Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 92 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 027 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 311 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 496 zł
Zaliczka na podatek 13 665 zł
Całość - kwota brutto 135 150 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 135 150,00 13 190,64 2 027,25 3 311,18 10 495,88 116 371,00 13 665,00 92 460,05
Luty 135 150,00 7 115,04 1 093,50 3 311,18 11 126,73 123 380,00 38 456,00 74 047,55
Marzec 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Kwiecień 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Maj 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Czerwiec 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Lipiec 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Sierpień 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Wrzesień 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Październik 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Listopad 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Grudzień 135 150,00 0,00 0,00 3 311,18 11 865,49 131 589,00 42 108,00 77 865,33
Rocznie 1 621 800,00 20 305,68 3 120,75 39 734,16 140 277,51 1 555 641,00 332 928,00 945 160,90
Wynagrodzenie pracownika 135 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 785 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 257 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 311 zł
FGŚP 135 zł
Cała kwota 162 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 135 150,00 13 190,64 8 784,75 2 257,01 3 446,33 162 828,73 zł
Luty 135 150,00 7 115,04 4 738,50 2 257,01 3 446,33 152 706,88 zł
Marzec 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Kwiecień 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Maj 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Czerwiec 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Lipiec 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Sierpień 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Wrzesień 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Październik 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Listopad 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Grudzień 135 150,00 0,00 0,00 2 257,01 3 446,33 140 853,34 zł
Rocznie 1 621 800,00 20 305,68 13 523,25 27 084,12 41 355,96 1 724 069,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 135 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 92 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 92 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 162 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 86 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 729 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 803 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 598 zł
Zaliczka na podatek 10 237 zł
Całość - kwota brutto 120 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 120 170,00 11 728,59 1 802,55 0,00 9 597,50 85 311,00 10 237,00 86 804,04
Luty 120 170,00 8 577,09 1 318,20 0,00 9 924,72 88 220,00 10 586,00 89 763,59
Marzec 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Kwiecień 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Maj 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Czerwiec 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Lipiec 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Sierpień 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Wrzesień 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Październik 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Listopad 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Grudzień 120 170,00 0,00 0,00 0,00 10 815,30 96 136,00 11 536,00 97 818,38
Rocznie 1 442 040,00 20 305,68 3 120,75 0,00 127 675,22 1 134 891,00 8 512,00 1 154 751,43
Wynagrodzenie pracownika 120 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 729 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 811 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 944 zł
FGŚP 120 zł
Cała kwota 142 774 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 120 170,00 11 728,59 7 811,05 0,00 3 064,34 142 773,98 zł
Luty 120 170,00 8 577,09 5 712,20 0,00 3 064,34 137 523,63 zł
Marzec 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Kwiecień 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Maj 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Czerwiec 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Lipiec 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Sierpień 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Wrzesień 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Październik 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Listopad 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Grudzień 120 170,00 0,00 0,00 0,00 3 064,34 123 234,34 zł
Rocznie 1 442 040,00 20 305,68 13 523,25 0,00 36 772,08 1 512 641,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 120 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 86 804 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 86 804 zł netto poniesie łączny koszt równy 142 774 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 293 zł
Całość - kwota brutto 105 093 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Luty 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Marzec 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Kwiecień 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Maj 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Czerwiec 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Lipiec 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Sierpień 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Wrzesień 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Październik 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Listopad 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Grudzień 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 074,00 14 293,00 90 800,00
Rocznie 1 261 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 008 888,00 171 516,00 1 089 600,00
Wynagrodzenie pracownika 105 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 105 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Luty 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Marzec 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Kwiecień 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Maj 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Czerwiec 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Lipiec 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Sierpień 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Wrzesień 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Październik 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Listopad 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Grudzień 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 093,00 zł
Rocznie 1 261 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 261 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 105 093 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 105 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 69 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 321 zł
Zaliczka na podatek 34 472 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 114 677 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 114 677,00 0,00 0,00 0,00 10 320,93 0,00 34 472,00 0,00 69 884,07
Luty 114 677,00 0,00 0,00 0,00 10 320,93 0,00 36 272,00 0,00 68 084,07
Marzec 114 677,00 0,00 0,00 0,00 10 320,93 0,00 36 272,00 0,00 68 084,07
Kwiecień 114 677,00 0,00 0,00 0,00 10 320,93 0,00 36 272,00 0,00 68 084,07
Maj 114 677,00 0,00 0,00 0,00 10 320,93 0,00 36 272,00 0,00 68 084,07
Czerwiec 114 677,00 0,00 0,00 0,00 10 320,93 0,00 36 272,00 0,00 68 084,07
Lipiec 114 677,00 176,27 72,24 0,00 10 320,93 15,08 36 187,00 0,00 67 905,48
Sierpień 114 677,00 176,27 72,24 0,00 10 320,93 15,08 36 187,00 0,00 67 905,48
Wrzesień 114 677,00 176,27 72,24 0,00 10 320,93 15,08 36 187,00 0,00 67 905,48
Październik 114 677,00 176,27 72,24 0,00 10 320,93 15,08 36 187,00 0,00 67 905,48
Listopad 114 677,00 176,27 72,24 0,00 10 320,93 15,08 36 187,00 0,00 67 905,48
Grudzień 114 677,00 176,27 72,24 0,00 10 320,93 15,08 36 187,00 0,00 67 905,48
Rocznie 1 376 124,00 1 057,62 433,44 0,00 123 851,16 0,00 432 954,00 0,00 817 737,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 114 677 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 884 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.