Pracownik - prawa i obowiązki

Odporność na Stres w Pracy: Kluczowa Cecha u Pracowników

10 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

4 komentarze
Odporność na Stres w Pracy: Kluczowa Cecha u Pracowników
Dowiedz się, dlaczego odporność na stres jest kluczowa u pracowników. Odkryj, jak radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i efektywnie uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych.

Stres jest wpisany w nasze życie zawodowe. Do rzadkich nie należą takie sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni wykonać coś na wczoraj. Okazuje się jednak, że nie każdy pracownik jest w stanie poradzić sobie z szybkim trybem życia. Merytoryczna wiedza, dobre wykształcenie czy nawet doświadczenie nie zawsze jest wystarczające, aby prawidłowo wywiązywać się z codziennych obowiązków. Właśnie z tego względu coraz więcej osób działających w branży HR - przeprowadzając rozmowy kwalifikacyjne - koncentruje się na sprawdzeniu tego, jak w sytuacjach stresowych i kryzysowych zachowuje się potencjalny kandydat, który aplikował na dane stanowisko. Wyobraźnia rekrutujących jest przy tym niczym nieograniczona. Czego zatem można się spodziewać podczas spotkania rekrutacyjnego?

Odporność na Stres: Kluczowa Cecha Pracownika w Dzisiejszym Środowisku Pracy

W obecnych czasach, kiedy tempo życia zawodowego staje się coraz bardziej wymagające, posiadanie pracowników odpornych na stres jest kluczowym elementem sukcesu każdej firmy. Odporność na stres w pracy to umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego bez utraty efektywności czy entuzjazmu. Dla pracodawców, którzy poszukują najlepszych talentów, ta cecha staje się nieodzownym wymogiem.

Pracownicy odporni na stres to nie tylko osoby, które nie tracą zimnej krwi w sytuacjach trudnych. To również pracownicy, którzy potrafią efektywnie zarządzać swoimi emocjami, utrzymując klarowność myślenia nawet w najbardziej napiętych momentach. Dla pracodawcy, taki pracownik to prawdziwy skarb, który przyczynia się do płynnego funkcjonowania firmy.

Radzenie Sobie ze Stresem w Codziennej Pracy

Zrozumienie, że stres w pracy jest nieunikniony, staje się kluczowe dla pracowników i pracodawców. W dzisiejszym środowisku biznesowym, tempo, w jakim działają firmy, może prowadzić do sytuacji stresujących. Pracownicy odporni na stres nie tylko radzą sobie z tymi wyzwaniami, ale także potrafią przekształcić je w szanse na rozwój.

Odporność na stres w pracy obejmuje umiejętność zarządzania priorytetami, efektywnego rozwiązywania problemów oraz elastycznego podejścia do zmian. Pracownicy ci potrafią czerpać motywację z wyzwań i nie ulegają presji, co sprawia, że ich praca jest bardziej produktywna i twórcza.

Pracownicy Odporni na Stres: Klucz do Efektywnych Rozmów Kwalifikacyjnych

W kontekście procesu rekrutacji, odporność na stres staje się istotna zarówno dla pracodawców, jak i potencjalnych pracowników. Rozmowy kwalifikacyjne, zwłaszcza te przeprowadzane w formie stress interview, mają na celu sprawdzenie, jak kandydat radzi sobie w trudnych sytuacjach. Dla pracodawców, obserwacja reakcji kandydata na nietypowe pytania czy sytuacje stresowe dostarcza cennych wskazówek na temat jego umiejętności radzenia sobie w pracy.

Pracownicy odporni na stres w rozmowach kwalifikacyjnych prezentują się pewnie, zachowując klarowność myślenia i skupienie nawet pod presją. Opanowanie, umiejętność szybkiego dostosowania się oraz pewność siebie to cechy, które wyróżniają potencjalnego pracownika jako wartościowego kandydata. Dla kandydatów, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem sytuacji stresowych może znacznie zwiększyć ich szanse na sukces.

W zmiennym środowisku biznesowym, umiejętność radzenia sobie ze stresem w pracy staje się nieodzowna. Pracownicy, którzy potrafią utrzymać efektywność i pozytywne nastawienie nawet w trudnych momentach, przyczyniają się do wzrostu produktywności i twórczego podejścia do wyzwań. Dla pracodawców, zrozumienie wartości pracowników odpornych na stres jest kluczowe w procesie rekrutacji najlepszych talentów. Dlatego też, w dzisiejszym środowisku pracy, rola odporności na stres nie może być lekceważona.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Magazynier z UDT

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy

SMART-HR

  • Kraków
  • 7 000-7 500 zł / mc
Dodana

Opanowany i spokojny zapunktujesz

Coraz więcej osób zajmujących się przeprowadzaniem rekrutacji sięga po tzw. rozmowę stresującą, czyli "stres interview". Cel? Sprawdzić, w jaki sposób kandydat zachowuje się w trudnej i niekomfortowej dla siebie sytuacji. A trzeba przy tym wiedzieć, że specjaliści z branży HR doskonale wiedzą, w jaki sposób wytrącić z równowagi potencjalnych pracowników. Nietypowe pytania, dziwne zachowania - to najczęściej powtarzający się schemat. W tym przypadku nie liczy się odpowiedź kandydata, ale to, w jaki sposób się on zachowuje. Jeżeli jest opanowany, spokojny i nie pokazuje zdenerwowania nietypową sytuacją, to może być pewien, że sprostał oczekiwaniom.

Podejmij grę

Choć zadanie nie jest łatwe, warto pamiętać, że i osoba przeprowadzająca rekrutację wcale nie musi czuć się komfortowo. I przed nią stoi wyzwanie - musi być na tyle opanowana, aby rozpocząć grę i zachować pozory, że to nie żart. Jej przewaga jest tylko pozorna, gdyż coraz większa grupa poszukujących pracy spotkała się ze "stres interview" i doskonale wie, jak się zachować. W związku z tym, rekrutujący musi cały czas koncentrować się na tym, aby siedzącą przed sobą osobę wyprowadzić z równowagi. Jednocześnie ważne jest to, aby kandydata nie obrazić - rozmowa musi być prowadzona w profesjonalny sposób. To trudna sztuka, którą opanowali wyłącznie najlepsi rekrutujący. Trzeba odpowiednio wcześniej przygotować się do rozmowy i przede wszystkim mieć gotowe punkty, do których będzie można się odwołać. Jeżeli się nie uda, to śmiało można powiedzieć, że kandydat rzeczywiście potrafi zachować się w każdej sytuacji. A to oznacza, że ten przyszły współpracownik nie będzie słabym ogniwem w zespole.

To pojawia się najczęściej

Osoby, które przeprowadzają rekrutacje najczęściej podążają według pewnego schematu. Warto zauważyć, że wśród technik i zachowań, które mogą stresować kandydatów wymienić można m.in.:wchodzenie z kandydatem w dyskusje, które nie są związane z jego dotychczasową ścieżką zawodową czy wykształceniem,

  • cytowanie odpowiedzi i drążenie wybranego tematu,
  • zadawanie pytań, które nie są związane ze stanowiskiem, na jakie aplikował kandydat,
  • wychodzenie z pokoju, spożywanie posiłku czy odbieranie telefonu - takie zachowania mogą zostać odebrane przez kandydata jako obraźliwe lub świadczące o braku szacunku.

Kiedy zatem kandydat dowiaduje się, że to, co miało miejsce przed chwilą było wyłącznie sprawdzianem? Większość osób przeprowadzających rekrutacje, żegnając się z potencjalnym pracownikiem, informuje go, że został on poddany technice "stres interview". Właśnie w ten sposób kandydaci najczęściej dowiadują się, co może czekać ich przy kolejnej rozmowie kwalifikacyjnej. A wówczas już znacznie łatwiej przygotować się do nierównej gry i... przekonania rekrutującego, że jest się najlepszym.

Kiedy mowa o stresie i czym właściwie on jest? Zgodnie z ogólną definicją, o stresie związanym z pracą mowa wtedy, kiedy pracownik nie jest w stanie poradzić sobie z codziennymi zadaniami. Warto przy tym wskazać, że specjaliści grubą kreską oddzielają sporadyczne sytuacje stresowe, na które narażony jest każdy z nas nie tylko w życiu zawodowym od przewlekłego stresu. To właśnie ten drugi prowadzi do osłabienia organizmu i może być początkiem poważnych problemów zdrowotnych. Ponieważ jednak stresu najczęściej nie można całkowicie wyeliminować z życia zawodowego, istotne jest, aby zarówno pracownik, jak i pracodawca mieli świadomość tego, w jaki sposób można z nim skutecznie walczyć. Okazuje się bowiem, że są skuteczne metody, które powinny wyeliminować konieczność korzystania z L4 czy zażywania środków uspakajających.

