Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy ekspert skarbowy ds. orzecznictwa w zakresie podatku od towarów i usług

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-10

Zakres obowiązków:

 • orzekanie w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu podatku VAT
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej
 • przekazywanie do komórki ds. nadzoru nad orzecznictwem informacji sygnalnych na temat zauważonych zmian linii orzecznictwa, stwierdzonych rozbieżności między orzecznictwem sądów a organów podatkowych i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz braku jednolitości w interpretacji przepisów prawa materialnego i procesowego przez podległe urzędy
 • orzekanie w sprawach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich, spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych w przypadkach wymagających uprzedniego określenia zobowiązania podatkowego w kwocie innej niż deklarowana, bądź w przypadku niezłożenia deklaracji - w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej
 • orzekanie w zakresie trybów nadzwyczajnych w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej
 • orzekanie w sprawie postanowień dotyczących przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług
 • rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie - w zakresie właściwości komórki organizacyjnej
 • orzekanie w sprawach dotyczących odroczenia terminów przewidzianych przepisami prawa, w szczególności terminów do złożenia deklaracji lub informacji - w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze lub co najmniej rok w kierowaniu zaspałem
 • umiejętność argumentowania
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • znajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
 • niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.430 z późn. zm.) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Kraków
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-05
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-10
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. obsługi bezpośredniej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Myślenice
2020-01-21

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Sosnowiec
2020-01-21

Referent ds. administracyjno-organizacyjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
Sosnowiec
2020-01-08

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Tychy
2020-01-21

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
2020-01-14

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Pszczyna
2020-01-21

Ekspert skarbowy ds. obsługi bieżącej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Tarnów
2020-01-17

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2020-01-08

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Rybnik
2020-01-21

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Rybnik
2020-01-17

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2020-01-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2020-01-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c