Własna firma

Odpowiedzialność społeczna w biznesie: korzyści i wyzwania

19 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

6 komentarzy
Odpowiedzialność społeczna w biznesie: korzyści i wyzwania
Odkryj korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu, poznaj praktyczne przykłady, i zrozum dlaczego firmy do niej dążą.

W ostatnich latach wiele mówi się o tym, by prowadzenie biznesu nie było ukierunkowane wyłącznie na osiąganie zysków. Również sami przedsiębiorcy dostrzegają konieczność prowadzenia firmy w taki sposób, by jej działalność uwzględniała np. interesy społeczne. Nie można przy tym zapomnieć o środowisku naturalnym, o którym mówi się głośno od kilku ostatnich lat. Ale problem tego, że przedsiębiorczość, a dokładniej tworzenie firm przez prywatnych przedsiębiorców może nieść nie tylko korzyści, lecz także negatywne skutki, zauważono już dawno.

Prowadzenie biznesu i kierowanie się odpowiedzialnością społeczną nie jest nowością. Postulaty o tym, że przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę na to, w jaki sposób pracują, pojawiły się już pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Czas rewolucji przemysłowej był czasem wielkich zmian i rozrastania się prywatnych biznesów. Ówcześni przedsiębiorcy nierzadko ponad wszystko stawili zysk. Taki model prowadzenia biznesu był negatywny nie tylko z punktu widzenia pracowników, lecz także środowiska naturalnego.

Definicja i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu

CSR (Corporate Social Responsibility) to wspomniana wyżej społeczna odpowiedzialność biznesu. Zgodnie z nią przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien zwracać szczególną uwagę nie tylko na swoje własne interesy, lecz także na to, jaki wpływ będzie miała np. na środowisko naturalne prowadzona przez niego działalność. Szczególnie ważne są zasoby ludzkie – przedsiębiorca powinien dążyć do tego, by zatrudnione u niego osoby spełniały się zawodowo.

Współcześnie, by mówić, że dana firma jest odpowiedzialna społecznie, musi ona spełnić szereg wymagań. Te dotyczą nie tylko kwestii prawnych, lecz także formalnych. Dodatkowo przedsiębiorca musi stawiać na szereg nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających np. ochronę środowiska. Ten przykład dotyczy głównie przedsiębiorstw produkcyjnych, czerpiących z naturalnych zasobów ziemi.

Szukasz pracy?

Technik Serwisu - Serwisant

Serwis Personalny Poland

  • Poznań
Dodana
Dodana

Ślusarz - Praca od zaraz!

Serwis Personalny Poland

  • Miszewko
Dodana

Magazynier - Podolany

Serwis Personalny Poland

  • Poznań
Dodana

Charakterystyka firm podejmujących społeczną odpowiedzialność biznesu

Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne mają głęboko zakorzenione przekonanie, że prowadzenie firmy nie kończy się na zysku. Wiążą się z tym również inne obszary społecznej odpowiedzialności w biznesie, takie jak wpływ na społeczność, wpływ na środowisko oraz traktowanie pracowników. Przykładem mogą być działania odpowiedzialne społecznie, jak inwestycje społeczne czy promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników. System zarządzania odpowiedzialnością społeczną firmy jest zwykle wynikiem intensywnej pracy i długotrwałych inwestycji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce: Co to oznacza dla codziennego działania firmy?

Osoby podzielające pogląd, że prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę może być odpowiedzialne społecznie, wskazują przede wszystkim na to, że ten ma realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Oznacza to, że może on działać nie tylko na rzecz swoją i swoich pracowników, lecz także uwzględniać potrzeby najbliższego otoczenia firmy. Szczególną rolę zwraca się na to, że pracownicy przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w życiu lokalnym, a przedsiębiorca stosować takie rozwiązania, które spowodują najmniej szkód w środowisku naturalnym.

Warto zauważyć, że każda firma – niezależnie od wielkości i obszaru, na jakim działa – może zostać uznana za odpowiedzialną społecznie. By jednak tak się stało, niezbędne jest wspieranie np. nauki, organizowanie seminariów naukowych czy spotkań przedsiębiorców mogących podzielić się swoim doświadczeniem i wypracowanymi modelami pracy. Inaczej mówiąc, firma odpowiedzialna społecznie musi być otwarta na dialog z innymi podmiotami.

Aspiracje firm: Dlaczego przedsiębiorstwa dążą do bycia społecznie odpowiedzialnymi

Mimo kontrowersji, wiele firm decyduje się na podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Są one świadome korzyści płynących z odpowiedzialnego podejścia, takich jak lepsza reputacja, zwiększone zaangażowanie pracowników czy pozytywny wpływ na społeczność i środowisko. W Polsce, podobnie jak na świecie, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu, widząc w tym także motywację do dalszego rozwoju i doskonalenia swoich działań. Nawet forum odpowiedzialnego biznesu staje się popularnym miejscem wymiany doświadczeń i praktyk w tej dziedzinie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko etyczny imperatyw, ale także strategia, która może przynieść korzyści dla Twojego biznesu. 

Trendy w społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku

O społecznej odpowiedzialności biznesu mówi się nie tylko za granicą, lecz także w Polsce. O problemach firm i tym, w jaki sposób mogą one działać na rzecz lokalnej społeczności, środowiska czy nauki dyskutują również polscy przedsiębiorcy. Warto przy tym dodać, że w naszym kraju publikowane są też rankingi firm, działających zgodnie z zasadami przyjętymi w ramach CRS.

Zalety bycia społecznie odpowiedzialnym: Perspektywa zwolenników

Zwolennicy społecznej odpowiedzialności biznesu argumentują, że podejście to ma wiele zalet. Po pierwsze, odpowiedzialność społeczna firmy sprzyja budowaniu jej wizerunku i reputacji. Klienci, pracownicy i inwestorzy coraz częściej wybierają firmy, które wykazują odpowiedzialność społeczną. Po drugie, działania społecznie odpowiedzialne mogą prowadzić do zwiększenia zaangażowania pracowników. Pracownicy, którzy czują, że ich praca ma pozytywny wpływ, są często bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy. Ostatecznie, odpowiedzialność społeczna może prowadzić do długoterminowego zysku dla firmy.

Potencjalne wyzwania i krytyka społecznej odpowiedzialności biznesu

Przeciwnicy społecznej odpowiedzialności biznesu często argumentują, że głównym celem firmy jest generowanie zysku dla akcjonariuszy. Uważają, że czas i zasoby wydane na działania społecznie odpowiedzialne mogłyby być lepiej wykorzystane na inne cele biznesowe. Argumentują również, że zarządzanie odpowiedzialnością społeczną może wprowadzać dodatkową biurokrację i skomplikowane procedury, które mogą hamować innowacje i wzrost firmy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są społecznie odpowiedzialne firmy?

Odpowiedzialne społecznie firmy to te, które biorą pod uwagę wpływ swojej działalności na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, angażując się w działania przynoszące korzyści społeczne i ekologiczne.

Przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu?

Przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu obejmują działania takie jak: prowadzenie etycznej polityki zasobów ludzkich, inwestowanie w lokalne społeczności, redukcja wpływu na środowisko czy wspieranie edukacji i rozwoju pracowników.

Jakie są argumenty zwolenników i przeciwników społecznej odpowiedzialności biznesu?

Zwolennicy argumentują, że społeczna odpowiedzialność biznesu przynosi korzyści takie jak poprawa wizerunku firmy, zwiększenie lojalności klientów i pracowników oraz lepsza relacja z interesariuszami. Przeciwnicy natomiast mogą zauważyć, że takie działania mogą przynieść dodatkowe koszty i zasoby, które mogłyby być inwestowane w rozwój biznesu.

Dlaczego firmy chcą być odpowiedzialne społecznie?

Firmy dążą do bycia odpowiedzialnymi społecznie, ponieważ taki sposób prowadzenia biznesu może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie zaufania klientów, poprawa reputacji firmy, zwiększenie lojalności pracowników oraz możliwość zwiększenia zysków.

Jakie działania mogą podjąć firmy, aby stać się społecznie odpowiedzialnymi?

Firmy mogą podjąć wiele działań w celu bycia społecznie odpowiedzialnymi, takich jak wdrażanie zrównoważonych praktyk biznesowych, inwestowanie w swoje społeczności lokalne, prowadzenie etycznej polityki zasobów ludzkich czy redukcja wpływu na środowisko.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

6 komentarzy

Stokrotka polna

Stokrotka polna

Ważne jest budowanie marki w oparciu o korzystny wizerunek. To widać w temacie eko i nie tylko.
Kremnicki

Kremnicki

Wiele pro-eko firm dzisiaj buduje na tej podstawie wizerunek. Myślę jednak że jest to ważne dla wszystkich.
WOrms

WOrms

Wielkie znaczenie ma opinia na temat firmy i dlatego sporo firm z branż różnych stara się działać np. w projektach ekologicznych, charytatywnych i innych. Mówią o tym także ankiety jakie wskazują na ludzi z czym kojarzą daną markę.
przeds. stary

przeds. stary

„Społeczna odpowiedzialność biznesu” - z takim pojęciem a jestem od 20 lat przedsiębiorcą- nigdy się nie potkałem. Oprócz tego przydatnego artykułu i definicji wziętej z interetu więcej można wiedzieć. Oto definicja: Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR (od ang. corporate social responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Kina

Kina

Dla wielu firm dobrze jest być kojarzonym np. z działaniami prospołecznymi czy ekologicznymi. To jest budowanie pozytywnej marki i z pewnością jest dobrze odbierane.
Wanda Iskrzyńska

Wanda Iskrzyńska

Wiele firm działa w wielu inicjatywach i dołącza się np. do ochrony środowiska czy innych inicjatyw społecznych. Marka wtedy jest kojarzona inaczej przez społeczeństwo.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.