Twoje wsparcie w rekrutacji

Wizytator ds. nadzoru edukacji

Zakres obowiązków:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami zlokalizowanymi na terenie działania Delegatury w Bytomiu, w szczególności prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w szkołach i placówkach, opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, wspomaganie szkół i placówek, m.in. poprzez organizowanie narad, szkoleń i konsultacji.
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz 996 ze zm.), dotyczących wydania dyrektorowi szkoły lub placówki, organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę poleceń usunięcia uchybień, w przypadku prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów.
 • monitorowanie pracy szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego. do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa.
 • przygotowywanie projektu polecenia opracowania programu i harmonogramu poprawy i efektywności kształcenia lub wychowania, wydanego dyrektorowi szkoły lub placówki.
 • przygotowywanie projektu zawiadomienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę o stwierdzonych istotnych uchybieniach w jej działalności.
 • wydawanie stosownie do art. 55 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe zaleceń oraz zgłoszenia uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności.
 • realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli w zakresie przygotowania dokumentacji oraz organizowania prac komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
 • dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek.
 • zamieszczanie informacji z pełnionego nadzoru na platformach wymiany informacji obowiązujących w MEN i KO.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty,
 • Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Ustawy o służbie cywilnej,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność komunikacji,
 • współpracy,
 • podejmowania decyzji
 • rzetelność
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • pozytywne podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” - wzory oświadczeń. Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4 000 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-24.
Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Bytom
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
27-07-2020
Oferta wygasa w dniu:
07-08-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Opublikowana:31-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Opublikowana:31-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Opublikowana:31-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Opublikowana:31-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Opublikowana:31-07-2020

Ekspert skarbowy

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Opublikowana:31-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Będzin
Opublikowana:01-08-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Sosnowiec
Opublikowana:01-08-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Sosnowiec
Opublikowana:01-08-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Sosnowiec
Opublikowana:01-08-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Sosnowiec
Opublikowana:31-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dąbrowa Górnicza
Opublikowana:31-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dąbrowa Górnicza
Opublikowana:31-07-2020

Wizytator ds. nadzoru edukacji

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Rybnik
Opublikowana:30-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Lubliniec
Opublikowana:01-08-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Strzelce Opolskie
Opublikowana:31-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
Opublikowana:24-07-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Bielsko-Biała
Opublikowana:01-08-2020

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Bielsko-Biała
Opublikowana:01-08-2020

Starszy referent ds. realizacji zadań związanych z gospodarką transportową

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Opublikowana:30-07-2020