Zawody i ich potencjał

Pracownik samorządowy - uprawnienia i obowiązki

17 listopada 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 8 głosów

8 głosów

17 komentarzy
Pracownik samorządowy - uprawnienia i obowiązki
Stanowisko pracownika samorządowego w naszym kraju dotyczy pracy na trzech podstawowych szczeblach administracji samorządowej. Bez względu na typ jednostki, posada pracownika samorządowego wiąże z organizacją życia społecznego i jest stanowiskiem w służbie publicznej. Niesie to za sobą zarówno prestiż oraz przywileje, jak i konieczność przestrzegania obowiązujących reguł w wypełnianiu licznych obowiązków. Sprawdź, kto to jest pracownik samorządowy oraz czy nauczyciel jest pracownikiem samorządowym.

Pracownik samorządowy – definicja

Kto to jest pracownik samorządowy? Pracownik samorządowy to osoba pracująca w urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym, urzędzie gminy oraz biurach i jednostkach podporządkowanych administracji samorządowej. Kandydat na to stanowisko zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wyboru lub powołania. Ze względu na charakter stanowiska, kandydat musi spełniać określone wymagania formalne, bez których nie ma możliwości otrzymania tej posady. 

Warunki otrzymania pracy w administracji samorządowej:
 
 • obywatelstwo polskie,
 • pełnia praw obywatelskich,
 • kwalifikacje zawodowe.

W zależności od typu stanowiska, zwłaszcza w kadrze zarządczej, wymogi te mogą być uzupełniane o niekaralność, staż pracy oraz nieposzlakowaną opinię.

Służba przygotowawcza pracownika samorządowego

Pracownik służbowy powinien wykazywać dbałość o rzetelne wykonywanie obowiązków publicznych. Taka rzetelność może wynikać z bogatego doświadczenia zawodowego lub odpowiedniego przygotowania do pracy na stanowisku. To właśnie wspomniana ustawa o pracownikach samorządowych wprowadziła procedurę przygotowawczą. Służba przygotowawcza pracownika samorządowego to rodzaj aplikacji urzędniczej dla kandydatów w celu nabycia przez nich praktycznych i teoretycznych umiejętności.

Decyzję o potrzebie skierowania pracownika na służbę przygotowawczą podejmuje kierownik jednostki, składając odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Pracownik uczestniczy w kompleksowym szkoleniu, które obejmuje między innymi zasady obiegu i ewidencji korespondencji w miejscu pracy, metody obsługi petentów oraz praktyczne zastosowanie przepisów prawnych. Służba przygotowawcza trwa maksymalnie 3 miesiące i musi odbyć się w okresie pierwszych 6 miesięcy okresu próbnego. Zakończenie stanowi egzamin, którego wynik przesądzi o potencjale przyszłego pracownika.

Szukasz pracy?

Aplikant (praca w charakterze Strażnika Miejskiego)

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
 • 5 000-6 000 zł / mc
Dodana

Pracownik działu archiwizacji

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Kraków
Dodana

Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Aparatury Medycznej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • Katowice
Dodana

Referent/ inspektor ds. rozliczeń do Działu Księgowości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

 • Bielsko-Biała
Dodana

Inspektor Nadzoru Branży Mostowej ISKRZYNIA

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.

 • Rzeszów
Dodana

Obowiązki pracownika samorządowego

Posada w jednostkach samorządowych wiąże się z potrzebą posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz predyspozycji. Profil zawodu wymaga więc od pracownika samodyscypliny i odpowiedzialności, zwłaszcza w wypełnianiu codziennych obowiązków. Ustawa o pracownikach samorządowych wskazuje, że jest to głównie dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego, oraz indywidualnych interesów obywateli.

Ustawa o pracownikach samorządowych – najważniejsze informacje

 • Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 • Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 • Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów zajmujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony (jeśli prawo tego nie zabrania),
 • Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 • Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 • Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W szerszym ujęciu pracownik samorządowy nie może podejmować aktywności podważających jego bezstronność. Poza tym główna reguła, która stanowi wyznacznik do wszystkich pozostałych czynności, to bezwzględne przestrzeganie prawa. Pracownik nie może wykonać polecenia służbowego ani spełnić roszczeń petenta, jeżeli w jego przekonaniu wiąże się to ze złamaniem przepisów. Każde zastrzeżenie powinno być natychmiast zgłoszone i wyjaśnione ku obopólnej korzyści. Sumienne wypełnianie powyższych obowiązków to nie tylko wymóg etyczny i moralny, ale także formalny. Ze względu na publiczne znaczenie stanowiska, praca samorządowców jest monitorowana i okresowo oceniana przez przełożonego co najmniej raz na dwa lata.

