Praca za granicą

Podatek dochodowy na Litwie - stawki podatkowe

30 września 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

5 komentarzy
Podatek dochodowy na Litwie - stawki podatkowe
Wyjeżdżając za granicę w celach zarobkowych należy się zapoznać z wieloma różnymi kwestiami. Jedną z najważniejszych jest system podatkowy danego państwa, a szczególnie regulacje dotyczące podatku dochodowego. Wyjazd z Polski nie oznacza ucieczki przed podatkami, ponieważ każde państwo ma swój własny, nierzadko zaskakujący system podatkowy.

Nie inaczej jest na Litwie, gdzie w 2019 roku została przeprowadzona podwyżka podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby zatrudnione na umowę o pracę muszą się liczyć z dość wysokimi należnościami potrącanymi z wynagrodzenia. Sprawdźmy, jaki podatek jest nakładany na pensje pracowników oraz w jaki sposób należy się rozliczać z litewskim fiskusem.

Ile wynosi stawka procentowa podatku dochodowego na Litwie?

Zasadniczo litewskie władze stosują wobec wynagrodzeń za pracę najemną podatek dochodowy od osób fizycznych ze stawkami rosnącymi progresywnie. Jednak ustanowiony próg podatkowy sprawia, że dla większości podatników podatek ma praktycznie formę liniową z jedną stawką.

W 2023 roku litewski podatek dochodowy wygląda następująco:

 • 20%. - dotyczy osoby fizycznej będącej rezydentem lub nierezydentem, która uzyskuje dochód na terytorium Litwy. Dochód osoby fizycznej niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest zależny od jej dochodów i od 2023 roku wyniesie 625 euro miesięcznie.
 • 32% - dotyczy osoby fizycznej będącej rezydentem lub nierezydentem, która osiąga na terytorium Litwy dochód przekraczający 84 średnie wynagrodzenia (tj. 104 277 euro rocznie).
 • 15% - Dotyczy dochodów z indywidualnej działalności zarówno rezydenta, jak i nierezydenta Litwy, którego źródło dochodu znajduje się na Litwie. Dotyczy zysku netto osób prawnych.
  Stawką podatku 15% objęte są także następujące świadczenia:
 • chorobowe
 • macierzyńskie
 • opieka nad dzieckiem

Jak widać, podatek jest progresywny, ale niewielu podatników kwalifikuje się pod wyższą stawkę procentową.

Warto odnotować, że część dochodu pochodząca między innymi z dywidend czy świadczeń z zabezpieczenia społecznego podlega pod stawkę 15%. Dotyczy to między innymi zasiłku chorobowego wypłacanego przez pracodawcę.

Szukasz pracy?

Specjalista ds. Przetargów

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

 • Bielsko-Biała
Dodana

Inżynier procesu w dziale baterii

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Legnica
Dodana
Dodana
Dodana

Pracownik Magazynowy - atrakcyjne stawki

APC TEMPUS A SP. Z O.O. SP. KOM.

 • 29-37 zł / mc
 • Tuchom
Dodana
Aplikuj bez CV

Jak rozliczać podatek dochodowy na Litwie?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku pracowników najemnych jest pobierany z wynagrodzenia przez pracodawcę. Ten co miesiąc potrąca odpowiednie składki i przekazuje je na konto urzędu skarbowego. Taka forma poboru podatku oznacza, że mogą zajść pewne różnice między potrąconymi składkami, a faktycznie należnym podatkiem. Właśnie dlatego należy się rozliczać z urzędem skarbowym.

Video

Litewskie prawo wymaga, aby rezydenci podatkowi rozliczyli się z dochodów po zakończeniu roku podatkowego. Ten podobnie, jak w Polsce jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że w deklaracji podatkowej należy zawrzeć dochód z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia.

Roczne deklaracje podatkowe należy złożyć do dnia 1 maja następnego roku po zakończonym roku podatkowym. Nierezydenci podatkowi nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, chyba że chcą otrzymać zwrot nadpłaconego podatku bądź skorzystać z ulg podatkowych.

Rezydenci podatkowi Litwy muszą się rozliczyć z dochodów uzyskanych na całym świecie. Nierezydenci rozliczają jedynie wpływy uzyskane na terenie Litwy. Status rezydencji podatkowej mogą otrzymać osoby posiadające na Litwie stałe miejsce zamieszkania bądź ośrodek interesów osobistych. Decydujący może też być czas pobytu w kraju. Za rezydentów uznaje się osoby przebywające na Litwie ponad 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku zarobków otrzymywanych od zagranicznych firm za pracę na terenie Litwy nierezydenci są zobowiązani do samodzielnego opłacenia podatku. Wpłaty podatku muszą się odbywać do 25 dni od otrzymania dochodu.

