Czy opłaca się być wolontariuszem?

Czy opłaca się być wolontariuszem?
By zostać wolontariuszem, nie trzeba wiele. Osoby zainteresowane powinny określić swoje umiejętności i predyspozycje oraz wybrać jedną z organizacji pożytku publicznego, w której będą wykonywać pracę. Decydując się na takie rozwiązanie, odniosą najwięcej korzyści, bo będą się spełniać zawodowo i wykonywać zadania na stanowisku, na którym praca będzie sprawiać przyjemność.

Wolontariat został w Polsce uregulowany w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z nią, wolontariuszem jest osoba fizyczna, która bez wynagrodzenia i ochotniczo wykonuje zadania, które zostały przewidziane w ustawie. Taka osoba może wykonywać pracę na rzecz tylko niektórych podmiotów – zostały one wyszczególnione we wskazanym dokumencie, a przykładem są podmioty lecznicze czy organizacje pozarządowe.

 

Pomoc innym na różnych płaszczyznach

Podstawową korzyścią z wolontariatu jest możliwość wykonywania pracy na rzecz innych. Warto pamiętać, że każda osoba zainteresowana może sprawdzić się na różne sposoby. Przykładem może być wolontariat w Polskiej Akcji Humanitarnej – poszukiwane są zarówno osoby, które będą mogły wykonywać pracę w magazynach z żywnością, jak i tworzyć materiały reklamowe czy tłumaczyć dokumenty.

Osoby zainteresowane pomaganiem np. dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą choćby nieść pomoc uczniom mającym problemy z nauką. Ucząc matematyki, tłumacząc chemię czy pomagając w nauce języków obcych, wolontariusze mogą być pewni, że będą mieć wpływ na oceny poszczególnych uczniów.

To Cię powinno też zainteresować: Wolontariat - zajęcie po godzinach


Pogłębianie swoich zainteresowań

Trzeba pamiętać, że praca w charakterze wolontariusza jest też korzystna z punktu widzenia samych zainteresowanych. Jeżeli prawidłowo określą swoje obszary zainteresowań, to mogą być pewni, że będą sprawdzali się w pracy. To doskonała okazja, by pogłębiać swoje zainteresowania i zdobywać cenne doświadczenie.

Przykładowo przyszli nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę z dziećmi, mogą wyrobić sobie cierpliwość i sprawdzić, które metody wychowawcze przynoszą najlepsze rezultaty. To również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i lepszego poznania siebie, swoich możliwości i predyspozycji. Zdarza się, że osoby pracujące jako wolontariusze decydują się na zmodyfikowanie obranych ścieżek kariery, bo zupełnie nie tak wyobrażały sobie przyszłą pracę.


Umiejętność zarządzania czasem

Nie można zapomnieć, że choć wolontariusze nie pracują każdego dnia i najczęściej mają możliwość ustalenia grafiku, to muszą umieć zarządzać czasem. Od tego, czy prawidłowo się zorganizują, zależy m.in. to, czy będą mogli poświęcić czas innym. Wolontariat uczy zatem rozróżniania zadań na ważne i ważniejsze oraz prowadzenia grafiku. A dzięki grafikowi, wolontariusz będzie potrafił wykonać wszystkie powierzone mu zadania na czas.

Umiejętności organizacji zadań i zarządzania czasem są szczególnie ważne, gdy mowa o pracy zawodowej. Osoby poszukujące stałej posady powinny wiedzieć, że są one bezcenne (więcej w artykule: „Praca biurowa: jak się zorganizować?”) nie tylko z ich punktu widzenia, lecz także z punktu widzenia potencjalnych pracodawców. W praktyce wolontariat, a więc zaangażowanie i niesienie pomocy innym, pomaga w znalezieniu posady.

Oceń ten wpis
Czy opłaca się być wolontariuszem?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Remigiusz
2019-12-12, 15:32
To z pewnością zajęcie dla ludzi z powołaniem. Bardzo fajna rzecz dla wielu i kto chce znaleźć w tym ciekawy projekt to go znajdzie.
wolontariusz
2019-05-19, 13:38
Aby być wolontariuszem należy posiadać umiejętności i predyspozycje. Potrzebna jest chęć, aby taką pracę wykonywać. Nie każdy się nadaje do takiej pracy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.