Zatrudnianie pracowników samorządowych

Mimo że jednostkami pracy są głównie urzędy, nie każdy zdaje sobie sprawę, że pracownik samorządowy nie jest urzędnikiem, gdyż podlega odmiennym zapisom prawnym. Wszelkie regulacje zawiera ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku, która określa główne zadania i obowiązki pracowników samorządowych.

Gdzie zatrudniani są pracownicy samorządowi?

 • W urzędach marszałkowskich i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 • W starostwach powiatowych,
 • W urzędach gmin i jednostkach pomocniczych gmin,
 • W gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
 • W biurach prowadzonych przez samorząd terytorialny.

Czy nauczyciel jest pracownikiem samorządowym? Każdy nauczyciel gminnej szkoły jest pracownikiem samorządowym, co potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 2015 roku. W rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 kodeksu karnego wszyscy pracownicy gminnych szkół są zarówno funkcjonariuszami publicznymi, jak i pracownikami samorządowymi. Do tej grupy należą również pracownicy zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez samorząd terytorialny – nawet jeśli nie są nauczycielami.

Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie:

 1. Wyboru;
 2. Powołania;
 3. Umowy o pracę.

Wynagrodzenie pracowników samorządowych – ile zarabia samorządowiec?

Wymogi, obowiązki i odpowiedzialność na stanowisku pracownika samorządowego są rekompensowane poprzez atrakcyjne wynagrodzenie. Oprócz stawek zasadniczych pracownik samorządowy może liczyć na dodatkowe fundusze. Jednym z nich są dodatek funkcyjny, specjalny oraz prowizyjny. Są one przyznawane za należyte wykonanie zadania związanego z konkretną sprawą lub efektywnym zarządzaniem kadrą w ramach danego projektu. Pracownicy samorządowi mogą także otrzymać dodatek za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, poczynając od wysokości do 5 proc. przy pierwszym stopniu, kończąc na 15 proc., przy stopniu trzecim. Ponadto stanowiska samorządowe są nagradzane za wieloletnią pracę. Dla przykładu: obowiązuje odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego w wysokości minimum jednokrotności wynagrodzenia zasadniczego, ale również nagroda jubileuszowa w kwocie:

 • po 20 latach pracy – 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 25 latach pracy – 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 30 latach pracy – 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 35 latach pracy – 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 40 latach pracy – 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 45 latach pracy – 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Posada pracownika samorządowego łączy w swojej ofercie wysokie wymagania oraz konieczność posiadania określonych kompetencji. Daje jednak w zamian ambitną i satysfakcjonującą ścieżkę kariery zawodowej. To praca dynamiczna, wiążąca się z nieustannym kontaktem z ludźmi i wymagająca dużego zaangażowania.

To może Cię również zainteresować

Praca w budżetówce - czy to się opłaca?

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest pracownik samorządowy?

Pracownik samorządowy to osoba zatrudniona na stanowisku w urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym, urzędzie gminy oraz biurach lub jednostkach podporządkowanych administracji samorządowej.

Na jakiej podstawie zatrudniani są pracownicy samorządowi?

Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę.

Jakie dodatki należą się samorządowcom?

Oprócz stawek zasadniczych pracownik samorządowy może liczyć na dodatkowe fundusze, na przykład dodatek funkcyjny, specjalny oraz prowizyjny.

17 komentarzy

Grzegorz

Grzegorz

Szczególnie spodobało mi się to, co napisano o sumiennym wypełnianiu obowiązków, to jest dla mnie bardzo ważne. Fajnie, że praca w samorządzie nie sprowadza się tylko do wykonywania zadań publicznych, ale również do dbałości o środki publiczne, co w pewien sposób wpływa na poziom rzetelności na tym stanowisku.
Fibak

Fibak

Cóż, jako osoba bezrobotna uważam, że trudno jest dostać pracę w samorządzie, ale gdyby udało się, to na pewno byłaby to bardzo cenna praca, zarobki są tu naprawdę atrakcyjne. Dodatkowo fajny bonus w postaci nagrody jubileuszowej za lata pracy.
Bolesław

