Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 99000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 99 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 818 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 485 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 426 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 688 zł
Zaliczka na podatek 9 921 zł
Całość - kwota brutto 99 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 99 000,00 9 662,40 1 485,00 2 425,50 7 688,44 85 177,00 9 921,00 67 817,66
Luty 99 000,00 9 662,40 1 485,00 2 425,50 7 688,44 85 177,00 19 992,00 57 746,66
Marzec 99 000,00 980,88 150,75 2 425,50 8 589,86 95 193,00 30 462,00 56 391,01
Kwiecień 99 000,00 0,00 0,00 2 425,50 8 691,71 96 325,00 30 824,00 57 058,79
Maj 99 000,00 0,00 0,00 2 425,50 8 691,71 96 325,00 30 824,00 57 058,79
Czerwiec 99 000,00 0,00 0,00 2 425,50 8 691,71 96 325,00 30 824,00 57 058,79
Lipiec 99 000,00 0,00 0,00 2 425,50 8 691,71 96 325,00 30 824,00 57 058,79
Sierpień 99 000,00 0,00 0,00 2 425,50 8 691,71 96 325,00 30 824,00 57 058,79
Wrzesień 99 000,00 0,00 0,00 2 425,50 8 691,71 96 325,00 30 824,00 57 058,79
Październik 99 000,00 0,00 0,00 2 425,50 8 691,71 96 325,00 30 824,00 57 058,79
Listopad 99 000,00 0,00 0,00 2 425,50 8 691,71 96 325,00 30 824,00 57 058,79
Grudzień 99 000,00 0,00 0,00 2 425,50 8 691,71 96 325,00 30 824,00 57 058,79
Rocznie 1 188 000,00 20 305,68 3 120,75 29 106,00 102 192,13 1 132 472,00 235 597,00 695 484,44
Wynagrodzenie pracownika 99 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 435 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 653 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 426 zł
FGŚP 99 zł
Cała kwota 119 275 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 99 000,00 9 662,40 6 435,00 1 653,30 2 524,50 119 275,20 zł
Luty 99 000,00 9 662,40 6 435,00 1 653,30 2 524,50 119 275,20 zł
Marzec 99 000,00 980,88 653,25 1 653,30 2 524,50 104 811,93 zł
Kwiecień 99 000,00 0,00 0,00 1 653,30 2 524,50 103 177,80 zł
Maj 99 000,00 0,00 0,00 1 653,30 2 524,50 103 177,80 zł
Czerwiec 99 000,00 0,00 0,00 1 653,30 2 524,50 103 177,80 zł
Lipiec 99 000,00 0,00 0,00 1 653,30 2 524,50 103 177,80 zł
Sierpień 99 000,00 0,00 0,00 1 653,30 2 524,50 103 177,80 zł
Wrzesień 99 000,00 0,00 0,00 1 653,30 2 524,50 103 177,80 zł
Październik 99 000,00 0,00 0,00 1 653,30 2 524,50 103 177,80 zł
Listopad 99 000,00 0,00 0,00 1 653,30 2 524,50 103 177,80 zł
Grudzień 99 000,00 0,00 0,00 1 653,30 2 524,50 103 177,80 zł
Rocznie 1 188 000,00 20 305,68 13 523,25 19 839,60 30 294,00 1 271 962,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 99 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 818 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 99 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 119 275 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 99000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 99 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 512 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 485 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 907 zł
Zaliczka na podatek 8 434 zł
Całość - kwota brutto 99 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 99 000,00 9 662,40 1 485,00 0,00 7 906,73 70 282,00 8 434,00 71 512,03
Luty 99 000,00 9 662,40 1 485,00 0,00 7 906,73 70 282,00 8 434,00 71 512,03
Marzec 99 000,00 980,88 150,75 0,00 8 808,15 78 295,00 9 395,00 79 664,82
Kwiecień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 79 200,00 9 504,00 80 586,00
Maj 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 79 200,00 9 504,00 80 586,00
Czerwiec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 79 200,00 9 504,00 80 586,00
Lipiec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 79 200,00 9 504,00 80 586,00
Sierpień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 79 200,00 9 504,00 80 586,00
Wrzesień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 79 200,00 9 504,00 80 586,00
Październik 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 79 200,00 9 504,00 80 586,00
Listopad 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 79 200,00 9 504,00 80 586,00
Grudzień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 79 200,00 9 504,00 80 586,00
Rocznie 1 188 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 104 811,61 931 659,00 6 987,00 947 962,88
Wynagrodzenie pracownika 99 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 435 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 426 zł
FGŚP 99 zł
Cała kwota 117 622 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 99 000,00 9 662,40 6 435,00 0,00 2 524,50 117 621,90 zł
Luty 99 000,00 9 662,40 6 435,00 0,00 2 524,50 117 621,90 zł
Marzec 99 000,00 980,88 653,25 0,00 2 524,50 103 158,63 zł
Kwiecień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 2 524,50 101 524,50 zł
Maj 99 000,00 0,00 0,00 0,00 2 524,50 101 524,50 zł
Czerwiec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 2 524,50 101 524,50 zł
Lipiec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 2 524,50 101 524,50 zł
Sierpień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 2 524,50 101 524,50 zł
Wrzesień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 2 524,50 101 524,50 zł
Październik 99 000,00 0,00 0,00 0,00 2 524,50 101 524,50 zł
Listopad 99 000,00 0,00 0,00 0,00 2 524,50 101 524,50 zł
Grudzień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 2 524,50 101 524,50 zł
Rocznie 1 188 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 30 294,00 1 252 122,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 99 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 512 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 99 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 117 622 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 99000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 99 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 85 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 464 zł
Całość - kwota brutto 99 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Luty 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Marzec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Kwiecień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Maj 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Czerwiec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Lipiec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Sierpień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Wrzesień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Październik 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Listopad 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Grudzień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 13 464,00 85 536,00
Rocznie 1 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 400,00 161 568,00 1 026 432,00
Wynagrodzenie pracownika 99 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 99 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Luty 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Marzec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Kwiecień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Maj 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Czerwiec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Lipiec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Sierpień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Wrzesień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Październik 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Listopad 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Grudzień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 zł
Rocznie 1 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 99 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 85 536 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 99 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 99 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 99000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 99 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 60 635 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 910 zł
Zaliczka na podatek 29 455 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 99 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 0,00 29 455,00 0,00 60 635,00
Luty 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 0,00 31 255,00 0,00 58 835,00
Marzec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 0,00 31 255,00 0,00 58 835,00
Kwiecień 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 0,00 31 255,00 0,00 58 835,00
Maj 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 0,00 31 255,00 0,00 58 835,00
Czerwiec 99 000,00 0,00 0,00 0,00 8 910,00 0,00 31 255,00 0,00 58 835,00
Lipiec 99 000,00 176,27 72,24 0,00 8 910,00 15,08 31 171,00 0,00 58 655,41
Sierpień 99 000,00 176,27 72,24 0,00 8 910,00 15,08 31 171,00 0,00 58 655,41
Wrzesień 99 000,00 176,27 72,24 0,00 8 910,00 15,08 31 171,00 0,00 58 655,41
Październik 99 000,00 176,27 72,24 0,00 8 910,00 15,08 31 171,00 0,00 58 655,41
Listopad 99 000,00 176,27 72,24 0,00 8 910,00 15,08 31 171,00 0,00 58 655,41
Grudzień 99 000,00 176,27 72,24 0,00 8 910,00 15,08 31 171,00 0,00 58 655,41
Rocznie 1 188 000,00 1 057,62 433,44 0,00 106 920,00 0,00 372 756,00 0,00 706 742,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 99 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 635 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.