Zestresowany pracownik jest mniej wydajny

Specjaliści podkreślają, że pracownicy, którzy są narażeni w pracy na stres są najczęściej mniej wydajni. Ponadto, często nie potrafią oni sprostać podstawowym zadaniom. Wszystko to sprawia, że faktycznie muszą oni poświęcać na pracę znacznie więcej czasu. To zaś prowadzi do ograniczenia czasu przeznaczonego na wypoczynek. W ten sposób koło się zamyka. I właśnie z tego względu tak ważne jest to, aby podejmować działania, które będą zapobiegać sytuacjom stresowym. W jaki sposób mogą to robić pracodawcy? Warto wskazać, że specjaliści wskazują kilka obszarów, na których wpływ mają osoby zatrudniające:

  • Uświadomić o prawach - choć wydaje się to naturalnym, nie każdy pracownik wie, że może skorzystać z przerwy w czasie pracy. Przekazanie takich informacji lub wyznaczenie czasu na przerwy może spowodować, że pracownik poczuje się pewniej w miejscu pracy.
  • Pomóc w organizacji - nie każdy pracownik jest w stanie samodzielnie rozłożyć sobie pracę, może okazać się, że zadania go przerastają. Z tego względu tak ważna jest pomoc w ewentualnym rozłożeniu pracy, wyznaczeniu zadań czy określeniu priorytetów.
  • Informowanie o obowiązkach - częstym problemem jest brak szczegółowych informacji o obowiązkach pracownika. Pracodawca powinien dokładnie wskazać, czym jego podwładny ma się zajmować i za co jest odpowiedzialny. To również pozwoli na określenie praw osoby zatrudnionej.
  • Adekwatne wynagrodzenie - nie każdy pracownik odnajduje się w pracy, w której wynagrodzenie jest wyłącznie prowizyjne, zaś podstawa niepewna. Tzw. obszar bezpieczeństwa jest często źródłem stresu i z tego względu pracownik powinien otrzymać szczegółowe informacje na temat tego, jak będzie wynagradzany za pracę.

Powyższe punkty nie wyczerpują tematu, ale są najczęściej pojawiającymi się problemami, na które uwagę zwracają specjaliści zajmujący się tematem stresu w miejscu pracy.

Pracownik musi posiadać wiedzę

Stres może generować m.in. sposób organizowania pracy w firmie. Ale nie można zapominać, że każdy z nas inaczej reaguje na różne sytuacje. Indywidualna wrażliwości czy sytuacja osobista pracownika może mieć przełożenie na to, w jaki sposób będzie się on zachowywał w zakładzie pracy. Dużą rolę odgrywa tu zatem budowanie świadomości pracownika, z czym wiąże się stres. Pracodawca, który chce pomóc zatrudnionym, może zdecydować się choćby na przeprowadzenie szkoleń. Ich zakres powinien być szeroki, aby temat został wyczerpany. Warto przy tym wiedzieć, że dobrym rozwiązaniem jest też wprowadzenie katalogu dobrych zachowań w firmie.

Inwestycja w odporność pracowników na stres zawodowy przekłada się na długoterminowy sukces firmy.

W ten sposób pracownicy będą choćby wiedzieli do kogo udać się po pomoc, na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji. Wszelkie działania, które są podejmowane na tym polu przynoszą konkretne korzyści - zdrowy pracownik ma znacznie więcej siły i chęci do pracy, rzadziej też nie ma go w zakładzie pracy.

Rekrutacja składa się najczęściej z dwóch etapów. W pierwszym pracownicy przesyłają komplet dokumentów aplikacyjnych. To pozwala specjaliście z agencji pracy lub przedsiębiorcy wybrać potencjalnych pracowników i zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną. Ta właśnie jest drugim etapem rekrutacji. O ile osoba przeprowadzająca rekrutację może być spokojna, o tyle zaproszeni najczęściej się denerwują. Czym? No właśnie…

Przez lata specjaliści opracowali wiele koncepcji przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracownikami. Część z nich jest stosowana częściej, część rzadziej. Wśród tych, z którymi spotkać można się rzadziej, wskazać należy na stress interview. Wszystko dlatego, że sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej jest wykorzystywany tylko niekiedy.

Kiedy korzysta się ze stress interview?