Litewski urząd skarbowy przygotowuje dla podatników wstępną deklarację podatkową. Ta musi zostać uzupełniona o ewentualne dodatkowe informacje. Zeznanie podatkowe należy dostarczyć osobiście do urzędu, bądź drogą pocztową. W przypadku braku wstępnej deklaracji należy pobrać odpowiednie formularze ze strony administracji podatkowej:

Administracja podatkowa na Litwie

Znacznie wygodniejszym sposobem będzie skorzystanie z systemu EDS (Electronic Declaration System). Specjalnie przygotowany system on-line pozwala złożyć roczną deklarację podatkową oraz zadbać o wszystkie obowiązki podatkowe przed ekranem komputera. EDS znajduje się pod adresem internetowym: http://deklaravimas.vmi.lt

Jak rozliczać dochody z Litwy w Polsce?

Polscy rezydenci podatkowi pracujący na Litwie do końca 2019 roku rozliczali swoje zagraniczne dochody przed polskim fiskusem z zastosowaniem tak zwanej metody wyłączenia z progresją. Zakładała ona, że dochód z Litwy nie podlegał opodatkowaniu, ale był brany pod uwagę przy wyznaczeniu stawki procentowej podatku dla pozostałych dochodów.

Pamiętaj!

 • Niestety Litwa jest jednym z krajów, które ratyfikowały Konwencję MLI i na jej mocy zachodzi zmiana w metodzie rozliczania dochodów przed polskim fiskusem.
 • Wpływy z pracy na Litwie uzyskiwane od 1 stycznia 2020 roku będą podlegały pod rozliczenie metodą odliczenia proporcjonalnego.

Co to oznacza?

Polski podatnik będzie musiał wykazać dochód z Litwy w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Wpływy zagraniczne będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, ale podatnik otrzyma prawo dokonania odpisu podatku zapłaconego już za granicą. Odliczenie nie może być jednak wyższe niż polski podatek przypadający na zagraniczny dochód.

Taka metoda nie zapewnia uniknięcia w całości podwójnego podatku dochodowego. Na szczęście podatnicy będą mogli zastosować tak zwaną ulgę abolicyjną. Ta daje możliwość odliczenia kwoty będącej różnicą między wyliczeniami na bazie obu metod.

System podatkowy na Litwie nie wydaje się być skomplikowany, choć z pewnością trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Niestety zmiana sposobu rozliczania litewskich dochodów w Polsce może przysporzyć nieco problemów podatnikom.

Podsumowanie:
 • Podatek dochodowy na Litwie jest progresywny, ale większość podatników ma do czynienia z liniową stawką podatku, ze względu na ustanowiony próg podatkowy.
 • Rezydenci podatkowi na Litwie są zobowiązani do rozliczenia się z dochodów uzyskanych na całym świecie, a nierezydenci jedynie z wpływów uzyskanych na terenie Litwy.
 • Polscy rezydenci podatkowi pracujący na Litwie mogą skorzystać z metody wyłączenia z progresją, która pozwala na odliczenie podatku zapłaconego na Litwie od podatku należnego w Polsce.
 • Istnieje możliwość skorzystania z systemu EDS (Electronic Declaration System) do złożenia rocznej deklaracji podatkowej na Litwie.

To może Cię również zainteresować

Praca Litwa

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

5 komentarzy

Jagna

Jagna

Skoro podatek dochodowy pobierany jest z wynagrodzenia przez pracodawcę, to na pewno muszę pamiętać o odpowiednim potrąceniu składek i przekazaniu ich na konto urzędu skarbowego. Dobre też, że istnieją takie udogodnienia jak system EDS, co z pewnością ułatwia składanie rocznej deklaracji podatkowej.
Igor

Igor

Bardzo przydatne informacje, bo w końcu zawsze warto rozeznać się w podatkach, zwłaszcza jeśli szukam pracy na Litwie. Ważne też, żeby pamiętać o odliczaniu podatku zapłaconego już za granicą, żeby uniknąć podwójnego opodatkowania.
Kamil

Kamil

Właściwie to nie potrzebuję się tym martwić, skoro nie mam dochodów, ale warto wiedzieć, jak wygląda system podatkowy na Litwie. Nie zdawałam sobie sprawy, że jako nie-rezydent nie musiałabym składać deklaracji, ale na razie to nie ma dla mnie większego znaczenia.
Piotr

Piotr

Czyli jednak będą cięcej podatku płacić ci, którzy zarabiają więcej. Szkoda, że próg podatkowy drugiej stawki ma zostać obniżony w 2021 roku, ale co zrobić, nie zawsze nam się podoba, co robią władze. Warto pamiętać o tym, żeby rozliczyć się z urzędem skarbowym, żeby uniknąć niejasności.
polina

polina

Informacje na temat podatku dochodowego na Litwie zrozumiałe. Nie lubię języka fachowców, a tutaj trafia to do mnie bardzo prosto.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.