Praca lokalnie

Edukacja i kursy zawodowe w Cieszynie

3 kwietnia 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

5 komentarzy
Edukacja i kursy zawodowe w Cieszynie
Dużym problemem osób bezrobotnych jest niewystarczające wykształcenie bądź brak kwalifikacji zawodowych. Warto zadbać o zdobycie odpowiedniej wiedzy i dyplomów zawodowych już na etapie szkolnym. Młodzi mieszkańcy Cieszyna mogą się kształcić w kilku szkołach zawodowych, w których zostaną przygotowani do późniejszego budowania kariery.

Nie każdy myśli na temat przyszłości będąc w wieku szkolnym. Co z osobami dorosłymi, które chciałyby poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w Cieszynie? Także one mogą skorzystać z usług niektórych publicznych placówek oświatowych bądź też zgłosić się do ośrodków prywatnych. Przyjrzyjmy się możliwościom zdobywania edukacji zawodowej stolicy powiatu cieszyńskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

Bezrobotni chcący się dokształcić zawodowo powinni w pierwszej kolejności odwiedzić Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. PUP świadczy liczne usługi pozwalające osobom dorosłym na dokształcenie się w różnych zawodach oraz zdobycie potrzebnych kwalifikacji.

Oferta PUP w Cieszynie:

 • Jedną z ważniejszych usług jest poradnictwo zawodowe. Z jego pomocą bezrobotni mogą precyzyjnie określić swoje kwalifikacje oraz potrzeby kształcenia.
 • Doradca z urzędu pomoże wybrać odpowiednie kursy i programy szkoleniowe pozwalające na budowanie kariery zawodowej.
 • PUP organizuje szkolenia zawodowe oraz oddelegowuje na stosowne kursy prowadzone przez zewnętrzne firmy. Takie zajęcia pozwalają na podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie cennych certyfikatów.
 • Bardzo dobrym sposobem zdobywania edukacji zawodowej są staże także organizowane przez urzędy pracy.

Podczas stażu można zdobyć wykształcenie oraz doświadczenie w danym zawodzie. Szczegółowe informacje na temat aktualnych kursów i programów pomocy można znaleźć na stronie urzędu: https://cieszyn.praca.gov.pl

Publiczne i prywatne szkoły zawodowe w Cieszynie

Cieszyn jest miastem niewielkim, ale przy tym słynie z edukacji. Także w kategorii szkół zawodowych można znaleźć na terenie miasta kilka ośrodków edukacyjnych. Zarówno młodzi ludzie, jak i osoby dorosłe mają możliwości podjęcia nauki w zawodach dających szanse na budowanie pomyślnej kariery.

Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

Ośrodek oświatowy prowadzący technika oraz liceum ogólnokształcące o profilowanych klasach. Uczniowie placówki mogą zdobyć wykształcenie w bardzo przydatnych dziś zawodach. Przede wszystkim w tym zespole szkół działa Technikum Informatyczne oraz Technikum Logistyczne. Szkoły kompleksowo uczą zawodów związanych odpowiednio z branżą IT oraz branżą logistyczną.

Oprócz techników w ośrodku oświatowym znajduje się liceum z kilkoma profilowanymi klasami. Uczniowie mogą podjąć naukę w klasach:

 • medialnej,
 • społeczno-prawnej,
 • socjalnej,
 • wojskowej.

Każda z powyższych klas daje wstępne wykształcenie, które można wykorzystać na studiach w konkretnych kierunkach bądź w pracy. Z pewnością ukończenie takich klas będzie procentować w procesie rekrutacji.

Video

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Cieszyn

Konstruktor

ELEKTROMETAL Spółka Akcyjna

 • Cieszyn
Dodana

Lean Manufacturing Leader

BULTEN POLSKA S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Konstruktor / programista embedded C/C++

ELEKTROMETAL Spółka Akcyjna

 • Cieszyn
Dodana

Konstruktor / mechanik

ELEKTROMETAL Spółka Akcyjna

 • Cieszyn
Dodana

Konstruktor / programista python

ELEKTROMETAL Spółka Akcyjna

 • Cieszyn
Dodana

Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie

Publiczny ośrodek oświatowy prowadzący technikum mechaniczno-elektryczne oraz branżową szkołą I stopnia. Od roku szkolnego 2020/2021 działalność ma rozpocząć także szkoła branżowa II stopnia przeznaczona dla osób dorosłych.

Technikum mechaniczno-elektryczne kształci uczniów w kierunkach:

 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektryk,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik usług fryzjerskich.

Branżowa szkoła I stopnia daje możliwość zdobycia zawodów:

 • kierowca mechanik,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • różne zawody w ramach klasy wielozawodowej.

Branżowa szkoła II stopnia ma rozpocząć swoją działalność od przyszłego roku szkolnego. W pierwszym roku działalności ma ona kształcić osoby dorosłe w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik usług fryzjerskich.

Video

Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Placówka edukacyjna z bogatym doświadczeniem. Ośrodek oświatowy prowadzi kilka szkół kształcących w kierunkach zawodowych zarówno młodzież, jak i dorosłych. Mieszkańcy Cieszyna mają możliwość zdobycia wykształcenia w kilku kierunkach związanych z branżą budowlaną.

Technikum zawodowe kształci młodzież w kierunkach:

 • technik budownictwa,
 • technik renowacji elementów architektury,
 • technik geodeta.

Branżowa szkoła I stopnia pozwala zdobyć zawody:

 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • stolarz.

