Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy archiwista ds. nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym

Zakres obowiązków:

 • sprawuje nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, poprzez przeprowadzanie działań kontrolnych w podmiotach zewnętrznych
 • dokonuje wartościowania dokumentacji, poprzez przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych, realizację wniosków na brakowanie, wydawanie opinii dla niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie konsultacji podmiotom zewnętrznym
 • opiniuje projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych podmiotów zewnętrznych oraz udziela konsultacji w tym zakresie
 • opiniuje spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego oraz sprawdza prawidłowość stanu przygotowania tych materiałów
 • Udziela konsultacji podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
 • przeprowadza szkolenia, warsztaty w podmiotach zewnętrznych
 • wprowadza dane do systemu informatycznego NIKA

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w archiwum państwowym w komórce realizującej zadania związane z nadzorem archiwalnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • dokładność, sumienność
 • umiejętność analizowania i wnioskowania
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku
 • umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie 3 300 brutto + dodatek stażowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie postępowania kwalifikacyjnego nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska, o które kandydat się ubiega, nie będą rozpatrywane.
Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 635 92 42 wew. 107
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Archiwista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-13
Liczba odsłon ogłoszenia:
20
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

MAGAZYNIER ARCHIWISTA

Zawód: archiwista Rodzaj: umowa o pracę
ArchiDoc
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Sokołów
2019-10-16
od 2500 zł
UoP brutto/m-c

Młodszy archiwista ds. udostępniania i ewidencjonowania zasobu archiwalnego

Zawód: archiwista Rodzaj: praca stała
Archiwum Państwowe w Warszawie
Milanówek
2019-12-02

Młodszy dokumentalista ds. udzielania informacji i udostępniania zasobu

Zawód: archiwista Rodzaj: praca stała
Archiwum Państwowe w Warszawie
Milanówek
2019-12-02

Młodszy archiwista ds. udostępniania materiałów archiwalnych

Zawód: archiwista Rodzaj: praca stała
Archiwum Państwowe w Płocku
Płock
2019-11-26