Alumetal SA

Inżynier Materiałowy - Metalurg

 • Kęty, małopolskie pow. oświęcimski

Inżynier

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Inżynier Materiałowy - Metalurg

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal

ALUMETAL SA

Grupa Alumetal - jeden z największych w Europie Centralnej producentów aluminiowych stopów odlewniczych zatrudni w Alumetal SA pracownika na stanowisku:

INŻYNIER MATERIAŁOWY - METALURG

Miejsce pracy: Kęty, woj. małopolskie

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal

Zakres obowiązków

· prowadzenie prac rozwojowych mających na celu identyfikację możliwości wykorzystania nowych stopów odlewniczych;

· dobór materiałów i procesów dla nowych produktów;

· modyfikowanie obecnie stosowanych materiałów i procesów w celu poprawy wydajności, efektywności i trwałości produktu;

· badanie materiałów w celu oceny ich odporności na zużycie, tarcie, temperaturę oraz korozję;

· wspieranie produkcji i działu zakupów/zaopatrzenia w zakresie wiedzy technicznej dotyczącej materiałów i procesów;

· analizowanie składu chemicznego i mikrostruktury materiałów w celu identyfikacji defektów;

· obsługa technologiczna jednostek piecowych: przygotowanie i nadzór nad procesem produkcyjnym;

· opracowywanie technicznych norm;

· przygotowanie potrzeb surowcowych i materiałowych;

· wskaźnikowanie i opisywanie procesów produkcyjnych;

· opracowywanie i analizowanie wskaźników produkcji;

· projektowanie i wprowadzanie usprawnień w procesie produkcji;

· przygotowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej;

· udział w projektach badawczo-rozwojowych;

· śledzenie postępu technicznego/technologicznego i wdrażanie innowacji.

Wymagania

· wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżynieria materiałowa, metalurgia, inżyniera mechaniczna, inżyniera przemysłowa, technologia chemiczna;

· wiedza z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej lub odlewnictwa;

· predyspozycje osobowościowe do: pracy zespołowej, pracy analitycznej i planistycznej;

· samokształcenia oraz osiągania wyznaczonych celów

· minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku;

· mile widziane doświadczenie w automotive;

· znajomość techniki i technologii procesów metalurgicznych;

· znajomość podstaw organizacji pracy, znajomość systemów zarządzania jakością;

· umiejętność nieszablonowego myślenia oraz szybkiego rozwiązywania problemów;

· znajomość metodologii rozwiązywania problemów (8D, 5 WHY, FISH BONE, FMEA itp.);

· znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word, Power Point);

· umiejętność czytania rysunku technicznego;

· mile widziana znajomość programu AutoCAD;

· bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

· gotowość do odbywania podróży służbowych.

Oferujemy

· zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku;

· dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej;

· szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;

· atrakcyjne warunki zatrudnienia;

· pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie pieniężne świadczenia świąteczne, wczasy pod gruszą);

· bezpłatny kurs języka angielskiego;

· grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach.

 • Pakiet socjalny
 • Prywatna opieka lekarska
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenie stanowiskowe
Dowiedz się więcej o pracodawcy
Video
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHDLA KANDYDATÓW DO PRACY
  Administratorem danych osobowych jest :
  ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298;
  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl.
  Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.
  a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
  b) Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
  - przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
  - przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
  c) Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
  d) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
  e) Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  f) Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
  g) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 • "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal SA. oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal SA. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać zwoją zgodę w każdym czasie”
Dodana
Wygasa (za 9 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy