!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Opiekun (nabór na wolne stanowisko)

Centralna Baza Ofert Pracy

Opiekun

Umowa na zastępstwo

Pełny etat

Zakres obowiązków

Główne obowiązki :
1) Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, dbałość o ich zdrowie oraz prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny z uwzględnieniem indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka.
2) Pomoc w realizacji programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć w oparciu o plan zajęć, odpowiedni dobór zabawek i pomocy do zajęć dydaktycznych.
3) Kształtowanie pozytywnych cech dziecka stymulowanie właściwej aktywności, zaspakajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka.
4) Pomoc w organizowanie zabaw na świeżym powietrzu.
5) Wykorzystywanie w pracy z dziećmi utworów muzycznych, literackich i własnoręcznie wykonanych pomocy oraz rozwijanie sprawności motorycznych i manualnych dzieci.
6) Dbałość o bezpieczeństwo dzieci.
7) Wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu: karmienia, wyrabianie u nich nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia, mycia, układania do snu, przewijania, treningu czystości itp..
8) Współpraca z Rodzicami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dziecka.

Umowa o pracęna zastępstwo z możliwością dalszego zatrudnienia.

Przed podjęciem zatrudnienia, kandydat wyłoniony w postepowaniu rekrutacyjnym przedstawia zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług w żłobku.

Wymagania

 • Wykształcenie: średnie branżowe
 • Inne wymagania: niezbędne: 1) spełnienie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych: a) osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub b) osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza. c) Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: - wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub - średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku. 2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 3) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 4) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona ani ograniczona, 5) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 6) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 7) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, 8) obywatelstwo polskie, 9) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 10)kandydat nie figuruje w Rejestrze sprawców na tle seksualnym, 11) nieposzlakowana opinia. dodatkowe: 1) aktualna książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych, 2) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, 3) kreatywność w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci, 4) umiejętność pracy w zespole, 5) zdolności manualne, 6) obowiązkowość, rzetelność, cierpliwość

Oferujemy

 • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
 • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralna Baza Ofert Pracy 00-000 Centralna Baza Ofert Pracy Centralna Baza Ofert Pracy, NIP: 1111111111 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Wojkowice pow. będziński, Śląskie
Opublikowana
Wygasa (za 20 dni)

Podobne oferty pracy

 • Wychowawca/ Wychowawczyni

  Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze " Nadzieja"
  • Mysłowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • 3 200 - 3 500 PLN / mies.
  Polecana
  Dodana
 • Opiekunka dzieci w busie

  PERCZAK BODO PRZEWOZY PASAŻERSKIE Red-Bus
  • Sosnowiec
  • umowa o pracę
  • część etatu
  Dodana

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.