Branżowa szkoła II stopnia kształci osoby dorosłe w zawodach:

 • technik technologii drewna,
 • technik urządzeń sanitarnych,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Dorośli mogą także zdobyć zawód technika BHP w szkole policealnej wchodzące w skład tego zespołu szkół.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

Ośrodek oświatowy prowadzący technikum oraz branżową szkołę I stopnia i szkołę policealną. Od roku szkolnego 2020/2021 ma także ruszyć branżowa szkoła II stopnia. Zarówno młodzi uczniowie, jak i dorośli mogą się kształcić w interesujących kierunkach zapewniających pracę w przyszłości.

Technikum działające w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych kształci młodzież w kierunkach:

 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik informatyk,
 • technik programista,
 • technik reklamy,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik usług kelnerskich.

Branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodach:

 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • cukiernik.

Szkoła policealna zapewnia wykształcenie w zawodzie technika administracji, zaś planowana branżowa szkoła II stopnia ma kształcić w zawodach technika handlowca oraz żywienia i usług gastronomicznych.

Video

Twoja Szkoła w Cieszynie

Ogólnopolska sieć szkół dla dorosłych posiadająca swoją placówkę także w Cieszynie. Prywatny ośrodek oświatowy dający możliwość kształcenia się dorosłym w wielu zawodach. Placówka prowadzi nie tylko szkoły policealne, ale także kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dzięki temu oferta Twojej Szkoły może zainteresować zarówno bezrobotnych, jak i osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w wykonywanym zawodzie.

Szkoły policealne wchodzące w skład placówki kształcą w kierunkach:

 • technik administracji,
 • technik informatyk,
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • technik archiwista,
 • technik drogownictwa,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik rachunkowości,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik turystyki wiejskiej,
 • opiekun medyczny - 1 rok,
 • opiekun osób niepełnosprawnych,
 • opiekun środowiskowy,
 • florysta.

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie

Niepubliczny ośrodek oświatowy prowadzący szkoły dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na rok 2020/2021 placówka ogłosiła rekrutację do swojego technikum w kierunkach:

 • technik organizacji turystyki,
 • technik reklamy,
 • technik logistyk.

Video

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie

Ogólnopolski niepubliczny ośrodek oświatowy kształcący w różnych kierunkach zawodowych. Firma posiada swoją placówkę w Cieszynie, która prowadzi branżową szkołę I stopnia, liceum sztuk plastycznych oraz technikum. Szkoły ZDZ w Cieszynie pozwalają na kształcenie się w kierunkach:

 • magazynier-logistyk,
 • plastyk spec. techniki graficzne,
 • technik logistyk,
 • technik spedytor.

Tak się prezentują największe placówki publiczne i niepubliczne w Cieszynie zapewniające edukację zawodową. Jak widać mieszkańcy miasta zarówno ci młodsi, jak i starsi mają szeroki wybór placówek edukacyjnych, dzięki którym zdobędą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Alternatywy dla publicznych i prywatnych szkół zawodowych w Cieszynie

Edukacja zawodowa w Cieszynie ma się bardzo dobrze. Oprócz wymienionych szkół średnich i policealnych warto wspomnieć o uczelniach wyższych. Jednak nie tylko placówki oświatowe pełnią funkcję kształcenia zawodowego. Mieszkańcy Cieszyna mogą także korzystać z ofert firm prywatnych świadczących usługi z zakresu organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W Cieszynie funkcjonuje kilka firm przeprowadzających kursy zawodowe. Warto też mieć na uwadze, że często pracodawcy organizują kursy dla swoich pracowników, więc można się dokształcać, już wykonując zawód. Niektóre firmy specjalizujące się w konkretnych branżach przeprowadzają też kursy dla osób z zewnątrz, więc warto śledzić lokalne ogłoszenia.

Podsumowanie:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie oferuje wiele usług, które pozwalają bezrobotnym na zdobycie kwalifikacji i dokształcenie się w różnych zawodach.
  • Cieszyn oferuje wiele publicznych i prywatnych szkół zawodowych, które umożliwiają naukę w różnych dziedzinach i kierunkach, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych.
  • Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie oferuje technikum informatyczne oraz technikum logistyczne, które kompleksowo uczą zawodów związanych z branżą IT oraz branżą logistyczną.
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie kształci w kierunkach zawodowych związanych z branżą budowlaną, zarówno młodzież, jak i dorosłych.

To może Cię również zainteresować

Praca Cieszyn

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

5 komentarzy

Rybnik

Rybnik

Cieszyn to naprawdę miasto z bogatą ofertą szkół zawodowych i ośrodków edukacyjnych. Każdy ma szansę na znalezienie swojego miejsca i rozpoczęcie kariery w wybranym zawodzie. Jestem dumny, że mogę być częścią tej społeczności.
Elżbieta

Elżbieta

Nie wiedziałem, że istnieją takie możliwości szkoleniowe w Cieszynie. Na pewno sprawdzę, co ma do zaoferowania PUP i szkoły z miasta. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć swój wymarzony zawód.
student

student

Wszystkie szkoły i ośrodki edukacyjne w Cieszynie robią niesamowitą robotę, szkoląc młodych ludzi i pomagając dorosłym dokształcić się w swoich zawodach. To naprawdę wspaniała sprawa dla całego miasta.
płacowiec

płacowiec

Cieszę się, że w Cieszynie istnieją takie szkoły zawodowe, które mogą dać mi szansę na rozpoczęcie kariery. Bardzo chętnie skorzystam z tych możliwości.
Tumba

Tumba

Zawsze jestem dumny, kiedy mogę pomóc osobom szukającym pracy w naszym urzędzie. Bardzo się cieszę, że PUP w Cieszynie stara się zaoferować jak najwięcej usług dla bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.