!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Praca za granicą

Podatek dochodowy na Litwie - stawki podatkowe

17 marca 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

1 komentarz

Podatek dochodowy na Litwie - stawki podatkowe
Wyjeżdżając za granicę w celach zarobkowych należy się zapoznać z wieloma różnymi kwestiami. Jedną z najważniejszych jest system podatkowy danego państwa, a szczególnie regulacje dotyczące podatku dochodowego. Wyjazd z Polski nie oznacza ucieczki przed podatkami, ponieważ każde państwo ma swój własny, nierzadko zaskakujący system podatkowy.

Nie inaczej jest na Litwie, gdzie w 2019 roku została przeprowadzona podwyżka podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby zatrudnione na umowę o pracę muszą się liczyć z dość wysokimi należnościami potrącanymi z wynagrodzenia. Sprawdźmy, jaki podatek jest nakładany na pensje pracowników oraz w jaki sposób należy się rozliczać z litewskim fiskusem.

Ile wynosi stawka procentowa podatku dochodowego na Litwie?

Zasadniczo litewskie władze stosują wobec wynagrodzeń za pracę najemną podatek dochodowy od osób fizycznych ze stawkami rosnącymi progresywnie. Jednak ustanowiony próg podatkowy sprawia, że dla większości podatników podatek ma praktycznie formę liniową z jedną stawką.

W 2019 roku wprowadzono podwyżkę podatku dochodowego:

  • Obecnie wpływy z wynagrodzenia są opodatkowane stawką w wysokości 20%.
  • Ma ona zastosowanie do dochodów nieprzekraczających 136 344 euro rocznie.
  • Po przekroczeniu tej kwoty nadwyżka zostaje oprocentowana stawką 27%.

Jak widać, podatek jest progresywny, ale niewielu podatników kwalifikuje się pod wyższą stawkę procentową. Według prognoz w 2021 roku próg podatkowy drugiej stawki zostanie obniżony, ale na razie nie wiadomo do jakiego pułapu.

Warto odnotować, że część dochodu pochodząca między innymi z dywidend czy świadczeń z zabezpieczenia społecznego podlega pod stawkę 15%. Dotyczy to między innymi zasiłku chorobowego wypłacanego przez pracodawcę.

Jak rozliczać podatek dochodowy na Litwie?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku pracowników najemnych jest pobierany z wynagrodzenia przez pracodawcę. Ten co miesiąc potrąca odpowiednie składki i przekazuje je na konto urzędu skarbowego. Taka forma poboru podatku oznacza, że mogą zajść pewne różnice między potrąconymi składkami, a faktycznie należnym podatkiem. Właśnie dlatego należy się rozliczać z urzędem skarbowym.

Video

Litewskie prawo wymaga, aby rezydenci podatkowi rozliczyli się z dochodów po zakończeniu roku podatkowego. Ten podobnie, jak w Polsce jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że w deklaracji podatkowej należy zawrzeć dochód z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia.

Roczne deklaracje podatkowe należy złożyć do dnia 1 maja następnego roku po zakończonym roku podatkowym. Nierezydenci podatkowi nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, chyba że chcą otrzymać zwrot nadpłaconego podatku bądź skorzystać z ulg podatkowych.

Rezydenci podatkowi Litwy muszą się rozliczyć z dochodów uzyskanych na całym świecie. Nierezydenci rozliczają jedynie wpływy uzyskane na terenie Litwy. Status rezydencji podatkowej mogą otrzymać osoby posiadające na Litwie stałe miejsce zamieszkania bądź ośrodek interesów osobistych. Decydujący może też być czas pobytu w kraju. Za rezydentów uznaje się osoby przebywające na Litwie ponad 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku zarobków otrzymywanych od zagranicznych firm za pracę na terenie Litwy nierezydenci są zobowiązani do samodzielnego opłacenia podatku. Wpłaty podatku muszą się odbywać do 25 dni od otrzymania dochodu.

Litewski urząd skarbowy przygotowuje dla podatników wstępną deklarację podatkową. Ta musi zostać uzupełniona o ewentualne dodatkowe informacje. Zeznanie podatkowe należy dostarczyć osobiście do urzędu, bądź drogą pocztową. W przypadku braku wstępnej deklaracji należy pobrać odpowiednie formularze ze strony administracji podatkowej:

Administracja podatkowa na Litwie

Znacznie wygodniejszym sposobem będzie skorzystanie z systemu EDS (Electronic Declaration System). Specjalnie przygotowany system on-line pozwala złożyć roczną deklarację podatkową oraz zadbać o wszystkie obowiązki podatkowe przed ekranem komputera. EDS znajduje się pod adresem internetowym: http://deklaravimas.vmi.lt

Jak rozliczać dochody z Litwy w Polsce?

Polscy rezydenci podatkowi pracujący na Litwie do końca 2019 roku rozliczali swoje zagraniczne dochody przed polskim fiskusem z zastosowaniem tak zwanej metody wyłączenia z progresją. Zakładała ona, że dochód z Litwy nie podlegał opodatkowaniu, ale był brany pod uwagę przy wyznaczeniu stawki procentowej podatku dla pozostałych dochodów.

Pamiętaj!

  • Niestety Litwa jest jednym z krajów, które ratyfikowały Konwencję MLI i na jej mocy zachodzi zmiana w metodzie rozliczania dochodów przed polskim fiskusem.
  • Wpływy z pracy na Litwie uzyskiwane od 1 stycznia 2020 roku będą podlegały pod rozliczenie metodą odliczenia proporcjonalnego.

Co to oznacza?

Polski podatnik będzie musiał wykazać dochód z Litwy w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Wpływy zagraniczne będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, ale podatnik otrzyma prawo dokonania odpisu podatku zapłaconego już za granicą. Odliczenie nie może być jednak wyższe niż polski podatek przypadający na zagraniczny dochód.

Taka metoda nie zapewnia uniknięcia w całości podwójnego podatku dochodowego. Na szczęście podatnicy będą mogli zastosować tak zwaną ulgę abolicyjną. Ta daje możliwość odliczenia kwoty będącej różnicą między wyliczeniami na bazie obu metod.

System podatkowy na Litwie nie wydaje się być skomplikowany, choć z pewnością trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Niestety zmiana sposobu rozliczania litewskich dochodów w Polsce może przysporzyć nieco problemów podatnikom.

To może Cię również zainteresować

Praca Litwa

Podziel się

1 komentarz

polina

polina

Informacje na temat podatku dochodowego na Litwie zrozumiałe. Nie lubię języka fachowców, a tutaj trafia to do mnie bardzo prosto.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.