Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. płac

Zakres obowiązków:

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie i wypłacanie w ustalonym terminie list płac z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających z pracy, przysługujących pracownikom.
 • Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji wypłat z osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań i analiz w tym zakresie
 • Prowadzenie ewidencji podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dokonywanie rozliczeń rocznych.
 • Rozliczanie rachunków z zawartych umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzanie list wypłat świadczeń z ZFŚS.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych, obsługa zajęć komorniczych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach kadrowo – płacowych
 • bardzo dobra znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi programu kadrowo – płacowego,
 • umiejętność obsługi programu PŁATNIK,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem :Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP ) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-22
Liczba odsłon ogłoszenia:
49
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki
2019-11-13

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Maków Mazowiecki
2019-11-07

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
Węgrów
2019-11-01

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
Rawa Mazowiecka
2019-11-11

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
Rawa Mazowiecka
2019-11-11

Inspektor ds. utrzymania dróg

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łowicz
2019-11-08

Inspektor ds. administracyjno– finansowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łowicz
2019-11-08

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Łowicz
2019-11-01

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
Łowicz
2019-10-07

Starszy inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Ciechanów
2019-11-16

Starszy inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
Ciechanów
2019-11-15

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
Ciechanów
2019-11-14

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Ciechanów
2019-11-14

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu
od 2400 zł
UoP brutto/m-c
Ciechanów
2019-05-29
od 2400 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach
Kozienice
2019-10-23

Starszy inspektor ds. obsługi kancelaryjno-organizacyjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Siedlce
2019-11-16

Starszy inspektor ds. finansowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
Siedlce
2019-11-09

Inspektor ds. utrzymania dróg

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ostrów Mazowiecka
2019-11-08

Starszy inspektor ds. ds.administracji nieruchomościami, planowania i rozliczeń finansowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-15

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Płock
2019-11-16