Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 98800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 98 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 482 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 421 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 673 zł
Zaliczka na podatek 9 901 zł
Całość - kwota brutto 98 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 800,00 9 642,88 1 482,00 2 420,60 7 672,91 85 005,00 9 901,00 67 680,61
Luty 98 800,00 9 642,88 1 482,00 2 420,60 7 672,91 85 005,00 19 903,00 57 678,61
Marzec 98 800,00 1 019,92 156,75 2 420,60 8 568,25 94 953,00 30 385,00 56 249,48
Kwiecień 98 800,00 0,00 0,00 2 420,60 8 674,15 96 129,00 30 761,00 56 944,25
Maj 98 800,00 0,00 0,00 2 420,60 8 674,15 96 129,00 30 761,00 56 944,25
Czerwiec 98 800,00 0,00 0,00 2 420,60 8 674,15 96 129,00 30 761,00 56 944,25
Lipiec 98 800,00 0,00 0,00 2 420,60 8 674,15 96 129,00 30 761,00 56 944,25
Sierpień 98 800,00 0,00 0,00 2 420,60 8 674,15 96 129,00 30 761,00 56 944,25
Wrzesień 98 800,00 0,00 0,00 2 420,60 8 674,15 96 129,00 30 761,00 56 944,25
Październik 98 800,00 0,00 0,00 2 420,60 8 674,15 96 129,00 30 761,00 56 944,25
Listopad 98 800,00 0,00 0,00 2 420,60 8 674,15 96 129,00 30 761,00 56 944,25
Grudzień 98 800,00 0,00 0,00 2 420,60 8 674,15 96 129,00 30 761,00 56 944,25
Rocznie 1 185 600,00 20 305,68 3 120,75 29 047,20 101 981,42 1 130 124,00 235 058,00 694 106,95
Wynagrodzenie pracownika 98 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 422 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 650 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 421 zł
FGŚP 99 zł
Cała kwota 119 034 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 800,00 9 642,88 6 422,00 1 649,96 2 519,40 119 034,24 zł
Luty 98 800,00 9 642,88 6 422,00 1 649,96 2 519,40 119 034,24 zł
Marzec 98 800,00 1 019,92 679,25 1 649,96 2 519,40 104 668,53 zł
Kwiecień 98 800,00 0,00 0,00 1 649,96 2 519,40 102 969,36 zł
Maj 98 800,00 0,00 0,00 1 649,96 2 519,40 102 969,36 zł
Czerwiec 98 800,00 0,00 0,00 1 649,96 2 519,40 102 969,36 zł
Lipiec 98 800,00 0,00 0,00 1 649,96 2 519,40 102 969,36 zł
Sierpień 98 800,00 0,00 0,00 1 649,96 2 519,40 102 969,36 zł
Wrzesień 98 800,00 0,00 0,00 1 649,96 2 519,40 102 969,36 zł
Październik 98 800,00 0,00 0,00 1 649,96 2 519,40 102 969,36 zł
Listopad 98 800,00 0,00 0,00 1 649,96 2 519,40 102 969,36 zł
Grudzień 98 800,00 0,00 0,00 1 649,96 2 519,40 102 969,36 zł
Rocznie 1 185 600,00 20 305,68 13 523,25 19 799,52 30 232,80 1 269 461,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 98 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 681 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 119 034 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 98800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 98 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 482 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 891 zł
Zaliczka na podatek 8 417 zł
Całość - kwota brutto 98 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 800,00 9 642,88 1 482,00 0,00 7 890,76 70 140,00 8 417,00 71 367,56
Luty 98 800,00 9 642,88 1 482,00 0,00 7 890,76 70 140,00 8 417,00 71 367,56
Marzec 98 800,00 1 019,92 156,75 0,00 8 786,10 78 099,00 9 372,00 79 465,35
Kwiecień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 79 040,00 9 485,00 80 423,20
Maj 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 79 040,00 9 485,00 80 423,20
Czerwiec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 79 040,00 9 485,00 80 423,20
Lipiec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 79 040,00 9 485,00 80 423,20
Sierpień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 79 040,00 9 485,00 80 423,20
Wrzesień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 79 040,00 9 485,00 80 423,20
Październik 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 79 040,00 9 485,00 80 423,20
Listopad 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 79 040,00 9 485,00 80 423,20
Grudzień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 79 040,00 9 485,00 80 423,20
Rocznie 1 185 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 104 595,62 929 739,00 6 975,00 946 009,27
Wynagrodzenie pracownika 98 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 422 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 421 zł
FGŚP 99 zł
Cała kwota 117 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 800,00 9 642,88 6 422,00 0,00 2 519,40 117 384,28 zł
Luty 98 800,00 9 642,88 6 422,00 0,00 2 519,40 117 384,28 zł
Marzec 98 800,00 1 019,92 679,25 0,00 2 519,40 103 018,57 zł
Kwiecień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 2 519,40 101 319,40 zł
Maj 98 800,00 0,00 0,00 0,00 2 519,40 101 319,40 zł
Czerwiec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 2 519,40 101 319,40 zł
Lipiec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 2 519,40 101 319,40 zł
Sierpień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 2 519,40 101 319,40 zł
Wrzesień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 2 519,40 101 319,40 zł
Październik 98 800,00 0,00 0,00 0,00 2 519,40 101 319,40 zł
Listopad 98 800,00 0,00 0,00 0,00 2 519,40 101 319,40 zł
Grudzień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 2 519,40 101 319,40 zł
Rocznie 1 185 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 30 232,80 1 249 661,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 98 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 368 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 117 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 98800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 98 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 85 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 437 zł
Całość - kwota brutto 98 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Luty 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Marzec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Kwiecień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Maj 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Czerwiec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Lipiec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Sierpień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Wrzesień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Październik 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Listopad 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Grudzień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 040,00 13 437,00 85 363,00
Rocznie 1 185 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 480,00 161 244,00 1 024 356,00
Wynagrodzenie pracownika 98 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 98 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Luty 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Marzec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Kwiecień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Maj 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Czerwiec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Lipiec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Sierpień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Wrzesień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Październik 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Listopad 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Grudzień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 800,00 zł
Rocznie 1 185 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 85 363 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 98 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 98800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 98 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 60 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 892 zł
Zaliczka na podatek 29 391 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 98 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 0,00 29 391,00 0,00 60 517,00
Luty 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 0,00 31 191,00 0,00 58 717,00
Marzec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 0,00 31 191,00 0,00 58 717,00
Kwiecień 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 0,00 31 191,00 0,00 58 717,00
Maj 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 0,00 31 191,00 0,00 58 717,00
Czerwiec 98 800,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 0,00 31 191,00 0,00 58 717,00
Lipiec 98 800,00 176,27 72,24 0,00 8 892,00 15,08 31 107,00 0,00 58 537,41
Sierpień 98 800,00 176,27 72,24 0,00 8 892,00 15,08 31 107,00 0,00 58 537,41
Wrzesień 98 800,00 176,27 72,24 0,00 8 892,00 15,08 31 107,00 0,00 58 537,41
Październik 98 800,00 176,27 72,24 0,00 8 892,00 15,08 31 107,00 0,00 58 537,41
Listopad 98 800,00 176,27 72,24 0,00 8 892,00 15,08 31 107,00 0,00 58 537,41
Grudzień 98 800,00 176,27 72,24 0,00 8 892,00 15,08 31 107,00 0,00 58 537,41
Rocznie 1 185 600,00 1 057,62 433,44 0,00 106 704,00 0,00 371 988,00 0,00 705 326,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 98 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 517 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.