Ze stress interview specjaliści korzystają najczęściej wtedy, gdy rekrutują na stanowiska, na których pracownik będzie musiał wykazać się odpornością na stres. Jako przykład można wskazać pracę w branży windykacyjnej. Niezależnie od tego, czy osoba zatrudniona będzie odbierała połączenia od osób zalegających z zapłatą, przypominała o konieczności uregulowania zobowiązania czy chodziła w teren, niezbędne jest, by potrafiła poradzić sobie z negatywnymi emocjami.

Stress interview przeprowadza się również wówczas, gdy rekrutowany pracownik ma świadczyć pracę na stanowisku kierowniczym. Jeżeli będzie miał on kierować zespołem, to ważne jest, by potrafił on panować nad stresem. W praktyce zatem z taką formą rozmowy kwalifikacyjnej nie spotyka się każda osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

Czego można się spodziewać?

Specjaliści stosujący stress interview w praktyce, doskonale wiedzą, w jaki sposób zdenerwować (lub przynajmniej spróbować) zdenerwować kandydata. Przykładem może być nieodzywanie się do niego lub zadawanie pytań, które nie mają związku z posadą np. „Czy istnieją zielone słonie?”, „Dlaczego dziś pada?” czy „Ile billboardów jest w Warszawie?”.

Pytania niezwiązane z posadą o jaką stara się pracownik, pozwalają specjaliści stwierdzić, w jaki sposób siedzący przed nim kandydat na nie reaguje. Czy dał się zaskoczyć? Zdziwił się? Zdenerwował? Odpowiedź, jaką udzieli kandydat nie ma większego znaczenia, gdyż chodzi wyłącznie o jego reakcję. Dzięki temu specjalista wie, czy człowiek, który przez nim siedzi, poradzi sobie w trudnej lub stresującej sytuacji.

Czy to się sprawdza?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy stress interview sprawdza się w praktyce. Zasadniczo dużo zależy od osoby przeprowadzającej rozmowę i jej doświadczenia. Z tego też względu przedsiębiorca, który chce zatrudnić solidnego i odpornego na stres pracownika, powinien pomyśleć o nawiązaniu współpracy z zewnętrznym podmiotem, zatrudniającym specjalistów od spraw rekrutacji. Dzięki temu będzie miał on pewność, że zaprezentowani mu kandydaci sprawdzą się na stanowisku.

To może Cię również zainteresować

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest odporność na stres w pracy?

Odporność na stres w pracy to umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego i utrzymania efektywności bez utraty pozytywnego nastawienia.

Dlaczego pracownicy odporni na stres są ważni dla firm?

Pracownicy odporni na stres przyczyniają się do wzrostu produktywności, twórczego podejścia do wyzwań oraz sprawnego funkcjonowania firmy w dynamicznym środowisku biznesowym.

Czy odporność na stres ma znaczenie w rozmowach kwalifikacyjnych?

Tak, odporność na stres jest ważna w rozmowach kwalifikacyjnych, szczególnie w przypadku stress interview, ponieważ pozwala kandydatom efektywnie reagować na trudne pytania i sytuacje.

Jakie są cechy pracowników odpornych na stres?

Pracownicy odporni na stres cechują się umiejętnością zarządzania priorytetami, elastycznym podejściem do zmian oraz zdolnością do efektywnego rozwiązywania problemów.

Czy można poprawić swoją odporność na stres?

Tak, można poprawić odporność na stres poprzez naukę technik radzenia sobie z presją, umiejętność zarządzania emocjami oraz elastyczność w podejściu do trudnych sytuacji.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

4 komentarze

Makola

Makola

Nawiązywanie rozmowy ze współpracownikami lub nowymi znajomymi nie jest łatwe, niezależnie od tego, czy bierzesz udział w wydarzeniu networkingowym, czy poznajesz nowe osoby na imprezie. Stres wtedy będzie mniejszy.
Ola

Ola

Taka osoba jest z pewnością bardzo dobrze nastawiona, gdyż pewne sytuacje jej nie są straszne, ale w pewnych sytuacjach czasami stres jest dobrym doradcą i na odwrót. Opinie na ten temat są różne.
psycholog

psycholog

Stres ma bardzo wielu pracowników. Jak ktoś nie ma stresu, to niech się z tego powodu cieszy. Lepiej się mu będzie pracowało, załatwi wiele spraw. Wróci z pracy zadowolony. Do rozmowy rekrutacyjnej przystąpi ze spokojem, bez emocji.
Wolka

Wolka

Z pewnością taki pracownik wiele wygra nad innymi i może zrealizować działania w lepszy sposób, chociaż czasami stres także jest mobilizujący w realizacji celów.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka