Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4102        SUBSKRYBUJE: 7509
Tematy, które interesują czytelników:  Wypowiedzenie umowy, CV list motywacyjny, Headhunter, Outsourcing

Inspektorzy w zakładzie pracy - jak to wygląda?

Inspektorzy w zakładzie pracy - jak to wygląda?
Kontrola inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy nie jest dla wielu pracodawców nowością. Ci jednak, którzy nigdy jej nie doświadczyli mogą zastanawiać się, jak taka kontrola wygląda. Czy należy się jej obawiać? Kiedy inspektorzy mogą ukarać pracodawcę?

Przeprowadzanie kontroli między innymi przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Warto przy tym podkreślić, że na osoby, które kontrolę przeprowadzają nałożono określone obowiązki. Te odnoszą się między innymi do faktu, że powinni one przeprowadzać swoje czynności w sposób sprawny i rzetelny. Jednocześnie kontrola powinna umożliwiać funkcjonowanie zakładu pracy. Ustawodawca podchodząc w ten sposób do kwestii przeprowadzania kontroli w firmach jest świadomy tego, że może ona wpływać na sposób pracy poszczególnych pracowników czy nawet działów.

 

Ograniczenia czasowe

Czynności przeprowadzane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy mogą odbywać się w każdej firmie i w różnych okresach. Ustawodawca jednak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie zakładu pracy wskazał, że kontrola nie powinna trwać dłużej niż:

  • 12 dni roboczych w stosunku do mikro przedsiębiorców,
  • 18 dni roboczych przy małych przedsiębiorstwach,
  • 24 dni robocze w przypadku średnich przedsiębiorców,
  • 48 dni roboczych w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.

Przyjmuje się, że ten czas jest wystarczający do dokładnego skontrolowania zakładu pracy i wskazania ewentualnych nieścisłości.

 

Na co uwagę zwracają inspektorzy?

Podczas kontroli inspektorzy mają obowiązek zwrócić uwagę na szereg kwestii. Zgodnie z art. 21 wspomnianej wyżej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. Z tego też względu inspektorzy mają wgląd do wszystkich dokumentów, które są związane z zatrudnianiem pracowników. Ponieważ mogą oni dokonywać przesłuchań wszystkich osób zatrudnionych, w tym również przedsiębiorcy, mają możliwość swobodnego poruszania się po zakładzie pracy. Może też zdarzyć się tak, że do ustalenia stanu faktycznego potrzebne będzie powołanie biegłych specjalistów. W takim przypadku inspektorzy mogą skorzystać z pomocy.

To Cię powinno też zainteresować: Państwowa Inspekcja Pracy - przyjaciel czy wróg?

 

Kontrola bez uprzedzenia

Z punktu widzenia pracodawców ważne jest, że kontrola przeprowadzana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy może być dokonywana o każdej porze i to bez konieczności wcześniejszego informowania kontrolowanego podmiotu. Dotyczy to jednak wyłącznie sprawdzenia ewentualnej legalności zatrudnienia i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W innych sytuacjach inspektorzy muszą zawiadomić pracodawcę. Taki wymóg nakłada na nich art. 24 ust. 1: Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4.

 

Ustalenia w protokole

Wszystkie wnioski z kontroli inspektorzy mają obowiązek spisać w protokole. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie stwierdzono uchybień. Wówczas inspektorzy powinni sporządzić notatkę służbową. Jeżeli jednak kontrola wykazała nieprawidłowości, to pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy mogą w drodze decyzji administracyjnej nakazać przedsiębiorcy podjęcie takich działań, które pozwolą na usunięcie wszelkich uchybień. W sprawach o ewentualne ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy mogą również wystąpić z powództwem do właściwego sądu pracy. Podejmowane działania mają bowiem za zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy i wyeliminować ewentualne nadużycia, których dopuszczają się pracodawcy w sytuacji, gdy zatrudniają w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Oceń ten wpis
Inspektorzy w zakładzie pracy - jak to wygląda?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 15

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.