Bolesław

Uważam, że świadomość przeciętnego Polaka na temat pracy w samorządzie jest niewystarczająca, dlatego jest to bardzo dobry artykuł, na który powinien natknąć się każdy. Pracownicy samorządowi mają bardzo istotne obowiązki i odpowiedzialność, co powinno wpłynąć na ich wynagrodzenie. Warto zatrudniać takich pracowników, którzy wypełniają swoje funkcje zgodnie z wymaganiami.
zorza

zorza

Wyznacznik do wszystkich pozostałych obowiązków to bezwzględne przestrzeganie prawa. Dlatego uważam, że praca w samorządzie może być bardzo wymagająca. Z drugiej strony na pewno jest to dobrze płatna praca, co jest zachęcające dla osób poszukujących pracy.
2222

2222

Bardzo ciekawy artykuł na temat pracy w samorządzie. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że istnieje taka procedura przygotowawcza dla kandydatów na stanowiska urzędnicze. Fajnie, że są takie wymagania, to pozwoli na odnalezienie najlepszych i najskuteczniejszych pracowników.
Ruda Wredna

Ruda Wredna

Tyle bzdur w jednym artykule nie widziałam. Służba przygotowawcza nie dotyczy wszystkich pracowników samorządowych a jedynie pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych! A zdanie: "Mimo że jednostkami pracy są głównie urzędy, nie każdy zdaje sobie sprawę, że pracownik samorządowy nie jest urzędnikiem, gdyż podlega odmiennym zapisom prawnym. Wszelkie regulacje zawiera ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku, która określa główne zadania i obowiązki pracowników samorządowych" to w ogóle jakieś kuriozum!!!! To jakim niby "zapisom prawnym" podlega urzędnik samorządowy, skoro nie ustawie o pracownikach samorządowych właśnie? Każdy urzędnik samorządowy jest pracownikiem samorządowym, ale nie każdy pracownik samorządowy jest urzędnikiem samorządowym. I do wszystkich pracowników samorządowych, także do tych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, ma zastosowanie ustawa o pracownikach samorządowych. Spod działania tej ustawy wyłączeni są tylko ci pracownicy samorządowi, których prawa i obowiązku zostały określone w innym akcie rangi ustawowej, jak np. nauczyciele, do których zastosowanie mają takie ustawy jako prawo oświatowe czy Karta Nauczyciela. Nieprawdą jest też, że jedynie obywatele polscy mogą zostać pracownikami samorządowymi. Może jednak lepiej nie pisać, jak się nie potrafi...
Perkun

Perkun

Tak nie jest oczywiście w ogóle nie nazwałbym tego zawodem.
Nikt

Nikt

Jedna wielka ściema
Smutnyizawiedziony

Smutnyizawiedziony

Niby pracownik o takim prestiżu a ciągle nim się pomiata i jeszcze wykonuje obowiązki, które nie powinien wykonywać, bo nie ma do tego żadnego uprawnienia, a poniżanie go stało się codziennością, istna żenada
pracownik szkolny

pracownik szkolny

nauczyciel jest pracownikiem samorządowym a nagrodę jubileuszowa za 40 lat pracy otrzymuje w wysokości 250% wynagrodzenia, a pracownikowi szkolnej administracji i obsługi nie przysługuje nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy (choć do niedawna obowiązywał wyższy wiek emerytalny)
przedszkolanka

przedszkolanka

Przedszkole w sobotę jest nieczynne a imprezy z rodzicami to nie jest praca....tylko impreza
Zawiedziony

Zawiedziony

Teoria sobie, życie sobie. Wiele przywilejów o których w artykule tylko w teorii, obowiązki a jakże są wszystkie i wymagania też.
Azu

Azu

Fajnie opisany zawód. Dzięki temu człowiek ma większe wyobrażenie na ten temat oraz jakie są konkrety z tym związane. Ciekawe zajęcie.
Przedszkolanka

Przedszkolanka

Wydawałoby się, że to prestiżowe stanowiska, a w praktyce wygląda to tak, że się pracownikami niższego szczebla najzwyczajniej pomiata. Przykład z mojego podwórka - za cały dzień 8 godzin pracy w sobotę dostajemy jeden dzień do odbioru, z tym, że mój dzień pracy to 4 godziny.
Aneta

Aneta

Po 29 latach pracy na stanowisku inspektora ds obsługi finansowej zarabiam 2414zł na czysto. GDZIE tu prestiż. Niskie zarobki i co raz obowiązków
Paweł

Paweł

Bardzo fajnie wszystko jest napisane w tym artykule.
Babcia sprzataczka

Babcia sprzataczka

Skoro to tak szanowany pracownik i musi mieć takie kwalifikacje to po co wsadziliscie sprzątaczki do tychże pracownikow

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.