Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 030 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 316 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 510 zł
Zaliczka na podatek 15 365 zł
Całość - kwota brutto 135 328 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 135 328,00 13 208,01 2 029,92 3 315,54 10 509,71 116 525,00 15 365,00 90 899,82
Luty 135 328,00 2 190,34 336,63 3 315,54 11 653,69 129 235,00 31 320,00 86 511,80
Marzec 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Kwiecień 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Maj 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Czerwiec 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Lipiec 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Sierpień 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Wrzesień 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Październik 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Listopad 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Grudzień 135 328,00 0,00 0,00 3 315,54 11 881,12 131 762,00 31 933,00 88 198,34
Rocznie 1 623 936,00 15 398,35 2 366,55 39 786,48 140 974,60 1 563 380,00 366 015,00 1 059 395,02
Wynagrodzenie pracownika 135 328 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 796 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 260 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 316 zł
FGŚP 135 zł
Cała kwota 163 043 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 135 328,00 13 208,01 8 796,32 2 259,98 3 450,87 163 043,18 zł
Luty 135 328,00 2 190,34 1 458,73 2 259,98 3 450,87 144 687,92 zł
Marzec 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Kwiecień 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Maj 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Czerwiec 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Lipiec 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Sierpień 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Wrzesień 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Październik 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Listopad 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Grudzień 135 328,00 0,00 0,00 2 259,98 3 450,87 141 038,85 zł
Rocznie 1 623 936,00 15 398,35 10 255,05 27 119,76 41 410,44 1 718 119,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 135 328 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 163 043 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 741 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 804 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 608 zł
Zaliczka na podatek 6 245 zł
Całość - kwota brutto 120 298 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 120 298,00 11 741,08 1 804,47 0,00 9 607,72 85 402,00 6 245,00 90 899,73
Luty 120 298,00 3 657,27 562,08 0,00 10 447,08 92 863,00 6 791,00 98 840,57
Marzec 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Kwiecień 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Maj 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Czerwiec 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Lipiec 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Sierpień 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Wrzesień 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Październik 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Listopad 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Grudzień 120 298,00 0,00 0,00 0,00 10 826,82 96 238,00 7 037,00 102 434,18
Rocznie 1 443 576,00 15 398,35 2 366,55 0,00 128 323,00 1 140 645,00 83 406,00 1 214 082,10
Wynagrodzenie pracownika 120 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 741 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 819 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 947 zł
FGŚP 120 zł
Cała kwota 142 926 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 120 298,00 11 741,08 7 819,37 0,00 3 067,60 142 926,05 zł
Luty 120 298,00 3 657,27 2 435,68 0,00 3 067,60 129 458,55 zł
Marzec 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Kwiecień 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Maj 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Czerwiec 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Lipiec 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Sierpień 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Wrzesień 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Październik 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Listopad 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Grudzień 120 298,00 0,00 0,00 0,00 3 067,60 123 365,60 zł
Rocznie 1 443 576,00 15 398,35 10 255,05 0,00 36 811,20 1 506 040,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 120 298 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 142 926 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 308 zł
Całość - kwota brutto 105 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Luty 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Marzec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Kwiecień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Maj 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Czerwiec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Lipiec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Sierpień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Wrzesień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Październik 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Listopad 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Grudzień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 166,00 14 308,00 90 900,00
Rocznie 1 262 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 992,00 171 696,00 1 090 800,00
Wynagrodzenie pracownika 105 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 105 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Luty 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Marzec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Kwiecień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Maj 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Czerwiec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Lipiec 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Sierpień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Wrzesień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Październik 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Listopad 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Grudzień 105 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 208,00 zł
Rocznie 1 262 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 105 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 105 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 90 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 23 542 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 114 824 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 114 824,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 23 542,00 0,00 90 900,19
Luty 114 824,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 36 371,00 0,00 78 071,19
Marzec 114 824,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 36 371,00 0,00 78 071,19
Kwiecień 114 824,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 36 371,00 0,00 78 071,19
Maj 114 824,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 36 371,00 0,00 78 071,19
Czerwiec 114 824,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 36 371,00 0,00 78 071,19
Lipiec 114 824,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36 293,00 0,00 77 903,99
Sierpień 114 824,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36 293,00 0,00 77 903,99
Wrzesień 114 824,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36 293,00 0,00 77 903,99
Październik 114 824,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36 293,00 0,00 77 903,99
Listopad 114 824,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36 293,00 0,00 77 903,99
Grudzień 114 824,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 36 293,00 0,00 77 903,99
Rocznie 1 377 888,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 423 155,00 0,00 948 680,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 114 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