, a także umiejętności analitycznego myślenia, zapamiętywania ciągów znaków oraz znajomość języków obcych.
 • Kandydaci na stanowisko aktuariusza muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie mogą być skazani za umyślne przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa skarbowe.
 • Zdanie egzaminu państwowego organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego lub kończenie specjalistycznego kierunku studiów dedykowanego przyszłym aktuariuszom są drogami do zdobycia licencji na wykonywanie tego zawodu. Staż aktuariusza wynosi obecnie 12 miesięcy.

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest aktuariusz?

Aktuariusz to osoba, która jest odpowiedzialna m.in. za przeprowadzanie oceny ryzyka oraz oszacowanie wartości projektów finansowych. Może świadczyć swoje usługi dla banków, firm ubezpieczeniowych oraz dużych międzynarodowych korporacji.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc wykonywać zawód aktuariusza?

Aby móc wykonywać zawód aktuariusza, należy ukończyć studia kierunkowe oraz posiadać odpowiednie umiejętności oraz niezbędną wiedzę kierunkową. Od 2014 roku zawód aktuariusza został zderegulowany, dzięki czemu dostęp do wykonywania tej profesji został znacząco rozszerzony.

Ile zarabiają aktuariusze w Polsce?

Zarobki aktuariuszy w Polsce są bardzo wysokie. Początkujący aktuariusz może uzyskiwać dochody na poziomie 7000 złotych brutto, zaś wynagrodzenia najlepszych oscylują w granicach 15 000 - 20 000 złotych brutto.

5 komentarzy

Kama

Kama

Jako pracodawca jestem zainteresowany profesjonalnymi aktuariuszami. Wiedza matematyczna i ekonomiczna to bardzo ważne cechy, jakie powinien posiadać kandydat na to stanowisko. Wydaje mi się, że to przyszłościowy zawód.
Horka

Horka

Mam mieszane uczucia co do kariery jako aktuariusz. Z jednej strony wymagania są wysokie, z drugiej - szansa na rozwój kariery jest spora. Trzeba chyba zastanowić się, czy to dla mnie.
Fiolka

Fiolka

Ciekawe! Właśnie szukam pracy i zastanawiałam się, w jakim kierunku warto się rozwijać w mojej branży. Być może warto zainteresować się zawodem aktuariusza.
Dagi22

Dagi22

Zawód aktuariusza brzmi bardzo obiecująco. Wysokie zarobki i stabilne zatrudnienie to na pewno wartościowe aspekty pracy. Wydaje mi się, że cechy idealnego kandydata na aktuariusza zostały dobrze opisane w artykule.
Rudel

Rudel

Jak wszędzie w wielkich miastach w Polsce zupełnie inne realia zarabiania są. To jest oczywiste ale jednak nieróne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.