Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 01.03.2024
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny

Kierownik Pracowni Analitycznej w Szpitalu

 • Jaworze, śląskie pow. bielski

Diagnosta laboratoryjny

Umowa o pracę

Pełny etat

Kierownik

Kierownik Pracowni Analitycznej w Szpitalu

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzujest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym od 1993 r.

Zajmujemy się rehabilitacją osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w trybie stacjonarnym i dziennym, w oparciu o światowe standardy i współczesne koncepcje terapeutyczne, wykorzystując doświadczenie personelu medycznego oraz nowoczesną bazę sprzętową. Specjalizujemy się w rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej i pulmonologicznej.


Zatrudniamy ponad 200 pracowników w dwóch współpracujących ze sobą oddziałach znajdujących się w Jaworzu przy ul. Słonecznej 83, gdzie znajduje się także siedziba Szpitala, oraz przy
ul. Wapienickiej 142.


Naszym celem jest usprawnianie pacjentów na najwyższym poziomie dlatego dbamy o jakość udzielanych świadczeń. Od 2014 r. utrzymujemy certyfikat normy ISO 9001. Dążymy do osiągnięcia statutu najlepszego ośrodka rehabilitacyjnego w południowej części województwa śląskiego.   

Pracownikom zapewniamy stabilne środowisko pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego dla osób z różnymi umiejętnościami.

Poszukujemy pracownika na stanowisko Kierownik Pracowni Analitycznej.

Praca w pełnym wymiarze godzin.

Stabilne zatrudnienie w prestiżowej placówce.

Zakres obowiązków

zgodnie z art. 21 Ustawy o Medycynie laboratoryjnej:

 • nadzór nad wykonywanymi czynnościami medycyny laboratoryjnej;
 • organizacja pracy w laboratorium, zgodnie z uprawnieniami personelu do wykonywania poszczególnych czynności medycyny laboratoryjnej;
 • nadzór nad przetwarzaną dokumentacją medyczną związaną z wykonanymi badaniami laboratoryjnymi;
 • nadzór nad zapewnieniem odpowiedniej jakości badań laboratoryjnych;
 • zapewnienie przestrzegania przez podmioty współpracujące z laboratorium procedur w nim obowiązujących;
 • prowadzenie ewidencji personelu zatrudnionego w laboratorium;
 • zapewnienie stałej wewnętrznej oraz zewnętrznej kontroli jakości badań oraz dokumentacji związanej z prowadzeniem kontroli;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla personelu zatrudnionego w laboratorium;
 • prowadzenie stałego nadzoru i monitorowanie przebiegu, prawidłowości i skuteczności stosowanych metod i procedur diagnostycznych, sposobu prowadzenia dokumentacji badań laboratoryjnych, czasu trwania badań, jakości stosowanych odczynników, sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów technicznych i diagnostycznych

Wymagania

 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • tytuł specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie specjalizacji właściwej dla Diagnostów Laboratoryjnych
 • umiejętność zarządzania personelem
 • doświadczenie w pracy w laboratorium diagnostycznym

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej placówce
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia),
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku oraz dodatki świąteczne,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • gratyfikacje jubileuszowe,

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Dowiedz się więcej o pracodawcy
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy