Zmiana i utrata pracy

Zasiłek dla bezrobotnych: Prawa i warunki. Jak otrzymać zasiłek?

7 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 25 głosów

25 głosów

4 komentarze
Zasiłek dla bezrobotnych: Prawa i warunki. Jak otrzymać zasiłek?
Dowiedz się, kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jakie są warunki jego otrzymania oraz okres pobierania. Sprawdź, jak uniknąć utraty prawa do zasiłku.

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Poza pomocą w znalezieniu zatrudnienia, mowa również o wsparciu finansowym, a dokładniej zasiłku dla osób bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych – kto ma do niego prawo?


Osoby spełniające wymagania zapisane w ustawach mogą liczyć na uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Wnioskujących o uzyskanie takiego statusu – w drodze decyzji administracyjnej – informuje się o tym, czy przysługuje im prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych. Do świadczenia pieniężnego mają prawo m.in. osoby, które w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się, przez co najmniej 365 dni były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę i otrzymywały wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych – do takiego świadczenia mają prawo również osoby, które prowadziły własną działalność gospodarczą.

Zasiłek dla bezrobotnych – przez 6 lub 12 miesięcy


Przez jaki okres urząd pracy jest zobowiązany wypłacać osobie posiadającej status bezrobotnego zasiłek? W przepisach mowa o dwóch okresach – 6 i 12 miesiącach. Decyzja nie zależy od urzędników, ale konkretnych czynników. Świadczenie przez dłuższy okres jest wypłacane tym bezrobotnym, którzy:

 •  zamieszkują w powiecie, na obszarze którego – w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia przez bezrobotnego prawa do zasiłku – stopa bezrobocia przekraczała 150% przeciętnej strony bezrobocia w kraju,
 • mają powyżej 50 lat i co najmniej 20-letni okres pracy uprawniający do zasiłku,
 • mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest również bezrobotny (utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu, na jaki został on przyznany po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego).

Wysokość zasiłku również jest zróżnicowana

Poza długością okresu, przez jaki świadczenie będzie wypłacane osobie bezrobotnej, nie można zapomnieć, że ustawodawca różnicuje również wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Jako osoba zainteresowana zarejestrowaniem się i pewna, że finansowe wsparcie się jej należy, możesz samodzielnie wyliczyć, na jaką kwotę możesz liczyć. Pod uwagę musisz wziąć długość stażu. Jeżeli twój staż wynosi:

 • do 5 lat, to otrzymasz zasiłek w wysokości obniżonej – dokładnie 80%,
 • od 5 do 20 lat, to otrzymasz zasiłek w wysokości podstawowej – 100%,
 • co najmniej 20 lat, to masz prawo do zasiłku w wysokości podwyższonej – 120%.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych możesz sprawdzić m.in. na internetowych stronach urzędu pracy. Pamiętaj przy tym, że przez okres pierwszych trzech miesięcy wysokość wypłacanego zasiłku jest wyższa niż w późniejszych miesiącach.

Rozpoczynasz poszukiwania pracy? W takim razie koniecznie sprawdź, jak powinieneś przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest potocznie zwany „kuroniówką”. Nazwa pochodzi od nazwiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Jacka Kuronia, który uznawany jest za założyciela tego świadczenia. Jest to określona suma pieniędzy, wypłacana osobom, które nie są obecnie zatrudnione na żadnym stanowisku pracy. Jednak, aby otrzymywać taki zasiłek, trzeba spełnić określone warunki.

Szukasz pracy?

Specjalista ds. eksportu z językiem hiszpańskim

Lontex Group Sp. z o.o.

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana

Spawacz (MIG-MAG/TIG) w Veluw Metal Creations w Nieuwkuijk

OTTO Special Staffing

 • 16 € / mc
 • Holandia
Dodana

Specjalista ds. eksportu z językiem włoskim

Lontex Group Sp. z o.o.

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana

[TJ] Praca na odlewni - wysokie wynagrodzenie

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • 6 600-6 700 zł / mc
 • Mysłowice
Dodana

Monter Rusztowań - Pomocnik Montera Rusztowań

RJS SP. Z O.O.

 • 4 000-6 000 zł / mc
 • Gdańsk
Dodana

Jeżeli straciłeś pracę i nie generujesz już żadnych przychodów, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musisz być zarejestrowany w Urzędzie pracy. Niezbędnym warunkiem do otrzymania zasiłku jest udokumentowana praca przez minimum 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w Urzędzie. Jest jeszcze jeden warunek – wynagrodzenie w tym czasie musiało być takie same lub większe niż stawka minimalna.

Zasiłek dla bezrobotnych mogą otrzymać również osoby, które pracowały na umowę zlecenie lub o dzieło albo prowadziły działalność gospodarczą. Warunkiem jest jednak regularne opłacanie składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne, w kwocie nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie. Dlatego też w tym przypadku nie liczy się u przedsiębiorców tzw. mały ZUS. Oprócz tego, do wymaganego stażu pracy uwzględniane są także urlopy wychowawcze, pobieranie renty, a także sprawowanie zasadniczej służby wojskowej.

W celu zarejestrowania się w Urzędzie Pracy, potrzebne będą następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości (dowód lub paszport);
 • oświadczenie o miejscu zameldowania;
 • świadectwa szkolne (takie, które potwierdzą nasze kwalifikacje);
 •  świadectwa pracy;
 • dokument stwierdzający przeciwskazania do określonych prac (jeśli posiadasz).

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki

Jak wspominaliśmy wcześniej, nie każdy bezrobotny ma szanse na zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli chcemy go otrzymać, musimy spełnić określone warunki:

 • bezrobotny musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • musi posiadać minimum roczny staż pracy;
 • musi przepracować minimum 365 dni w przeciągu 18 miesięcy przed rejestracją w Urzędzie (wliczają się także urlopy, okres renty czy służby wojskowej);
 • osoba bezrobotna musi udowodnić, że zarabiała kwotę w wysokości minimalnej dozwolonej pensji obowiązującej w danym okresie lub więcej, od której odprowadzano składki.

Należy jednak pamiętać, że nawet, jeśli spełniamy powyższe warunki, zasiłek dla bezrobotnych może nie zostać wypłacony. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy w Urzędzie Pracy, do którego się zgłosimy, będzie odpowiednia propozycja stażu lub pracy. Uzyskany zasiłek dla bezrobotnych można także stracić w sytuacji, gdy bezrobotna osoba, bez konkretnej przyczyny, odmówi pracy na dostępnym stanowisku.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może mieć istotny wpływ na prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Sprawdź warunki, okres pobierania zasiłku i jak otrzymać świadczenie, aby w pełni skorzystać z dostępnych możliwości.

Osoba bezrobotna ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli spełnia określone warunki. Pamiętaj o odpowiedniej dokumentacji i zgłoś się do Urzędu Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych – ile trwa

Długość pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest wysokość stopy bezrobocia w regionie, w którym znajduje się Urząd Pracy, gdzie pobierany jest zasiłek. Zazwyczaj jednak zasiłek dla bezrobotnych trwa:

 • 6 miesięcy, jeśli stopa bezrobocia w danym regionie nie przekracza 150% średniej stopy bezrobocia na terenie całego kraju;
 • 12 miesięcy, jeśli:
 • średnia stopa bezrobocia w danym regionie przekracza 150% średniej stopy bezrobocia w całym kraju;
 • bezrobotny jest rodzicem minimum jednego dziecka w wieku do 15 lat, a jego małżonek również jest bezrobotny;
 • bezrobotny ma powyżej 50 lat. 

Należy pamiętać, że czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych, nie zmienia się, jeśli dana osoba zmieniła adres zamieszkania i podlega pod Urząd Pracy, znajdujący się w innym powiecie. Bezrobotny musi jednak powiadomić o tym poprzedni Urząd, w którym pobierał zasiłek. Co więcej, bezrobotny powinien także stawić się do 14 dni do Urzędu Pracy w nowym miejscu zamieszkania.

Kobieta bezrobotna, która urodzi dziecko, a pobiera zasiłek, może wydłużyć okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych o czas, w którym przysługiwałoby jej pobieranie zasiłku macierzyńskiego.

Dowiedz się, komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych i jak uniknąć utraty prawa do świadczenia. Poznaj swoje prawa i obowiązki w zakresie zasiłku dla bezrobotnych, aby skorzystać z tego świadczenia w przypadku utraty pracy. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić i jak długo można pobierać zasiłek, aby zapewnić sobie stabilne wsparcie finansowe.
Zasiłek dla bezrobotnych - Przysługuje, Warunki

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

W przypadku kwoty zasiłku dla bezrobotnych, występują dwie możliwości, różniące się okresem ich wypłacania. Przez pierwsze trzy miesiące kwota zasiłku to 847,80 zł brutto. Później kwota zmniejsza się i wynosi 665,70 zł. Podane kwoty obowiązują od 1 czerwca 2018 roku. Kwoty zasiłku są waloryzowane 1 czerwca każdego roku w ramach ustawy o promocji zatrudnienia oraz rynku pracy.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zależy głównie od stażu pracy danej osoby.

 • Kwota podstawowa zasiłku dla bezrobotnych (847,80 zł oraz 665,70 zł) – przysługuje, kiedy osoba bezrobotna posiada przepracowany staż pracy od 5 do 20 lat.
 • Kwota obniżona zasiłku dla bezrobotnych – to 80% kwoty podstawowej, czyli 678,30 zł oraz 532,60 zł po trzech miesiącach – przysługuje osobom, których staż pracy wynosi od roku do 5 lat.
 • Kwota podwyższona zasiłku dla bezrobotnych – to 120% kwoty podstawowej, czyli 1017,40 zł i 798,90 zł – przysługuje osobom, które posiadają minimum 20-letni staż pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych – netto

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest podawana zazwyczaj w kwocie brutto. Obecnie kwoty netto („na rękę”), kształtują się następująco:

Warunek Przysługuje zasiłek Nie przysługuje zasiłek
Utrata pracy Tak  
Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę Tak  
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron Tak  
Rezygnacja z zatrudnienia   Nie
Likwidacja przedsiębiorstwa Tak  
Zerwanie umowy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania Tak  
Zwolnienie dyscyplinarne   Nie

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych

Odpowiedni okres zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia, to nie jedyne warunki, które należy spełnić dostając zasiłek dla bezrobotnych. Urząd Pracy, który oferuje zasiłek dla bezrobotnych, sprawdza także sposób rozwiązania umowy z pracodawcą, ponieważ rodzaj ustania stosunku pracy ma wpływ na termin przyznania zasiłku.

Zagadnienie Informacja
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Osoba bezrobotna ma prawo ubiegać się o zasiłek, jeśli spełnia określone warunki.
Okres pobierania zasiłku Okres, w którym przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, zależy od sposobu rozwiązania umowy.
Komu nie przysługuje zasiłek Niektóre sytuacje, takie jak samodzielne zrezygnowanie z pracy, mogą wykluczyć prawo do zasiłku.
Warunki należy spełnić Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy spełnić określone wymogi, takie jak rejestracja w Urzędzie Pracy.
 • Osoby, które straciły umowę poprzez wypowiedzenie pracodawcy, otrzymują prawo do zasiłku od dnia rejestracji w Urzędzie Pracy. Od razu otrzymają zasiłek także te osoby, które zakończyły umowę zgodnie z umówionym terminem jej rozwiązania.
 • Pracownik, który sam zrezygnował z zatrudnienia, złożył wypowiedzenie lub rozwiązał umowę za porozumieniem stron, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych dopiero po określonym czasie karencji. Zazwyczaj okres oczekiwania w tym przypadku wynosi 90 dni.
 • W sytuacji, gdy przyczyną rozwiązania umowy za porozumieniem stron była likwidacja przedsiębiorstwa, upadłość lub ograniczona liczba miejsc pracy – otrzymuje się zasiłek od daty rejestracji.
 • Zasiłek od daty rejestracji będzie przysługiwał także wszystkim osobom, które zerwały umowę za porozumieniem stron przez zmianę miejsca zamieszkania.
 • Najmniej korzystną sytuacją dla osoby, która zabiega o zasiłek dla bezrobotnych, jest zwolnienie w trybie dyscyplinarnym. Według przepisów, takie osoby mogą uzyskać świadczenie dopiero po 180 dniach od rejestracji. Okres oczekiwania skraca czas pobierania zasiłku, dlatego też istnieje możliwość, że bezrobotny nie otrzyma zasiłku w ogóle, jeśli przysługuje mu on wyłącznie na czas do 6 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które utraciły pracę tylko, jeżeli spełniają szereg warunków. Sprawdź, czy spełniasz ustawowe wymogi, wyszczególnione w podpunkcie „komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych” oraz poznaj swoje prawa i obowiązki w tej kwestii. Jeżeli masz prawo do zasiłku – przygotuj odpowiednią dokumentację i zgłoś się do najbliższego Urzędu Pracy.

To może Cię również zainteresować

Fundusz socjalny - ustawa, zapomoga, świadczenia

Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria, takie jak minimum 365 dni pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy i otrzymywanie wynagrodzenia przynajmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

Jak długo mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez 6 do 12 miesięcy, w zależności od określonych czynników, takich jak stopa bezrobocia w twoim powiecie czy twój staż pracy.

Jak obliczyć wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od twojego stażu pracy - może wynosić 80%, 100% lub 120% w zależności od długości twojego stażu pracy.

Czy mogę stracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Tak, zasiłek dla bezrobotnych może zostać utracony, jeśli odmówisz dostępnej pracy lub stażu bez konkretnego powodu.

Co mogę zrobić, jeśli straciłem prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Jeśli straciłeś prawo do zasiłku dla bezrobotnych, najlepiej skonsultować się z doradcą w urzędzie pracy, aby omówić swoje opcje i dowiedzieć się, co można zrobić w twojej sytuacji.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

4 komentarze

Bilem

Bilem

Wymagania są zwykle takie, że trzeba mieć przepracowane 12 miesięcy ale to włąśnie na tej podstawie jest krzywdzące w stosunku do innych umów.
Jundgen

Jundgen

Rok przepracowany i jest prawo do zasiłku. Chyba jak się więcej stażu ma to po prostu stawka zasiłku jest wyższa. potem pozostaje tylko zdrowotne ubezpieczenie.
Sucha Góra

Sucha Góra

Nie każdy z nas może sobie pozwolić na szukanie wymarzonej pracy miesiąc po miesiącu. W życiu są sytuacje, w których trzeba jak najszybciej dostać pracę. Zasiłek tu nic nie zmieni.
Miarecki

Miarecki

Po każdym pełnym roku odpracowanym jest prawo do zasiłku. Może to być u wielu pracodawców byle by łącznie było dwanaście miesięcy. Tak zawsze przecież było.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.