Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 92 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 030 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 315 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 509 zł
Zaliczka na podatek 13 683 zł
Całość - kwota brutto 135 324 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 135 324,00 13 207,62 2 029,86 3 315,44 10 509,40 116 521,00 13 683,00 92 578,68
Luty 135 324,00 7 098,06 1 090,89 3 315,44 11 143,76 123 570,00 38 547,00 74 128,85
Marzec 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Kwiecień 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Maj 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Czerwiec 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Lipiec 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Sierpień 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Wrzesień 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Październik 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Listopad 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Grudzień 135 324,00 0,00 0,00 3 315,44 11 880,77 131 759,00 42 163,00 77 964,79
Rocznie 1 623 888,00 20 305,68 3 120,75 39 785,28 140 460,86 1 557 681,00 333 396,00 946 355,43
Wynagrodzenie pracownika 135 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 796 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 260 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 315 zł
FGŚP 135 zł
Cała kwota 163 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 135 324,00 13 207,62 8 796,06 2 259,91 3 450,76 163 038,35 zł
Luty 135 324,00 7 098,06 4 727,19 2 259,91 3 450,76 152 859,92 zł
Marzec 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Kwiecień 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Maj 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Czerwiec 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Lipiec 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Sierpień 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Wrzesień 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Październik 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Listopad 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Grudzień 135 324,00 0,00 0,00 2 259,91 3 450,76 141 034,67 zł
Rocznie 1 623 888,00 20 305,68 13 523,25 27 118,92 41 409,12 1 726 244,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 135 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 92 579 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 92 579 zł netto poniesie łączny koszt równy 163 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 86 899 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 741 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 805 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 608 zł
Zaliczka na podatek 10 249 zł
Całość - kwota brutto 120 302 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 120 302,00 11 741,48 1 804,53 0,00 9 608,04 85 405,00 10 249,00 86 899,35
Luty 120 302,00 8 564,20 1 316,22 0,00 9 937,94 88 337,00 10 600,00 89 883,20
Marzec 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Kwiecień 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Maj 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Czerwiec 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Lipiec 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Sierpień 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Wrzesień 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Październik 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Listopad 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Grudzień 120 302,00 0,00 0,00 0,00 10 827,18 96 242,00 11 549,00 97 925,78
Rocznie 1 443 624,00 20 305,68 3 120,75 0,00 127 817,78 1 136 162,00 8 524,00 1 156 040,35
Wynagrodzenie pracownika 120 302 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 741 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 820 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 947 zł
FGŚP 120 zł
Cała kwota 142 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 120 302,00 11 741,48 7 819,63 0,00 3 067,70 142 930,81 zł
Luty 120 302,00 8 564,20 5 703,62 0,00 3 067,70 137 637,52 zł
Marzec 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Kwiecień 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Maj 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Czerwiec 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Lipiec 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Sierpień 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Wrzesień 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Październik 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Listopad 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Grudzień 120 302,00 0,00 0,00 0,00 3 067,70 123 369,70 zł
Rocznie 1 443 624,00 20 305,68 13 523,25 0,00 36 812,40 1 514 265,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 120 302 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 86 899 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 86 899 zł netto poniesie łączny koszt równy 142 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 308 zł
Całość - kwota brutto 105 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Luty 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Marzec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Kwiecień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Maj 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Czerwiec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Lipiec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Sierpień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Wrzesień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Październik 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Listopad 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Grudzień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Rocznie 1 262 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 992,00 171 696,00 1 090 800,00
Wynagrodzenie pracownika 105 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 105 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Luty 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Marzec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Kwiecień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Maj 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Czerwiec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Lipiec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Sierpień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Wrzesień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Październik 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Listopad 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Grudzień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Rocznie 1 262 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 105 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 105 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 69 971 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 334 zł
Zaliczka na podatek 34 519 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 114 824 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 114 824,00 0,00 0,00 0,00 10 334,16 0,00 34 519,00 0,00 69 970,84
Luty 114 824,00 0,00 0,00 0,00 10 334,16 0,00 36 319,00 0,00 68 170,84
Marzec 114 824,00 0,00 0,00 0,00 10 334,16 0,00 36 319,00 0,00 68 170,84
Kwiecień 114 824,00 0,00 0,00 0,00 10 334,16 0,00 36 319,00 0,00 68 170,84
Maj 114 824,00 0,00 0,00 0,00 10 334,16 0,00 36 319,00 0,00 68 170,84
Czerwiec 114 824,00 0,00 0,00 0,00 10 334,16 0,00 36 319,00 0,00 68 170,84
Lipiec 114 824,00 176,27 72,24 0,00 10 334,16 15,08 36 234,00 0,00 67 992,25
Sierpień 114 824,00 176,27 72,24 0,00 10 334,16 15,08 36 234,00 0,00 67 992,25
Wrzesień 114 824,00 176,27 72,24 0,00 10 334,16 15,08 36 234,00 0,00 67 992,25
Październik 114 824,00 176,27 72,24 0,00 10 334,16 15,08 36 234,00 0,00 67 992,25
Listopad 114 824,00 176,27 72,24 0,00 10 334,16 15,08 36 234,00 0,00 67 992,25
Grudzień 114 824,00 176,27 72,24 0,00 10 334,16 15,08 36 234,00 0,00 67 992,25
Rocznie 1 377 888,00 1 057,62 433,44 0,00 124 009,92 0,00 433 518,00 0,00 818 778,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 114 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 971 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.