Najwięksi pracodawcy w Polsce

Praca PGL Lasy Państwowe - najpiękniejsze miejsce pracy w Polsce

24 listopada 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 4 głosy

4 głosy

6 komentarzy
Praca PGL Lasy Państwowe - najpiękniejsze miejsce pracy w Polsce
Chyba każdy choć raz w życiu miał okazję spacerować po lesie. Te piękne twory natury nie do końca funkcjonują samodzielnie. Ich stan, a często także wygląd i rozrost są monitorowane oraz organizowane przez leśników dbających o nowe sadzonki i wieloletnie drzewostany. Rolę jednostki opiekującej się polskimi lasami objęła organizacja PGL Lasy Państwowe.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało utworzone w okresie międzywojennym i do dziś stoi na straży zielonych płuc Europy. Organizacja ta nie jest przedsiębiorstwem, ale ma status jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Funkcjonowanie gospodarstwa LP opiera się o zasadę samofinansowania, co oznacza, że na utrzymanie lasów nie są de facto przeznaczane pieniądze podatników.

PGL Lasy Państwowe to bardzo interesujący twór nie tylko ze względów organizacyjnych, ale przede wszystkim z uwagi na swoją misję i działalność. Leśnicy są ostatnią linią obrony natury przed działaniami człowieka.

Video

Historia PGL Lasy Państwowe

Pierwsze próby stworzenia administracji leśnej w Polsce podejmowano już w 1918 roku, ale dopiero w 1920 roku założono cztery zarządy okręgowe lasów państwowych w Warszawie, Radomiu, Siedlcach oraz Lwowie. Polskie Lasy Państwowe jako przedsiębiorstwo powstały w 1924 roku. Zadanie gospodarowania lasami zostało powierzone LP na mocy rozporządzeń prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Pierwszy dyrektor Lasów Państwowych, Adam Loret nakreślił przyszłą misję Lasów Państwowych, wskazując, że te pełnią wiele funkcji, a pozyskiwanie drewna jest tylko jedną z nich. Wybuch II Wojny Światowej doprowadził do sporych zniszczeń w polskich lasach, a organizacja Polskich Lasów Państwowych została rozwiązana. Leśnicy w czasie działań wojennych wspierali walczących żołnierzy. Szacuje się, że w walkach podczas pierwszego etapu wojny wzięło udział około 11 tys. leśników. Leśnicy współpracowali z ruchem oporu i dawali schronienie partyzantom, co niestety w wielu wypadkach prowadziło do śmierci całych rodzin.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Doradca Klienta - praca sezonowa

PeoplePro

 • Władysławowo
Dodana
Dodana
Dodana

Lata PRL-u przyniosły odgórne decyzje rządu co do zarządzania lasami. W tym czasie często zaburzano balans między pozyskiwaniem surowca a odbudową lasów. Mimo to leśnikom udało się obronić wiele terenów przed całkowitym zniszczeniem.

Prawdziwy przełom dla PGL Lasy Państwowe przyniosła zmiana ustroju. Ustawa z 1991 roku zmieniła akcenty działalności Lasów Państwowych. Od teraz podkreślano konieczność trwałego zachowania lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnego użytkowania. PGL Lasy Państwowe przeszły poważną reorganizację, a w 1994 roku wprowadzono pojęcie Służby Leśnej. Dla polskich lasów rozpoczął się nowy rozdział.

Działalność PGL Lasy Państwowe

PGL Lasy Państwowe zajmują się szeroko rozumianym zagospodarowaniem lasów państwowych. Oznacza to między innymi pozyskiwanie z nich surowców, jakim przede wszystkim jest drewno. PGL Lasy Państwowe zajmuje się wycinką na potrzeby przemysłu, ale nie jest to jedyna działalność przedsiębiorstwa.

Głównym zadaniem PGL Lasy Państwowe jest utrzymanie odpowiedniego balansu między pozyskiwanymi surowcami, a stanem lasów. Leśnicy dbają o rozwój lasów, sadzenie nowych drzew oraz zdrowie i bezpieczeństwo terenów zielonych. Można wręcz powiedzieć, że PGL Lasy Państwowe hoduje lasy.

Video

Oczywiście w grę wchodzi także użytkowanie lasów, czyli przygotowanie ich do zwiedzania przez turystów, czy organizacja łowiectwa bądź zbiórki zasobów leśnych. PGL Lasy Państwowe pełni także rolę edukacyjną organizując różne programy naukowe przeznaczone dla młodzieży. Kształcenie społeczeństwa odnośnie odpowiedniego dbania o lasy jest niezwykle ważna. PGL Lasy Państwowe przygotowuje liczne materiały naukowe do wykorzystania między innymi przez nauczycieli.

Oczywiście nie bez znaczenia jest ochrona przyrody objawiająca się organizacją rezerwatów przyrody, czy pomników przyrody. Leśnicy pomagają naturze utrzymać swój pierwotny kształt.

Wybrane dane liczbowe dotyczące ochrony przyrody przez PGL Lasy Państwowe:

 • 1 272 - rezerwatów przyrody
 • 9 714 - pomników przyrody
 • 8 632 - użytków ekologicznych
 • 3 267 - stref ochronnych wybranych gatunków

Struktura zatrudnienia w PGL Lasy Państwowe

PGL Lasy Państwowe jest organizacją podlegającą Ministerstwu Środowiska. Model zarządzania w LP został oparty na trzech szczeblach prezentujących się następująco:

Dyrektor Generalny LP zostaje powołany przez Ministra Środowiska. Jego zadaniem jest kierowanie całą organizacją za pośrednictwem m.in. wydawania zarządzeń oraz decyzji.

Regionalne Dyrekcje LP liczące obecnie 17 jednostek. Za ich główne zadanie uznaje się nadzór nad podległymi jednostkami oraz koordynacja działań w swoim regionie.

Nadleśnictwa istniejące obecnie w liczbie 430. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie planu zarządzania. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Oprócz głównych jednostek wchodzących w skład powyższego podziału PGL Lasy Państwowe obejmuje strukturą także dodatkowe zakłady pełniące rolę pomocniczą. Wśród ogólnokrajowych jednostek pomocniczych można wyszczególnić:

 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych;
 • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
 • Leśny Bank Genów Kostrzyca;
 • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie;
 • Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie;
 • Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu;
 • Zakład Informatyki Lasów Państwowych.

Zatrudnienie w PGL Lasy Państwowe:

 • 25 200 osób - łączna liczba pracowników
 • 16 700 osób - pracownicy Służby Leśnej
 • 6 100 osób - pracownicy administracji
 • 2 400 osób - robotnicy wspomagający

Praca w PGL Lasy Państwowe

PGL Lasy Państwowe prowadzi nabór w swoje struktury za pośrednictwem strony internetowej: https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/oferty-pracy. W tym miejscu można znaleźć aktualne oferty zatrudnienia w Lasach Państwowych.

Jak wspomnieliśmy powyżej praca w PGL Lasy Państwowe to nie tylko funkcja leśnika. Organizacja potrzebuje wielu innych fachowców, rzemieślników czy specjalistów IT. Wiele zależy od tego, w jakim oddziale bądź nadleśnictwie chcemy podjąć zatrudnienie.

Teoretycznie PGL Lasy Państwowe jako instytucja sterowana centralnie powinna stawiać identyczne wymagania wszystkim kandydatom bez względu od nadleśnictwa. Tymczasem często leśnik w jednym regionie musi posiadać różne umiejętności niż w innym. Należy więc bardzo dokładnie zapoznawać się z ofertami. Czasem wymagane jest doświadczenie, a innym razem poszukiwani są młodzi adepci sztuki leśnej.

Opinie o PGL Lasy Państwowe

Każdy przed wysłaniem aplikacji do danej firmy chciałby się dowiedzieć, jaka panuje w niej atmosfera. Nie inaczej jest w przypadku PGL Lasy Państwowe. Rozmowa z leśnikiem na temat pracy może nie być łatwa, ale w sieci znajdziemy kilka wypowiedzi pracowników LP.

Co ważne, większość wypowiedzi w sieci zachowuje pozytywny oddźwięk. Widać, że przynajmniej w przypadku leśników jest to zawód z powołania i możliwość obcowania z naturą w lasach jest samo w sobie dużą nagrodą. Wśród narzekań można głównie znaleźć problemy w centralnym zarządzaniu i nieco przestarzałych mechanizmach z tym związanych. W przypadku organizacji podlegających państwu pewnych minusów nie da się wyeliminować.

Tak czy inaczej, praca w PGL Lasy Państwowe wydaje się być czymś naprawdę dobrym. Szczególnie w roli leśnika można się realizować, o ile kocha się naturę.

Źródło: www.goldenline.pl

Jak się skontaktować z PGL Lasy Państwowe?

Osoby zainteresowane pracą w PGL Lasy Państwowe mogą się kontaktować z organizacją za pośrednictwem opublikowanych ofert pracy. Inni interesanci mają możliwość kontaktowania się z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych oraz z poszczególnymi jednostkami. W przypadku głównej placówki należy skorzystać z danych kontaktowych:

Dyrekcja Generalna

Lasów Państwowych

ul. Grójecka 127

02-124 Warszawa

tel. 22 58 98 100

e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl

Szczegółowe dane kontaktowe oraz informacje o działalności i misji organizacji PGL Lasy Państwowe można znaleźć na witrynie www.lasy.gov.pl. Warto także zapoznać się z profilami w social mediach, za pomocą których można zobaczyć piękne fotografie i materiały z polskich lasów oraz bliżej poznać pracę leśników.

Facebook ikona
YouTube ikona

 

https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/

 

 

https://www.youtube.com/user/LasyPanstwowe

 

 

PGL Lasy Państwowe gospodarują polskimi lasami i generują wiele miejsc pracy na terenie naszego kraju. Prawdopodobnie nikt nie ma piękniejszych biur niż leśnicy, ale zdobyć ten zawód nie jest łatwo. Mimo to wiele wskazuje, że naprawdę warto stać się częścią PGL Lasy Państwowe.

Podsumowanie:
 • PGL Lasy Państwowe to przedsiębiorstwo odpowiedzialne za szeroko rozumiane zagospodarowanie lasów państwowych, którego głównym zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego balansu między pozyskiwanymi surowcami, a stanem lasów.
 • Organizacja ma za zadanie również ochronę przyrody i dbanie o jej rozwój poprzez sadzenie nowych drzew, organizację rezerwatów i pomników przyrody oraz edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego dbania o lasy.
 • PGL Lasy Państwowe posiada strukturę opartą na trzech szczeblach: Dyrektor Generalny, Regionalne Dyrekcje oraz Nadleśnictwa, a także dodatkowe jednostki pomocnicze.
 • Firma prowadzi nabór pracowników poprzez swoją stronę internetową, oferując różne stanowiska, w tym także te nie związane z pracą leśnika.

To może Cię również zainteresować

Praca w budżetówce - czy to się opłaca?

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

6 komentarzy

Mariusz

Mariusz

Mimo swojej bezroboty, przydałyby się mi dodatkowe szanse na zatrudnienie w takiej organizacji jak PGL Lasy Państwowe. Fajnoa sprawa że maja swoje strony z ofertami pracy, już wyśle moje CV do nich.
Prima

Prima

Wielki szacunek dla leśników z PGL Lasy Państwowe którzy dbają o utrzymanie odpowiedniego balansu między pozyskiwanymi surowcami, a stanem lasów. Jako właściciel firmy także biorę z nich przykład w zarządzaniu własnym biznesem, szanując zasoby naturalne jak i zasoby pracownicze.
Ireneusz

Ireneusz

Fajnie, że oprócz gospodarki leśnej, PGL Lasy Państwowe zajmuje się również edukacja społeczeństwa na temat ochrony i dbania o lasy. Chciałbym sie dostać do pracy w takim środowisku i pomóc w realizacji tak ważnych celow.
Loksa

Loksa

PGL Lasy Państwowe to bardzo wartosciowa instytucja, która dba zarówno o biorózność jak i o nasze polskie lasy. Jako pracownik podupatruje ich działania i staram się wprowadziać podobne rozwiązania na terenie mojej firmy.
naparty

naparty

Dokładnie, praca jest może i fajna ale jest ta fajna pracy dla nielicznych. Wiele jest takich firm, które dobrze opisują siebie ale nie jest to dla mas.
Jur

Jur

W artykule nie wspomniano o dostępności pracy. Żeby dostać się do służby leśnej nie wystarczy wykształcenie czy wiedzą trzeba mieć wiele szczęścia/albo znajomości wtedy już nic nie potrzeba. W rekrutacjach w których brałem udział na każde miejsce zgłaszało się co najmniej ok 30 osób. Czasami rekrutacja przypominała mature. Trudności z znalezieniem pracy przez 5 lat, dziesiątki wizyt u potencjalnych pracodawców i nic. Na konkursach często spotykałem osoby o podobnym doświatczeniu.To że w kadrach mówią że pracy niema i nie będzie tak wygląda poszukiwanie pracy w służbie leśnej.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.